کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت در کرج می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در قوانین ایران برای واردات و صادراتکالا برای تاجران ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.صدور کارت بازرگانی موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسئول شرکت صادر میشود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی مینمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابله است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده میشود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

اتاق بازرگانی کرج

آدرس پستی ایران، کرج، مهرشهر. بلوار ارم. بعد از سه راه شهرداری. نبش خیابان صد غربی
تلفن 02633420186الی90
فکس 02633416089
ایمیل info@alborzccim.ir آدرس سایت اتاق www.alborzccim.ir

مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی در کرج

الف-  اشخاص حقوقی

 • فرم عضویت اتاق و ضمانت نامه عضویت در اتاق بازرگانی کامل شود.
 • دو برگ از اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که باید به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ارائه گردد.
 • اصل و فتوکپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها اخذ و ارائه گردد.
 • ارائه دو فتوکپی از تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی برای شرکتها با مسئولیت محدود الزامی است.
 • ارائه دو رونوشت از اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص/عام برای شرکتهای سهامی الزامی می باشد.
 • دو رونوشت از روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت ارائه گردد.
 • دو رونوشت از اساسنامه شرکت ارائه گردد.
 • اصل و رونوشت گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل ارائه گردد.
 • چهار قطعه عکس۴* ۶ مدیر عامل که باید به صورت جدید،تمام رخ،ساده باشد ارائه گردد.
 • ارائه دو رونوشت از کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و مشاهده اصل آن الزامی است.
 • فرم مشخصات بازرگانی کامل شود.
 • اصل و رونوشت گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت فرم ( د ) ارائه گردد.
 • اصل و رونوشت فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء مدیرعامل توسط دفاتر اسناد رسمی ارائه گردد.
 • دوسری رونوشت از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار ارائه گردد.
 • اشخاص متقاضی کارت بازرگانی که ایرانی نمی باشند علاوه بر ارائه همه مدارک فوق به استثنای بندهای ۹و۱۳ ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه فتوکپی پروانه کار می باشند.

ب- اشخاص حقیقی

 • فرم عضویت اتاق و ضمانت نامه عضویت در اتاق بازرگانی کامل شود.
 • دوبرگ از  اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ارائه گردد. توجه داشته باشید که نبایدسرمایه کمتر از ۵۰ میلیون ریال قیدشود.
 • اصل و رونوشت گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.
 • اصل و رونوشت فرم بانک مبنی برحسن اعتبار بانکی ارائه گردد.
 • فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین ( فرم الف ) کامل شود و رونوشت کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از ۳سال ارائه گردد.شایان ذکر است که دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و هم چنین اشخاصی که مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی را دارند نیاز به معرف ندارند.
 • اصل و رونوشت گواهی عدم سوء پیشینه ارائه گردد.
 • دوسری کامل رونوشت از تمام صفحات شناسنامه (حداقل سن۲۳ سال تمام) و رویت اصل آن ودوسری رونوشت از کارت ملی ارائه گردد.
 • چهار قطعه عکس۴* ۶ به صورت جدید،تمام رخ،ساده ارائه گردد.
 • ارائه دو رونوشت از کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و مشاهده اصل آن الزامی است.
 • فرم مشخصات بازرگانی کامل شود.
 • اصل و رونوشت فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی ( فرم د) ارائه گردد.
 • دوسری رونوشت از همه صفحات سند مالکیت ششدانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کارارائه گردد.

مزایای اخذ کارت بازرگانی در کرج

کارت بازرگانی مجوزی است که علاوه برامکان انجام فعالیتهای بازرگانی مزایای زیر را نیز برای دارنده آن در بر دارد:

 • امکان ثبت علائم تجاری و برندهای غیر فارسی
 • امکان حضور در نمایشگاه های بین المللی
 • ثبت سفارش کالا
 • صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به کشور
 • انجام امور حق العمل کاری در گمرک
 • ترخیص کالا از گمرکات کشور
 • واردات کالاهای مجاز از مناطق آزاد تعریف شده

شرایط صدور کارت بازرگانی در کرج

 • داشتن محل کسب : سند 6 دانگ دراتاق بازرگانی قابل رویت باشد، در صورت استیجاری بودن اجاره نامه رسمی در اتاق بازرگانی قابل رویت باشد.
 • داشتن حداقل 21 سال تمام
 • برگ پایان خدمت ویا برگ معافیت برای آقایان
 • داشتن حساب جاری معتبر در یکی از بانک های کشور
 • داشتن مدرک دیپلم
 • عدم سوء پیشینه کیفری
 • داشتن دفاتر پلمپ

اقدامات ومراحل اخذ کارت بازرگانی در کرج

تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها ی کرج و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرج صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نیاز دراداره ثبت شركتهای کرج ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی کرج شرح داده می شود.

 1. سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی در کرج
 2. پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و كل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 3. یك برگ فتوكپی شناسنامه ( در صورتی كه متقاضی شخص حقیقی باشد )، جهت اخذ کارت بازرگانی در کرج
 4. فتوكپی آگهی تاسیس شركت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی در کرج
 5. فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی در کرج
 6. چنانچه امور توسط وكیل رسمی شركت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوكپی برابر اصل سند رسمی وكالت، جهت اخذ کارت بازرگانی در کرج

رعایت موارد زیر جهت اخذ كارت بازرگانی در واحد ثبتی کرج الزامی است :

 •  امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روی آن
 • امضا وكالت نامه وكیل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتی بودن كارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل
 •  واریزی ثبت شركتها و حق الوكاله وكیل
 •  ارائه كپی شناسنامه برای كارت شخصی وارائه كپی كلیه مدارك شركت و روزنامه رسمی و كپی شناسنامه مدیرعامل برای شركت

موسسه حقوقی پایش آماده ارائه خدمات به متقاضیانی که در صدداخذ کارت بازرگانی می باشند است.برای برقراری ارتباط با مشاوران و کارشناسان موسسه حقوقی پایش می توانید با شماره تلفن های 32711327-026و26655156-021 تماس بگیرید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.