ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

در این مقاله به بررسی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج میپردازیم

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

چنانچه دو يا چند نفر بخواهند شرکتي تاسيس کنند که بار مسئوليتي زياد براي آنها نداشته باشد. بايد شرکت خود را با مسئوليت محدود به ثبت برسانند.

در شرکت با مسئوليت محدود هر يک از شرکا تا ميزان سرمايه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد مي شود.در اسم شرکت بايد عبارت “با مسئوليت محدود” حتما ذکر شود و در ضمن نبايد اسم هيچ يک از شرکا نام برده شود.

ثبت شرکت با مسئوليت محدود (Limited Liability Company)

شرکت با مسئوليت محدود ساده‌ترين ومتداولترين نوع شرکت است و قراردادي است بين دو يا چند نفر به منظورانجام کارهاي تجاري مانند فعاليت‌هاي بازرگاني، خدماتي، ساختماني و… که در ابعاد کوچک تشکيل مي‌شود. اين نوع از شرکت‌ به اين جهت با مسئوليت محدود (Ltd)ناميده مي‌شود که علي رغم شرکت‌هاي تضامني، مسئوليت هر يک از شرکاء در قبال قروض و ديون شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است و در صورت خسران مالي شرکت اموال شخصي آنها در امان خواهد بود. به عبارت ديگردرصورت ورشکستگي بستانکاران تنها مي توانند طلب خود را از طريق سرمايه شرکت وصول نمايند ، و نسبت به اموال شخصي شرکا حقي نخواهند داشت.

در صورت نیاز به ثبت شرکت در کرج به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

انتخاب نام شرکت با مسئوليت محدود در حوزه ثبتي کرج

درنام شرکت با مسئوليت محدود حتما عنوان « با مسئوليت محدود» بايد ذکرشود. درغيراين صورت شرکت به عنوان شرکت تضامني شناخته مي‌شود و شرکا درمقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني خواهند داشت. به علاوه نبايد هنگام ثبت شرکت با مسئوليت محدود نام هيچ يک از شرکا در نام شرکت گنجانده شود زيرا که مطابق قانون با اين شخص مانند شريک ضامن در شرکت تضامني برخورد خواهد شد.

ميزان سرمايه شرکت با مسئوليت محدود در واحد ثبتي کرج

حداقل سرمايه جهت ثبت شرکت با مسئوليت محدود معادل يک ميليون ريال است که اين سرمايه در تعهد شرکا بوده و نيازي به واريز تمام يا قسمتي ازاين مبلغ نيست. سرمايه يک شرکت با توجه به موضوع فعاليت و گستره آن در نظر گرفته مي شود و بر مسائلي همچون دريافت تسهيلات بانکي ، انعقاد قراردادها ، اخذ نمايندگي‌ ، شرکت درنمايشگاههاي تخصصي و ... بسيار تاثير گذار مي باشد. به هر روي براي ثبت شرکت با مسئوليت محدود و تعيين سرمايه آن اجبار قانوني وجود ندارد و متقاضيان مي توانند همان ميزان اقل سرمايه يعني يک ميليون ريال را در نظر بگيرند.

همچنين نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئوليت محدود، پس از تنظيم صلح نامه در يکي از دفاتر اسناد رسمي و يا با تنظيم صورتجلسه‌ و ارسال آن به اداره ثبت شرکت‌ها انجام مي گردد

امتيازات ثبت شرکت مسئوليت محدود در کرج
 • براي ثبت شرکت با مسئوليت محدود تنها به دو عضو اصلي نيازمنديد.
 • معرفي سالانه اعضا و تنظيم و تاييد صورتجلسه الزامي ندارد.
 • نقائص ثبت شرکت با مسئوليت حدود
 • ممکن است در گرفتن تسهيلات از بانکها با مشکل مواجه شويد.
 • امکان شرکت در مناقصات ومزايدات براي اين نوع شرکت ها محدود است.

