در این مقاله به مطالبی درباره تغییرات شرکت سهامی خاص پرداخته شده است. چنانچه تمایل دارید برای ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص اقدام کنید بهتان پیشنهاد می کنیم که مطالعه این مقاله را از دست ندهید. بهتر است اول توضیحاتی را درباره شرکت سهامی خاص ارائه کنیم سپس به توضیحاتی درباره تغییرات شرکت سهامی خاص بپردازیم.

تغییرات شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی می باشد که سرمایه و دارایی آن در هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد هم چنین سرمایه این شرکت به قطعات سهام تقسیم می گردد و مسئولیت هر کدام یک از سهامداران به مبلغ اسمی سهام آن ها بستگی دارد و همه سرمایه باید توسط موسسان فراهم شده و تعداد شرکا هم نباید از سه نفر کمتر باشد. در ادامه موضوع به مطالبی درباره هر کدام یک از تغییراتی که در شرکت سهامی خاص پرداخته شده است.

تغییر نام شرکت سهامی خاص

از جمله موارد که ممکن است بعد از ثبت شرکت بخواهند آن را تغییر بدهند اسم شرکت می باشد. برای تغییر اسم شرکت سهامی خاص باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و صورتجلسه تنظیم شود و اعضای هیات مدیره هم باید آن را امضا کنند. رعایت مراحل دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت الزامی است. بعد از اینکه صورت جلسه تنظیم شد باید آن را به همراه مدارک ذیل به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایید.

 • ارائه فهرست سهامدارانی که در جلسه حاضر هستند و به امضای آن ها رسیده است.
 • ارائه اصل روزنامه ای که دارای آگهی دعوت است.

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

بعد از اینکه شرکتی به ثبت رسید اشخاص می توانند موضوع شرکت را تغییر بدهند. موضوع شرکت باید با فعالیتی که شرکت در حال حاضر دارد مرتبط باشد. برای تغییر موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل، صورتجلسه تنظیم و همه اعضای هیات مدیره آن را امضا کرده باشند. مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت رعایت مراحل دعوت الزامی و ضروری است. در صورت نیاز و مطابق خواسته کارشناس باید مجوز را دریافت و تسلیم کنید. فهرست سهامدارانی که در جلسه جاضر بوده و ذیل صورتجلسه را امضا کرده اند باید به همراه اصل روزنامه ای که آگهی دعوت در آن منتشر شده است الزامی است و باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

تغییر آدرس شرکت در سهامی خاص

بعد از به اتمام رسیدن پروسه ثبت شرکت، اشخاص می توانند بر اساس اساسنامه محل شرکت را تغییر بدهندن و یا شعبه های دیگری را تاسیس کنند. چنانچه در اساسنامه اختیار تغییر آدرس شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت واگذار شده است هیات مدیره می توانند با تنظیم کردن صورتجلسه ای به منظور تغییر محل شرکت اقدام کنند. هم چنین در صورتی که بخواهید محل شرکت را از شهرستانی به شهرستان دیگر انتقال بدهید باید صورتجلسه ای را تنظیم نموده و پس از آن برای تغییر آدرس شرکت اقدام کنید.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

برای اینکه بخواهید برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص اقدام کنید ابتدا باید صورتجلسه ای را که ذیل آن را اعضای اعضای هیات مدیره، خریداران و فروشندگان سهام امضا کرده اند را تنظیم کنید. مدارکی که در ذیل ذکر شده است را هم باید ارائه کنید:

 • فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید.
 • برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.
 • لیست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام شرکت.

هر شرکت سهامی خاص توسط تعدادی از اشخاصی که سهامدار هستند اداره می شود و به آن هیات مدیره می گویند.. منظور از هیات مدیره سهامدارانی می باشند که تعدادی از سهامدارانی که توسط مجمع عمومی موسس و یا عادی برای مدت زمان تعیین شده ای وظایفی که به آن ها محول شده است را انجام می دهند. با توجه و مطابق قانون برای شرکت های سهامی خاص، هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد اما با این حال از آنجائی که هیات مدیره یک شرکت سهامی خاص هم مانند یک شرکت سهامی عام بایستی یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب نماید پس با توجه به قانون هیات مدیره شرکت های سهامی خاص هم باید حداقل از ۲ نفر عضو تشکیل شده باشد.به وسیله مجمع عمومی عادی مدیران انتخاب می شوند . مجمع عمومی موسس اولین مدیران شرکت را انتخاب می نماید و شرکت هنگامی تاسیس شده شمرده می شود که مدیران و بازرسان انتخاب شده باشند و قبولی خود را اعلام داشته باشند. از جمله اختیارات هیئت مدیره شرکت سهامی خاص، انتخاب، عزل و تغییر مدیرعامل شرکت می باشد. اعضای هیات مدیره شرکت درباره اداره شرکت اختیاراتی مطلق دارند ولی مدیرعامل شرکت میزان و حدود اختیارات خودش را از هیات مدیره شرکت می گیرد و به غیر از اختیاراتی که به او محول شده است نمی تواند اقدام دیگری را در شرکت انجام بدهد. درباره اختیاراتی که به وسیله هیات مدیره به مدیرعامل شرکت محول شده است می توان آن را نماینده شرکت محسوب کرد و این شخص حق امضا هم دارد. 

