شرایط انتخاب بازرس در شرکت سهامی خاص ✔️

شرکت سهامی خاص تشکیل شده است از 3 سهامدار و 2 بازرس که شامل بازرس اصلی و بازرس علی البدل می باشند. اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص از بین سهامداران انتخاب خواهند شد و هر یک از اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل دارای یک سهم از کل سهام شرکت باشند.

به دلیل گستردگی بیشتر شرکت سهامی خاص ، رسیدگی به امور مالی و حساب های شرکت نیازمند حضور بازرسین می باشد. یکی از ارکان تصمیم گیرنده در شرکتها مجمع عمومی عادی می باشد که از اجتماع سهامداران شرکت تشکیل می شود. وظیفه انتخاب و معرفی بازرسین بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد که این امر سالانه بایستی تکرار شود و بازرسین می توانند برای دوره های متعدد و متوالی در سمت خود باقی بمانند.

همانطور که گفته شد بازرسین وظیفه رسیدگی به حساب های شرکت را بر عهده دارند و هم چنین بازرسین وظیفه بررسی رعایت حقوق صاحبان سهام را بر عهده دارند. این افراد می توانند در هر زمانی که نیاز باشد اسنادی که لازم است را مطالبه کرده و در اختیار داشته باشند. یکی از مهم ترین مواردی که بازرسین در آن نقش اساسی دارند تهیه و تنظیم و تصویب ترازنامه سود و زیان در شرکت می باشد که پس از تایید، به سازمان مربوطه ارائه میگردد ؛ لذا هر ترازنامه ای که از طرف بازرسین قرائت و تایید نشده باشد وجاهت قانونی ندارد.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

شرایط بازرس شرکت سهامی خاص

 1. بازرسین نباید دارای ممنوعیت قانونی جهت فعالیت در این زمینه داشته باشند به این معنی که مرتکب جرمی گردیده باشند که دارای محرومیت باشند.
 2. مدیرعامل و مدیران شرکت نمی توانند به عنوان بازرسین شرکت انتخاب شوند.
 3. نزدیکان و بستگان مدیران و مدیرعامل شرکت نیز امکان انتخاب به عنوان بازرس را ندارند.
 4. بازرس شرکت نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشد.
 5. بازرس شرکت نمی‌تواند عضو هیست مدیره یا مدیرعامل شرکت باشد.
 6. بازرس شرکت نمی‌تواند از خویشاوندان مدیرعامل یا هیئت مدیره باشد.
 7. هرکسی که خود یا همسرش از هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت حقوق دریافت می کند نمی‌تواند بازرس باشد.

بازرس یا بازرسین شرکت حق رای ندارند ولی می توانند در جلسات شرکت حضور داشته باشند و هم چنین بازرسین در معامله هایی که به نام شرکت انجام می شود دخالت مستقیم نخواهند داشت.

مدت فعالیت بازرسین در شرکت های سهامی خاص یک سال مالی می باشد. نکته مهم در این خصوص این است که یکسال فعالیت بازرسین منطبق بر سال مالی شرکت می باشد و ارتباطی با سال شمسی ندارد که گاهاً باعث ایجاد اشتباه در افراد می شود. بد نیست بدانیم شرکت های با مسئولیت محدود نیز می توانند بازرس یا بازرسینی را برای شرکت انتخاب و معرفی نمایند که این امر بایستی بواسطه صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد. شرکت های مختلف می توانند از موسسات یا شرکتهایی که خدمات حسابرسی، حسابداری و بازرسی را انجام می دهند به عنوان بازرسین خود استفاده نمایند.

بازرس شرکت سهامی خاص

اصولا سهامداران در اداره شرکت اختیار کامل دارند اما هیئت مدیره ای را برای نظارت هر چه بیشتر بر امور شرکت برمی گزینند که این هیئت نیز خود به نظارت اشخاص ثالثی نیازدارد که از این افراد در قوانین سال1311 به عنوان مفتش یاد شده بود  و بعد ها در لایحه اصلاحی1347 به عنوان بازرس نامیده شدند. در قانون تجارت1311  به این رکن اسای اهمیت چندانی داده نشده بود و فقط مواد62 الی64 در مورد امورمفتشین (بازرسین) سخن به میان آورده بود. در لایحه اصلاحی 1347 به تبعیت از قانون1996 فرانسه مواد بیشتری به این امر اختصاص یافت مواد  144لغایت156 که باعث شد تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکت های سهامی به وجود آید. در واقع  بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف او را معین کرده است و با اینکه مجمع عمومی او را انتخاب می کند از مجمع عمومی و هیئت مدیره مستقل است. وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع همه کسانی است که به طریقی با شرکت ارتباط دارند یعنی مدیران سهامداران کارمندان سرمایه گذاران فروشندگان و مشتریان شرکت به همین دلیل این راه حل که مجمع عمومی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند ( ماده 144ل ق 1347 ) راه حل درستی به نظر نمی رسد.

