ثبت تغییرات شرکتها

پس از به پایان رسیدن مراحل ثبت شرکتها و اعطای شماره ثبت و شناسه ملی به شرکتها چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت قصد اعلام تغییر در شرکت را داشته باشند طی مجامع مشخص شده تصمیمات با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا سهامداران در این مورد تصمیم گیری میشود هرگونه هر گونه تغییر در شرکتها که شامل: تغییر اسم شرکت ، تغییرآدرس شرکت ،تغییر و یا الحاق به موضوع شرکت ، انحلال شرکت، ورود و یا خروج شرکای شرکت ،افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت ،تبدیل سهم بانام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و ... در مجمع هایی که در متن پایین آمده قابل تصویب می باشد

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

افزایش سرمایه شرکت و کاهش سرمایه شرکت (افزایش سرمایه میتواند با ورود شریک باشد و کاهش سرمایه شرکت میتواند با خروج شریک باشد)

تغییرات در مفاد اساسنامه : تغییر محل دفتر مرکزی ،تبدیل سهام با نام به بی نام،نقل و انتقال سهام ،تاسیس شعبات برای شرکت ، ورودشرکا و خروج شرکا و سایرمواردی که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.

تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

تصمیماتی که در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده گرفته میشود نسبت برانتخاب مدیران و بازرس های شرکت ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد

بررسی ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شود در حیطه صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزارکرد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

تصویری از اساسنامه شرکت

روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت

فهرست اسامی شرکا یا سهامداران با میزان سهام یا سهم الشرکه ایشان

کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی موسسین

اصل مدارک شناسایی اشخاص در حال خروج و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت ها

در صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه ضروری می باشد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت

طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت در زمانی که تصمیمات مجمع عمومی طبق یکی از امور زیر باشد، یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به‌ اداره ثبت شرکتها ارسال گردد

انتخاب مدیران و بازرسها

تصویب ترازنامه‌

کاهش یا افزایش سرمایه شرکتها و هر نوع تغییر در اساسنامه‌

انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه آن‌

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

تصویری از روزنامه رسمی تاسیس شرکت

تصویری از روزنامه رسمی تغییرات شرکت

تصویری از شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)

تصویری از شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی)

کپی برابر با اصل شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت

در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، رونوشت آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی ،هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت

کپی روزنامه رسمی تغییرات شرکت

کپی اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)

ارائه اسامی آخرین سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ ثبت

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)

فتوکپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت

در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی

روش و مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها

تغییرات شرکت ارجاع مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط متقاضی

تهیه صورتجلسه تغییرات شرکت(نسبت به نوع تصمیم)

ارسال صورتجلسه تغییرات و وکالت نامه جهت امضاء

صورتجلسه و وکالت نامه باید امضا و مهر شود توسط متقاضی

ارسال صورتجلسات تغییرات امضا شده توسط درخواست کننده

انجام ثبت نام الکترونیک در سامانه اداره ثبت شرکتها

صورتجلسه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال میشود

پیگیری روند اداری ثبت تغییرات شرکت از اداره ثبت شرکت

واریز هزینه های پرداختی و ارئه فیش مربوطه

دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه

پرداخت هزینه روزنامه رسمی

ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی

چه زمانی صورتجلسات تغییرات شرک برگشت داده میشود و یا رد میشود؟

برای تنظیم صورتجلسات باید یکسری نکات را رعایت کرد که عدم رعایت آنها موجب رد صورتجلسه از سوی اداره ثبت می گردد . بنابراین در هنگام تنظیم و ثبت و ارجاع یک صورتجلسه باید دقت فراوانی داشت تا از اتلاف وقت و برگشت صورتجلسه و پرداخت هزینه مجدد جلوگیری کرد

