بررسی اظهار نامه ثبت برند

بررسی اظهار نامه ثبت برند توسط کارشناسان اداره مالکیت صنعتی

مرجع ثبت علائم طبق ماده 117 آئین نامه پس از دریافت اظهار نامه و ضمائم مربوط و احراز شرایط پنج گانه مذکور در ماده 114 آئین نامه که عبارتند از:

یک- نام متقاضی

دو- نشانی ای که ابلاغ ها باید در آن نشانی صورت گیرد.

سه- نمونه ای علامت

چهار- کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها باید ثبت شود.

پنج- پرداخت حق ثبت اظهارنامه

نحوه ثبت اظهارنامه برند

اظهارنامه را در دفتر ثبت وارد و برروی هریک از نسخ اظهار نامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اول است، بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ( ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن، با تمام حروف به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد اگر اظهارنامه با پست سفارسی ارسال شده باشد ،در صورت ثبت اظهارنامه، نسخه دوم آم را همراه با ضمائم و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارسی به عنوان رسید برای متقاضی ارسال خواهد شد و در صورت عدم ثبت نیز به همان ترتیب، مراتب به اطلاع متقاضی ارسال خواهد شد و در صورت عدم ثبت نیز به همان ترتیب، مراتب به اطلاع متقاضی خواهد رسید و پاسخ اظهارنامه های واصله با پست الکترونیکی به صورت الکترونیکی داده خواهد شد.

در سالهای اخیر بواسطه ی ارتقا سیستم ثبت برند در اداره مالکیت صنعتی کلیه مراجل از طریق سامانه اینترنتی ثبت برند انجام میگیرد.

استرداد اظهارنامه ثبت برند

متقاضی ثبت علامت طبق ماده 35 ق.ث.ا.ط.ع مصوب 1386 می تواند تا زمانی که هنوز اظهار نامه او به ثبت نرسیده است آن را مسترد کند اما در ماده 116 آئین نامه اجرایی قانون مذکور عنوان شده است که متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت، می تواند ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد و در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد که به نظر می رسد آئین نامه ،در قسمت اخیر، از حدود صلاحیت خود خارج شده و قانون گذاری کرده است که محل ایراد است.

تغییر در اظهارنامه ثبت برند

در ماده 115 آئین نامه اجرایی آمده است:« متقاضی می تواند تا قبل از انتشار آگهی اظهارنامه ماده 120 این آئین نامه، ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشانی، تغییر نماینده قانونی و کاهش کالا و خدمات موضوع علامت، اقدام نماید. اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود ».که به نظر می رسد مفاد این ماده با وجود این که منطقی است ، خارج از حدود صلاحیت آئین نامه اجرایی قانون ث.ا.ط.ع مصوب 1386 و نوعی قانون گذاری و خارج از حدود صلاحیت عنوان شده در ماده 64 قانون مذکور است.

بررسی اظهارنامه برند

طبق ماده 36 ق.ث.ا.ط.ع اشاره شده و ماده 118 آئین نامه اجرایی آن، اداره مالکیت صنعتی،ظرف 30 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمایم، آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در قانون و آئین نامه اجرایی آن و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی یا طبقه بندی بین المللی، مورد بررسی قرار خواهد داد.

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب ویا قید جزئیات به متقاضی ابلاغ می کند تا در ظرف مهلت مقرر ،اقدام به رفع نقص نماید.

چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هرعلتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً با ذکر علت یا علل رد، به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد. مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم ایران 30 روز وبرای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از زمان ابلاغ، محاسبه می شود( ماده 119آئین نامه اجرایی و تبصره آن)

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.