اسم تجاری شرکتهای با مسئولیت محدود

معمولا شرکت با مسئولیت محدود اسم خود را با توجه به هدف و غرضی که برای آن تشکیل شده، تعیین می کند. لکن آنچه مهم است قرار گرفتن عبارت "با مسئولیت محدود" در کنار نام شرکت است. عدم بکار بردن این عبارت موجب می شود که شرکت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب شود.

اسم شرکت با مسئولیت محدود

در ماده ۹۰ قانون تجارت ما آمده است:

"در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود "

نام و میزان سرمایه شرکت باید در کلیه اوراق شرکت و جرائدی که آگهی های شرکت در آنها منتشر می شوند، و نیز در قراردادهایی که شرکت تنظیم می کند، آورده شود. قسمت دوم ماده ۲۲۰ قانون تجارت مشعر به همین مطلب است:

"هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده".

در پاراگراف دوم ماده ۹۵ تصریح شده:

"اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت"

اما این مقررات با قوانین مورد تطبيق در خصوص تکوین اسم تجاری در شرکت های با مسئولیت محدود در پاره ای از موارد تفاوت دارد در ماده ۹۱ لایحه اجرائی قانون شرکت مصر آمده است که شرکت اسم خاصی را باید اتخاذ کند و جایز است که اسم آن از غرض و هدف آن باشد، کما اینکه جایز است که عنوان آن متضمن اسم یک یا چند شریک باشد، و در جمیع احوال بایستی عبارت شرکت با مسئولیت محدود به اسم اضافه شود. شرکت نمی تواند برای خود اسمی برگزیند که مطابق با مشابه اسم شرکتی که موجود است باشد، یا موجب لبس در مورد نوع شرکت یا حقیقت آن گردد.

انتحاب اسم شرکت با مسئولیت محدود در سایر کشورها

ملاحظه می شود که قانونگذار مصری اسم و عنوان شرکت را به شکل مترادف استعمال کرده است و در ماده 5 قانون اسماء تجاری مصری است که عنوان یا اسم شرکت با مسئولیت محدود، اسم تجاری برای آن است."

اما در قانون شرکت های کشور اردن شرط شده که شرکت با مسئولیت محدود اسمش را از موضوع و غرضی که برای آن تشکیل شده بدون ذكر اسم احدی از شرکاء اخذ کند. کما اینکه قانونگذار اردنی تکلیف کرده است که عبارت "با مسئولیت محدود" به اسم اضافه شود و می توان آن را به اختصار در قالب حروف (ذ.م.م) ذکر کرد.

همچنین قانون اردنی تکلیف کرده است که در کلیه اوراق و مکاتباتی که در امور تجاری بکار می رود و نیز در کلیه عقودی که منعقد می کنند اسم شرکت و میزان سرمایه آن آورده شود. همچنین در ماده 56 همین قانون آمده است که "شرکت تضامنی و شرکت مختلط غیر سهامی می توانند اسم اصلی خود را در صورت تمایل تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود حفظ کنند."

در این میان قانون شرکت های دولت امارات عربی متحده دارای مقرراتی مشابه با مقررات کشور مصر است و مقرر می دارد که شرکت با مسئولیت محدود اسمش را از موضوع و غرض شرکت یا از اسم یک یا چند تن از شرکاء اخذ می کند و باید عبارت با مسئولیت محدود را به اسم اضافه کند، با ذکر مقدار سرمایه آن و اگر مدیران در مراعات این حکم اهمال کنند، از اموال شخصی خودشان و بصورت تضامنی در مقابل التزامات شرکت مسئول هستند و باید از عهده خسارات برآیند.

دلیل اینکه قانونگذار اماراتی اجازه می دهد که اسم شرکت با مسئولیت محدود از نام یک و چند تن از شرکاء اخذ شود اینست که اگرچه شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت ندارند، لكن اضافه نمودن نام شخصی که دارای اعتبار و شهرت مالی خوبی است، موجب می گردد که اشخاص طرف معامله با این شرکت، با اعتماد بیشتری وارد معامله شوند.بر پایه همین استدلال است که ماده ۲۱۹ قانون فدرال شرکت های این کشور مقرر می دارد: نام شرکت با مسئولیت محدود باید برگرفته از هدف آن با نام یکی از شرکاء یا چند تن از آنان باشد."