پیشنهاد ما همچنان سپردن روند کار ثبت به یک وکیل مجرب در امور ثبتی‌ است، با این حال سعی ما در این مطلب این است که نکاتی را که سبب عدم پذیرش صورتجلسه می شوند را ذکر کنیم تا هم از اتلاف وقت و هزینه افرادی که قصد دارند خودشان اقدام به ثبت کنند بکاهیم و هم شما رادر جریان گوشه ای از مشکلاتی که ممکن است در هنگام کار ثبت صورتجلسه پیش آید بگذاریم

زمانی که شرکتی تصمیم دارد چند تغییر همزمان انجام دهد (مثلا تغییر اعضا، تغییر در سهام شرکت، تغییر آدرس و ... ) باید برای هر یک صورتجلسه جداگانه تنظیم کرده و با توجه به نوع صورتجلسات (مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره و ... ) برای هر یک پذیرش جداگانه بگیرد. اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی به همراه صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع گردد صورتجلسه شما رد خواهد شد

انتخاب صحیح نوع صورتجلسات با توجه به نوع شرکت بسیار مهم و تعیین کننده است. مثلا برای انحلال یک شرکت با مسئولیت محدود حتما باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود و در صورتی که صورتجلسه انحلال ذیل سایر عناوین صورتجلسات ذکر گردد موجب رد صورتجلسه خواهد بود.

متن صورتجلسه را به شکل دقیق و عیناً مثل نمونه ارائه شده از اداره ثبت شرکتها تحریر نمایید. ضمنا دقت داشته باشید که متن صورتجلسه تایپ شده در سامانه عینا" و اصطلاحا"مو به مو با متن صورتجلسه روی کاغذ که به اداره ثبت شرکتها ارجاع می‌گردد تطبیق داشته باشد تا به رد صورتجلسه منتهی نشود.

اصل صورتجلسه امضاء شده توسط اعضا باید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد ، نه کپی یا کپی برابر اصل آن

اگر صورتجلسه مورد درخواست شما تغییر نام شرکت است، حتی المقدور صورتجلسه‌ای جداگانه تنظیم و ارجاع نمایید.چون در صورتی که نام پیشنهادی شما تأیید نشود، بقیه تصمیمات مطرح شده در صورتجلسه هم همراه با تغییر نام مورد تایید قرار نمی گیرد

هیچگاه انواع متفاوتی از صورتجلسه را در یک صورتجلسه نگنجانید .از انتخاب عناوین صورتجلسه همچون «مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده» اجتناب کنید. چون بدون شک باعث رد صورتجلسه شما میگردد

دقت نمایید که شماره رهگیری صادره جهت صورتجلسه شما عامل اصلی شناسایی و پذیرش صورتجلسه است. حتما" در بالای برگه صورتجلسه شماره رهگیری و بارکد صادر شده ذکر شود، همچنین یک نسخه ازرسید پذیرش اینترنتی شامل شماره و بارکد رهگیری را روی پاکت الصاق نمایید. کمرنگ یا ناخوانا بودن کد رهگیری موجب عدم تایید صورتجلسه شما می شود

اگر همزمان پیش ثبت نام چندین صورتجلسه را انجام داده اید همه را در یک پوشه و پاکت گذاشته و ارسال کنید و قسمت بالای رسیدها را که شماره رهگیری بر روی آن نوشته شده است جدا کنید و همه را بر روی یک پاکت الصاق نمایید

چنانچه شماره ثبت و یا شناسه ملی شرکت یا مؤسسه شما با هم همخوانی ندارد یا بیش از یک شناسه ملی به شرکت شما اختصاص داده شده و به همین دلیل اجازه پذیرش صورتجلسه به شما داده نمیشود، قبل از اقدام به پذیرش صورتجلسه خود حتما" به واحد تعیین نام شناسه ملی مستقر در اداره تعیین نام ثبت شرکتها مراجعه کنید

درصورتی که تمایل به استفاده از خدمات یک وکیل را دارید، به خاطر داشته باشید که حتما اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه وکیل را به پرونده خود ملحق کنید، وگرنه در صورت تجدید نظر بعدی و در طی مراحل بعد ازارسال مدارک امکان ضمیمه وکیل و وکالتنامه به پرونده وجود نخواهد داشت