آیا بازرس می تواند کارمند شرکت باشد

بازرسین در شرکت سهامی خاص می توانند کارمند شرکت باشند اما در صورتی که همزمان کارمند یک اورگان دولتی باشند این امر طبق قانون تجارت امکان پذیر نیست. دربخش ذیل توضیحات تکمیلی در خصوص خصوصیات بازرس و حضورش  در شرکت داده شده است مشخص نمودن و انتخاب بازرس از رکن های مهم و تاثیرگذار در شرکتهای سهامی هستند.هر شخص و یا هر جایگاهی قادر نمی باشد تحت عنوان بازرس شرکت انتخاب گردد.به عنوان مثال بازرسین شرکت بر خلاف موارد فوق الذکر باید شرایط دیگری از قبیل داشتن سن قانونی،داشتن شرایط معافیت و یا به پایان رسیدن دوره سربازی،صلاحیت عقلی و روحی و...هم باشند

 1. بازرس هم می تواند از بین سهامداران انتخاب شود و هم از خارج سهامداران. درست بر خلاف اعضا هیئت مدیره و مدیران شرکت که باید الزاما از بین سهامداران باشند.
 2. بازرس هم می تواند از بین اشخاص حقیقی انتخاب شود و هم از بین اشخاص حقوقی
 3. نفرات منتخب برای بازرسین شرکت متناسب با حوزه های وزارت اقتصاد باید از بین نفراتی باشند که نام انها در فهرست رسمی بازرسین شرکت ها اورده شده باشد.
 4. اولین بازرسین شرکت در شرکت سهامی عام باید در مجمع عمومی موسسین و در شرکت سهامی خاص باید در صورتجلسه ای که همه سهامداران ان را تایید کرده اند مشخص شده باشند.
 5. دوره های بعدی تعیین بازرسین شرکت توسط مجمع عمومی عادی می باشد.
 6. بازرسین شرکت باید با ارا حداکثری حاضرین در مجمع انتخاب شوند.
 7. مجمع عمومی موسسین در ابتدا و بعدا مجموع عمومی عادی باید یک تا چند نفر را هم از بین و یا خراج از سهامدارن به عنوان بازرس علی البدل انتخاب نمایند تا در صورتیکه به هر دلیل مانند فوت ، معذوریت و ... شرایط بازرس اصلی صلب شد این مهم را به انها واگذار نمایند.
 8. مجمع عمومی عادی می تواند به هر دلیل قبل از انقضاء دوره بازرسین هر یک از این بازرسین را عزل نماید.
 9. هر سال یکبار باید عملکرد بازرس در مجمع عمومی بررسی و تمدید دوره و یا انتخاب نفرات جدید اعلام شود و این موضوع الزامی است.
 10. عزل بازرسین شرکت نیز باید با رای حداکثری نفرات مجمع عمومی عادی باشد.
 11. مجمع عمومی عادی باید مبلغی را به عنوان حق الزحمه بازرسین شرکت تعیین نمایند.
 12. تعداد منتخب برای بازرسین شرکت بسته به نظر مجمع عمومی می باشد و از یک تا چند نفر بازرس اصلی و یک تا چند نفر به عنوان بازرس علی البدل می توانند انتخاب شوند.

بازرس در شرکت سهامی خاص

از آنجایی که شرکت سهامی خاص گسترده می باشد.رسیدگی به امور مالی و حساب های شرکت مستلزم وجود بازرسین است.یکی از رکن های تصمیم گیرنده در شرکتها مجمع عمومی عادی است که از تجمع سهامداران شرکت تشکیل می گردد.وظایف انتخاب و معرفی بازرسان شرکت بر عهده مجمع عمومی عادی است که این امر باید سالانه تکرار شود و بازرسان قادر می باشند جهت دوره های پی در پی در سمتی که هستند باقی بمانند.

