افزایش سرمایه از جمله روش های مهم برای تامین مالی شرکت ها می باشد. برای اینکه شرکت ها بتوانند فعالیت های خودشان را توسعه و گسترش بدهند و قدرت رقابت خودشان را حفظ و یا افزایش دهند برای افزایش سرمایه اقدام می کنند. ما در این مقاله می خواهیم درباره افزایش سرمایه مطالبی را ارائه نماییم تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

روش سریع افزایش در سرمایه شرکت

به طور کلی افزایش سرمایه در شرکت ها بدین شکل می باشد که در گام اول باید هیئت مدیره پیشنهاد خودش را همراه با دلیل های کافی درباره افزایش سرمایه به سهامداران شرکت ارائه نماید. این پیشنهاد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد رای گیری سهامداران شرکت قرار می گیرد. پس از آن درباره تصویب این پیشنهاد در مجمع و بعد از آن از ارائه مجوز از جانب بورس، افزایش سرمایه شرکت انجام می شود. بعد از افزایش سرمایه قیمت سهام دچار تغییراتی می گردد. این موضوع که افزایش سرمایه از چه روشی صورت می گیرد دارای اثرهای مختلفی دارد. در بعضی از مواقع این امر برای بهتر شدن اصلاح و بهبودی ساختار مالی شرکت انجام می شود. این فراهم کردن منبع های مالی جدید می تواند به شکل های گوناگونی انجام گردد. وقتی شرکتی تمایل داشته باشد سرمایه خودش را در بورس اوراق بهادار افزایش بدهد باید سهام جدیدی را منتشر نماید و به سهامداران بفروشد تا مبلغ مورد نیاز جهت افزایش سرمایه فراهم شود.

 

افزایش سرمایه شرکت ها

 

مدارک مورد نیاز برای افزایش سرمایه شرکت

 • ارائه دو فتوکپی از اظهارنامه شرکت سهامی خاص که ضمانت کننده مبلغ سرمایه جدید است و باید همه مدیران شرکت ذیل آن را امضا نموده باشند.
 • چنانچه افزایش سرمایه از محل نقدی می باشد ارائه گواهی بانکی حاکی از افزایش سرمایه.
 • ارائه فهرست مطالبه های نقدی بستانکاران پذیره نویسی که به سهام شرکت تبدیل شده است و مدارک و اسناد تصفیه آن دریافتی هایی که بازرسان شرکت درستی آن را تایید کرده اند.
 • ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درباره افزایش سرمایه.
 • ارائه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
 • ارائه رونوشت اصلی روزنامه که دربردارنده آگهی دعوت سهامداران می باشد.
 • ارائه رونوشت اصلی روزنامه ای که دربردارنده آگهی حق تقدم سهامداران است.
 • ارائه فهرست سهامدارانی که در جلسه حاضر هستند همراه با ذکر اسم سهامداران و تعداد سهامشان که هیات رئیسه جلسه آن را امضا نموده اند.
 • ارائه فهرست سهامداران بعد از افزایش سرمایه به همراه ذکر اسم، تعداد و امضا سهامداران.

انواع افزایش سرمایه

افزایش سرمایه روش های مختلفی دارد که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

 • از محل سود انباشته.
 • از محل آورده نقدی و دریافتی های سهامداران.
 • از محل تجدید ارزیابی دارایی ها.
 • از روش صرف سهام.

افزایش سرمایه چگونه محاسبه می شود؟

 • افزایش سرمایه از محل سود انباشته

بر اساس قانون تجارت شرکت ها وظیفه دارند که سالیانه درصدی از سودشان را نزد خود نگه دارند که این سود در حسابی به عنوان سود انباشته در صورتهای مالی شرکت ثبت می گردد. در زمانی که شرکت دارای سود انباشته مناسبی می باشد می تواند سرمایه خود را بدین صورت افزایش بدهد و با این امر منبع های جدید مورد نیاز خود را فراهم نماید. به همین دلیل در روش سود انباشته جریان نقدینگ جدیدی وارد شرکت نمی گردد. به موجب همین امر که سهامداران پولی را برای سهام جدید نمی پردازند به سهامی که از این روش به سهامدار تعلق می گیرد سهام جایزه نیز گفته می شود. در شیوه سود انباشته درصد مالکیت شما در شرکت با تغییر مواجه نمی شود. به بیان دیگر به همان نسبت که تعداد سهام شما زیاد می گردد قیمت سهام کاهش می یابد.

 • افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

زمانی که شرکت دارای سود انباشته مناسبی نمی باشد و یا تمایل دارد که منبع های مالی جدیدی را وارد شرکت کند اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران می نماید. از آن جایی که افزایش سرمایه از این شیوه به تامین منبع های جدیدی از جانب سهامداران کنونی شرکت دارد از همان ابتدا شرکت مجوز استفاده و حاضر شدن در آن را به سهامداران شرکت می دهد و بدین ترتیب ورقه هایی به عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران کنونی شرکت قرار داده می شود. شما در این شیوه به ازای هر سهم باید مبلغی را در بازه زمانی 2 ماهه به شرکت پرداخت کنید. با این امر بعد از سپری شدن فرآیند افزایش سرمایه، حق تقدمی که شما دارید به سهم عادی تبدیل می شود.

در صورتی که شما به هر دلیلی نمی خواهید از حق تقدم خود استفاده نمایید می توانید در این بازه زمانی 3 ماهه حق تقدم های خودتان را به دیگر سرمایه گذاران بفروشید. همانند سهام عادی این حق تقدم ها می توانند در بورس معامله شوند.

توجه داشته باشید در صورتی که به هردلیلی نتوانید این سهام را پرداخت کنید و حق تقدم خودتان را هم نفروشید بعد از به پایان رسیدن مهلت پذیره نویسی حق تقدم سهام شما به فروش می رسد ومبلغی که از فروش سهام به دست آمده است را بعد از کسر کارمزدها به حسابتان واریز می گردد.

 • افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

در این روش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها شرکت دارایی های ثابت مشهود خود اعم از زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری ها و … را مورد تجدید ارزیابی قرار می دهند و با این امر  ارزش سرمایه و دارایی های شرکت در ترازنامه به روز می شود. هم چنین از آنجایی که معادله حسابداری در ترازنامه باید برقرار باقی بماند و بدهی های شرکت نیز تغییری نکرده، سرمایه شرکت باید افزایش پیدا کند تا این معادله برقرار بماند.

در این شیوه پولی وارد شرکت نمی گردد و تنها در صورت های مالی عملیات حسابداری روی می دهد. در این شیوه هم به همان میزان که تعداد سهامتان افزایش می یابد قیمت آن با کاهش مواجه می شود که در نهایت در دارایی و سرمایه شما تغییری ایجاد نمی شود.

 

ثبت افزایش سرمایه شرکت

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ............................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ................ در تاریخ ................ روز ...................... ساعت .................... در محل شرکت با حضور اکثریت / کلیه صاحبان سهام تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه شرکت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
الف ) ابتدائاَ در اجرای ماده 101 قانون تجارت :
1. آقای / خانم .................. به سمت رئیس جلسه
2. آقای / خانم .................به سمت ناظر جلسه
3. آقای / خانم ............... به سمت ناظر جلسه
4. آقای / خانم ............... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و دستور جلسه توسط منشی قرائت گردید.
ب ) هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت گزارش خود را در خصوص لزوم افزایش سرمایه به مبلغ .................... ریال قرائت کردند.
ج ) مجمع عمومی فوق العاده شرکت به اتفاق آراء تصویب نمود که سرمایه شرکت از مبلغ ............... ریال به مبلغ .............. از طریق بند ماده 158 قانون تجارت افزایش یابد و تشریفات قانونی وفق مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت رعایت گردد.
د ) در این خصوص به هیات مدیره شرکت اختیار داده شد که پس از رعایت حق تقدم مذکور در ماده 166 قانون تجارت چنانچه سهامی پذیره نویسی نشده باشد به هر کس که صلاح بداند واگذار کند و چنانچه خریداری وجود نداشته باشد مراتب افزایش سرمایه را تا میزان مبلغ پذیره نویسی شده ضمن اصلاح ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه شرکت ، به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت اعلام کند.
ه ) به آقای / خانم .............. ( احدی از سهامداران – عضو هیات مدیره – وکیل رسمی شرکت ) وکالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
امضای هیات رئیسه مجمع
رئیس جلسه                   ناظر جلسه                     ناظر جلسه                      منشی جلسه
............                      ..........                     ............                        ...........