تاریخ صورتجلسه موضوع بسیار با اهمیتی است. دقت نمایید که تاریخ ذکر شده در هر دو صورتجلسه امضا شده یکی باشد و با تاریخ ذکر شده در سامانه نیز دقیقا" منطبق باشد

تنظیم صورتجلسه انواع شرکتها

توضیحاتی در خصوص مراحل و نحوه تنظیم صورتجلسه شرکتها

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

اعضای شرکت با مسئولیت محدود بعد از ثبت شرکت با مسئویت محدود ممکن است بالاجبار یا با تمایل خود تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند این تغییرات میتوانند شامل:

تغییر مکان دفتر مرکزی ،انحلال شرکت با مسئولیت محدود، نقل و انتقال سهم الشرکه ،افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و غیره باشد

کلیه این تغییرات باید با تنظیم صورتجلسه ای که به امضاء همه اعضا شرکت رسیده است انجام شود این صورتجلسات عبارتند از

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده: تمامی تصمیماتی که موجب تغییر مفاد اساسنامه گردد در این صورتجلسه انجام میشود

صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده: تصمیماتی که مربوط به گزینش اعضای هیئت مدیره و بازرسین باشد در این مجمع انجام میگیرد.

صورتجلسه هیئت مدیره: انتخاب تصدی اعضاء هیئت مدیره و تعیین حق امضاء داران شرکت در این مجمع صورت میگردد.

تغییراتی که در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب می رسد

تصمیم مبنی بر افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

تصمیم مبنی بر افزایش سرمایه از طریق ورود شریک

تصمیم مبنی بر انحلال شرکت با مسئولیت محدود

تصمیم مبنی بر تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت

تصمیم مبنی بر تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع

تصمیم مبنی بر کاهش سرمایه از طریق خروج شریک

تصمیم مبنی بر کاهش سرمایه از طریق کاهش سهم الشرکه

کلیه این تغییرات باید به تصویب شرکاء و هیئت مدیره شرکتها برسد.

شما میتوانید جهت اطلاع از تنظیم صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود با کارشناسان مجرب ثبت شرکت پایش در تماس باشید.

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

در قانون تجارت ایجاد تغییرات پس ازثبت شرکت سهامی خاص با هدف ارتقاء سطح کیفی و یا گسترش فعالیت و بعضا اجتناب از خسران مالی پیش بینی شده است . این تغییرات بیان گر تحولاتی است که پس از ثبت شرکت بنا به دلایل مختلف اتفاق می افتد.

کلیه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص باید با تنظیم صورتجلسه مجامع مختلف با توجه به نوع تغییر رسمیت یابد. این صورتجلسات شامل:

تدوین صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده: کلیه تصمیماتی که منجر به تغییر اساسنامه اولیه شرکت گردد در این مجمع تصویب میگردد

تحریر صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده: تصمیماتی که در رابطه با تعیین اعضاء جدید هیئت مدیره و بازرسین شرکتها باشد در این مجمع مورد اتخاذ می گردد

تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره: انتخاب سمت اعضاء هیئت مدیره و تعیین حق امضاء مجاز شرکت در این مجمع مورد برسی قرار میگیرد

تغییراتی که در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود عبارتند از:

افزایش سرمایه از طریق افزایش سهام شرکت

افزایش سرمایه از طریق پیوستن شریک جدید

انحلال شرکت سهامی خاص

تغییرنشانی دفتر مرکزی شرکت

تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع

کاهش سرمایه از طریق خروج شریک

کاهش سرمایه از طریق سهام شرکت

جهت کسب اطلاع بیشتر از چگونگی تنظیم و تدوین صورتجلسات شرکت سهامی خاص میتوانید با کارشناسان متخصص ثبت شرکت پایش درتماس باشید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.