وظایف صاحبان برند پس از ثبت برند

تکالیف ناشی از برند یا علامت تجاری

حال که در عمل وجود برند و علامت ساخت یا تولید و همچنین آرم فعالیت های خدماتی، جایگاهی ویژه در اقتصاد امروز پیدا کرده است،این مساله قابل طرح است که برند یا علامت تجاری، علاوه برخصوصیاتی که در قانون برای آن پیش بینی شده است، برای صاحب مارک، چه وظایفی ایجاد می کند و چه تضمیناتی برای حمایت از مشتریان و مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد و سرانجام کاربری های مارک تولید یا علامت تجاری و خدماتی، در فعالیت های اقتصادی و تجارتی چیست؟

مارک یا علامت تولیدی و خدماتی، علاوه برمعرفی محصولات یا خدمات و تمایز کردن کالا و خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از یکدیگر، آیا وظیفه دارد مبداء و منشاء تولیدات را نیز معرفی کند و همچنین وظیفه معرفی کیفیت تولید را عهده دار است یا خیر؟

وآیا معرف هویت تولید کننده یا توزیع کننده و فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات خواهد بود یا خیر؟

به طور مسلم مارک یا علامت کالا و خدمات،اصولا اطلاعات کامل و دقیقی در زمینه هویت تولید کننده، توزیع کننده و فروشنده ویا ارائه کننده امور خدماتی ارائه نخواهند کرد مگر این که آرم یا علامت تولید، همان نام تجاری با نام، نام خانوادگی ویا شهرت اجتماعی صاحب علامت یا مارک باشد که در این صورت لزوماً مشخصات تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات را مارک،بیان و معرفی خواهد کرد ولی آیا در خصوص منشاء و مبداء تولید محصول و دادن اطمینان به مشتریان و مصرف کنندگان کالای مارک دار و همچنین آیا درخصوص کیفیت تولید محصولی که دارای مارک مخصوص است، اصولاً دارندگان علائم تجارتی، خدماتی و مارک های صنعتی ، محصولات کشاورزی و دامداری، وظایفی برعهده دارند؟

و کاربرد برند در این زمینه چیست؟

در زمینه منشاء و مبداء تولید و اصیل بودن تولیدات ، می توان گفت که مارک تولید غالباً موید و گواه برآن است که محصول دارای مارک معین، به همان مارک و علامتی منسوب است که به ثبت رسیده است . در واقع محصولی اصیل است که صاحب مارک یا دارنده حق اولویت مارک، آن را تولید و ارائه کرده باشد وبه نوعی تضمین کننده اصالت محصول محسوب است و یا نوعی گواهی است که کالای دارای مارک معین را همان مؤسسه یا کارگاه اصلی صاحب مارک، تولید کرده است و جعلی یا تقلیدی نیست.

البته شاید این برداشت چندان دقیق نباشد که کالای مارک دار واقعاً تولید یک مؤسسه یا کارگاه خاص مورد نظر است. چه بسا ممکن است محصولی در کارگاه یا مؤسسه یا کارگاه دیگری غیر از کارگاه اصلی صاحب مارک تحت نظارت و کنترل کارگاه اصلی تولید گردد.

در این صورت محصول تولید شده اصالت خواهد داشت. به عبارت دیگر تمامی تولیدات دارای مارک واحد که در کارگاه اصلی یا کارگاه های تحت لیسانس و کنترل کارگاه اصلی تولید می شود، اصالت داشته و مؤسسه صاحب مارک، باید ضامن و پاسخ گوی مشکلات مربوط به آن باشد. بنابراین ادعای جعلی یا تقلیدی بودن چنین محصولاتی از طرف صاحب مارک پذیرفته نیست.

