ثبت شرکت تعاونی

چگونه ثبت شرکت تعاونی کنیم؟

شرکت تعاونی، شرکتی است که همه سرمایه و یا حداقل بیش از نیمی از سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که خود عضو تعاونی باشند.

در مواردی که دستگاه‌های دولتی درراه اندازی تعاونی، مشارکت می کنند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن انعقاد قرارداد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
تعاونی ها به دودسته تعاونی تولید و توزیع تقسیم می گردند: تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و معدن، ‌عمران شهری و روستایی و مانند اینها فعالیت می‌نمایند.

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت

‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که کالاهای مورد نیازمشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند. ‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود نیز مشغول گردند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

۱- تقاضای کتبی ثبت
۲- داشتن طرح پیشنهادی و مجوز صادره از وزارت تعاون
۳- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه
۴- موافقت‌ نامه اصولی تشکیل شرکت یا اتحادیه
اولین هیأت مدیره‌ی انتخاب شده در شرکت تعاونی، مسئولیت دارد که پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات اداری لازم نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ تأسیس شرکت، باید برابر با یا بیشتراز ۵۱ درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی هنگامی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن پرداخت و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

مراحل ثبت شرکت تعاونی

 1. عقد قرارداد ثبت شرکت تعاونی با ثبت شرکت پایش
 2. جمع آوری مدارک لازم
 3. انتخاب نام برای شرکت و ثبت نام شرکت
 4. امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز توسط متقاضی
 5. روند مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها
 6. ارائه شماره ثبت، آگهی ثبت و روزنامه رسمی به مشتری

تعریف تعاون

تعاون ‚ تجسم عینی وعملی آمال و ارزش های جهانی بشر مثل آزادی ‚ برابری ‚ اتحاد ‚ عدالت ‚ انصاف ‚ و در نهایت موفقیت اعضاء در دستیابی به اهداف مشترک است که با استفاده از روش های نوین کار گروهی و جمعی ‚ تحقق می یابد .
تصمیم به تشکیل تعاونی ‚ به عنوان یکی از راهکارهای مطمئن در ایجاد بستری مناسب به منظورخلق گروه و تیم هایی که با هدف رفع نیازهای مشترک اعضاء از جمله مباحث اقتصادی ‚ اشتغال ‚ نیازهای فرهنگی و اجتماعی تشکیل می شوند ‚ یک روش و رویکرد پسندیده و ارزشمند است . بهره گیری از توانمندی های فکری و مادی دیگران و ایجاد شرایط لازم درجهت تشریک مساعی ‚ مشارکت در تصمیم گیری ها و بهره مندی ازمنافع مشترک درکار و فکر از جدیدترین شیوه های مناسب مدیریتی و اعتقادات اجتماعی است که با اعتقادات دینی ما نیز عجین و همسان است .

با این حال همواره مشکلات عدیده ای پیش روی متقاضیان تشکیل تعاونی وجود داشته است که از جمله آنها عدم دسترسی به اطلاعات لازم ‚ موثر وکاربردی از مراحل مختلف تشکیل تعاونی و نحوه انجام فرآیندآن بوده است . در این رابطه ترویج تعاون همواره سعی داشته است تا با ارائه روش ها و راهنمایی های مناسب در این مسیر گام بردارد .
اگر شما تصمیم دارید با کمک دوستان ‚ همکاران ‚ همکلاسی ها و آشنایان خود یک شرکت تعاونی تشکیل دهید ، با بهره گیری از راهنمایی های این مجموعه و بهره مندی از مشورت کارشناسان ثبت شرکت پایش و کسب راهنمائیهای لازم فعالیت خود را آغاز نموده و یک تعاونی موفق داشته باشید .

چگونه می توانیم شرکت تعاونی ایجاد کنیم ؟

شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف و وظایفی که دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند.
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

1 ـ شرکت تعاونی تولیدی :

شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ‚ دامداری ‚ دامپروری ‚ پرورش و صید ماهی ‚ شیلات صنعت ‚ معدن ‚ عمران شهری ‚ روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند .

2ـ شرکت تعاونی توزیعی :

تعاونی است که نیاز مشاغل تولیدی و یامصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظورکاهش هزینه ها وقیمت ها تامین می نماید ودر امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ‚ مسکن‚ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نماید .
آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماَ تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولید و توزیع می نامند. شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت نیز به دو گروه تقسیم می شود:

1 ـ شرکت تعاونی عام
شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد.تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل 500 نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود و باید سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند .
2 ـ شرکت تعاونی خاص
شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان، پزشکان ، وکلای دادگستری ،اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود و درنتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذار می شود.

چند اصل از اصول تعاون

• عضویت اختیاری و آزادانه
• کنترل دموکراتیک توسط اعضاء
• شراکت مالی اقتصادی اعضاء
• مطابقت با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی
• از محدوده قوانین اسلام خارج نشود
• شخصیت مستقل تعاونی وعدم وابستگی
• آموزش ‚ حرفه آموزی وآگاه سازی
• همکاری تعاونی ها بایکدیگر
• تعاونی باید موجب رشد و توسعه اقتصادی و آبادانی کشور گردد
• مایه زیان جامعه نشود.

