در کشور ما حق انحصاری استفاده از علامت با ثبت بدست می آید اما واقعیت این است که علامت تجارتی با ثبت ارزش اقتصادی پیدا نمی کند، بلکه مرور زمان و استفاده و تبلیغ بیشتر ارزش اقتصادی یافته و روز به روز به اعتبار آن افزوده می شود و ثبت علامت بدون استفاده یک مانع مصنوعی در مقابل ثبت علایم جدید است.

اختیار یا الزام استفاده از علامت تجاری

در قوانین بیشتر کشورها، لزوم استفاده از علامت تجارتی ثبت شده مورد تصریح قرار گرفته است برای عدم استفاده از علامت ثبت شده در مدت معین، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده است. معمول و متعارف این است که هر شخصی علامتی را ثبت کند، باید آن را مورد استفاده قرار دهد و حق ندارد آن را احتکار کند و دیگران را از دسترسی به آن محروم نماید. در امریکا اصطلاحی هست که می گویند:
علامت را استفاده کن و گرنه آن را از دست خواهی داد». در انگلیس حسن نیت متقاضی در مورد استفاده از آن ضروری است. اگر بعد از ثبت معلوم شود که او علامت را به قصد ذخیره سازی و به عنوان مقدمه برای استفاده در آینده به ثبت رسانده و یا به منظور جلوگیری از دسترسی رقبا به علامت مورد دلخواه، به ثبت آن اقدام کرده چنین علامتی قابل ابطال است. بند ۴ ماده ۴۷ قانون علایم تجارتی ۱۹۹۴ انگلیس بر این امر تأکید دارد.

در حقوق ایران، ماده ۴۱ قانون ۱۳۸۶ اینگونه مقرر کرده است: «هر ذينفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت ۳ سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند.

در قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ۱۳۱۰ در مورد عدم استفاده از علامت تجارتی مقرره ای وجود نداشت. در نتیجه عده ای تقاضای ثبت علامت تجارتی دیگران را می دادند و چنانچه موفق به ثبت علامت می شدند، این علایم را به کار نمی بردند، چرا که تولیداتی نداشتند.

با این وضعیت مالكين قبلی علامت، از ثبت علامت خود توسط دیگران مطلع نمی شدند. از طرفی براساس ماده ۲۲ قانون ثبت علایم و اختراعات «کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید مگر اینکه ثابت کند معترض عليه در حین ثبت عالم بوده است به این که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده، قبلا به طور مستمر استعمال کرده...».

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت برند و ثبت شرکت

شرط ابطال علامت تجاری

چنانچه مالک علامت در مهلت مقرر اعتراض نمی کرد با سپری شدن این مدت حق اعتراض مالک ساقط می شد. در نتیجه کسی که علامت را ثبت می کرد، علامت را در انحصار خود داشت. قانونگذار برای رفع این خلاء قانونی (عدم وجود ماده ای در مورد عدم استعمال علامت ثبت شده از سوی مالک)، اقدام به وضع ماده ۱۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۳۷ کرد.

ماده مذکور اینچنین مقرر می داشت:

«در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام با نماینده قانونی او بدون عذر موجه، مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذینفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.».

ماده مذکور در تاریخ 1382/11/26 طی دادنامه شماره ۴۵۳ کلاسه پرونده ۸۱/ ۲۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و عملا تا زمان تصویب ماده ۴۱ قانون جدید 1386/11/03، وضعیت قبل از تصویب ماده ۱۳ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات ۱۳۳۷ حاکم گردید.مطابق بند افقره ج ماده ۵ کنوانسیون پاریس نیز: «اگر در کشوری استعمال علامت ثبت شده اجباری باشد، ثبت مزبور را نمی توان ابطال کرد مگر در موردی که مدت کافی گذشه باشد و ذی نفع نتواند علل استعمال را ثابت کند. البته به نظر می رسد که علل استعمال» در این بند صحیح نیست زیرا ذینفع باید جهات عدم استعمال را ثابت با توجیه کند.

در موافقتنامه تریپس نیز در بند یک ماده ۱۹ اینگونه به این امر پرداخته شده است:

اگر استفاده ( علامت تجارتی) مستلزم استمرار در ثبت باشد این ثبت ممکن است تنها پس از اینکه حداقل سه سال مستمر از این علامت استفاده نشد لغو گردد، مگر.. با جمع بندی مطالب بالا به این نتیجه می رسیم که درخواست ابطال علامت دیگری با شرایطی و در مهلت مقرر تحت عنوان عدم استعمال از دادگاه امکانپذیر است. در اینجا این صاحب علامت است که باید استعمال علامت را توسط خویش اثبات نماید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.