جهت انجام تغییرات در شرکت ها قانون تجارت مواردی را صریحا" اعلام نموده است از این موارد می توان به انجام تغییرات در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اشاره نمود.

پس از اعلام تصمیم در چگونگی تغییرات لازم است صورتجلسه مطابق تغییراتی که قابل اعمال است تنظیم شود و سپس جهت ارسال پرونده به اداره ثبت شرکتهای استان ، تغییرات شرکت را به ثبت رساند.

صدور آگهی ثبت تغییرات به منزله مجوز اعمال تغییرات در شرکتها و موسسات است . در اینجا اختیارات این مجامع فوق الذکر را به تفکیک مورد بررسی می دهیم .

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هر گونه تغییراتی که نیاز به اصلاح ماده اساسنامه داشته باشد در مجمع عمومی فوق العاده باید رسیدگی شود. از مهم ترین این تغییرات میتوان به تغییرآدرس شرکت ، افزایش سرمایه ،کاهش سرمایه ، نقل و انتقال سهام شرکت و... می باشد.

شایان ذکر است که در صورتی می توانید تغییرات شرکت را اعمال نمایید که ثبت شرکت در اصفهان را بصورت کامل به اتمام رسانده باشید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

از جمله وظایفی که این مجمع به عهده دارد می توان به انتخاب مدیران و بازرسین ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء مجاز شرکت و و هم چنین تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت اشاره نمود.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در اصفهان

کپی مدارک شناسایی اعضا و سهامداران ،کپی مدارک شرکت ( اساسنامه ،شرکتنامه ، روزنامه آخرین تغییرات ،لیست شرکاا) الزامی می باشد .

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اصفهان

وارد سایت اداره ثبت شرکت ها شده و اطلاعات مربوط به شرکت و نوع شرکت را درج نمایید .
اطلاعات صورتجلسه ای که در یکی از مجامع تنظیم گردیده است . الزامی استت مفاد صورتجلسه تاریخ و ساعت و روز برگزاری آن را درج نمایید.
در گام بعدی تصمیمات جلسه را به طور دقیق وارد می نمایید.
حال نوبت به آن میرسد سمت اشخاص حاضر در شرکت را به طور دقیق و کامل وارد نمایید.
در این مرحله تغییرات اعمال شده در شرکت را وارد می کنید
با تایید اطلاعات و بررسی آن شما می بایست صورتجلسه تنظیم شده خود را در قسمت مشخص شده در سامانه بارگذاری نمایید. صورتجلسه تنظیم شده با توجه به نوع تغییر در خواستی شما متغییر می باشد . نیازمند تجربه و نخصص دراین زمینه می باشد.
در انتها تایید نهایی و دریافت کدرهگیری سامانه ای می باشد.

زمان ، هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت تغییرات شرکت در اصفهان

زمان ثبت تغییرات شرکت در اصفهان باید روند و ثبت نهایی در سایت اداره ثبت شرکتها صورت گیرد و تا نتیجه پایانی کارشناسان 40 روز کاری زمان می برد تا به رسمیت ثبت گردد .

ثبت تغییرات شرکت در اصفهان ملزم به پرداخت هزینه هایی می باشید این هزینه ها بر اساس نوع تغییرات و نوع ثبت شرکت متغییر می باشد .

انواع تغییرات شرکت در اصفهان

 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در اصفهان
 • ثبت صورتجلسه انتخاب اعضا هیئت مدیره در اصفهان
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در اصفهان
 • ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در اصفهان
 • ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در اصفهان
 • ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا شرکت در اصفهان
تغییرآدرس دفتر مرکزی در اصفهان

در صورتی که اعضای شرکت تمایل به جا به جایی دفتر شرکت داشته باشند بایستی این تصمیم را در مجمع عمومی فوق العاده اعلام نمایند و پس از تایید اعضا به اداره ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری در اصفهان ارسال شود.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در اصفهان

بعد از اتمام مراحل ثبت ، موسسین در صورت تمایل می توانند نسبت به تغییر موضوع فعالیت اقدام نمایند .

الحاق به موضوع فعالیت شرکت در اصفهان

این امکان برای شرکت ها وجود دارد که اگر زمانی که نسبت به ثبت شرکت اقدام کردند مواردی را به هردلیلی نتواستند در موضوع فعالیت داشته باشند بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت الحاق نمایید.

تغییر نام شرکت در اصفهان

در صورتی که شرکت به اعضای جدید واگذار شود این امکان برایشان وجود دارد تا مالکین جدید در صورت تمایل نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدمات صورت بگیرد.

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در اصفهان

در صورت تمایل سهامداران و هم چنین نیاز شرکت میتوان مبادرت به افزایش سرمایه اولیه شرکت نمود.انجام این تغییر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در اصفهان

در صورتی که شرکتها در زمان فعالیت خود متوجه این امر شوند که میزان سرمایه اعلام شده آنها به اداره ثبت شرکتها بیش از حد نیازشرکت است و یااین اینکه شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود و میزان کلی سرمایه شرکت کاهش پیدا کند، شرکتها میتوانند با توجه به مقررات اعلام شده در قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در اصفهان

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و درج دستور جلسه ورود یا خروج شریک این امر را به اداره ثبت شرکتهای استان اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداران دیگری را نیز جایگزین نمایند.

موسسه حقوقی پایش متخصص در زمینه ثبت شرکت و ثبت برند

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در اصفهان

در صورت خروج شرکا از شرکت ، به منظوراینکه بتوان از کاهش سرمایه شرکت جلوگیری نمود می توان با انتقال سهام یا سهم الشرکه خود به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت این امر را انجام داد . این تغییر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در اصفهان

انتخاب اعضای هیات مدیره و تغییر سمت آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت می پذیرد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در اصفهان

داشتن بازرس در شرکت های سهامی خاص الزامی است ولی نکته ی قابل توجه در زمان انتخاب این اعضا ،انتساب آنها برای مدت یک سال است طوری که بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توان مجددا" آنها را در سمت خود تمدید نمود.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در اصفهان

در صورت تغییر هریک از مواد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

انحلال شرکت در اصفهان

در صورت به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شرکت ها و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و این امر طی صورتجلسه ای مبنی بر انحلال شرکت به اداره ثبت شرکتها اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات در اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در اصفهان

 1. کپی آگهی تاسیس و یا کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 2. ارائه کپی آخرین آگهی تغییرات و با کپی روزنامه رسمی
 3. ارائه کپی کلیه اوراقی که در زمان ثبت شرکت دریافت نموده اید
 4. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص دراصفهان

 1. کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 2. کپی آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 3. تسلیم کپی اظهارنامه شرکت
 4. لیستی از آخرین نقل و انتقالات

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان اصفهان

 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در اردستان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در خوانسار
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در فریدون شهر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در نطنز
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در سمیرم
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در خمینی شهر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در نائین
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در نجف آباد
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در فلاورجان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در گلپایگان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در شهررضا
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در شاهین شهر

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.