در این زمینه، نظر دیگر این است که وظیفه یا کاربرد مارک تولید و خدمات از جهت تضمین معرفی اصالت تولید، گاهی با واقعیت انطباق ندارد و حتی در بعضی موارد،می تواند فریبنده هم باشد. زیرا در بسیاری از موارد شرکت صاحب مارک و دارنده حق اولویت ناشی از علامت یا مارک ثبت شده یا مارک معروف و مشهور، حق بهره برداری از موضوع مارک را به شرکت های دیگر واگذار می کند و ممکن است این واگذاری به شرکت ها و گروه های دیگری نیز ادامه پیدا کند و در نتیجه صاحب مارک در این گونه موارد قادر نیست دیگر اصالت تولید را کنترل کرده و از طریق نظارت مستمر اصالت تولید را تضمین کند.

به علاوه، مارک توزیع کالا که امور مربوط به توزیع و عرضۀ کالا و تولیدات مارک دار را بر عهده دارد، قادر نیست که اصالت تولید کالا را معرفی یا تضمین نماید. از طرفی دیگر محصول که مارک وظیفۀ معرفی آن را دارد لزوماً ساخت و تولید مؤسسه یا کارگاه واحدی نیست، بلکه ممکن است به طور وسیعی ازطریق همکاری کارگاه ها یا مؤسسات تولیدی متعددی که به موجب قرارداد و یا از طریق پشتیبانی مالی و مادی با هم ارتباط پیدا کرده اند، محصولی تولید گردد.

در چنین مواردی با واگذاری مجوز استعمال مارک به شرکت یا شرکت های مختلف تولید، تضمین اصالت تولید کالا به وسیله صاحب مارک یا علامت، محل تردید است زیرا ممکن است کنترل و نظارت بر تولید کالا دچار اشکال شود. معذالک دارندۀ مارک و صاحب اصلی امتیاز علامت تجاری نمی تواند از دایره مسئولیت اصالت تولید دور بماند زیرا مصرف کننده علی رغم تعدد منابع تولید، احساس وابستگی و تجانس خاصی نسبت به محصول تولید شده با مارک مشخص دارد.

بنابراین یکی از وظایف علامت یا مارک، اصالت محصول یا خدمات است، هر چند محصولات یا کالاها وسیلۀ مؤسسات متعددی تولید شده باشد و همچنین وظیفۀ آرم یا مارک خدماتی، حفظ اصالت موضوع خدمات است، هر چند این خدمات را افراد متعددی تحت همان آرم و علامت انجام داده باشند.

در واقع مشتریان با توجه به مارک مشخص تمایل به استفاده از محصولات و خدمات آن پیدا می کنند، بنابراین صاحب مارک باید در تولید و ارائه خدمات به هر شکل یا ترتیبی که تولید یا عرضه شود، کنترل و نظارت لازم داشته باشد، البته لازم نیست اطلاعات دقیقی راجع به هویت و خصوصیات تولید کننده یا متصدی خدمات به مصرف کنندگان ارائه گردد.

مارک تولید و آرم خدمات و کاربری آنها امروزه تقریباً فراگیر شده است و استفاده از مارک، همان طور که اشاره شد، به آزادی گردش کالاها و محصولات و همچنین به آزادی رقابت سالم در جهان اقتصاد، کمک خواهد کرد. لذا علاوه بر تمایز بخشی محصولات و تولیدات مشابه از یک دیگر، علامت یا مارک، معیاری برای ارزیابی صلاحیت و استعداد یک علامت صنعتی یا تجارتی و یا خدماتی خواهد بود و با این که ترتیب بسیار منطقی است یک علامت تجاری یا خدماتی وقتی صلاحیت مارک تولید یا خدمات را کسب کند که آمادگی انجام وظایف خود را داشته باشد و بتواند وظیفۀ مربوط را درست انجام دهد.

بنابراین هر گاه شخصی از علامت شخص دیگری استفاده کند ولی این علامت وظیفۀ یا کاربرد مارک اصلی رانداشته باشد، خصوصاً تضمین کننده اصالت تولید نباشد، نباید به عنوان مارک یا علامت صنعتی یا تجاری ویا خدماتی، قابلیت حمایت داشته باشد.

