اخذ پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری برای واحدهای صنفی در هر صنف داده می شود و تهیه پروانه بهره برداری شامل مراحل خاص خود می باشد که در مقالات گذشته به آن پرداختیم . پروانه بهره برداری همانطور که گفته شد دارای مزایای زیادی می باشد.

زمانی می توانید درخواست پروانه بهره برداری بدهید که طرح توجیهی خود را تنظیم کرده و مورد تأیید قرار گرفته باشد.برای گرفتن پروانه بهره برداری یا همان مجوز سازمان ها و نهاد های مختلفی مانند وزارت بهداشت و ریاست جمهوری و... در کشور ما وجود دارد. به طور کلی در تمامی کشور ها گرفتن پروانه بهره برداری برای واحد های صنفی وجود دارد اما زمان گرفتن پروانه بهره برداری و تعداد فرآیندهای آن وجود دارد.

شرکت های تولیدی که اقدام به ثبت می کنند باید مجوزهایی را برای شروع بکار و ثبت کسب کنند یکی از این مجوز هایی که پروانه بهره برداری می باشد.

همانطور که در قبل گفته شد واحد صنعتی به مکانی که مالک می تواند در آنجا به انجام یک یا چند فعالیت صنعتی بپردازد گفته می شود و پروانه بهره برداری به تمام واحدهای صنعتی ای که اقدام های اولیه را انجام داده اند داده می شود و همچنین باید ممنوع بودن پروانه بهره برداری برای اطراف تهران و اصفهان (شعاع 120 کیلومتری تهران و شعاع 50 کیلومتری اصفهان) را در نظر گرفت.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور پروانه بهره برداری

 1. فرم تقاضا در سامانه بهین یاب کامل شود.
 2. رونوشت کارت ملی مدیر عامل ارائه گردد.
 3. رونوشت همه مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی ارائه گردد.
 4. رونوشت آگهی تغییرات شرکت در مورد شخصیت های حقوقی در صورت وجود  ارائه گردد.
 5. اسناد مالکیت زمین محل استقرار یا اجاره نامه و اقرار نامه رسمی برای محل های استیجاری ارائه گردد.
 6. اعتبار جوازتاسیس ارائه گردد.
 7. رونوشت پایان کار ساختمانی ارائه گردد.
 8. رونوشتی از قرارداد خرید امتیازهای آب و برق ارائه گردد.
 9. اصل و رونوشت فاکتور خرید ماشین آلات ارائه گردد.
 10. فاکتور خرید مواد اولیه ارائه گردد.
 11. فاکتور خرید و اجرای سوله ارائه گردد.
 12. ارائه اطلاعات پرسنل کارخانه از طریق فایل EXCEL ارائه گردد.
 13. پاسخ استعلام های مربوطه ارائه گردد.
 14. رسید پرداخت هزینه صدور پروانه بهره برداری ارائه گردد.
 15. رسید پرداخت هزینه تمبر بانکی ارائه گردد.

