پس از اتمام مراحل تاسیس شرکت، در واقع زمانی که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌شود، مدیران شرکت می‌توانند نسبت به تغییرات شرکت اقدام کنند. تغییرات شرکت در قالب تنظیم صورتجلسه انجام می‌شود. برای رسمیت داشتن صورتجلسه، باید تشریفات مقرر در قانون تجارت و بخش نامه‌های اداره ثبت شرکت‌‌ها رعایت شود. صورتجلسه به نوشته‌ای گفته می‌شود که تمامی اقدامات و تصمیمات تصمیم‌گیری شده در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره در آن درج می‌شود. در صورتجلسه باید تاریخ جلسه، محل تشکیل و برگزاری جلسه، اعضای حاضر در جلسه و تصمیمات اتخاد شده در آن یاداشت شود.

تنظیم صورتجلسه تغییرات

تحریر و تنظیم صورتجلسه تغییرات، از وظایف منشی یا دبیر جلسه‌ است. منشی جلسه ممکن است جزئی از سهام‌داران شرکت یا خارج از شرکای شرکت باشد. منشی جلسه مکلف است متن صورتجلسه را پس از تنظیم، برای اعضا جلسه قرائت کند و آن را به امضا اعضا حاضر در جلسه برساند.
تنظیم صورتجلسات بسته به نوع تغییر و مرجع تصمیم‌گیری آن، متفاوت است. اما تقریبا تمامی صورتجلسه‌ها باید شامل نکات ذیل باشند:

 1. شماره جلسه
 2. مشخصات اعضای جلسه
 3. تصمیمات اتخاذ شده در جلسه
 4. تاریخ جلسه
 5. مکان جلسه
 6. تکلیف جلسه بعدی
 7. امضا شرکت کنندگان

 

صورت جلسه ثبت تغییرات شرکت

 

ثبت تغییرات شرکت

متقاضیان با ثبت شرکت خودمی توانند پس از ثبت اقدام به ثبت تغییرات در شرکت ها کرده و مواردی به مانند : افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تغییر موضوع شرکت، تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام، انتخاب یا تمدید بازرسین، تغییر حق امضا شرکت ، تغییر آدرس شرکت، تغییر یا تمدید هیئت مدیره شرکت ، تغییر مواد اساسنامه شرکت و انحلال شرکت را که جزو تغییرات شرکت در زمان حیات آن و یا در موارد انحلال آن می باشد در صورتی که قصد انجام هر یک از این تغییرات را داشته باشند باید آن ها را بصورت قانونی انجام داده و بدین ترتیب تغییرات را اعمال کنند . 

تغییرات شرکت

هر شرکتی که به صورت قانونی به ثبت میرسد دارای مشخصاتی همچون آدرس ، شریک ، میزان سهام در شرکت ، حق امضا و اساسنامه مشمول مشخصات و قوانین حاکم برشرکت خواهد بود .گاهی اوقات این مصوبات و موارد با نظر دیگر شرکا نیاز به تغییر دارد کهاین موضوع می تواند به صورت اختیاری و یا به اجبار انجام شود. تغییر در شرکت ها توسط تنظیم صورتجلسه و رسیدگی به موضوعات در جلسات هیئت مدیره انجام می پذیرد. پس از تایید هیئت مدیره تغییرات شرکت ها باید در مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده مطرح شده و تمامی تغییرات به نظر تمامی سهامداران و شرکای شرکت برسد و در صورت اخذ حداکثر آرا اقدام به ثبت تغییرات در شرکت انجام پذیرد. سپس با ثبت تمامی تغییرات در متن یک آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ثبت تغییرات انجام پذیرد.

این موضوع را در نظر داشته باشید که تنها در صورت وجود تمامی سهامداران و شرکا مجامع عمومی قابل تشکیل می باشد و بدین ترتیب رسمیت پیدا می کند . در صورتی که یرای تمامی شرکا آگهی دعوت ارسال شده باشد تنها با حداکثر ارا امکان تشکیل جلسات امکان می پذیرد.

ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

تصمیماتی چون تغییر نام شرکت ،تغییر محل شرکت ،تغییر یا الحاق به موضوع شرکت ،ورود و خروج سهامداران ،انحلال شرکت و هر نوع تغییراتی که در مفاد اساسنامه باشد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي

اعلام صورت حساب های مالي و مالياتي و انتخاب هيات مديره در صلاحيت مجمع عمومي عادي شرکت است.

ثبت صورتجلسه هيئت مديره

هر تغییراتی که در هیئت مدیره بخواهد اعمال شود مانند تغییر مدیر عامل و تغییر یا تعیین حق امضای مجاز شرکت در صلاحیت هیئت مدیره می باشد. برای اعلام تغییرات در شرکت های سهامی خاص باید صورتجلسه مربوط به آن مجمع تنظیم شود و تمام اعضای شرکت آن را امضا نمایند و سپس برای اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

براي اعمال برخي از اين تغييرات نياز به ارائه همزمان دو يا چند صورتجلسه میباشدبه طور مثال برای خروج سهامداران شرکتي که داراي سه نفر اعضاست ابتدا بايد یک عضو جديد وارد شود تا تعداد نفرات شرکت از حدمجاز که در قانون تجارت ذکر شده است کمتر نشود. بنابراين اول صورتجلسه ورود عضو جديد تنظيم و ثبت نام میشود و بعد صورتجلسه خروج تنظيم و ثبت مي گردد. پس در اين حالت تنظيم و ارجاع صورتجلسه خروج نفر اول بدون تنظيم صورتجلسه ورود نفر جديد امکان پذير نمی باشد.

