به واحدی از شرکت اصلی که در مکانی به غیر از مرکز اصلی شرکت فعالیت می نماید شعبه شرکت گفته می شود. موضوع فعالیت شعبه شرکت کاملا مطابق فعالیت های شعبه اصلی می باشد و اختیارات او هم به وسیله شرکت اصلی ( شرکت مادر) مشخص می گردد. شعبه شرکت بخشی از شرکت اصلی می باشد که کنترل کننده اصلی آن هم شرکت مادر می باشد و مطابق تصمیم ها و قوانین آن فعالیت می نماید و به موجب همین امر از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردارنمی باشد.

تاسیس شعب شرکت

هر شرکتی بر اساس اساسنامه مربوط به خود می تواند به منظور تاسیس شعبه شرکت خود اقدام کند.  در صورتی که در اساسنامه شرکت چندین شعبه ذکر شده باشد به همراه تاسیس شرکت اصلی شعبه و یا شعبه های دیگری هم تاسیس می شوند. ولی چنانچه بعد از ثبت شرکت اصلی تصمیم بگیرند که شعبه ای را تاسیس کنند، تغییر در اساسنامه محسوب می شود و باید به مرحله تایید مجمع برسد و مرجع ثبت شرکت اصلی از آن مطلع شود و بعد از ثبت برای اطلاع عموم مردم در روزنامه رسمی شرکت آگهی گردد. مطابق توضیحاتی که در بالا ذکر شده است هر شرکت اجازه دارد شعبه و یا شعبه هایی را در داخل و یا خارج از کشور تاسیس نماید. در صورتی که همزمان با ثبت شرکت، تاسیس شعبه آن هم مشخص شده باشد با شرکت اصلی ثبت می گردد و آگهی میشود و در صورتی که شعبه شرکت بعد از ثبت شرکت صورت بگیرد تغییرات در شرکت شمرده می شود و باید بر اساس مقررات و قوانین برای ثبت و نشر آن اقدامات لازم صورت می گیرد. در محل شعبه ثبت شعبه شرکت انتشار می شود. مثلا شرکت دومینو در تهران تشکیل شده است و در صورتی که بخواهند شعبه ای از این شرکت را در کرج تاسیس کنند باید به منظور تاسیس شعبه شرکت خود اقدامات لازم را در نظر بگیرند.

قانون تاسیس شعبه شرکت

مطابق ۱۹۹ قانون تجارت، در مورد قانون تاسیس شعبه شرکت آمده است که هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد، مقررات مواد ۱۹۵-۱۹۷ قانون مذکور( مربوط به ثبت شرکت ها) باید به قسمتی که در نظام نامه وزارت عدلیه معین می شود در هر حوزه ای به صورت جداگانه انجام گردد.
مطابق ماده ۸ نظام نامه قانون تجارت، در صورتی که شرکت بخواهد در چندین حوزه محکمه ابتدایی شعبه داشته باشد انتشارات مذکور در نظام نامه باید به گونه ای که در ماده ۶ مقرر است در محل وقوع شعبه نیز صورت بگیرد و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه یا شعب ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید. لذا در این خصوص ثبت شعب داخلی شرکت های ایرانی توسط شرکت مادر(اصلی) اعلام و مراتب ثبت رسمی ایجاد شعبه توسط اداره های ثبت محل شرکت اصلی صورت می پذیرد و چگونگی ثبت آن نیز فارغ از مفاد قانونی تغییر نموده است.

شعبه شرکت دارای شناسه ملی غیر مستقل می باشد که با شناسه ملی شرکت اصلی مرتبط است. بنابراین دقت درباره انتخاب محل شعبه شرکت و مرتبط بودن آن با صورتجلسه الزامی است و شیوه ثبت شعبه های داخلی شرکت ها به وسیله پایگاه اینترنتی جامع ثبت شرکت ها به صورت اینترنتی انجام می شود. از دلایل شناسایی شعبه های داخلی شرکت ها موضوع هایی مرتبط با مبحث های مالی و مالیاتی است که مطابق سابقه هایی که در بعضی از شعبه های داخلی وجود دارد به صورت جداگانه حساب بانکی و مسئولیتی جداگانه می باشند مانند نمایندگی و شعبه بیمه های مادر.  بعضی دیگر از شعبه های داخلی دارای استقلال مالی نیستند و به صورت کامل همه اقدامات را به وسیله شرکت مادر به انجام می رسانند مانند شعب شرکت های پولی و بانکی. در نظام حقوقی این امکان وجود دارد که در  مقر اصلی شخصیت حقوقی و یا خارج از حوزه ثبتی شعبه و یا شعبه های گوناگونی ایجاد شود. در مدت زمان انتقال شخصیت حقوقی به واحد ثبتی دیگر نیازی به منحل شدن شعبه در واحد ثبتی مقصد نیست. انحلال و یا انتقال شعبه به وسیله شخصیت حقوقی مادر صورت می گیرد که بر اساس اساسنامه شرکت است. مراحل انتخاب مدیران شعبه و یا انتقال و انحلال شعب امکان دارد مطابق اساسنامه در صلاحیت مجمع های عمومی و یا هیات مدیره است.