ویژگی شرکت تعاونی

قائم به ذات و متکی به اعضاء است نه به سرمایه .
هرعضو یک رای دارد (برخلاف سایر شرکتها میزان سهام هر شخص مشخص کننده میزان رای او نیست).
برخورداری از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها .
تساوی کلیه اعضاء در برخورداری از حقوق و وظایف یکسان علیرغم تفاوت در میزان سهام .
تقسیم مازاد درآمد بین اعضاء در صورت وجود سود خالص سالانه .
تخصیص سهام به نام اعضاء و غیر قابل انتقال بودن آن به اعضاء و غیر اعضاء با تصویب هیئت مدیره
سنخیت و همفکری ‚ عامل مشترک و پیشرفت کار .
حذف واسطه های غیر ضروری در کسب و تجارت و رقابت با صاحبان این گونه مشاغل کاذب .
جلوگیری از بهره کشی و استثمار افراد .
انواع رشته های کاری شرکت تعاونی در ایران :
کشاورزی - صنعتی - معدنی - خدماتی - مسکن - فرش دستباف - تامین کننده نیاز تولید کنندگان - تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار - حمل و نقل - تولیدی_توزیعی - تامین نیاز صنوف خدماتی - مصرف آموزشگاهی – عمرانی

شرایط عضویت در شرکتهای تعاونی :

تعداد اعضا تعاونی حداقل 7 نفر می باشد و شرایط قانونی زیر برای عضویت در شرکت های تعاونی لازم است :
• 1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
• 2 ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
• 3 ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه
• 4 ـ درخواست کتبی برای عضو یت در تعاونی
• 5 ـ دادن تعهد برای رعایت مقررات تعاونی
• 6 ـ عدم عضویت در شرکتهای تعاونی مشابه

دوم : هنگامی که تعداد شما به 7 نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شده و جلسه تشکیل دهید. در جلسه از بین خودتان حداقل سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.

وظایف هیئت موسس عبارت است از :

الف ـ تهیه طرح و اساسنامه شرکت تعاونی: هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاونی وهمینطور توجیه فنی ‚ اقتصادی ومالی را باید بنویسد ، تعداد و مشخصات همه داوطلبان عضو یت در تعاونی ها را تنظیم می کند . نحوه تامین سرمایه و امکانات لازم برای شروع فعالیتهای شرکت تعاونی مشخص می کند میزان سهم هر عضو را که باید برای تامین سرمایه شرکت تعاونی خریداری کند مشخص می کند ، نام یک بانک و یا صندوق تعاون را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید .
ب ـ دعوت از افرادی که شرایط لازم را برای عضو شدن در شرکت تعاونی را دارند .
ج ـ برگزار کردن جلسه مجمع عمومی عادی

طبق بند ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب 13/2/1311 شرکت تعاونی تولید و مصرف یکی از اقسام هفتگانه شرکت های تجارتی می باشد و مبحث هفتم فصل اول باب سوم قانون تجارت از ماده ۱۹۰ الی ۱۹۴ تحت عنوان «شرکتهای تعاونی تولید و مصرف به شرکت تعاونی اختصاص یافته است که در قانون تجارت به دو نوع شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف تقسیم شده است و در 16/3/ ۱۳۵۰ قانون شرکت های تعاونی در ۱۴۹ ماده به تصویب رسیده است و طبق ماده ۱۴۹ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

پس از این قانون در مورخه 13/6/1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ۷۱ ماده به تصویب رسیده است و طبق ماده ۷۱ آن، کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. لذا با توجه به مقررات قانون تجارت (مواد ۱۹۰ الی ۱۹۴) و ماه ۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی و ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون حاکم بر شرکت های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می باشد و قوانین دیگر در صورتی معتبر بوده و در خصوص شرکتهای تعاونی حاکم خواهد بود که

اولا: در خصوص موضوع مقرراتی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیامده است.

ثانيا: با مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مغایر و متعارض نباشد و طبق ماده ۶۹ قانون بخش تعاونی کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند. ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ اصلاحی 9/4/1352 ) شرکت تعاونی را چنین تعریف می نماید:

«شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل می شود، و آخرین قانونی که شرکتهای تعاونی را تعریف نموده، بند ۸ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب18 / ۱۱ / 86 می باشد که مقرر می دارد:

«شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود. البته غیر از شرکت تعاونی متعارف طبق بند ۹ و ۱۰ ماده مزبور شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی فراگیر ملی نیز پیش بینی شده است که در بحث شرکت تعاونی بطور مفصل به آنها پرداخت خواهد شد.

شرکت تعاونی سهامی عام

طبق بند ۹ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 8/11/86 مجلس شورای اسلامی شرکت تعاونی سهامی عام:

«نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده باشد ، طبق بند ۱۰ ماده ۱ قانون فوق شرکت تعاونی فراگیر ملی: «نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقر زدایی از سه دهک پایین در آمدی تشکیل میشود عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل ۷۰ درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین در آمدی باشند .

آیا شرکتهای تعاونی جز شرکت های تجاری حساب می شوند ؟

در پایان بایستی گفت که عده ای از علمای حقوق شرکت تعاونی را شرکت تجارتی نمی دانند زیرا طبق اصول متداوله، شرکت تعاونی برای جلب نفع به آن صورتی که در شرکت های تجارتی معمول است تشکیل نمی شود و و منافع آخر سال به صورت برگشت اضافه دریافتی بابت معاملات، بین شرکائی که با شرکت معامله کرده اند تقسیم می شود.

ولی برای سهولت امر و استفاده از مقررات تجارتی، قوانین اغلب کشورها شرکت های تعاونی را شرکت تجارتی تلقی می نمایند و قانون تجارت ایران نیز آنها را یکی از انواع شرکت های تجارتی می شمارد. و بنظر می رسد که طبق بند ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت و مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مخصوصا مواد ۲- ۱۶ و ۱۷ حاکی از تجاری بودن این شرکت ها می باشد و قاطع ترین دلیل بر تجاری بودن شرکت تعاونی بند ۶ ماده ۵۴ این قانون می باشد

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.