برای انجام تغییرات در شرکتها در قانون تجارت تعریف شده است. یکی از این موارد تصویب تغییرات در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده به اتفاق آرا می باشد. پس از توافق و تصویب نمودن تغییرات لازم است صورتجلسه تنظیم شده و سپس با ارسال آن به سازمان ثبت اسناد( اداره ثبت شرکتها )تغییرات شرکتهارا به ثبت رساند. ثبت تغییرات به مثابه مجوز اعمال تغییرات در شرکتها و موسسات می باشد. در اینجا اختیارات این مجامع را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

کلیه تصمیماتی که منجر به اصلاح ماده در اساسنامه میگردد در این مجمع تصمیم گیری میشود از مهم ترین این تغییرات میتوان به تغییرآدرس دفتر مرکزی ، تبدیل سهام شرکت از بی نام به با نام، نقل و انتقال سهام شرکت و.ورود شریک و افزایش سرمایه خروج شریک و کاهش سرمایه و .. می باشد.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

از وظایف این مجمع میتوان به انتخاب مدیران و بازرسین ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء مجاز شرکت انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار و از مهم ترین این تغییرات میتوان به تصویب ترازنامه مالی سود و زیان شرکت شرکت اشاره نمود

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در تبریز

کپی مدارک شامل اساسنامه ، روزنامه آخرین تغییرات ، لیست شرکا، ،کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره شرکت لازم میباشد

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در تبریز

برای ثبت تغییرات در شرکتها قانون تجارت مواردی را تعیین نموده است. یکی از این موارد تصویب تغییرات در مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده به اتفاق آرا می باشد. پس از توافق و تصویب نمودن تغییرات لازم است صورتجلسه تنظیم شده و سپس با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها تغییرات شخصیت حقوقی را به ثبت رساند. ثبت تغییرات به مثابه مجوز اعمال تغییرات در شرکتها و موسسات می باشد.

زمان ، هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت شرکت در تبریز

زمانی که برای ثبت تغییرات شرکت در تبریز نیاز است معمولا باید در نهایت 40 روزکاری ثبت تغییرات صورت گیرد . اما باید به نوع تغییرات و هم چنین نوع شرکت ثبت شده دقت کرد زیرا کلیه شرکت ها ثبت تغییرات آنها در یک زمان انجام نمی شود .

هزینه های دولتی ثبت تغییرات شرکت بر حسب نوع شرکت که ثبت شده یعنی یا مسئولیت محدود و یا سهامی خاص و .. باشد . هم چنین علاوه بر نوع شرکت به نوع تغییراتی ثبت شرکت نیز بستگی دارد . هزینه های دولتی بر اساس نوع تغییرات شرکت متغییر می باشد .

برای اطلاع از هزینه های ثبت تغییرات شرکت می توانید با کارشناسان مجتمع ثبت پایش در ارتباط باشید .

تغییرات شرکت ها در تبریز

 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در تبریز
 • ثبت صورتجلسه انتخاب اعضا هیئت مدیره در تبریز
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در تبریز
 • ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در تبریز
 • ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در تبریز
 • ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا شرکت در تبریز

تغییرآدرس دفتر شرکت در تبریز

در صورتی که اعضای شرکت اقدام به جا بجایی دفتر شرکت نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری در تبریز اعلام نمایند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در تبریز

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابلیت اجرا ندارد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

اگر نیاز به کسب اطلاع از ثبت شرکت در تبریز دارید به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

الحاق به موضوع فعالیت شرکت در تبریز

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

تغییر نام شرکت در تبریز

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در تبریز

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت برند تخصص ماست. در زمینه ثبت برند در تبریز بیشتر بدانید.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در تبریز

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در تبریز

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در تبریز

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در تبریز

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در تبریز

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال اتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره کی توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در تبریز

در صورت تغییر هریک از مواد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

انحلال شرکت در تبریز

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات درتبریز

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در تبریز

 • آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • ارائه آخرین آگهی تغییرات و با روزنامه رسمی
 • ارائه کلیه اوراقی که در زمان ثبت شرکت دریافت نموده اید
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در تبریز

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • تسلیم اظهارنامه شرکت
 • لیستی از آخرین نقل و انتقالات

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان آذربایجان شرقی

 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در مراغه
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در مرند
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در اهر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در سراب
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در میانه
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در جلفا
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در شبستر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در آذرشهر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در بناب

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.