ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام نوعی شرکت سهامی است که برای انجام پروژه‌های کلان دولتی به منظور عمران و آبادانی کشور وجودش ضروری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی عام تعداد سهامداران می تواند بسیار بیشتر از شرکت سهامی خاص باشد و به همین دلیل تجمع سرمایه های کوچک در اینگونه از شرکت‌ها سبب ایجاد یک سرمایه بزرگ شده که انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی را ممکن می سازد. بخشی از سرمایه شرکت سهامی عام از طریق فروش سهام به عامه مردم تامین می گردد. سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار معامله می گردد. در شرکت سهامی عام با فروش سهام به غیر موسسین (مردم) آنها می توانند هم در اجرای طرحهای بزرگ عمرانی صنعتی مشارکت داشته باشند و هم ازسود حاصله بهره ببرند.

ثبت شرکت سهامی عام

ماده ۴ لایحه اصلاحی شرکت سهامی عام را شرکت سهامی نوع اول قلمداد نموده و این نوع شرکت ها را شرکت هایی می نامد که «مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. لذا مؤسسین در شرکت سهامی عام نمی توانند تمام سرمایه را خود تأمین کنند چون در این صورت شرکت مزبور، شرکت آمار تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی خاص نشان می دهد که این نوع شرکت رتبه اول را در این خصوص در مقایسه با سایر شرکت ها دارا می باشد و شرکت های سهامی عام نیز هرچند به تعداد زیادی تشکیل و ثبت نمی شوند ولی از لحاظ میزان فعالیت و سرمایه و نقشی که در اقتصاد کشور ایفا می نمایند، به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر شرکتها نمی باشند و بزرگترین فعالیت های اقتصادی و تجاری و تولیدی اعم از کارخانجات، بانک ها و شرکت های بیمه و غیره در قالب شرکت های سهامی عام صورت می گیرند. لذا بدیهی است که شرکت های سهامی عام و خاص چه از لحاظ تعداد (سهامی خاص) چه از لحاظ سرمایه (سهامی عام) قابل مقایسه با سایر شرکت های تجاری نیستند و در مقابل اهمیت این شرکت ها روز به روز بیشتر شده و از اهمیت سایر شرکتها کاسته می شود. لذا شایسته است که این نوع شرکت ها بطور دقیق تر و مفصل تر و بطور کاربردی مورد بررسی قرار گیرد و علیرغم عقیده برخی از حقوقدانان کشورمان مبنی بر عدم استقبال از تشکیل این شرکت ها از طرف اشخاص و صاحبان سرمایه عمده بر تعداد این شرکت ها روز به روز افزوده می شود. البته در خصوص شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق مواد ۵۴ و ۵۵ اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ابتدا اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ( مصوب 10/6/86 هیئت مدیره سازمان ) سپس مقررات لایحه اصلاحی مصوب 24/12/47 و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/86 و مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و هم چنين بورس و اوراق بهاداری که در آن پذیرفته شده و سایر قوانین و مقررات جاری حاکم خواهند بود. که برای اولین بار در این کتاب بطور مختصر مقررات خاص حاکم بر این نوع شرکت ها نیز بررسی خواهد شد.

 

ثبت شرکت سهامی عام

 

نام شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام باید قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در تمام اوراق، اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به‌‎طور شفاف و خوانا درج شود.

برای ثبت شرکت سهامی ، ابتدا باید سرمایه اولیه آن تامین گردد به همین منظور باید اعلامیه پذیره نویسی داده شود. پس ازاعلام پذیره ‌نویسی مردم می توانند به شعب بانک اعلام شده مراجعه و برگه‌ی تعهد سهم را امضاء و مبلغ آن را به حساب شرکت واریز نمایند.

فروش سهام در شرکت سهامی عام به آسانی صورت گرفته و منوط به توافق سایر سهامداران نمی باشد.. یکی از موارد مهم در ثبت شرکت سهامی عام ، طبق قانون تجارت ایران ذکر عنوان سهامی عام  در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به شکل کاملا خوانا می باشد. نکته مهم دیگر میزان سرمایه اولیه می باشد که حداقل 5 میلیون ریال است. چنانچه سرمایه شرکت به هرعلتی از این میزان کمتر گردد، حداکثر باید تا یک سال افزایش سرمایه دهید و سرمایه اولیه را به اندازه مقرر برسانید در صورت عدم حصول نتیجه شرکت سهامی عام باید به نوع دیگری از شرکت های قابل قبول بدل شود.

