در این مقاله می خواهیم برایتان در رابطه شرایط انتخاب بازرس در شرکت سهامی خاص توضیحات مختصری ارائه دهیم لطفا تا پایان این مفاله با ما همراه باشید .

شرایط انتخاب بازرس در شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص نکته ای را باید رعایت نماید یکی از آن ها انتخاب بازرس است 

بازرسین یکی از ارکان اصلی برای ثبت شرکت سهامی خاص است یعنی بدون آن ها نمی توانید. شرکت خود را ثبت کنید علت آن این است که شرکت سهامی خاص با 3 نفر شریک به صورت حداقلی و 2 بازرس تاسیس می شود و بدون ان ها امکان ثبت وجود ندارد.

حال که دانستیم انتخاب بازرس در این نوع شرکت ها الزامی است بیاید تا از شرایط انتخاب بازرس اطلاعات لازم را کسب نماییم تا انتها با ما همراه باشید.

ما بخاطر آنکه در شرکت های سهامی خاص نیازمند رسیدگی به امور مالی و حسابداری داریم در نتیجه باید در شرکت های سهامی از بازرسین استفاده نمود . از مهم ترین رکن های تصمیم گیرنده در مجامع مختلف در شرکت هستند کسانی که باید بازرسین را انتخاب کنند موسسین هستند و این کار را در مجمع عمومی عادی انجام خواهند داد سالانه برای انتخاب بازرس اقدام میشود و می توان بازرسین قبلی را تمدید کرد.

بازرسین یکی دیگر از کارهای که دارند رعایت حقوق سهام داران است ، آنها می توانند در هر زمان که بخواهند اسناد مورد نیاز شرکت را درخواست و مطالعه نمایند.

تهیه و تصویب ترازنامه و سود و زیان حاصل از فعالیت است مورد بسیار مهمی است که باید بازرسان به انجام برسانند .

و نکته بسیار مهم اینکه اگر ترازنامه مورد تایید بازرسین قرار نگیرد وجاهت قانونی نخواهد داشت .

شرایط بازرس شرکت سهامی خاص

 1. برای انتخاب بازرسین ممنوعیت های وجود دارد یکی از این موارد  این است که خود بازرس نباید داری ممنوعیت قانونی باشد و جرمی مرتکب کرده باشد .
 2. هیچ مدیرعامل و کسی که عضو هیئت مدیره و سمت دارد نمی تواند به عنوان بازرس انتخاب شوند.
 3. اقوام مدیران نمی توانند به عنوان مدیرعامل انتخاب شوند.
 4. سابقه ی کیفری به هیچ عنوان نمی توانند داشته باشند .
 5. به تبع نیز هیچ بازرسی نمی توان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باشد.
 6. اگر شخصی از شرکت حقوق دریافت میکند حتی اگر حقوق از جانب همسرش باشد نیز نمی تواند به عنوان بازرس انتخاب شود.

بازرس در شرکت ها حق رای ندارند و قادر به رای دادن نیستند اما در صورتی که بخواهند می توانند در جلسه رای گیری حاضر شوند و همچنین نمی توانند در معامله های رسمی شرکت دخالت داشته باشند.

فعالیت بازرسین در شرکت سهامی خاص طی یک سال مالی است و بعد از آن یا تمدید ویا تغییر پیدا خواهند کرد تصمیم گیری در مورد انها طی یک مجمعی با نام مجمع عمومی عادی به طور سالیانه انجام خواهد شد و تصمیم گیرندگان بازرسان هستند.

سال مالی یعنی سالی که در آن فعالیت شرکت شروع شده است نه شروع سال شمسی پس به این تکته بسیار دقت نمایید.

یک مورد را در این بخش لازم است یاداوری کنیم آن هم اینکه شرکت های مسئولیت محدود هم می توانند بازرس انتخاب کنند اما به شروط خاص یعنی زمانی که تعداد اعضای آنها بیشتر از 12 نفر باشد برایشان الزامی می شود در غیر این صورت نیازی به حضور و تصمیم گیری انها نیست .

بازرس شرکت سهامی خاص

اصولا سهامداران در اداره شرکت اختیار کامل دارند اما هیئت مدیره ای را برای نظارت هر چه بیشتر بر امور شرکت برمی گزینند که این هیئت نیز خود به نظارت اشخاص ثالثی نیازدارد که از این افراد در قوانین سال1311 به عنوان مفتش یاد شده بود  و بعد ها در لایحه اصلاحی1347 به عنوان بازرس نامیده شدند.