عواید عدم ذکر با مسئولیت محدود در اسم شرکت

ضمن اینکه لازم است عبارت "با مسئولیت محدود به اسم شرکت اضافه شود و مقدار سرمایه نیز آورده شود. همچنین در ماده موصوف آمده است اگر مدیر یا هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود از اضافه کردن عبارت با مسئولیت محدود اهمال ورزند، علاوه بر جبران خسارت وارده از این بابت، نسبت به تعهدات شرکت متضامن از اموال شخصی خود مسئول خواهند بود.

همچنین ماده ۱6۰ قانون شرکت های سعودی نیز اضافه نمودن اسم یک یا چند تن از شرکاء را به نام شرکت جایز می داند.
اما در این رابطه قانونگذار فرانسوی، اشاره به تشکیل اسم شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۲ قانون شماره ۱۹۷-۸۵ سال ۱۹۸۰ می کند و اشعار می دارد که شرکت دارای اسم تجاری است که از اسم یکی یا چند تن شرکاء تشکیل می شود، مشروط به اینکه بدنبال آن عبارت (SARL) یا شرکت با مسئولیت محدود بیاید علاوه بر این اسم شرکت می تواند از نوع فعالیت شرکت اتخاذ شود و جایز است که متضمن نامگذاری ابتکاری باشد، لكن نمی تواند بطور حصری مرکب از اسم أحد از شرکاء یا چند تن از آنان فقط باشد. این همان موردی است که قسمت دوم از قانون فرانسه به شماره (34) بیان کرده است. "

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت

این حکم مشابه با همان حكم شرکت سهامی در قانون فرانسه است و مؤسسان این شرکت متحمل خسارات و ضرر و زیان نمی شوند مگر به میزان سهام آنان.
از آنچه که بیان شد روشن می گردد که قوانین کشورهای ایران و اردن نصی در مورد ادخال اسم یکی یا چند تن از شرکاء را در تکوین اسم تجاری ندارند، بلکه ماده ۹۵ قانون تجارت ایران آن را صراحتا منع کرده است، و این با طبیعت شرکت با مسئولیت محدود هماهنگی بیشتری دارد، زیرا در این نوع شرکت از دیون شرکت از شرکاء سؤال نمی شود مگر به میزان آنچه که به عنوان حصه در شرکت آورده اند.
همچنین ملاحظه شد که در قانون مصر، فرانسه و امارات اجازه ادخال نام شرکاء را در اسم تجاری شرکت با مسئولیت محدود داده اند. این تعبیر ایجاد لبس و خلط نزد مردم می کند، قوانین کشورهای مزبور جریمه های جزائی برای هر شخصی که از این حکم اهمال کند در کنار جبران قرار داده اند. علاوه بر این، اعتبار شخص در شرکت با مسئولیت محدود دارای اهمیت است و نقش مهمی را در این شرکت ایفاء می کند، در یکی از نظریات مجلس شورای دولتی عراق آمده است که "نبایستی اعتبار عضویت در شرکت های با مسئولیت محدود را همانند عضویت در شرکت های سهامی تلقی کنیم زیرا در شرکت های با مسئولیت محدود اعتبار اشخاص نقش مهمی را بازی می کند و تعداد اعضای آن نباید از ۵۰ شخص بیشتر باشد.

این شرکت از پذیره نویسی برای خرید سهام ممنوع است. این در حالی است که شرکتهای سهامی که اعتبار شخص سهامداران به حداقل خود است (زیرا تعداد اعضای شرکت نامحدود است)، قانون برای شرکت های سهامی عام پذیر نویسی برای خرید سهام را بطور عمومی اجازه داده است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.