صورتجلسه تغییرات شرکت-ثبت تغییرات شرکتها

شرکت‌ها برای تصمیم گیری های خود دارای سه نهاد تصمیم گیرنده میباشتند : 1)مجمع عمومي فوق العاده2) مجمع عمومي عادي و 3)جلسه هيأت مديره

اعمال تغييرات در شرکت سهامي خاص با توجه به تصمیمی که میخواهد گرفته شود در صلاحيت يکی از اين نهادها میباشد

ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

تصمیماتی چون تغییر نام شرکت ،تغییر محل شرکت ،تغییر یا الحاق به موضوع شرکت ،ورود و خروج سهامداران ،انحلال شرکت و هر نوع تغییراتی که در مفاد اساسنامه باشد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است

ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي

اعلام صورت حساب های مالي و مالياتي و انتخاب هيات مديره در صلاحيت مجمع عمومي عادي شرکت است.

ثبت صورتجلسه هيئت مديره

هر تغییراتی که در هیئت مدیره بخواهد اعمال شود مانند تغییر مدیر عامل و تغییر یا تعیین حق امضای مجاز شرکت در صلاحیت هیئت مدیره میباشد

برای اعلام تغییرات در شرکت های سهامی خاص باید صورتجلسه مربوط به آن مجمع تنظیم شود و تمام اعضای شرکت آن را امضا نمایند و سپس برای اداره ثبت شرکتها ارسال گردد

براي اعمال برخي از اين تغييرات نياز به ارائه همزمان دو يا چند صورتجلسه میباشدبه طور مثال برای خروج سهامداران شرکتي که داراي سه  نفر اعضاست ابتدا بايد یک عضو جديد وارد شود تا تعداد نفرات شرکت از حدمجاز که در قانون تجارت ذکر شده است کمتر نشود. بنابراين اول صورتجلسه ورود عضو جديد تنظيم و ثبت نام میشود و بعد صورتجلسه خروج تنظيم و ثبت مي گردد. پس در اين حالت تنظيم و ارجاع صورتجلسه خروج نفر اول بدون تنظيم صورتجلسه ورود نفر جديد امکانپذير نمیباشد.

نمونه صورتجلسه تغییرات

اکثر شرکتها و موسسه ها  بعد از اتمام فرآیند ثبت شرکت بر حسب شرايط پيش آمده و يا به خاطر تمايل خود نياز به  ثبت تغييرات میباشند که طبق قانون تجارت بايد آن‌ها را ثبت کنند. براي ثبت تغييرات شرکت سهامی خاص نياز به تنظيم صورتجلسه تغييرات مي‌باشد. روش و مقررات خاصي جهت تنظيم صورتجلسه تغييرات شرکت جاري است و بايد نکات بسياري را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت يا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.

انواع صورتجلسه تغييرات شرکت‌ها به شرح زير مي‌باشد

       صورتجلسه تغييرات محل شرکت

       صورتجلسه تغييرات موضوع فعاليت شرکت

     صورتجلسه تغييرات الحاق به موضوع شرکت

       صورتجلسه تغييرات اسم  شرکت

       صورتجلسه تغييرات افزايش سرمايه شرکت

       صورتجلسه تغييرات کاهش سرمايه

       صورتجلسه تغييرات ورود شريک يا سهامدار جديد به شرکت

صورتجلسه تغييرات خروج شريک يا سهامدار

      صورتجلسه تغييرات نقل و انتقال سهام يا سهم‌الشرکه

   صورتجلسه تغييرات انتخاب اعضاي هيئت‌مديره

      صورتجلسه تغييرات انتخاب بازرسين (سهامي خاص)

    صورتجلسه تغييرات تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالي (سهامي خاص)

    صورتجلسه تغييرات اصلاح مفاد اساسنامه شرکت

    صورتجلسه انحلال شرکت

    صورتجلسه تاسيس يا انحلال شعبه

    صورتجلسه پرداخت سرمايه تعهدي

       صورتجلسه تغييرات تبديل نوع سهام ( با نام به بي نام و بالعکس)

   صورتجلسه تغييرات يا تمديد مدير تصفيه

صورتجلسه ثبت تغييرات شرکت

قانون تجارت در مواردي که تصميمات مجمع عمومي مبتني بر يکي از امور  زير باشد، يک نسخه از صورت‌جلسه مجمع بايد جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

•       انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان‌.

•       تصويب ترازنامه‌.

•       کاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه‌.

•       انحلال شرکت و نحوه‌ي تصفيه آن‌.

چه مواردی باعث رد صورتجلسه تغییرات شرکت میشود؟

برای ثبت صورتجلسه های تغييرات شرکت نکته های حقوقي و اجرايي زیادی وجود دارد که عدم رعايت موارد باعث رد صورتجلسه از سوي اداره ثبت ميشود. بنابراين در هنگام تنظيم و ثبت و ارجاع يک صورتجلسه بايد دقت فراواني داشت تا از اتلاف وقت و هزينه مجدد جلوگيري کرد.