در زمینۀ تضمین کیفیت تولید کالا و ارائه خدمات از طریق مارک یا علامت تجاری، می توان گفت، اگر چه نظر حقوقی با توجه به وظیفه ای که مارک در تشخیص و معرفی اصالت تولید بر عهده دارد، می توان به طور غیر مستقیم، تضمین کیفیت تولید یا ارائه خدمات مطلوب و منطقی را به آسانی استنباط کرد زیرا تضمین کیفیت به نوبۀ خود یک وظیفۀ جانبی یا تبعی مارک تولید است و به طور مسلم مصرف کننده در خرید یک محصول یا استفاده کننده از خدمات یک آژانس خدماتی که دارای مارک یا آرم ثبت شده یا دارای آرم معروف، انتظار دارد که کالا و محصول آرم دار، کیفیت لازم و اصالت مورد نظر را دارا باشد و از یک آژانس خدماتی نیز انتظار دارد که خدمات مطلوب به وی ارائه گردد و اگر در این زمینه به هدف خود نرسد، طبیعتاً تمایل پیدا خواهد کرد به دنبال محصول دیگری برود و یا به مؤسسه خدماتی دیگری کشانده شود تا بتواند از خدمات یا محصول مارک دار بهتری استفاده کرده،او را به هدف خود برساند و اطمینان پیدا کند که خدمات مطلوب و مورد نظر به وی ارائه خواهد شد.

بنابراین در بازار معاملا ت و جهان اقتصاد، عملاً وظیفه اساسی مارک یا علامت تجارتی، صنعتی یا خدماتی عبارت است از معرفی و شناساندن اصالت تجارتی تولیدات یا خدمات مطلوب با این هدف که برای مشتری و مصرف کننده، امکانات انتخاب محصولات بهتر مارک دار یا خدمات مشخص شده به وسیله مارک را فراهم سازد.

حال اگر مصرف کننده با انتخاب و مصرف محصول دارای مارک معین به هدف مثبت خود برسد، نسبت به آن مارک وفادار خواهد ماند و اگر به هدف خود دسترسی پیدا نکند به طور مسلم به دنبال انتخاب دیگری خواهد رفت و مارکی را که تجربه کرده و مفید تشخیص نداده باشد، کنار می گذارد و حتی ممکن است به زیان آن مارک تبلیغ کرده و به اعتبار و ارزش آن مارک لطمه وارد کند.

بنابراین صاحب مارک تولید یا خدمات برای حفظ اعتبار خود و توفیق در میدان رقابت مشروع اقتصادی و حفظ مشتریان و مصرف کنندگان واز دست ندادن آن ها و همچنین حفظ منافع خود و مشتریان، لازم است به اصالت تولیدی و کیفیت محصولات و خدمات توجه و دقت کافی داشته باشد و موجبات دلسردی و یاس مصرف کنندگان را فراهم نسازد. با این ترتیب باید محصولات مارک دار، اصالت و کیفیت تولید دائم و پایدار داشته باشد و این کیفیت و اصالت تولیدات و خدمات هرگز موقتی نباشد تا انتظارات مشتری برآورده شده و سبب جلب مشتریان دیگری نیز گردد. یعنی در ادامۀ این رویه به نفع تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات است؛ زیرا باعث می شود که از بی اعتقادی مصرف کنندگان جلوگیری شود و آنان را نسبت به مصرف محصولات و استفاده از خدمات صاحب مارک و آرم وفادار نگاه دارد.