 در قانون تجارت1311  به این رکن اسای اهمیت چندانی داده نشده بود و فقط مواد62 الی64 در مورد امورمفتشین (بازرسین) سخن به میان آورده بود. در لایحه اصلاحی 1347 به تبعیت از قانون1996 فرانسه مواد بیشتری به این امر اختصاص یافت مواد  144لغایت156 که باعث شد تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکت های سهامی به وجود آید. در واقع  بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف او را معین کرده است و با اینکه مجمع عمومی او را انتخاب می کند از مجمع عمومی و هیئت مدیره مستقل است. وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع همه کسانی است که به طریقی با شرکت ارتباط دارند یعنی مدیران سهامداران کارمندان سرمایه گذاران فروشندگان و مشتریان شرکت به همین دلیل این راه حل که مجمع عمومی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند ( ماده 144ل ق 1347 ) راه حل درستی به نظر نمی رسد.

آیا بازرس می تواند کارمند شرکت باشد.

در شرکت های سهامی خاص بازرسان نمی توانند از کارمندان دولت و یا هر نوع اورگان دولتی دیگر انتخاب شوند انتخاب شوند اما اگر کارمند یک اورگان خصوصی باشند مانعی ندارد .

ما می خواهیم در این بخش با توضیحات مفصلی برایتان در رابطه با خصوصیات بازرسان ارائه دهیم .

این خصوصیات به این صورت است که :

رکن اصلی در شرکت های سهامی خاص بازرسین هستند علت اصلی آن این است که بازرسان هستند که شرکت های سهامی خاص را از مسئولیت حدود متمایز می کنند و اینکه بازرسان باید سن قانونی برسند معافیت سربازی داشته باشند ، و صلاحیت عقلی و روحی روانی انها ثابت شود.

حال بازرسان از بین چه کسانی می توانند انتخاب شوند.

 1. بین سهام داران می توانید بازرسان را انتخاب کنید و درصورتی هم که صلاح بدانید خارج از سهام داران نیز قادر به انتخاب هستید . سهام داران در صورتی از آنها بازرس انتخاب می شود که عضو اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل نباشند.
 2. اگر بخواهید بازرسان را می توانید به طور کلی از خارج شرکت انتخاب کنید یعنی شخصی حقیقی باشد به راحتی می تواند عضو شرکت و بازرس شود.
 3. کسی که بازرس می شود باید اسمش جز فهرست رسمی شرکت اسمش آورده شود و با حوزه ی وزارت اقتصاد باید هماهنگ شود.
 4. بازرس شرکت در شرکت سهامی خاص باید در صورتجلسه ی که توسط تمام سهام داران تایید کنند انتخاب شوند.
 5. تعیین بازرس در مجمعی به نام مجمع عمومی عادی انتخاب می شود.
 6. با ارائی که به صورت حداکثری توسط حاضرین در مجمع عمومی اعلام می شود بازرسان را انتخاب می کند.
 7. مجموع آرای مجمع عمومی عادی به همراه مجمع عمومی موسسین بازرس انتخاب می شود که در بین آنها بایستی یک بازرس به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شود این بازرس برای ان است که در صورتی که یکی از بازرسین فوت کند و یا نتواند حاضر شود بازرس علی البدل به عنوان تصمیم گیرنده انتخاب می شود.
 8. اگر تصمیمی مبنی بر عزل بازرسین از طرف مجمع عمومی عادی گرفته شود این تصمیم اعمال می گردد.
 9. در مجمع عمومی عادی می توانید قبل از انقضا دوره ی بازرسین می توانید آنها را عزل نمایید.
 10. هر یکسال یک بار مجمع عمومی بررسی های لازم را جهت تمدید دوره ی حضور بازرسان و انتخاب نفرات می دهد.
 11. بازرسان شرکت نیز باید با رای حداکثری نفرات در مجمع عمومی عادی عزل گردند تنها تعداد کمی نمی توانند تصمیم گیرند باشند.
 12. شرکت باید حق الزحمه ی بازرسان را پرداخت نمایند که این کار توسط مجمع عمومی عادی تایین می شود.
 13. تعداد بازرسینی که در مجمع عمومی انتخاب می کنید بسته به تعداد اعضا است .