صورتجلسه تغییرات

اکثر شرکتها و موسسه ها بعد از اتمام فرآیند ثبت شرکت بر حسب شرايط پيش آمده و يا به خاطر تمايل خود نياز به ثبت تغييرات میباشند که طبق قانون تجارت بايد آن‌ها را ثبت کنند. براي ثبت تغييرات شرکت سهامی خاص نياز به تنظيم صورتجلسه تغييرات مي‌باشد. روش و مقررات خاصي جهت تنظيم صورتجلسه تغييرات شرکت جاري است و بايد نکات بسياري را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت يا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.

انواعثبت صورتجلسه تغييرات شرکت‌ها به شرح زير مي‌باشد:

 1. صورتجلسه تغيير محل شرکت.
 2. صورتجلسه تغيير موضوع فعاليت شرکت.
 3. صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت.
 4. صورتجلسه تغييرات اسم شرکت.
 5. صورتجلسه تغييرات افزايش سرمايه شرکت.
 6. صورتجلسه تغييرات کاهش سرمايه.
 7. صورتجلسه تغييرات ورود شريک يا سهامدار جديد به شرکت.
 8. صورتجلسه تغييرات خروج شريک يا سهامدار.
 9. صورتجلسه تغييرات نقل و انتقال سهام يا سهم‌الشرکه.
 10. صورتجلسه تغييرات انتخاب اعضاي هيئت‌مديره.
 11. صورتجلسه تغييرات انتخاب بازرسين (سهامي خاص)
 12. صورتجلسه تغييرات تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالي (سهامي خاص)
 13. صورتجلسه اصلاح مفاد اساسنامه شرکت.
 14. صورتجلسه انحلال شرکت.
 15. صورتجلسه تاسيس يا انحلال شعبه.
 16. صورتجلسه پرداخت سرمايه تعهدي.
 17. صورتجلسه تغييرات تبديل نوع سهام ( با نام به بي نام و بالعکس)
 18. صورتجلسه تمديد مدير تصفيه.

صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                 
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……...........…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ........................
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                 
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……...........…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ........................
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

صورتجلسه ثبت تغييرات شرکت

در مواردي که تصميمات مجمع عمومي مبتني بر يکي از امور زير باشد، يک نسخه از صورت‌جلسه مجمع بايد جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

 1. انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان‌.
 2. تصويب ترازنامه‌.
 3. کاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه‌.
 4. انحلال شرکت و نحوه‌ي تصفيه آن‌.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

 1. ارائه مدارک احراز هویتی شناسنامه و کارت ملی اعضا جدید و هم چنین بازرسین و سهامداران.
 2. ارائه مدارک احراز هویتی اعضا قدیم و جدید.
 3. ارائه کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید و قدیم.
 4. ارائه تعداد سهام شرکت و اعضا قدیم و جدید.
 5. ارائه فتوکپی از آخرین آگهی تغییرات شرکت.
 6. ارائه اسامی اعضا که حق امضا دارند.
 7. ارائه مبلغ سرمایه اولیه و سرمایه جدید.
 8. در صورتی که نقل و انتقال سهام انجام شود ارائه برگه مفاصاحساب از دارایی.

 

ثبت تغییرات شرکتها

 

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت

باتوجه به اینکه تغییرات شرکت ملزم به تنظیم و ارائه صورتجلسه می باشد در ذیل نمونه هایی از تنظیم و نوع متن صورتجلسه شرکت آورده شده است:

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس درشرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی .................. سرمایه …………..………… ریال در تاریخ ………….………… ساعت ……………………..……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

محل شرکت از آدرس قبلی …………………………………………………………………………………….

به آدرس جدید ………………….....…………..............…………………………………………………… کدپستی : ............................ انتقال یافت.

آقای/ خانم ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضا اعضاء هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت…............................... شماره ثبت ….................. و شناسه ملی .................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال در تاریخ …........... ساعت …...... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت

 1. خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
 2. خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
 3. خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
 4. خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ................................... به ................................... .ریال افزایش و ماده ....................... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.

مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.

به خانم / آقای ...................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت….......................................... شماره ثبت........................ و شناسه ملی ............................ سرمایه ثبت شده …......................... ریال در تاریخ ................................... .ساعت ............................ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه :

خانم / آقای …............................................. به شماره ملی ........................ با دریافت …................................ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.
خانم / آقای ….............................................. به شماره ملی ........................... با دریافت …................................ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

در نتیجه سرمایه از …........................................ ریال به …..................................... ریال کاهش یافت و ماده............. اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ….............................................. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره درشرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت........................................... شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده ................................. و شناسه ملی ................................ ریال صورتجلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ ...................... ساعت .............. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای هیات مدیره) بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه.

 1. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

باتوجه به (انقضای مدت ماموریت مدیران یا استعفای مدیر یا مدیران با عزل بعضی از مدیران یا خروج بعضی از مدیران از شرکت یا عوامل دیگری که باعث تجدید و انتخاب مدیران می شود ذکر گردد.

 1. خانم / آقای .................................. به شماره ملی ................ امضاء
 2. خانم / آقای .................................. به شماره ملی ................ امضاء
 3. خانم / آقای .................................. به شماره ملی ................ امضاء

به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ............ سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای .................................. امضاء

خانم / آقای .................................. امضاء

خانم / آقای .................................. امضاء

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.