مطابق ماده یک آیین نامه، شرایط داوطلبان امر بازرسی بدین شرح مقرر شده است :

 1. حسن شهرت داشته باشند و سو پیشینه کیفری موثر نداشته باشند.
 2. به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2 درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی داشته باشند.
 3. به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2حداقل 5 سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی داشته باشند.
 4. اشتغال به نمایندگی مجلس نداشته باشند.
 5.  به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن  اشتغال نداشته باشند.
 6. مطابق ماده 2 احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای اقتصاد، دادگستری و دارایی و نیز دو نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گذارده شد.

 

شرایط انتخاب بازرس شرکت سهامی خاص

مدت تصدی بازرس در شرکت سهامی خاص

در ماده 109 " لایحه " مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 " لایحه" در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.

قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب مدت مأموريت بازرس در اساسنامه شرکت: شرکت می¬تواند یک یا چند بازرس اصلی و یک یا چند بازرس علی البدل راشته باشد و مستنبط از بالای ماده 144 قانون تجارت، مدت مأموريت بازرس یا بازرسان در یک شرکت سهامی نمی¬تواند بیش از یک سال (یک سال مالی) باشد و در مجمع عمومی عادی سالیانه، که شرکت سهامی پس از انقضاء سال مالی موظف به انعقاد آن هستند، باید اجباراً نسبت به انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان اتخاذ تصمیم و اقدام نمایند با این توضیح که انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان پس از انقضاء سال مالی بلامانع است. اشخاص واجد شرایط برای بازرسی شرکتهای سهامی و حدود وظائف و اختیارات آنها را در مباحث آتی مورد بحث قرار خواهیم داد.

حقوق بازرس شرکت سهامی خاص

در ماده ۱۵۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ انتخاب حق الزحمه بازرس به عهده مجمع عمومی می باشد، اما چگونگی انتخاب آن مشخص نشده است؛ حاصل این اوضاع این است که بازرس میبایست به صورت دائمی درخصوص حق الزحمه خود با مدیران که توصیه تعیین او را به مجمع عمومی می دهند، صحبت نماید. چیزی که مشخص است اندازه حق الزحمه بازرس است که می بایست با میزان فعالیت های او تناسب داشته باشد.

شایان ذکر است که اندازه درآمد شرکت را نمی توان پنهان نمود . تشکیل اداره ای مانند انجمن بازرسان، که در اساس نامه تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ بیان گشته است، در مرتب دهی این اوضاع بسیار تاثیر گذار می باشد؛ از مسئولیت هایی که قادریم به این انجمن واگذار نماییم، مشخص نمودن اندازه حق الزحمه بازرسان شرکت های سهامی که توسط گرید بندی های ویژه محقق می گردد، می باشد .

تغییر بازرس شرکت سهامی خاص

در صورتی که شرکت قصد داشته باشد بازرس خود را تغییر دهد می بایست مجمع عمومی عادی تشکیل داده که دران تمامی اعضای هیئت‌مدیره شرکت نمایند و با اما ذیل صورت‌جلسه قبولی آن را تائید نمایند.
برای انجام تغییر بازرس شرکت لازم است که مدارک ثبتی شرکت ازجمله اساسنامه، آگهی تأسیس و در صورت انجام تغییرات در شرکت آخرین تغییرات شرکت نیز ارائه گردد.همچنین لازم است که مدارک شناسایی نظیر کارت ملی و شناسنامه اعضای شرکت و بازرسان ارائه گردد.

شرایط انتخاب بازرس علی البدل

بازرسان شرکت، وظیفه نظارت بر شرکت را عهده‌دار هستند. بازرسین در طول یک سال مالی، تلاش می‌کنند تا به تمامی امور شرکت اشراف داشته باشند. در صورتی که تخلفی در جریان امور مشاهده کنند، آن تخلف را با تنظیم گزارشی به مجامع عمومی شرکت و در مواردی که تخلف جنبه مجرمانه داشته باشد به مراجع قضایی اطلاع می‌دهند.

اما لازم به یادآوری‌ست که هرگاه بازرس اصلی در شرکت وجود داشته باشد، انجام وظایف بازرسی، بر عهده او خواهد بود. درواقع بازرس علی‌البدل در این حالت، هیچ‌گونه مسئولیتی در شرکت ندارد. درصورتی‌که بازرس اصلی شرکت نتواند به ایفای وظایف محوله بپردازد، بازرس علی البدل جایگزین او می‌شود. در این حالت بازرس دارای همان مسئولیت‌های بازرس اصلی خواهد بود.

