ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

شرکتهای سهامی خاص شرکتهایی میباشند که با حداقل سه نفر به عنوان سهامدار و دو نفر به عنوان بازرس که یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل معرفی میشوند تشکیل میشود.در شرکتهای سهامی خاص عضو هیئت مدیره حداقل از دو نفر تشکیل می گردد. سهامدارها باید هنگام تاسیس شرکت سهامی خاص 35% از تمام سرمایه شرکت را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز کنند و افتتاح حساب داشته باشند
نکته 1:پس از اتمام فرآیند ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ،سهامداران میتوانند این مبلغ 35% واریزی و از حساب برداشت داشته باشند

نکته 2:بازرسانی که معرفی میشوند نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند(هم فامیلی نباید باشند)
هم اشخاص حقیق و هم اشخاص حقوقی میتونند از اعضای هیئت مدیره و یا سهامداران شرکت باشند و زمانی که شخص حقوقی میخواهد جزوی از اعضا یا سهامداران باشد باید یک نامه برای یک شخص به نمایندگی شرکت صادر کند.
برای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهام باشند
.

سرمايه ثبت شرکت سهامي خاص در کرج

برای ثبت شرکت سهامي خاص بایدحداقل يک ميليون ريال سرمايه توسط موسسين تامين گردد. همچنين براي تامين این سرمايه نيازي به صدور اعلاميه پذيره نويسي(همانند شرکت های سهامی عام) نمي باشد و سرمايه شرکت را اعضا به تفکيک باید تامين کنند.

تذکر: باید هنگام تاسیس شرکت سهامی خاص 35% از تمام سرمایه شرکت را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز کنند و افتتاح حساب داشته باشند. لازم به ذکر است که شرکت سهامي خاص را مي‌توان پس از طي مراحلي قانونی به شرکت سهامي عام تبديل کرد.

تفاوت شرکت سهامي خاص و سهامي عام در کرج

حداقل 51 درصد سهام از طريق بورس در شرکت سهامي عام به مردم واگذار مي گردد.به نوعی شرکتهاي سهامي عام تنها شرکتهایی میباشند که در بورس پذيرفته ميشوند.

درزمان ثبت شرکت سهام متعلق به سهامداران و اعضاي هيأت مديره(چه اشخاص حقیق و چه حقوقی) است که نام آنها در اساسنامه ذکر شده باشد و افراد ديگر زمانی میتوانند سهم دریافت کنند که صورتجلسه تغییرات ورود سهامدار تنظیم شود و به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

در شرکت سهامي عام برای تهيه سرمايه شرکت اقدام به پذيره نويسي عمومي مي‌شود اما در شرکت سهامي خاص برای ارائه سهام اجازه درخواست عمومي را ندارند. همچنين فقط شرکت سهامي عام اجازه صدور اوراق قرضه را دارند.

در شرکت سهامي عام نقل و انتقال سهام نيازي به دريافت موافقت افراد سهام دار ندارد اما در شرکت سهامي خاص هرگونه نقل و انتقال سهام وابسته به موافقت اعضا هيات مديره و مديران است.

اعضاي هيأت مديره در شرکت سهامي خاص حداقل سه نفر اما در شرکت های سهامي عام حداقل پنج هستند.

اگر که با وجود اطلاعات بالا در رابطه با شرکتهای سهامی ابهاماتی برایتان به وجود آمده ایت میتوانید با شماره های موسسه حقوقی پایش تماس داشته باشید سوالات خود را از با مشاوران ما در ميان بگذاريد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامي خاص در کرج

کپی برابر اصل شناسنامه برای کلیه اعضاي هيأت مديره، سهامداران و بازرسين

کپی برابر اصل کارت ملي تمام اعضاي هيأت مديره، سهامداران و بازرسين

اگر که اعضا هیئت مدیره يا سهامدارها شخص حقوقي باشند؛ تصویری از1) آگهي تأسيس2) روزنامه رسمي تاسیس3) روزنامه رسمي آخري تغييرات 4)کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملي نماينده شخص حقوقي

زمانی که سهامداری از اتباع خارجه باشد در صورت حقیقی بودن شخص 1)کپی گذر نامه برابر اصل شده 2) همراه ترجمه رسمی گذر نامه

در صورت حضور سهامدار خارجي در صورتيکه شخص حقيقي باشد کپي برابر اصل پاسپورت و ترجمه رسمي آن، در صورتيکه شخص حقوقي باشد ارائه گواهي ثبت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور که مبين آخرين وضعيت شرکت و ترجمه رسمي آن، همينطور اصل و ترجمه وکالتنامه

گواهي عدم سوء پيشينه کيفري همه اعضاي هيأت مديره و بازرسان شرکت

ارائه اقرارنامه همه اعضاي هيأت مديره مبني بر اينکه کارمند رسمي دولت نيستند، و مدير عامل مبني بر اينکه در شرکت ديگري سمت مديريت عامل را دارا نيست.

امضاي وکالتنامه

ارائه اصل قيم نامه در صورتي که يکي از اعضا داراي اهليت نباشد.

