برای انجام تغییرات در شرکتها قانون تجارت مواردی را تعیین نموده است. یکی از این موارد تصویب تغییرات در مجمع عمومی عادی سالیانه (چهار ماه اول سال) و مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده (بعد از چهارماه اول سال) به اتفاق آرا می باشد.

پس از تصویب نمودن تغییرات لازم است صورتجلسه تنظیم شده و سپس با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها تغییرات در شرکت را به ثبت رساند. ثبت تغییرات به شکل مجوز اعمال تغییرات در شرکتها و موسسات می باشد. در اینجا اختیارات این مجامع را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم .

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

تغییراتی که منجر به اصلاح مواد اساسنامه گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری میشود از مهم ترین این تغییرات میتوان به تغییرآدرس دفتر مرکزی ، تبدیل سهام شرکت از بی نام به با نام، نقل و انتقال سهام شرکت ،ورود شریک و خروج شریک،افزایش و کاهش سرمایه و... می باشد.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

از وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میتوان به انتخاب مدیران و بازرسین ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء مجاز شرکت و از مهم ترین این تغییرات میتوان به تصویب ترازنامه مالی شرکت اشاره نمود.

از جمله موارد مهم در اعمال تغییرات شرکت در همدان ، به اتمام رساندن ثبت شرکت در همدان می باشد

مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت در همدان

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در همدان

 • آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • ارائه آخرین آگهی تغییرات و با روزنامه رسمی
 • ارائه کلیه اوراقی که در زمان ثبت شرکت دریافت نموده اید
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در همدان

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • تسلیم اظهارنامه شرکت
 • لیستی از آخرین نقل و انتقالات

مراحل ثبت تغییرات شرکت در همدان

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.

 • جهت ثبت تغییرات شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه تغییرات بادی در اداره ثبت شرکت ها آن را ثبت نمایید .نشانی وب سایت اداره ثبت شرکت ها http://irsherkat.ssaa.ir
 • بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
 • ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 • صدور آگهی

زمان ، هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت تغییرات شرکت در همدان

زمان ثبت تغییرات شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه تغیرات و ثبت تغییرات شرکت در وب سایت اداره ثبت شرکتها باید منتظر بررسی ها و اعلام نتیجه کارشناسان باشید این زمان برای همه ی نوع شرکت های ثبتی متفاوت می باشد . هم چنین نوع تغییرات شرکت زمان متغییری دارد عموما زمان مورد نیاز ثبت تغییرات شرکت بین 40 الی 50 روزکاری می باشد .

هزینه های ثبت تغییرات شرکت در همدان باتوجه به نوع شرکت و نوع تغییرات ثبت شرکت متغییر و متفاوت می باشد . برای پرداخت هزینه های ثبت تغییرات شرکت در همدان باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید .

جهت کسب اطلاعات در مورد ریز هزینه های ثبت تغییرات شرکت در همدان می توانید از کارشناسان با تجربه مجتمع ثبتی پایش راهنمایی لازم را کسب نمایید .

انواع تغییرات شرکت در همدان

 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در همدان
 • ثبت صورتجلسه انتخاب اعضا هیئت مدیره در همدان
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در همدان
 • ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در همدان
 • ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در همدان
 • ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا شرکت در همدان

انواع تغییرات در شرکت ها عبارتند از

تغییر آدرس دفتر مرکزی در همدان

در صورتی که اعضای شرکت اقدام به جا بجایی دفتر شرکت نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری در همدان اعلام و ثبت نمایند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در همدان

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین یا سهامداران به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان صرفه ی اقتصادی یا قابلیت اجرا را ندارد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

الحاق به موضوع فعالیت شرکت در همدان

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط یا گسترش فعالیت شرکت موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

تغییر نام شرکت در همدان

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد یا موضوع فعالیت شرکت تغییر نماید این امکان وجود دارد که مالکین مایل باشند نام جدیدی با سلیقه و موضوع فعالیت جدید خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در همدان

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه برای ایجاد اعتبار مبادرت ورزند. این تصمصم باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در همدان

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در همدان

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند و میتوانند شریک جدید یا سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در همدان

هنگام خروج شرکا یا سهامداران از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران موجود در شرکت یا سهامداران جدید انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در همدان

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یا هیئت مدیره امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در همدان

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال مالی اتخاب میشوند بعد از پایان رسیدن این دوره باید بعد از تصمیم گیری مجمع عادی بطور فوق العاده تمدید یا تعویض شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در همدان

در صورت تغییر هریک از مواد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

انحلال شرکت در همدان

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا یا عدم سیاست واحد بین شرکا برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان همدان

 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در ملایر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در تویسرکان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در اسدآباد
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در نهاوند
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در بهار
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در کبودرآهنگ
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در رزن
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در قروه

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.