نحوه انتخاب بازرس در شرکت سهامی خاص

نحوه انتخاب بازرس در شرکت سهامی به این شکل است که برای اولین بار در مجمع عمومی موسس بازرسین برای یک سال انتخاب میشوند و البته با پایان این مدت قابل تمدید هستند و یا می توان با برگزاری مجمع عمومی عادی در دفتر مرکزی شرکت بازرسین جدیدی را انتخاب کرده و طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها معرفی نمود. همانطور که گفتیم انتخاب بازرس دوم ضروری نیست ولی بهتر است انتخاب شود تا در شرایطی مانند معذوریت، فوت، استعفا یا سلب شرایط به جای بازرس اصلی به ایفای نقش مشغول شود.وظایف بازرس در شرکتهای سهامی خاص اینست که بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است، به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند. وظایف بازرس شرکتها در نهایت به نفع همه از جمله موسسین شرکت ، سهامداران ، کارمندان و اشخاص ثالث می باشد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

ابوالقاسم مرادی

سلام آیا شرط داشتن لیسانس حسابداری جهت انتخاب بازرس شرکت خدمات بیمه ای (بیمه ایران)لازم است؟ یافوق لیسانس امور اداری وکارمند ۳۰ساله که رییس اداره بوده نیز می تواندبازرس انتخاب شود؟ممنون می شوم جواب دهید.فوری است

پاسخ

سارا

سلام خسته نباشید . اینکه بازرس نباید جزو خانواده باشه رو در ثبت شرکت سهامی خاص چقدر سفت و سخت رعایت میکنن؟ من میخام خاهر و برادرم رو بازرس بزارم . ینی میشه یا ممکنه رد شه ؟؟؟ یه نفر میگفت سختگیری نمیکنن .

پاسخ

فرخ

با سلام در متن یکی از شرایط انتخاب بازرس را عدم اشتغال کارکنان دولت اعلام کرده اما طبق اصل 141 قانون اساسی فقط در شرکت هایی که تمام یا قسمتی از آن متعلق به موسسات عمومی است بازرس نمی تواند کارمند دولت باشد. یعنی منعی برای کارمند دولت در سمت بازرس شرکت با سهامی خاص نیست. درصورت امکان صحت یا عدم صحت این برداشت را شرح بفرمایید. با تشکر

پاسخ

مهيار

سلام من يكى از دوستام من تو شركت خودشون كه من اصلا نميدونم چى هست بازرس كرده ميخاستم ببينم چطور بفهمم تو كدوم شركت هستم

پاسخ

محمد

سلام،چند وقت پیش یک دوست شناسنامه من رو گرفت و بعد متوجه شدم من رو جزو شرکتش ثبت کرده،در نتیجه،الان مدعی هست که من رو به عنوان بازرس علل بدل شرکت خدمات پشتیبانی خودش ثبت،و مدعی هیچ بار حقوقی شرکتش روی دوش من نیست،و از نشون دادن اساس نامه شرکتش هم سر باز میزنه، حالا من چه کنم،از کجا استعلام بگیرم که ایشون اسم من رو به چه عنوانی در شرکتش ثبت کرده؟

پاسخ
موسسه حقوقی پایش

موسسه حقوقی پایش

سلام وقت بخیر، برای اینکه از قرار گرفتن شما در شرکت مطمئن شوید باید یکی از موارد نام شرکت، شماره ثبت شرکت، محل تاسیس شرکت و یا شناسه ملی شرکت را داشته باشید تا به صورت دقیق حضور شما در شرکت بررسی شود.

پاسخ

صارمی

سلام اگر بعد از ثبت شرکت هر مشکلی اعم از کلاهبرداری سرمایه گذاران و صاحبان شرکت صورت بگیرد مشکلی برای بازرس پیش می آید یا خیر؟

پاسخ
موسسه حقوقی پایش

موسسه حقوقی پایش

با سلام، در صورتیکه ترازنامه سالیانه شرکت تنظیم و توسط بازرس امضا گردد، بله مسئولیت خواهید داشت. بطور کلی یکی از مسئولیت های بازرسین بررسی امور مالی شرکت می باشد.

پاسخ
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.