ارائه گواهي بانکي مبني بر واريز حداقل 35 درصد سرمايه شرکت به حسابي به نام شرکت

ارائه مجوز مربوط به فعاليت از مرجع ذيربط در صورت نياز

نحوه انتخاب مديران در شرکت سهامي خاص

کليه شرکتهاي سهامي توسط هيأت مديره اي که از سهامداران انتخاب مي‌شوند اداره مي‌گردد. طبق ماده 10 ل.ا.ق.ت اعضاي هيأت مديره الزاما بايستي از سهامداران باشند. سهامداران شرکت افرادي را از جانب خود براي مدتي معين و از پيش تعيين شده به عنوان مدير انتخاب مي‌نمايند تا اداره شرکت و کنترل امور را به دست گيرند. سهامداران مي‌توانند در مواقعي که صلاح مي‌بينند به مسئوليت مديران خاتمه دهند. ماده 72 لايحه اصلاحي قانون تجارت در اين باره يادآور مي‌شود

« مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود،بنابراين مجمع عمومي شركت هر زمان مي تواند تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت مديري عزل نمايد و اين مهم را بدون ارائه هيچ دليلي عملي سازد.

در واقع در نظر قانونگذار ارتباط هيأت مديره و مجمع عمومي به نوعي رابطه وکيل و موکل است، بنابراين مجمع عمومي که متشکل از صاحبان سهام است مخير است در هر زماني با رعايت قواعد و تشريفات درج شده در قانون همه يا تعدادي از اعضاي هيأت مديره را از سمتشان معزول کند

اگر عضو يا اعضايي از هيأت مديره عزل شدند نخواهند توانست به علت معزول شدنشان مدعي ضرر و زيان از شرکت گردند، مگر در صورتي که عزل طوري اتفاق افتاده باشد که مطابق قواعد عمومي براي عزل کنندگان ايجاد مسئوليت مدني نمايد. اصل چهل قانون اساسي ذکر مي‌کند:

« هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قراردهد. » در صورتي که شخص معزول با توجه به موارد بالا قصد مطالبه خسارت از عزل کنندگان داشته باشد مي‌بايست از طريق دادگاههاي دادگستري اقدام نمايد زيرا اعضاي هيأت مديره شرکتهاي سهامي بخشي از ارکان شرکت هستند و رابطه آنها با شرکت و هيأت مديره رابطه کارگري و کارفرمايي نيست و بنابراين شامل قواعد قانون کار نمي‌گردند. ثبت شرکت لذا در صورتي که عزل گردند يا استعفا دهند و رابطه آنا با سيستم مديريتي شرکت قطع گردد مرجع حل اختلافات آنها مراجع دادگستري خواهند بود.

لازم به ذکر است که اگر عضوي از هيأت مديره از سمت خود عزل گردد در صورتي که يکي از کارکنان شرکت باشد در رابطه استخدامي او با شرکت تغييري حاصل نخواهد شد و او خواهد توانست همچنان به عنوان يکي از کارکنان شرکت به فعاليت خود بپردازد. ضمن اينکه عزل از سمت معني عزل از شرکت را نداشته و فرد معزول همچنان يکي از سهامداران شرکت خواهد بود.

انتخاب اولين مديران شرکت توسط مجمع عمومي موسس صورت مي‌گيرد و در دفعات بعدي با تشکيل مجمع عمومي با تصميم اکثريت نسبي آراي حاضر در جلسه رسمي تشکيل شده، امر انتخاب مدير انجام مي گردد.

مدير منتخب هيأت مديره نمي‌تواند سمت خود را به ديگران واگذار و منتقل نمايد، به اين دليل که اداره شرکت در واقع تکليف مدير است و نه حق او که قابل واگذاري باشد.

همانطور که ماده 88 لايحه اصلاحي قانون تجارت در اين خصوص مي‌گويد: « در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك آرا حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. درمورد انتخاب مديران تعداد آراي هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. راي دهند مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.»

معمولا مجمع عمومي موسس يا مجمع عمومي عادي در هنگام انتخاب اعضاي اصلي هيأت مديره نفراتي را هم تحت عنوان عضو علي البدل هيأت مديره برمي‌گزيند تا اگر به علت فوت، استعفا و يا سلب شرايط از مدير يا مديراني تعداد آنها از کمترين ميزان مشخص شده در قانون کمتر شد اعضاي علي البدل به صورتي که در اساسنامه ذکر شده يا به ترتيبي که در مجمع عمومي مقرر شده است جايگزين نفرات قبلي گردند. ضمن اينکه اعضاي علي البدل در صورتي که اعضاي هيأت مديره در برخي جلسات حضور نداشته باشند موقتا مي‌توانند براي به حد نصاب رسيدن در جلسه شرکت نمايند و در رأي گيري‌ها شرکت نمايند.

مدت انتخاب مديران شرکت مطابق آنچه در اساسنامه شرکت تعيين مي‌شود خواهد بود، اگر مدت مديريت در اساسنامه ذکر نشده بود مجمع عمومي عادي اين مدت را تعيين مي کند اما در هر صورت اين مدت از 2 سال بيشتر نخواهد بود. تمديد مجدد مدت مديريت مديران بلااشکال است، و از سوي ديگر مجمع مي‌تواند هر زماني طبق مفاد اساسنامه تشکيل جلسه داده و مسئوليت مديران را خاتمه داده و اعضاي جديدي را به مدت حداکثر 2 سال جانشين آنها نمايد.

براي مديريت شرکت مي‌توان از اشخاص حقوقي نيز استفاده نمود. ماده 110 لايحه اصلاحي قانوت تجارت در اين باره تصريح مي‌نمايد:

« اشخاصي حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. شرکت سهامي خاص شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود راعزل كند به شرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتباً به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي‌شود.» لازم به ذکر است که اگر شخص حقوقي به عضويت هيأت مديره درآمده باشد لزومي ندارد که نماينده وي يعني شخص حقيقي هم حتما از سهامداران شرکت باشد و مي‌توان شخصي را خارج از سهامداران به اين عنوان معرفي نمود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.