ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان شرکتهایی است که به فعالیت‌های علمی درراستای رفع نیازهای جامعه اقدام می ورزند. در حقیقت این شرکت‌ها مسیر ورود علم و دانش به حوزه صنعت هستند. وجود این شرکت‌ها در ایران از زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که متولیان بخش‌های مختلف صنعتی متوجه تاثیر رشد علم بر صنعت شدند. در این زمان دولت به تدریج به فکر ارائه تسهیلات به کسانی افتاد که به فکر کاربردی کردن دانش و تبدیل آن به پول و سرمایه با ورودش به صنعت بودند و به این ترتیب مبحث شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد.

برای ثبت شرکت هم اکنون با کارشناسان ما در تماس باشید.

چگونه یک شرکت دانش‌بنیان ثبت کنیم؟

برای ثبت یک شرکت دانش بنیان باید با مسئولان دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های بزرگ در تعامل باشید و حمایت آنها را نسبت به ایده های دانش محور خود جلب نمایید. البته اگرعضو هیات‌علمی این نهادها باشید برای ثبت شرکت دانش بنیان امتیاز بیشتری خواهید داشت، چون شرکت دانش‌بنیان به شرکتی گفته می‌شود که از 1 تا 100% سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی یا از 51 تا 100 درصد آن متعلق به اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها یا واحدهای پژوهشی باشد. در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد شرکت دانش‌ بنیان شرکتی خصوصی محسوب شده و در غیر این صورت شرکت دانش‌بنیان دولتی به حساب می آید.

 

ثبت شرکت دانش بنیان

 

انواع ثبت شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان به دو دسته تقسیم می شوند:

نخست، شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند و دوم شرکت هایی که دانشگاه ها نیز مالکیت دارند.

الف- در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از %۵۰ باشد،‌ شرکت دانش بنیان، شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود. دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی میتوانند بر طبق قانون هیئت های امناء پس از تصویب هیئت امناء در شرکت های خصوصی سهامدار باشند و نیز در قوانین به دولت اجازه داده شده است که زمینه ساز و حامی تشکیل شرکت های غیردولتی توسعه فنّاوری و شرکتهای خدمات مهندسی باشد.

ب- درصورتی که سهام دانشگاه %۵۰ یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان، شرکتی دولتی است. در قوانین نیز اینگونه مقرر شده است که دانشگاهها و واحدهای پژوهشی

دولتی مصوب می توانند پس از تصویب هیات امنا شرکت دولتی تاسیس کنند مشروط بر اینکه:

 • خدمات این شرکت ها صرفاً‌ در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی باشد و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نکند.
 •  اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی می توانند دارای حداکثر 49% سهام شرکت دانش بنیان خواهند بود.
 • اساسنامه نمونه و یا ویژه مربوط به هریک از شرکت های دانش بنیان دولتی و یا دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران می رسد.
 • سهامداران و شرکت دانش بنیان دولتی از قانون محدودیت مداخله وزراء و نمایندگان مجلس، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری پیروی نمی کنند.
 •  شرکت های دانش بنیانی که با مالکیت آنها به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تابع قانون تجارت بوده و بر اساس قوانین مذکور و با حمایت دولت تشکیل می شوند.
 •  هر گونه معامله دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی با این گونه شرکتها ممنوع است و کلیه قراردادهای این شرکت ها بعد از پایان قرارداد با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری بر روی پایگاه اینترنتی به آدرس (irandoc.ac.ir) قرار می گیرد.