مدت زمان لازم براي ثبت شرکت با مسئوليت محدود

مدت زمان ثبت شرکت با مسئوليت محدود به طور ميانگين برابر با 10 الي 15 روز کاري از زمان تجميع و ارائه مدارک مي باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئوليت محدود در کرج

 • فتوکپي شناسنامه برابر اصل شده تمام اعضاي هيات‌مديره، شرکاء و هيئت نظار
 • فتوکپي کارت ملي برابر اصل شده تمام اعضاي هيات‌مديره، شرکاء و هيئت نظار
 • اصل گواهي عدم سوءپيشينه براي اعضاء هيأت‌مديره و مديرعامل( با مراجعه به پليس + ??)
 • اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي که ثبت موضوع شرکت نياز به مجوز داشته باشد.
 • اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.
 • تکميل فرم اطلاعات مورد نياز
 • تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام‌هاي پيشنهادي
 • شرکتنامه تکميل شده (در دو نسخه)
 • نسخه تقاضانامه تکميل شده (در دو نسخه)
 • اساسنامه تکميل شده (در دو نسخه)
 • يک نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين تکميل شده
 • يک نسخه صورتجلسه هيات‌مديره تکميل شده

مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود در کرج

1. عقد قرارداد با گروه ثبتي پايش

2. تکميل مدارک

3. ثبت نام در سايت ثبت شرکتهاي کرج

4. تعيين نام در اداره ثبت شرکتهاي کرج

5. امضاي فرمها و مدارک

6. ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتهاي کرج

7. پيگيري و واريز وجوه حق الثبت و حق الدرج توسط وکيل موسسخ پايش در اداره ثبت شرکتهاي کرج

8. ثبت شرکت با مسئوليت محدود آماده تحويل بخ موکل محترم

تفاوت شرکت مسئوليت محدود و سهامي خاص

تفاوت شرکت مسئوليت محدود و سهامي خاص ؟ هرکدوم چه فايده اي داره؟

در شرکت با مسئوليت محدود تعداد شرکا حداقل 2 نفر و در شرکت سهامي خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر مي باشند..

در شرکت سهامي خاص حداقل 35% سرمايه بايد نقدا در يکي از شعب بانکها توديع و گواهي مربوطه ارائه و 65% در تعهد

سهامداران باشد، در شرکت با مسئوليت محدود بايد کل سرمايه تحويل مديرعامل شرکت شده و مديرعامل اقرار به دريافت نمايد و ارائه گواهي بانکي دال بر انجام اين امر ضرورت ندارد.

واگذاري سهام در سهامي خاص با نقل و انتقال عادي انجام مي شود ولي در شرکت با مسئوليت محدود بايد با رضايت 4/3 دارندگان سرمايه که اکثريت عددي نيز داشته باشند و در دفتر خانه اسناد رسمي انجام شود.

انتخاب بازرس اصلي و علي البدل در شرکت سهامي خاص اجباري است ولي در شرکت با مسئوليت لزومي ندارد.

مدت مديريت در شرکت سهامي خاص حداکثر دوسال مي باشد که قابل تمديد است و در شرکت با مسئوليت محدود مي توان مديران شرکت را براي مدت نامحدود انتخاب نمود و همچنين مخير خواهند بود که مدتي براي مديران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

شرکت سهامي عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدير) و شرکت سهامي خاص با حداقل سه سهامدار تشکيل مي گردد (مواد 3 و 107 ل.ا.ق.ت.) در صورتي که شرکت با مسئوليت محدود با حداقل دو شريک تشکيل مي شود (ماده ق.ت).

حداقل سرمايه در سهامي عام پنج ميليون ريال و سهامي خاص يک ميليون ريال به اضافه تکاليف حداقل 35% نقدي کل سرمايه (مواد 6 و 30 ل.ا.ق.ت) مي باشد اما درشرکت با مسئوليت محدود بدون ارائه مدارک توديع سرمايه صرفا اقرار موسسين به ميزان سرمايه و پرداخت به صندوق شرکت يا هيئت مديره کفايت مي کند.

معايب و محاسن ثبت شرکت مسئوليت محدود

محاسن ثبت شرکت مسئوليت محدود

• در شرکت مسئوليت محدود فقط نياز به ? عضو اصلي دارد.

• هر ساله نياز به معرفي اعضاء نيست و تنظيم صورتجلسه و تاييد آن نيز نياز نيست.

معايب ثبت شرکت مسئوليت حدود

• گاها برخي از بانکهاي خصوصي به اين شرکتها وام نمي دهند

• شرکت در مناقصات دولتي با اين شرکت ها معمولا مقدور نيست.

مدت زمان لازم براي ثبت شرکت با مسئوليت محدود در کرج

به طور ميانگين مدت زمان ثبت شرکت مسئوليت محدود 15 روز از زمان تکميل مدارک و تشکيل پرونده خواهد بود.

هزينه ثبت شرکت با مسئوليت محدود در کرج

براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد هزينه ثبت شرکت مسئوليت محدود و دريافت مشاوره حضوري و تلفني با شماره تلفن هاي موسسه حقوقي پايش تماس بگيريد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.