حمایت از مارک باعث تشویق و تحریک تولید کنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات در جهت حفظ کیفیت محصولات و سبب سوق دادن آنان به سمت ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات خواهد شد. بنابر این در عمل و در میدان رقابت مشروع اقتصادی یکی از وظایف غیر مستقیم مارک تولید و علامت تجارتی و خدماتی، تضمین کیفیت است، هر چند از جهت ضمانت اجرای حقوقی، شاید چندان پایگاه مؤثری نداشته باشد و از مشتریان و مصرف کنندگان به قدر لازم حمایت به عمل نیاید. ولی ضمانت اجرای عملی تخلف صاحب مارک در کیفیت تولید کالا همان فرار مشتری، مصرف نشدن محصول و درنتیجه شکست بازار فروش کالا و ضربه شدید وارد شدن به محصول صاحب مارک است به عبارت دیگر ضمانت اجرای مطمئن و مؤثر کیفیت تولید محصولات مارک دار همان ضمانت اجرای اقتصادی است که از طریق بازار به صاحب مارک تحمیل می شود و تخلف به قیمت از دست دادن مشتری منجر خواهد شد مگر این که تغییر دادن کیفیت تولید یا ارائه خدمات، عنوان تقلب و تزویر پیدا کند و با تبلیغات اغوا کننده ای سبب گمراهی و اغفال مشتری شده و عنوان کیفری به خود بگیرد، که در این صورت، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پشتیبان و حامی مصرف کنندگان خواهد بود و تفاوتی وجود ندارد که تولید کنندۀ محصول یا ارائه کننده خدمات، صاحب اصلی مارک یا علامت باشد یا مؤسسات تحت نظر و کنترل وی محصولی را تولید و به بازار با همان مارک عرضه کنند و یا خدماتی را ارائه دهند؛ زیرا مصرف کننده به مارک توجه دارد نه به تولید کنندۀ محصول یا ارائه دهندۀ خدمات. البته تضمین کیفیت کالای مارک دار طبیعتاً مطلق نخواهد بود و تولید کننده آزاد است و می تواند در کیفیت کالا تغییراتی ایجاد کند و این تغییرات را با خطرات و پذیرش ریسک آن انجام دهد که معمولاً در مبارزۀ رقابتی تولید کنندگان با فراست ووظیفه شناس و متخلق به اخلاق بشر دوستانه، تغییرات را در جهت ارتقاء سطح کیفیت تولید انجام خواهند داد ولی هستند بسیاری از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات که به منظور رسیدن به سودهای کلان غیر قانونی و نامشروع فوری، بدون در نظر داشتن مصلحت جامعه و منافع مشتریان ومصرف کنندگان اقدام به کاستن و پایین آوردن کیفیت تولید می کنند و به دنبال تحصیل درآمد های فراوان ناسالم گام بر می دارند و به فکر سلامت جامعه و حتی جان مصرف کنندگان نخواهند بود. به طور مثال گاهی اقدام به تولید خودروهایی می شود که هیچگونه تضمینی در جهت حفظ جان سرنشینان اتومبیل ها و یا افراد ثالث وجود ندارد و پائین آمدن کیفیت تولید باعث اتلاف جان ومال مردم جامعه خواهد شد و درنهایت متضرر اگر اقدام قانونی به عمل آورد تا حدودی تولید کننده مجبور به جبران خسارت می شود ولی کماکان به فعالیت غیر انسانی خود ادامه می دهد و اقدام پیشگیرانه ای در بعضی از کشورها صورت نخواهد گرفت. هر چند در جهان امروز و دنیای آزاد اقتصادی، این گونه کشور ها بسیار نادرند؛ زیرا به فرض که مارک زمینه ساز تضمین قانونی کیفیت نباشد طرح های اقتصادی مارک ها در زمینۀ کیفیت محصول با خود تضمینی به همراه داد وبه طور مستمر گاهی به طور روزانه مشتریان و مصرف کنندگان را در سیستم آزاد اقتصادی از جهت انتخاب محصول و فعالیت های تجارتی و خدماتی هدایت می کنند. و در واقع کیفیت تولید، در صورت عدم تضمین قانونی، مشتریان را از جهت روانی و ذهنی و پیدا کردن اعتماد یا از دست دادن اعتماد، تضمین خواهند کرد و تولید کننده را وادار به حفظ کیفیت پایدار کالا یا خدمات و ارتقاء کیفیت خواهند نمود.