پيشنهاد ما همچنان سپردن روند کار ثبت به يک وکيل مجرب در امور ثبتي‌ است، با اين حال سعي ما در اين مطلب اين است که نکاتي را که  سبب عدم پذيرش صورتجلسه مي شوند را ذکر کنيم تا هم از اتلاف وقت و هزينه افرادي که قصد دارند خودشان اقدام به ثبت کنند بکاهيم و هم شما رادر جريان  گوشه اي از مشکلاتي که ممکن است در هنگام کار ثبت صورتجلسه پيش آيد بگذاريم :

•       زماني که  شرکتي تصميم دارد  چند تغيير همزمان انجام دهد  (مثلا تغيير اعضا، تغيير در سهام شرکت، تغيير آدرس و ... ) بايد براي هر يک صورتجلسه جداگانه تنظيم کرده و با توجه به نوع صورتجلسات (مجمع عمومي عادي، مجمع عمومي فوق العاده، هيأت مديره و ... ) براي هر يک پذيرش جداگانه بگيرد. اگر صورتجلسه اي بدون پذيرش اينترنتي به همراه صورتجلساتي که در سامانه پذيرش شده اند ارجاع گردد صورتجلسه شما رد خواهد شد.

•       انتخاب صحيح نوع صورتجلسات با توجه به نوع شرکت بسيار مهم و تعيين کننده است. مثلا براي انحلال يک شرکت با مسئوليت محدود حتما بايد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده تنظيم شود و در صورتي که صورتجلسه انحلال ذيل ساير عناوين صورتجلسات ذکر گردد موجب رد صورتجلسه خواهد بود.

•       متن صورتجلسه را به شکل دقيق و عيناً مثل  نمونه ارائه شده از اداره ثبت شرکتها تحرير نماييد. ضمنا دقت داشته باشيد  که متن صورتجلسه تايپ شده در سامانه عينا" و اصطلاحا"مو به مو با متن صورتجلسه روي کاغذ که به اداره ثبت شرکتها ارجاع مي‌گردد تطبيق  داشته باشد تا به رد صورتجلسه منتهي نشود.

•       اصل صورتجلسه امضاء شده توسط اعضا بايد به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد ، نه کپي يا کپي برابر اصل آن !

•       اگر صورتجلسه مورد درخواست شما تغيير نام شرکت است، حتي المقدور صورتجلسه‌اي جداگانه تنظيم و ارجاع نماييد.چون در صورتي که نام پيشنهادي شما تأييد نشود، بقيه تصميمات مطرح  شده در صورتجلسه هم همراه با تغيير نام مورد تاييد قرار نمي گيرد.

•       هيچگاه انواع متفاوتي از صورتجلسه را در يک صورتجلسه نگنجانيد  .از انتخاب  عناوين صورتجلسه همچون «مجمع عمومي فوق العاده و عادي به طور فوق العاده» اجتناب کنيد. چون بدون شک باعث رد صورتجلسه شما ميگردد.

دقت نماييد که شماره رهگيري صادره جهت صورتجلسه شما عامل اصلي شناسايي و پذيرش صورتجلسه است. حتما" در بالاي برگه صورتجلسه شماره رهگيري و بارکد صادر شده ذکر شود، همچنين يک نسخه ازرسيد پذيرش اينترنتي شامل شماره و بارکد رهگيري را روي پاکت الصاق نماييد. کمرنگ يا ناخوانا بودن کد رهگيري موجب عدم تاييد صورتجلسه شما مي شود.

•       اگر همزمان پيش ثبت نام چندين صورتجلسه را انجام داده ايد  همه را در يک پوشه و پاکت گذاشته و ارسال کنيد و قسمت بالاي  رسيدها را که شماره رهگيري بر روي آن نوشته شده است جدا کنيد و همه را بر روي يک پاکت الصاق نماييد.

•       چنانچه شماره ثبت و يا شناسه ملي شرکت يا مؤسسه شما با هم همخواني ندارد يا بيش از يک شناسه ملي به شرکت شما اختصاص داده شده و به همين دليل اجازه پذيرش صورتجلسه به شما داده نميشود، قبل از اقدام به پذيرش صورتجلسه خود حتما" به واحد تعيين نام شناسه ملي مستقر در اداره تعيين نام ثبت شرکتها مراجعه کنيد

•       درصورتي ارجاع صورتجلسات و پیگیر آن توسط وکیل صورت میگیرد، به خاطر داشته باشيد که حتما اصل يا کپي برابر اصل وکالتنامه وکيل را به پرونده خود الصاق نمایید، در غیر اینصورت در زمان تجديد نظر بعدي و در طي مراحل بعد ازارسال مدارک امکان ضميمه وکيل و وکالتنامه به پرونده وجود نخواهد داشت

•       تاريخ برگزاری صورتجلسه مورد بسيار با مهمی است. دقت داشته باشید که تاريخ عنوان شده در هر دو صورتجلسه امضا شده يکي باشد و با تاريخ ذکر شده در سامانه نيز دقيقا" یکسان باشد

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سرعت و دقت بالا
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.