• 02632711327
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 22:00

ثبت تغییرات شرکت

پس از به ثبت رسیدن شرکت چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت تصمیم به تغییرات شرکت داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا امکان پذیر می باشد. هرگونه تغییرات شرکت ازقبیل تغییرآدرس، انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه ،تبدیل سهام بانام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و ... در مجامع ذیل قابل برگزاری می باشد:

نیاز به مشاوره دارید؟

مراحل و مدارک ثبت برند

مجموعه مراحلی که شما برای ثبت برند نیاز دارید

خدمات ثبت تغییرات شرکت در شهرستان

برخی از شهرهایی که پایش ثبت اقدام به ثبت تغییرات در آنها مینماید