شرایط انتخاب بازرس علی البدل

بازرسان در شرکت وظیفه دارند نظارت های لازم را برعهده بگیرند  بازرسان در زمان یک سال مالی که در سمت خود هستند تلاششان بر این است که به تمام امور شرکت اشراف کامل داشته باشند.

اگر در شرکت بازرسین تخلفی مشاهد نمایند به تخلف رسیدگی و در صدد رفع آن خواهند بود . و این تخلف ها را با ارسال گزارشی به مجمع عمومی شرکت اعلام تخلف می نمایند.

در صورتی که تخلف آنها مرجم شناخته شوند به مراجع ذی صلاح و مراجع قضایی اطلاع داده می شود

بازرسان در صورتی که در شرکت وجود داشته باشند اگر بازرس اصلی در شرکت باشد کلیه ی وظایف باید از جانب خود بازرس صورت گیرد . و بازرس علی البدل در این جا هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و اگر بازرس اصلی نتواند نقش خودش را بازی کند بازرس علی البدل وظیفه را به عهده خواهد گرفت

 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

ابوالقاسم مرادی

سلام آیا شرط داشتن لیسانس حسابداری جهت انتخاب بازرس شرکت خدمات بیمه ای (بیمه ایران)لازم است؟ یافوق لیسانس امور اداری وکارمند ۳۰ساله که رییس اداره بوده نیز می تواندبازرس انتخاب شود؟ممنون می شوم جواب دهید.فوری است

پاسخ

سارا

سلام خسته نباشید . اینکه بازرس نباید جزو خانواده باشه رو در ثبت شرکت سهامی خاص چقدر سفت و سخت رعایت میکنن؟ من میخام خاهر و برادرم رو بازرس بزارم . ینی میشه یا ممکنه رد شه ؟؟؟ یه نفر میگفت سختگیری نمیکنن .

پاسخ

فرخ

با سلام در متن یکی از شرایط انتخاب بازرس را عدم اشتغال کارکنان دولت اعلام کرده اما طبق اصل 141 قانون اساسی فقط در شرکت هایی که تمام یا قسمتی از آن متعلق به موسسات عمومی است بازرس نمی تواند کارمند دولت باشد. یعنی منعی برای کارمند دولت در سمت بازرس شرکت با سهامی خاص نیست. درصورت امکان صحت یا عدم صحت این برداشت را شرح بفرمایید. با تشکر

پاسخ

مهيار

سلام من يكى از دوستام من تو شركت خودشون كه من اصلا نميدونم چى هست بازرس كرده ميخاستم ببينم چطور بفهمم تو كدوم شركت هستم

پاسخ

محمد

سلام،چند وقت پیش یک دوست شناسنامه من رو گرفت و بعد متوجه شدم من رو جزو شرکتش ثبت کرده،در نتیجه،الان مدعی هست که من رو به عنوان بازرس علل بدل شرکت خدمات پشتیبانی خودش ثبت،و مدعی هیچ بار حقوقی شرکتش روی دوش من نیست،و از نشون دادن اساس نامه شرکتش هم سر باز میزنه، حالا من چه کنم،از کجا استعلام بگیرم که ایشون اسم من رو به چه عنوانی در شرکتش ثبت کرده؟

پاسخ
موسسه حقوقی پایش

موسسه حقوقی پایش

سلام وقت بخیر، برای اینکه از قرار گرفتن شما در شرکت مطمئن شوید باید یکی از موارد نام شرکت، شماره ثبت شرکت، محل تاسیس شرکت و یا شناسه ملی شرکت را داشته باشید تا به صورت دقیق حضور شما در شرکت بررسی شود.

پاسخ

صارمی

سلام اگر بعد از ثبت شرکت هر مشکلی اعم از کلاهبرداری سرمایه گذاران و صاحبان شرکت صورت بگیرد مشکلی برای بازرس پیش می آید یا خیر؟

پاسخ
موسسه حقوقی پایش

موسسه حقوقی پایش

با سلام، در صورتیکه ترازنامه سالیانه شرکت تنظیم و توسط بازرس امضا گردد، بله مسئولیت خواهید داشت. بطور کلی یکی از مسئولیت های بازرسین بررسی امور مالی شرکت می باشد.

پاسخ
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.