مراحل افزایش سرمایه در شرکت ها

برای افزایش سرمایه شرکت ابتدا باید هیات مدیره این پیشنهاد را مطرح و تصویب نماید.

در این مرحله حسابرس بر اساس فرضیه هایی که ذکر شده است افزایش سرمایه رامورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و در صورتی اشکال و یا ایرادی وجود داشته باشد همه و یا قسمتی از افزایش سرمایه را تایید می نماید.

در این مرحله باید مدارک افزایش سرمایه شرکت را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمود.

مرحله بعدی افزایش سرمایه شرکت تاییدیه سازمان بورس می باشد که مطابق مستندهای ارسال شده افزایش سرمایه را تایید می نماید.

بعد از سازمان بورس افزایش سرمایه را تایید کرد ابلاغیه صدور مجوز افزایش سرمایه منتشر می گردد و این بدین معنا می باشد که سازمان بورس با افزایش سرمایه مورد نظر موافقت کرده است.

در این مرحله زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تعیین می گردد تا به منظور  قیمت سهام و میزان افزایش سهام تصمیم گیری های لازم صورت بگیرد.

در این مرحله تصمیم هایی که در مجمع عمومی فوق العاده گرفته شده است ابلاغ و در اداره ثبت شرکت ها قید می گردد.

چنانچه افزایش سرمایه شرکت ها به وسیله محل آورده نقدی سهامداران صورت می گیرد بعد از جلسه مجمع عمومی فوق العاده اطلاعیه ای تحت عنوان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام منتشر می گردد که به مدت زمان 60 روز از زمان بازگشایی به سهامداران این فرصت را می دهد یا سهام خودشان را بفروشند و حق تقدم را به شخص دیگری واگذار نمایند و یا اینکه بعد از به اتمام رسیدن این 60 روز به ازای هر حق تقدم، 100 تومان به حساب شرکت مورد نظر واریز نموده و در افزایش سرمایه شرکت، حضور داشته باشند و سهم هایی که اضافه شده است را معامله نمایند.

شاید ذکر است که اعلام نتایج و قیمت تمام شده حق تقدم های معامله شده در فرآیند افزایش سرمایه شرکت ها، آحرین مرحله می باشد که سهامدار به وسیله تماس با امور سهامداران شرکت مورد نظر مبلغ های فروش را به حساب خود بر می گرداند.

نکته های مهم درباره افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت ها موجب می گردد تا قیمت سهامی که آن شرکت دارد کم شود ولی در مقابل تعداد دارایی سهامی که اشخاص دارند بیشتر می گردد.

در بیشتر موارد که به سبب افزایش سرمایه، قیمت سهم شرکت کاهش می یابد، برای سرمایه گذاران جدید موقعیت مناسبی مهیا می شود تا بتوانند سهم را با قیمت به نسبت بهتری بخرند و افزایش درخواست برای خریداری نمودن سهام به افزایش قیمت سهم و رشد آن منتهی می شود. برخی از شرکت ها با روش ترکیبی سرمایه خودشان را افزایش می دهند یعنی دو روش افزایش سرمایه را با یکدیگر ترکیب می نمایند.

از جمله موارد مهمی که در خصوص افزایش سرمایه شرکت ها مورد توجه قرار می گیرد حق تقدم سهام گفته می شود.  وقتی سرمایه یک شرکتی با افزایش مواجه می شود سهامداران قبلی جهت خریداری کردن سهام آن حق تقدم دارند و این حق می تواند به فروش برسد ولی مجمع عمومی فوق العاده این اختیار را دارد که این چنین حق و حقوقی را به سهامداران واگذار ننماید و فقط ارزش سهام را به اشخاص سهامدار بپردازد.

در صورت پیش آمدن هر سوالی مبنی بر افزایش سرمایه در شرکت ها می توانید با تلفن های تماس موسسه پایش تماس گرفته و تمامی نکات را به صورت تخصصی پیگیری کنید . موسسه حقوقی پایش با بیش از 12 سال خدمت شایسته در راستای امور حقوقی و ثبتی شرکت ها و اشخاص شما را در کم ترین زمان به اهدافتان خواهند رساند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.