 

شرکت دانش بنیان

 

روند ثبت شرکت (مراحل و مدارک ثبت شرکت دانش بنیان)

دانشگاهها و واحدهای پژوهشی پس از تصویب امکان تاسیس یا مشارکت در تشکیل شرکتهای دانش بنیان در آیین نامه مالی و معاملاتی خود در هیئت امناء میتوانند برای ثبت شرکت دانش بنیان اقدام کنند. هر شرکت دانش بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضاء هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضاء هیئت علمی پیشنهاد میشود. دانشگاهها و واحدهای پژوهشی به صورتهای زیر میتوانند در شرکت های دانش بنیان سهامدار باشند:

 1. به جهت برخورداری ازاعتبار دانشگاه یا واحد پژوهشی بخشی از سهام شرکت دانش بنیان به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود. (حداقل %۵)
 2. به دلیل استفاده از مورد یا موارد مشخصی از یافته های پژوهشی دانشگاه یا واحد پژوهشی در شرکت،‌ بخشی از سهام شرکت با توافق سهامداران (دانشگاه یا واحد پژوهشی و دیگر سهامداران حقیقی یا حقوقی) به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود. این سهام می تواند با توجه به موضوع شرکت دانش بنیان به میزان 1تا 100% باشد. )
 3. به علت سرمایه گذاری مستقیم دانشگاه بخشی از سهام شرکت دانش بنیان به نام دانشگاه است. (درصد سهام دانشگاه متناسب با میزان سرمایه گذاری این نهاد خواهد بود .)
 4.  به جهت سایرخدماتی که دانشگاه به شرکت دانش بنیان ارائه می دهد بخشی از سهام براساس میزان خدمات به نام دانشگاه می شود .
 5. اگر شرکت دانش بنیان دولتی باشد بدون نیاز به ارائه هیچ خدماتی حداقل %۵۰ سهام به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی است.
 6.  هر دانشگاه در سال نخست می تواند یک شرکت مادر تخصصی تاسیس نماید.
 7. ایجاد این شرکت ها با همکاری شهرداری ها یا مشارکت دانشگاه های منطقه در اولویت است .

تبصره۱: شرکت دانش بنیان بصورت شرکتی و مستقل از تشکیلات دانشگاه اداره می شود و دانشگاه به میزان سهامی که در شرکت دانش بنیان دارد در مدیریت آن تاثیر گذار است و در سود و زیان آن شریک است.

تبصره ۲: اشخاص حقوقی (خصوصی یا دولتی) خارج از دانشگاه متناسب با میزان سرمایه گذاری خود می توانند سهامدار شرکت دانش بنیان باشند. (تاسیس شرکت های دانش بنیان با مشارکت صنایع دولتی یا خصوصی و دستگاه ها و سازمان های اجرائی در موفقیت آنها تاثیر بسزایی دارد.) چنانچه بیش از %۵۰ سهام اینگونه شرکت ها دولتی باشد تصویب هیات وزیران لازم است.

تبصره ۳: رییس و معاونین دانشگاه واحد پژوهشی در زمان تصدی مسئولیت می توانند سهامدارشرکت های دانش بنیان بشوند، و لیکن نمی توانند تا پایان سمت خود در دانشگاه عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت دانش بنیان باشند.

تبصره ۴: در شرکت های دانش بنیان خصوصی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و واحدهای پژوهشی متناسب با میزان وقت گذاری و نوع فعالیت در شرکت (علاوه بر انجام وظایف دانش بنیان) یا متناسب با میزان مشارکت در مالکیت فکری موضوعی که در شرکت استفاده می شود و یا متناسب با میزان سرمایه گذاری واقعی (نه اسمی) که در شرکت دارند، سهامدار می شوند.

تبصره ۵: در شرکت های دانش بنیان خصوصی، افراد حقیقی داخل یا خارج از دانشگاه یا نهاد پژوهشی (غیر از اعضاء هیئت علمی) می توانند به دلایل خاص و یا شرایطی که دانشگاه یا واحد پژوهشی مشخص می کند، صاحب بخشی از سهام شوند.

تبصره ۶: برای ایجاد شرکت های دانش بنیان که اعضای هیات علمی صد در صد مالکیت را دارند، نیازی به تصویب دانشگاه نمی باشد و تاییدیه عضویت هیات علمی برای تاسیس و ثبت شرکت دانش بنیان کافی می باشد.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان موسسه حقوقی پایش تماس بگیرید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.