نحوه ثبت شعبه شرکت

چنانچه در زمان ثبت شرکت تصمیم بگیریم که شعبه آن را هم ایجاد کنیم مراحل و شیوه ثبت آن کوتاه تر می شود ولی بسیاری از شرکت ها بعد از اینکه تاسیس شدند و فعالیشان را شروع کنند به این موضوع پی می برند که داشتن شعبه و یا شعبه هایی در شهرهای دیگر برای آسان تر شدن ارائه خدمات و یا محصولات تولیدی تاسیس کنند.

شیوه ثبت شعبه هم مثل تاسیس شرکت با پیچیدگی های بیشتری ولی صورتجلسه های آن ها با تاسیس شرکت تفاوت دارد. چنانچه همه روال آن به درستی صورت بگیرد ومدارک مورد درخواست به شکل کامل و جامع به کارشناسان مربوط آن ارسال شود تاسیس شعبه شرکت سریع تر صورت می گیرد.

تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود

همان گونه که می دانید شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که میان دو نفر یا بیشتر برای انجام کارهای بازرگانی تشکیل می شود و هر کدام یک از شرکا بدون اینکه سرمایه ودارایی شان به سهام تقسیم شده باشد تنها تا اندازه سرمایه ای که در شرکت دارند در مقابل بدهی های شرکت مسئولیت دارند.

شرکتی که در شرف تاسیس می باشد می تواند شعبه های گوناگونی داشته باشد که با ابلاغ شعبه و انجام کارهای تاسیس شعبه برای اینکه کمتر خرج کرد می توان در اوایل تاسیس شرکت، شعبه شرکت را هم ابلاغ و به ثبت رساند تا هزینه ها را کاهش داد و بعدا نخواهید دوباره کاری کنید و شعبه شرکت را به ثبت برسانید. در واقع در شرکت با مسئولیت محدود هم در موقع تاسیس شرکت و هم بعد از تاسیس شرکت می توان کارهایی که مربوط به تاسیس شعبه شرکت بامسئولیت محدود می شود را به انجام رساند و شعبه شرکت را هم تاسیس کرد و برای انجام فعالیت های مرتبط اقدامات لازم را کامل نمود.

تاسیس شعبه شرکت سهامی خاص

آدرس و مقر اصلی تاسیس شعبه شرکت نمی تواند در محل و آدرس دفتر مرکزی شرکت باشد و به بیان دیگر دفتر مرکزی شرکت و شعبه شرکت نمی تواند در یک شهر باشد. در مدت زمان تاسیس شعبه شرکت باید یک نفر تحت عنوان مدیر شعبه انتخاب شود و به سازمان ثبت معرفی شود. در صورتی که تاسیس شعبه همزمان با تاسیس شرکت باشد حتما در اساسنامه ثبت می گردد و در صورتی که پس از تاسیس شرکت تصمیم بگیرند که شعبه ای را تاسیس کنند باید صورتجلسه ای را تنظیم کنند و آن را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنند. هم چنین هیات مدیره شرکت هم می تواند برای تاسیس شعبه شرکت اقدام کند. خاطر نشان می شویم که مطابق اختیارات اساسنامه تاسیس شعبه شرکت سهامی خاص نیز همانند تاسیس شعبه شرکت با مسئولیت محدود می باشد و با آن تفاوتی ندارد.

مدارک لازم برای تاسیس ثبت شعبه شرکت

 

 • ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باامضای هیات رئیسه شرکت.
 • ارائه فهرست اشخاصی که در مجمع حاضر هستند.
 • در صورتی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند ارائه برگه نمایندگی اشخاص حقوقی الزامی است..
 • در صورتی که مجمع با اکثریت سهامداران تشکیل شده است اصل آگهی دعوت باید ارائه گردد.
 • در صورت لزوم مجوز باید از مراجع ذیصلاح اخذ و ارائه گردد.