در نظام حقوقی ایران راجع به تضمین اصالت تولید و خدمات و همچنین اصالت کیفیت آن ها حکم صریحی وجود ندارد. و در جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجاری جدید منطبق با طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات که طبق موافقتنامه نیس با توجه به تنوع کالا و خدمات در سال 2002 به 45 طبقه افزایش پیدا کرده و از سال 1382 طبق بندی جدید در ایران پذیرفته شده است نیز در زمینۀ تأمین اصالت تولید و تضمین کیفیت کالا حکمی مشاهده نمی شود و در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز راجع به ضمانت اجرای تخلف از مبدأ تولید و اصالت یا کیفیت کالا ضابطه ای پیش بینی نگردیده است هر چند در بند ب مادۀ 30 این قانون در تعریف علامت جمعی و خصوصیات آن آمده است که :« علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان، تحت نظارت مالک علامت ثبت شدۀ جمعی استفاده کند.» و با این که در این بند به مبدأ و کیفیت کالا و خدمات اشاره ای شده است، ولی درزمینه تخلف از مفاد اظهارنامه، چه از جهت مبدأ تولید و چه از جهت کیفیت کالا، حکم و ضمانت اجرای صریحی وجود ندارد. و در موارد قابلیت ابطال علائم صنعتی وتجارتی و خدماتی پیش بینی شده در مواد 41 و 42 و 43 قانون جدید نیز به موضوع بحث، یعنی تضمین اصالت تولید یا تضمین کیفیت کالا اشاره ای نشده است ولی با توجه به ملاک مادۀ 44 و مستنبط از مفاد این ماده می توان به مسئولیت یا ضمانت حقوقی تخلف از کیفیت یا عدم مرغوبیت کالا وارائه خدمات ناشی از علامت تجاری معتقد گردید.

درمادۀ مذکور چنین آمده است:«قرارداد اجاره بهره برداری از ثبت یا اظهارنامۀ ثبت علامت، باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را دربر داشته باشد. در غیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازۀ بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.»

علت بی اعتباری قرارداد اجازۀ بهره برداری، عدم کنترل در کیفیت و مرغوبیت کالا یا خدمات یا انجام نگرفتن کنترل مؤثر در تولید کالا یا خدمات است و اثر عدم کنترل و نتایج حاصل از آن، عدم مرغوبیت کالا یا عدم مطلوبیت ارائه خدمات است و در نهایت ضمان آور بودن برای صاحب امتیاز علامت و مارک است و اگر صاحب مارک یا علامت یا اجازه دهندۀ بهره برداری از مارک در برابر عدم مرغوبیت محصولات یا خدمات تولید کنندۀ کالا یا ارائه دهندۀ خدمات از نظر قانون،مسئولیت نمی داشت، قانون گذار برای وی حق چنین کنترل یا نظارتی قائل نمی شد. بنابراین از باب تخریج مناط و قیاس مستنبط العله، می توان معتقد به پذیرش قانونی مسئولیت کیفیت و مرغوبیت تولید کالا و ارائه خدمات مارک دار شد وصاحب مارک اگر خود اقدام به تولید کالا یا ارائه خدمات کند نیز به طریق اولی فعالیت وی مسئولیت آور است. البته این مسئولیت جنبۀ حقوقی و مدنی دارد نه کیفری. زیرا در امور کیفری رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسی و مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ضروری است در قانون ایران این گونه تخلفات جرم تلقی نشده است. نمی توان متخلف را مجازات کرد هر چند در این زمینه برای حمایت از مصرف کنندگان وضع قوانین کیفری ضرورت دارد، البته تعیین معیار صریح قانونی مرغوبیت و کیفیت تولید کالا و خدمات کاملاً ضروری است.