مدارک مورد نیاز برای تغییرات شرکت سهامی خاص 

 • ارائه فتوکپی برابر شده شناسنامه و کارت ملی بازرسان، سهامداران و اعضای جدید.
 • ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید شرکت.
 • ارائه تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید.
 • ارائه لیست اسامی اشخاصی که در حق امضا دارند.
 • ارائه آدرس و کد پستی شرکت.
 • ارائه سمت اعضای جدید و قدیم.
 • ارائه فتوکپی آخرین آگهی تغییرات.
 • ارائه مبلغ سرمایه و ارزش ریالی.
 • ارائه فتوکپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی.
 • در صورتی که سهام شرکت نقل و انتقال داده شده است ارائه برگه دارایی الزامی است.

مراحل تغییرات شرکت سهامی خاص

 • برای انجام تغییرات شرکت سهامی خاص باید به اداره ثبت شرکت ها وارد شوید.
 • به قسمت صورتجلسه تغییرات شرکت وارد شوید.
 • اطلاعات شرکت درخواست کننده که می خواهند تغییراتی را در شرکت خودش ایجاد کند وارد کنید.
 • اطلاعاتی از قبیل اطلاعات جلسه، جلسه های مجمع های شرکت درباره تصمیم گیری تغییرات را وارد نمایید.
 • تصممیاتی که در جلسه مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده گرفته شده است را به همراه متن صورتجلسه وارد کنید.
 • اطلاعات اشخاصی که در جلسه حاضر هستند را به همراه سمت آن ها وارد کنید.
 • در صورت که شرکا خارج و یا وارد شده اند باید اطلاعات شرکای  جدید را وارد و شرکای قدیمی را تغییر بدهید.
 • در صورتی که می خواهید اسم شرکت را تغییر بدهید باید اسم های جدیدی را بر اساس قوانین اسم شرکت انتخاب و ذکر کنید.
 • در صورتی که می خواهید سرمایه شرکت را افزایش و یا کاهش دهید باید سهام و سرمایه جدیدی که برای شرکت در نظر دارید را وارد کنید.
 • در صورتی که می خواهید موضوع شرکت را تغییر بدهید قید موضوع فعالیت و کاربری جدید الزامی است.
 • اساسنامه، مدارک شناسایی و اسنادی که فراهم شده است را آپلود کنید.
 • به وسیله اداره پست، مدارک فیزیکی ثبت تغییرات شرکت را به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید.
 • هزینه آگهی تغییرات شرکت را در روزنامه رسمی پرداخت نمایید.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

نام شرکت : ………….………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ......... در تاریخ ............. ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای.......................................  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه،  تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ............................................................................  خیابان ......................کوچه...................... پلاک..................... کدپستی ................. به آدرس ......................................................................  خیابان................... کوچه.................. پلاک ................  کدپستی................... تغییر یافت و ماده  ................  اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
ج: به خانم/ آقای............................. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه جلسه:
رئیس جلسه: ...........................   ناظر جلسه :  ........................... ناظر جلسه : ...........................  منشی جلسه : ...........................

صورتجلسه هیات مدیره تغییر محل شرکت در شرکت سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                     
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
جلسه هیات مدیره شرکت ........... سهامی خاص  ثبت شده به شماره ............ با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ......... .ساعت .................. در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ………………  ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از .........………………  خیابان .........………  کوچه.........………  پلاک.........………  کدپستی.........………  به آدرس .........………  خیابان .........………  کوچه.........………  پلاک.........………  کدپستی.........………  تغییر یابد.
ب: به آقای / خانم  ..............………  احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت  وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیات مدیره:
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ...................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............ در تاریخ ........ ساعت ............ با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای …………..........……… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای …………..........……… به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای …………..........……… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای…………..........……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه که  تغییر  نام  شرکت می باشد بحث و بررسی  و مقرر گردید که نام شرکت به ……...........……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ..........……… اساسنامه  به شرح مذکور اصلاح می گردد.
ج: به خانم/ آقای …………..........……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه  به اداره ثبت  شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه  و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.
رئیس جلسه .....................    ناظر جلسه........................    ناظر جلسه .........................     منشی جلسه................

