• 02632711327
 • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 22:00
 • ثبت تغییرات شرکت در اصفهان | تغییر صورتجلسه شرکت در اصفهان

  ثبت تغییرات در اصفهان از آن جمله مراحلی است که پس از به پایان رسیدن ثبت شرکت در اصفهان و زیر مجموعه ثبت تغییرات شرکت برای هر شرکتی که نیاز به تغییرات در اساسنامه خود است رخ دهد.این تغییرات که یکی از مشاغل اصلی موسسه حقوقی پایش ثبت است طبق قوانین ثبتی صورت می پذیرد.شما میتوانید جهت ثبت تغییرات کلیه شرکت های موضوع خاص در اصفهان به اداره ثبت شرکت ها در اصفهان مراجعه نمایید.

 • ثبت تغییرات شرکت در تهران | تغییر صورتجلسه شرکت در تهران

  ثبت تغییرات در تهران از آن جمله مراحلی است که پس از به پایان رسیدن ثبت شرکت در تهران و زیر مجموعه ثبت تغییرات شرکت برای هر شرکتی که نیاز به تغییرات در اساسنامه خود است رخ دهد.

 • ثبت تغییرات شرکت در کیش | تغییر صورتجلسه شرکت در کیش

  ثبت تغییرات در کیش از آن جمله مراحلی است که پس از به پایان رسیدن ثبت شرکت در کیش و زیر مجموعه ثبت تغییرات شرکت برای هر شرکتی که نیاز به تغییرات در اساسنامه خود است رخ دهد.این تغییرات که یکی از مشاغل اصلی موسسه حقوقی پایش ثبت است طبق قوانین ثبتی صورت می پذیرد.

 • ثبت تغییرات شرکت در کرج | تغییر صورتجلسه شرکت در کرج

  ثبت تغییرات در کرج از آن جمله مراحلی است که پس از به پایان رسیدن ثبت شرکت در کرج و زیر مجموعه ثبت تغییرات شرکت برای هر شرکتی که نیاز به تغییرات در اساسنامه خود است رخ دهد.

 • ثبت تغییرات شرکت در مشهد | تغییر صورتجلسه شرکت در مشهد

  ثبت تغییرات در مشهد از آن جمله مراحلی است که پس از به پایان رسیدن ثبت شرکت در مشهد و زیر مجموعه ثبت تغییرات شرکت برای هر شرکتی که نیاز به تغییرات در اساسنامه خود است رخ دهد.این تغییرات که یکی از مشاغل اصلی موسسه حقوقی پایش ثبت است طبق قوانین ثبتی صورت می پذیرد.

 • ثبت تغییرات شرکت

  شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند که عبارتند :

 • ثبت تغییرات شرکت در بوشهر


  در اداره ثبت شرکتها مي توان تغييراتي که  براي شرکت مورد نياز مي باشد را ثبت نماييد,تغييرات در شرکتها به طور کلي بايستي بر طبق صلاحيت مجمع عمومي باشند به طوري که برخي تغييرات در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و برخي ديگر عادي مي باشند.مواردي که فوق العاده مي باشند به صورت زير است

 • ثبت تغییرات شرکت در ایلام

  سهامداران و اعضاي هيئت مديره اگر پس از ثبت شدن شرکت تصميم بگيرند که تغييراتي را در شرکتشان داشته باشند با تنظيم صورتجلسه در مجامع عمومي فوق العاده و يا عمومي عادي امکان پذير ميباشد .

 • ثبت تغییرات شرکت در سمنان

  موسسه حقوقی پایش با تلاش بسيار سعي در ارئه بهترين خدمات در زمينه ثبت تغييرات شرکت در سمنان را دارد

 • ثبت تغییرات شرکت در خوزستان


  پس از ثبت و تاسيس  شرکت در مواردي ممکن است نياز به ايجاد تغييراتي در شرکت داشته باشيم که در اينجا به تفسير و شرح فرآيند ايجاد تغييرات و تنظيم  و ثبت صورتجلسه شرکتها مي پردازيم.

 • ثبت تغییرات شرکت در شهر لرستان

  يا امکان تغيير نام شرکت وجود دارد؟چه نامهايي را مي توانيم جايگزين نام فعلي شرکت کنيم؟ شرايط تغيير نام شرکت چيست؟

 • ثبت تغییرات شرکت در شهر کرمان


  در عصر  حاضر با پيشرفت سريع صنعت و تجارت ، فعالان اقتصادي براي برخورداري از رقابتي سالم در بستر فعاليتهاي سازمان دهي شده و  مکان مناسب براي گسترش کار خود نيازمند ثبت شرکت از طريق مراجع قانوني مي باشند .

 • ثبت تغییرات شرکت در شهرستان ها

  ثبت تغییرات در شهرستان را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.