مزایای پروانه بهره برداری

 1. پروانه بهره برداری به به صاحبان اصناف مزایایی می دهد که دارندگان پروانه بهره برداری از مزایای زیر بهره می گیرند.
 2.  پروانه بهره برداری موجب تسهیلات بانکی دولتی با نرخ مصوب تولیدی می شود.
 3.  پروانه بهره برداری باعث معافیت مالیاتی واحد های صنعتی جدید می شود.
 4.  برای گرفتن وام برای تجهیزات و یا ماشین آلات صاحبان صنایع باید پروانه بهره برداری به همراه داشته باشند.
 5.  پروانه بهره برداری به واحد های صنعتی امکان بخشیده شدن جریمه از وام ها و پرداخت آن را به مدت یکسال به آنها می دهد.
 6.  پروانه بهره برداری برای ثبت برند مورد نیاز می باشد.
 7.  پروانه بهره برداری موجب معافیت مالیاتی برای اجرای طرح های انتقال و توسعه می شود.
 8.  پروانه بهره برداری باعث گرفتن مجوز جهت وارد کردن ماشین آلات خط تولید مستعمل می شود.
 9. پروانه بهره برداری موجب تهیه مواد اولیه پلاستیک و شیمیایی از پالایشگاه ها و شرکت ها به قیمت دولتی می گردد.
 10. پروانه بهره برداری موجب معافیت حقوق ورودی مواد اولیه در صورت صادر کردن آنها می گردد.
 11.  پروانه بهره برداری باعث معافیت پرداخت سهمیه حق بیمه در پرسنل جدید می شود.
 12. پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی و همچنین ارائه محصولاتشان می گردد.
 13.  پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در مناقصه های دولتی و همچنین خصوصی به عنوان تولید کنندگان کالا را می دهد.
 14. پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان استفاده از حامل های انرژی به نرخ دولتی را می دهد و همچنین انرژی برق را با تعرفه صنعتی به آنها می دهد.
 15.  پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان گرفتن علامت استاندارد برای واحد های صنعتی ای که محصولاتشان شامل استاندارد اجباری است می گردد.
 16.  پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان وارد کردن ماشین آلات داخلی بدون پرداخت مالیات گمرکی را می دهد.
موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت

مراحل صدور و اخذ پروانه بهره برداری چگونه می باشد؟

ماده ۷: پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان انجام می شود و در صورت ارائه گواهی های لازم و رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس، پروانه بهره برداری حسب مورد برای شخص حقیقی یا حقوقی صادر می شود.

ماده ۸: در صورتی که بخشی از ظرفیت تولید شامل برخی از خطوط یا مراحل تولید آماده بهره برداری باشد پروانه بهره برداری صادر می شود. جواز تاسیس در این موارد ابطال نشده و تابع ضوابط جاری جواز تاسیس خواهد بود.

ماده ۹: صدور پروانه بهره برداری بر اساس ماده ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا موکول به تایید محل استقرار واحد توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

تبصره: بر اساس ماده ۷ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری های صنعتی چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست طی یک ماه به استعلام های صدور پروانه بهره برداری پاسخ ندهد سازمان ها موظف هستند نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام کنند.

ماده ۱۰: صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی که در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله مستقر هستند بلامانع است.

تبصره: قرارداد اجاره می بایست دارای کد رهگیری از سامانه املاک و مستغلات بوده و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

ماده ۱۱: برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام کرده اند پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می گردد.

تبصره ۱: عبارت "این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره... مورخ... گردیده است" باید در پروانه جدید درج گردد.

تبصره ۲: در صورت رعایت مفاد ذیل ماده ۳ صدور پروانه بهره برداری جدید برای واحدهای موضوع تبصره مزبور بلامانع است.

تبصره ۳: صدور پروانه بهره برداری برای واحدهایی که قبل از ابلاغ هر یک از این محدودیت ها ایجاد شدند بلامانع است.

ماده ۱۲: برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات این دستورالعمل پروانه بهره برداری صادر می گردد.

ماده ۱۳: صدور پروانه بهره برداری برای صنایع نوین یا صنعت سبز که قبل از تاریخ ۱۸ مرداد ۸۸ در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران احداث و آماده بهره برداری شده اند بر اساس بند ۸ مصوبه شماره ۹۹۷۵۷ مورخ ۱۸ مرداد ۸۸ هیات وزیران بلامانع است. تبصره: احراز سابقه فعالیت واحدهای مزبور منوط به ارائه مستندات پرداخت مالیات یا حق بیمه کارکنان از مراجع ذیربط است.

ماده ۱۴: ظرفیت تولید واحد صنعتی بر اساس توان ماشین آلات نصب شده برای سه شیفت ۶ هزار ساعت در سال محاسبه می شود و در مواردی که به دلیل ماهیت صنعت استمرار تولید ض