سرمایه ثبت شرکت سهامی عام

به منظور ثبت شرکت سهامی عام سرمایه گذاران مسئولیت تامین حداقل ۲۰% از سرمایه را برعهده می گیرند و مابقی سرمایه را می توان از طریق فروش سهام تامین نمود. 35% از میزانی که لازم است از طرف سهامداران تامین گردد باید به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز شده و اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که تمام موسسین آن را امضا کرده اند به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده و رسید بگیرید. پس از این مرحله اداره ثبت شرکت ها اظهارنامه را و مدارک وضمایم مربوطه را بررسی کرده و هم چنین مندرجات آن با قانون را مطابقت داده و در صورت تایید ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. پس از این امر اعلامیه پذیره نویسی در رسانه ها آگهی شده و در بانکی که تعهد سهام نزد آن به عمل آمده است، در معرض دید متقاضیان و علاقه مندان قرار می گیرد. متقاضیان می توانند سهام را ظرف مهلت معین خریداری نموده و ورقه تعهد سهام را امضا کنند و وجه مربوط به خرید هریک از اوراق سهام را به بانک پرداخت نمایند و در آخر رسید دریافت کنند. این رسید در دو نسخه تنظیم می گردد و دارای تاریخ و امضای پذیره نویس یا نماینده رسمی او می باشد که نسخه اول در بانک می ماند و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک، به پذیره نویس تحویل داده می شود. اگر ورقه تعهد سهم را شخص دیگری به نمایندگی از پذیره نویس امضا کند، باید سمت و آدرس و مشخصات کامل خود را در ورقه قید کند و این مدارک به ورقه تعهد سهم الصاق خواهد شد. امضای ورقه سهم به معنای قبول اساسنامه شرکت و پذیرش تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم است و بعد از انقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر ظرف یک ماه باید به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و بعد از اثبات تعهد صحیح سرمایه شرکت که حداقل می بایست ۳۵% آن پرداخت شده باشد موسسین برای برگزاری مجمع عمومی موسس اقدام می نمایند. مجمع عمومی موسس بعد از رسیدگی به این مورد و احراز پذیره نویسی تمامی سهام شرکت و پرداخت کل مبلغ، جلسه ای برگزار می کنند و اساسنامه شرکت را طراحی کرده و به تصویب می رسانند و بعد از آن اولین مدیران شرکت سهامی عام و بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع انتخاب می گردد، که مدیران و بازرسان انتخاب شده باید کتبا" پذیرش خود را اعلام کنند. بعد از این مرحله شرکت عملا تشکیل شده است و باید اساسنامه شرکت سهامی عام که توسط مجمع عمومی تصویب شده است به همراه صورتجلسه مجمع و اعلامیه کتبی قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و باقی مدارک مورد نیاز، به اداره ثبت شرکت ها ارجاع داده شود. در این مرحله پذیره نویسان سهامداران شرکت سهامی عام محسوب می گردند. اگر شرکت حداکثر تا ۶ ماه بعد از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت نشود به درخواست هریک از موسسین یا پذیره نویسان اداره ثبت شرکت ها گواهی نامه ای دال بر عدم ثبت شرکت صادر می کند و این گواهی نامه به بانکی که تعهد سهام و واریز وجوه خرید سهم در آن به عمل آمده است ارسال می گردد تا موسسان و پذیره نویسان به بانک مراجعه کنند و تعهد نام و وجوه پرداختی را استرداد کنند هزینه های ثبت و راه اندازی شرکت سهامی عام نیز بر ضمه موسسین این شرکت است.

 

شرکت سهامی عام

 

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی عام و دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام به همراه دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی و گواهی بانکی واریز حداقل ۳۵% سرمایه تعهد شده توسط اولین موسسین شرکت سهامی عام و تصویر شناسنامه تمامی موسسین .

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام و تاسیس آن نیز شامل دو نسخه اظهارنامه، دو نسخه اساسنامه، دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس، دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که با حداقل ۵ نفر مدیر ، آگهی دعوت از مجمع عمومی موسسین در روزنامه کثیرالانتشاراز پیش تعیین شده، فتوکپی شناسنامه مدیران، گواهی بانکی دال بر واریز حداقل ۳۵% از سرمایه درتعهد ، ارائه مجوز یا موافقت نامه اصولی از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز.

مواردی نیز باید حتما باید از پیش مشخص و آماده گردد:

 • سرمایه اولیه.
 • حداقل ۲۰% سرمایه در نظر گرفته شده توسط موسسین تعهد شود و ۳۵% مبلغ تعهد شده نیز پرداخت گردد.
 • اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.
 • اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

الف ) ‌اسناد لازم جهت اخذ مجوز پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

 • اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام در دو نسخه.
 • دو نسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام در دو نسخه.
 • طرح اعلامیه‌ی پذیره‌ نویسی در دو نسخه.
 •  نامه پلمپ شده بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین و فیش رسید آن.
 •  تصویر شناسنامه‌ی مؤسسین شرکت سهامی عام.

ب ) مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

 •  اظهارنامه در دو نسخه.
 •  اساسنامه شرکت سهامی عام در دو نسخه.
 • دو نسخه صورتجلسه‌ی مجمع عمومی مؤسس.
 •  صورتجلسه‌ی هیأت مدیره در دو نسخه (تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
 • آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده.
 •  تصویر شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
 •  گواهی بانک حاکی از واریز ۳۵% سرمایه‌ی شرکت.
 •  ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید سپاسگزاریم.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.