در زمینه مبدأ تولید و نشانی جغرافیایی کالا قانونی در سال 1384 در 16 ماده و 3 تبصره و آیین نامه اجرایی آن در 37 ماده و 11 تبصره به تصویب رسیده است که در مباحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ولی در موضوع بحث لازم است خاطر نشان کرد که درصورت تخلف از قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، طبق ماده 6 آن قانون علاوه بر جبران خسارت هر شخص یا گروه ذی نفع، متخلف به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنچااه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه به در خواست مدعی خصوصی در صورت لزوم می تواند دستور موقت مناسب صادر کند ولی حکمی در مورد کیفیت کالا و خدمات درقانون مزبور وجود ندارد. بلکه منحصراً ناظر بر حمایت از اصالت مبدأ و نشانی جغرافیایی کالا است.

در نظام حقوقی فرانسه با توجه به ماده 1-711 به بعد قانون مالکیت فکری و صنعتی که مربوط به مارک ساخت، تولید ، تجارت یا خدمات فردی، جمعی و مبدأ یا محل جغرافیایی محصولات و تولیدات است، در زمینۀ اصالت تولید و اصالت کیفیت تولید کالاهای مارک دار فردی، حکم صریحی عنوان نشده است ولی در مورد مارک های جمعی، خصوصاَ مارک های جمعی توأم با گواهی تضمین و نشانه های جغرافیایی، ضوابطی در خصوص اصالت تولید و اصالت کیفیت تولید، پیش بینی شده است که در مباحث آتی بررسی خواهد شد. لازم به ذکر است که ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران با عنایت به مواد 1-711 به بعد قانون مالکیت فکری و صنعتی مصوب 1992 فرانسه تدوین گردیده است هر چند به طورکامل و لازم از مواد مذکور استفاده نشده است. به طور مثال در نظام حقوقی مالکیت فکری و صنعتی فرانسه مارک جمعی یا علائم جمعی به مارک جمعی ساده و مارک جمعی تضمینی تفکیک شده که هر کدام خصوصیات خود را دارد ولی در حقوق ایران چنین تفکیکی وجود ندارد در بند ب مادۀ 30 قانون جدید ایران آمده است که :علامت جمعی باید بتواند مبدأ و یا هر گونه خصوصیات دیگر، مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند، متمایز سازد.

طبق بند مذکور وظیفۀ اساسی علامت جمعی تمایز بخشیدن مبدأ و محل جغرافیایی تولید کالا و هرگونه خصوصیات دیگر، نظیر کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی است و از جمله خصوصیات تولید کالا یا ارائه خدمات، می تواند اصالت تولید کالا یا اصالت فعالیت های خدماتی موضوع مارک جمعی باشد ولی در زمینۀ تضمین اصالت تولید یا تضمین کیفیت و مرغوبیت کالا یا خدمات پس از ثبت اظهارنامه جمعی در اداره ثبت مالکیت صنعتی و همچنین در زمینۀ تکلیف صدور گواهی نامه مرغوبیت کالای تولید شده به وسیله اشخاص و مؤسسات مجاز استفاده از مارک جمعی به وسیله صاحب اصلی مارک جمعی در مقررات ایران، حکمی وجود ندارد و تخلف از بند ب ماده 30 قانون ثبت علائم ایران منحصراً طبق ماده 32 این قانون سبب می شود که اظهارنامه علامت جمعی را ادارۀ ثبت مالکیت صنعتی نپذیرد و درخواست متقاضی رد شود ولی تخلف از کاراکتر یا خصوصیات و وظایف علائم جمعی، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است و از این جهت قانون جدید ایران محل ایراد است و باید در این زمینه تجدید نظر شود و قانون تکمیل گردد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.