مراحل تنظیم و ثبت صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت

برای ثبت تاسیس شعبه شرکت باید صورتجلسه ای به وسیله هیات مدیره که اختیار تاسیس شعبه آن در اساسنامه به هیات مدیره ارائه شده است تنظیم گردد. صورتجلسه ای که مربوط به اداره ثبت شرکت ها می شود را باید به انضمام رونوشتی از اساسنامه موجود با آخرین اصلاحات ارائه دهید. سپس صورتجلسه به وسیله کارشناس مربوطه بررسی می شود و در صورتی که ایراد و اشکالی نداشته باشد باید هزینه های ثبتی را در دفاتر اداره ثبت مربوطه ثبت نمایید تا در روزنامه رسمی منتشر شود. سپس باید یک رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره را همراه با یک رونوشت اساسنامه و آگهی ثبت مربوطه به محل شعبه( کرج) ارسال کنید. سپس مراحلی که در بالا ذکر شده است تحت عنوان شعبه ثبت و شماره مستقلی در کرج به آن داده می شود. در نهایت شعبه اداره ثبت شرکت های شعبه( کرج) در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار چاپ و منتشر می شود.

مالیات شعبه شرکت

مطابق ماده 105 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/ 11/ 1380 که از اول سال 1381 به مورد اجرا در آمده است مالیات شعبه شرکت بر اساس جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود بعد از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که بر اساس مقررات و قوانین این قانون دارای نرخ جداگانه ای است شامل مالیات به نرخ (25%) خواهند بود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تاسیس شعبه شرکت

بسمه تعالی
نام شرکت:..........................
شماره ثبت شرکت.................
سرمایه ثبت شده شرکت.........................
شناسه ملی..........................................
مجمع عمومی فوق العاده شرکت.......................ثبت شده به شماره......................مورخ......................با حضور اکثریت/کلیه شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
1-خانم/آقای.........................دارای مبلغ.....................ریال سهم الشرکه
2-خانم/آقای......................دارای مبلغ......................ریال سهم الشرکه
3-خانم/آقای....................دارای مبلغ..........................ریال سهم الشرکه
دستور جلسه:تاسیس شعبه در شهرستان.....................................
موضوع:تاسیس شعبه در شهرستان..........................................
موضوع:تاسیس شعبه در شهرستان...............مورد بحث و بررسی واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصویب واقع شد.
خانم/آقای..........................به شماره ملی.......................فرزند..........................متولد ............شماره شناسنامه.........................
بعنوان مدیر شعبه تعیین و آدرس شعبه عبارتست از.....................خیابان....................کوچه.......................پلاک..............کد پستی..........................
به خانم/آقای................................ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی موسسه) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء کلیه شرکاء

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی
نام شرکت.....................شماره ثبت........................و شناسه ملی...............سرمایه ثبت شده...............ریال در تاریخ..............ساعت....................مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور..................کلیه شرکا/اکثریت شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تاسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکا
میزان سهم الشرکه
1-خانم/آقای......................دارای.................ریال سهم الشرکه
2-خانم/آقای.....................دارای..................ریال سهم الشرکه
3-خانم/آقای....................دارای..................ریال سهم الشرکه
ضرورت تاسیس شعبه در شهرستان ....................مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقررضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1-خانم/آقای............................امضاء
2-خانم/آقای...........................امضاء
3-خانم/آقای...........................امضاء

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص به شماره ثبت …………………………… شناسه ملی …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۳ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

 

۴ـ خانم / آقای …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

دستور جلسه: ضرورت تاسیس شعبه در شهرستان …………… مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …… تعیین و خانم / آقای …………………………… فرزند …………………………… متولد ……………… به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای …………………………… (احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت سهامی خاص و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

۱ـ رئیس هیات جلسه ……………………………

۲ـ ناظر جلسه ……………………………

۳ـ ناظر جلسه ……………………………

۴ـ منشی جلسه ……………………………

تذکرات:

۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲- تصویر یک نسخه از صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت سهامی خاص و تصویر اساسنامه و اظهارنامه و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر شعبه جهت ارسال به اداره ثبت شهرستانی که شعبه در آنجا تاسیس می شود به همراه مدارک تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۳- پس از ثبت صورتجلسه و گذشتن مدتی به اداره ثبت شهرستان مربوط جهت ثبت و اخذ شماره ثبت و اخذ آگهی تاسیس شعبه مراجعه شود.

۴- صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت سهامی خاص حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۵- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.

۶- سهامداران اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهام در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.

۷- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۸- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.