• 02632711327
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 22:00
ثبت شرکت صنعتی

ثبت شرکت صنعتی - ثبت صنعتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ثبت شرکت صنعتی

ثبت شرکت صنعتی
ثبت شرکت صنعتی

 

برای ثبت شرکت صنعتی در دو قالب ثبتی میتوان اقدام نمود بکی شرکت با مسئولیت محدود و دیگری شرکت سهامی خاص

شرایط ثبت شرکت صنعتی در قالب سهامی خاص

*باید 3 نفر سهامدار معرفی شود و دو نفر بازرس.

*حداقل سرمایه ای که میشود برای شرکت سهامی خاص در نظر گرفت 1000000 ریال است

*مدت زمانی که طول میکشد ثبت شرکت صنعتی انجام شود 20 روز کاری است

*واریز 35 درصد از سرمایه شرکت و دریافت گواهی بانکی برای ارائه به اداره ثبت شرکت ها

برای ثبت شرکت صنعتی در ابتدای راه باید مدارک زیر را جمع آوری کرد:

1)کپی مدارک شناسایی کلیه اعضای هیئت مدیره و سهامداران

2)ارائه اصل گواهی سوپیشینه کیفری از آگاهی یا پلیس +10

3)ارائه اقرار نامه مدیریتی با امضای تمام اعضا

4)ارائه جواز فعالیت در صورت لزوم ثبت موضوع خاص شرکت ها

5)تنظیم وکالت نامه برای سپردن پروسه ثبتی شرکت به وکیل

پس از اینکه مدارک بالا جمع آوری شد پروسه ثبت شرکت صنعتی در موسسه حقوقی پایش به شرح زیر شروع میشود:

*ثبت ابتدایی شرکت

*ارائه مدارک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

*ارائه نام های درخواستی

*اعلام نتیجه تایید نام شرکت

*در صورت رد نام های درخواستی باید نام های جدید را به سامانه اعلام نمایید.

*پس ازتایید نام باید برای افتتاح حساب به بانک مراجعه کرد و گواهی بانکی را اعلام داشت

*ارائه مدارک اعلام شده به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

*بررسی کارشناسان اداره ثبت و اعلامیه نظریه

اعلام شماره ثبت در صورت نبود مشکل در روند ثبتی شرکت

*ارائه آگهی تاسیس از اداره ثبت شرکتها

*اقدامات دریافت روزنامه رسمی ثبت

شرایط ثبت شرکت صنعتی

*حضور حداقل دو شریک برای شرکا الزامی میباشد.

*کمترین سرمایه ای که برای شرکت با مسئولیت محدود باید درنظر گرفته شود1000000 ریال است.

*مدیر عامل شرکت باید اقرار کند که سرمایه شرکت موجود میباشد

زمانی که برای ثبت شرکت صنعتی در قالب با مسئولیت محدود شرایط بالا را داشتید میتوانید مدارک زیر را کامل کنید و پروسه ثبتی شرکت شروع شود:

1)مدارک برابر اصل شده شناسایی شرکا و همچنین اعضای هیئت مدیره

2)ارائه گواهی عدم سوپیشینه کیفری توسط متقاضیان

3)امضای اقرارنامه مدیریتی توسط متقاضیان.

4)در صورت نیاز به مجوز برای موضوع شرکا ارائه مجوز الزامی میباشد.

 

 

 

 

مطالب - مجموعه