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                     
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..................................سهامی خاص ثبت شده به شماره ................... در تاریخ .......... ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای……...............…………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه،  تغییر موضوع  یا ( الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت ….....................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ و ماده ............................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
ج: به خانم / آقای ...................................... احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضا هیات رئیس جلسه:
رئیس جلسه ....................     ناظر جلسه ....................      ناظر جلسه ....................       منشی جلسه ....................      

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت .................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............ در تاریخ .......... ساعت................  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و  انتقال سهام، مجمع موافقت  و تصویب نمود که:
خانم / آقای …………… به شماره ملی ........... با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی .............  فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.
و یا:
خانم / آقای ………… به شماره ملی ..........  با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ...........  فرزند …………… به شماره شناسنامه…….…… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.
امضاء هیات رئیسه:
رئیس جلسه: ...........................   ناظر جلسه :  ........................... ناظر جلسه : ...........................                منشی جلسه : ...........................
امضاء خریدار                                                      امضاء فروشنده

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در باره نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                     
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ………...................……به شماره ملی .......... با واگذاری ……...................…… کلیه سهام خود به خانم/آقای  …………… به شماره ملی  ............... فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.
و یا :
خانم/آقای ………............…به شماره ملی  ............................. با واگذاری ….............…… سهم  از سهام خود به خانم/آقای……….................…به شماره ملی .................  فرزند ……………  متولد……  به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس ……………  خیابان……………  کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به ……………  سهم کاهش داد.
امضاء اعضاء هیات مدیره:
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
 
امضاء خریدار                                                                  امضاء فروشنده

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درباره کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………  سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای…………........………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت  مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ............................ ریال منقسم به ...............  سهم ..............  ریالی به ....................... ریال منقسم به ..............  سهم ....................... ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
ج: ماده: ..............  اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.
د: به خانم/ آقای ...................................... (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره  ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:
1ـ رئیس جلسه ......................... 2ـ ناظر جلسه ...................
3ـ ناظر جلسه........................... 3ـ منشی جلسه...................

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره درباره عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکت سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف:  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ  ………………… ریال منقسم به ………… سهم  …….................…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت.
ب: ماده …………  اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.
ج: به خانم/ آقای …….................…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضای اعضای هیات مدیره:
1ـ ................................       2ـ................................       3ـ................................       4ـ................................      

 نمونه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….....……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………....... ریال منقسم به ………… سهم …………....... ریالی به مبلغ…………....... ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت.
ج : ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
د: به خانم / آقای ………….....……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت  اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:
1ـ رئیس هیات جلسه...............................   2ـ ناظر جلسه...............................  
3ـ ناظر جلسه ......................................        4ـ منشی جلسه...............................  
بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در باره افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ…….....… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ……….......…… ریال به مبلغ ……….......…… ریال از محل ( 1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت  مورد تصویب مجمع واقع شد. 
ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که  نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ……….......……ریال ( و یا تا میزان مبلغ ……….......……ریال و یا تا مبلغ واریزی ……….......…… حداکثر دو مدت……….......…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
امضای اعضای هیات مدیره:
1ـ رئیس جلسه……......… 2ـ ناظر جلسه…….....…… 3ـ ناظر جلسه……....……                                              4- منشی جلسه…….....…… 

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت سهامی خاص 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  ...................................    سهامی خاص به شماره ثبت  .........   در ساعت ............  مورخ  ............   با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.
در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.
کلیه سهام با نام شرکت به تعداد  ............    سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام  بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده ............  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.
سرمایه شرکت  مبلغ……..……….. ریال منقسم به ............  سهم …………..…….. ریالی بی نام که تماماً 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.                           
ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.
جلسه در ساعت………..   خاتمه یافته و به آقا/خانم………….......……….. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضا هیات رئیسه
نام و نام خانوادگی                 نام و نام خانوادگی               نام و نام خانوادگی            نام و نام خانوادگی
رئیس جلسه…….......………..       ناظر…….......………..           ناظر…….......………..            منشی……......……..
 نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام در شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت   ................................... سهامی خاص به شماره ثبت .............. در ساعت ..............  مورخ ..............  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.
در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.
کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ………......… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده………  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.
سرمایه شرکت  مبلغ ………......………..   ریال منقسم به ………......…   سهم ………….......………..   ریالی                                                                                                                     
بانام که تماماً/ 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.                            ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.
جلسه در ساعت  ………  خاتمه یافته و به آقا/خانم ………......………..  احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.