ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی در این خصوص مقرر می دارد:

«مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی ازمدیران با کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد»

در خصوص این ماده نکات ذیل قابل اشاره است:
 1. این قاعده که ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، آمره نبوده و اساسنامه می تواند خلاف آن را مقرر دارد.
 2. نصاب لازم برای انتخاب ناظران اکثریت نسبی آراء حاضرین در جلسه است.
 3. منشی جلسه بر خلاف رئیس و ناظران مجمع ممکن است سهامدار نباشد و از اشخاص غیر سهامدار انتخاب شود و در صورتی که سهامدار باشد همانند ناظران باید از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب شود و نقش منشی انشاء و نوشتن تصمیمات مجمع است.
 4. بنظر می رسد که اعضاء هیأت رئیسه در مجمع مندرج در ماده ۹۶ نیز بایستی طبق ملاک ماده ۱۰۱ با اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه رسمی انتخاب شوند.
 5. از آنجا که طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقت نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را نایب رئیس هیأت مدیره انجام خواهد داد. لذا در ماده ۱۰۱ نیز اگر رئیس هیأت مدیره نتواند موقتا در جلسه مجمع شرکت نماید، ریاست مجمع با نایب رئیس هیأت مدیره خواهد بود.

یک قاعده مهم در ماده ۱۰۳ لایحه اصلاحی در خصوص رأی گیری در مجامع ذکر شده است و آن اینکه در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است. مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است. به عبارت دیگر هر کجا در لایحه اصلاحی اکثریت آراء (اعم از اکثریت مطلق یا نسبی) در مجامع عمومی ذکر شده است منظور اکثریت آراء حاضرین در جلسه رسمی است نه اکثریت کل آراء سهامداران شرکت. البته این قاعده بدیهی بوده و نیازی به بیان آن نمی باشد.

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند

تجدید جلسات مجامع (اعلام تنفس)

تجديد جلسات مجامع در حالتی ممکن است که در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود. ماده ۱۰۴ در این خصوص مقرر می دارد:

«هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد اخذ تصميم واقع نشود، هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیر تر از دو هفته باشد تعیین کند.

در صورت نیاز به مطالعه بیشتر در زمینه ثبت تغییرات شرکت به مقاله ی موسسه حقوقی پایش مراجعه نمایید.

تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت برای روشن تر شدن ماده ۱۰۴ مطالب ذیل قابل ذکر است:

 1. تمدید جلسه مجمع محتاج به تصویب مجمع است و بنظر می رسد که این تصمیم همانند سایر تصمیمات مجامع بوده و با نصاب آن مجمع این تصمیم قابل اخذ است.
 2. در صورت تصویب تمدید جلسه هیأت رئیسه اعلام تنفس می نماید لذا جلسه مجمع خاتمه نمی یابد.
 3. مجمع در هنگام تصویب تمدید جلسه تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین نماید و معمولا جلسه بعدی، بعد از ظهر همان روز یا روز بعد تعیین می شود.
 4. برای تمدید جلسه و تشکیل جلسه بعد نیازی به دعوت و آگهی مجدد نیست چون تمامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع از جلسه بعدی و زمان و مکان آن مطلع می شوند.
 5. در جلسه بعدی مجمع، نصاب لازم برای رسمیت جلسه همان حد نصاب جلسه اول می باشد و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود، ناچار بایستی مجمع عمومی به طریق قانونی دعوت و تشکیل شود (از طریق نشر آگهی و تشریفات دعوت)
 6. عبارت «در جلسات بعد مجمع» بیانگر این است که جلسه تمدیدی می تواند دو یا چند جلسه باشد ولی بنظر می رسد که جلسات بعد نباید دیرتر از دو هفته باشد و إلا بایستی مجمع طبق روال معمولی دعوت و تشکیل شود.
 7. در صورت تمدید جلسه، جلسه دوم، بایستی جلسه بعد از تنفس نامیده شود و در واقع ادامه جلسه اول مجمع است و به این علت نصاب رسمیت آن همان نصاب رسميت جلسه اول است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.