قانون تجارت جهت انجام تغییرات در شخصیتهای حقوقی قوانینی را مقرر کرده است. یک مورد از این قوانین مصوب کردن تغییرات در مجامع عمومی فوق العاده و عادی و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موافقت آرا می باشد.

پس از موافقت اعضا مصوب کردن تغییرات موردنیاز است صورتجلسه تنظیم شده و سپس با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها تغییرات شخصیت حقوقی را به ثبت رساند.

ثبت تغییرات به منزله مجوز ایجاد تغییر در شرکت ها و موسسات می باشد. اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را به طور مجزا در ذیل مورد بررسی قرار داده ایم.

قبل از اقدام به ثبت تغییرات شرکت الزامی است شرکت را به طور رسمی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده باشید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت در مشهد می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید .
اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

در این مجمع تمامی تغییراتی که باعث اصلاح ماده اساسنامه می گردد تصمیم گیری می شود با اهمیت ترین تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده می توان به تبدیل سهام شرکت از نوع بی نام به با نام، تغییر در آدرس دفتر مرکزی شرکت ، نقل وانتقال سهام شرکت ، تغییر در تعداد اعضای هیئت مدیره و... اشاره کرد.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می توان به تعیین سمت مدیران و یا انتخاب مدیران و بازرسین شرکت و تغییر در حق امضاء مجاز شرکت و مهمترین تغییرات این مجمع تصویب ترازنامه شرکت می باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در مشهد

رونوشت از اساسنامه شرکت ،آگهی و یا روزنامه آخرین تغییرات شرکت، لیست شرکا و میزان سهام آن ها ، کپی از کارت ملی و شناسنامه تمام شرکا و اعضاء هیئت مدیره ، ضروری می باشد

مراحل ثبت تغییرات شرکت در مشهد

ورود به سایت اداره ثبت شرکتها و درج اطلاعات مربوط به شرکت و نوع شرکت را به صورت کامل ، تکمیل نمایید .

کلیه اطلاعات مربوط به صورت جلسه را درج نمایید نوع صورتجلسه و تاریخ و زمان برگزاری آن .سپس تصمیماتی که در جلسه عنوان شده است وارد نمایید .
حال نوبت به آن میرسد سمت اشخاص حاضر در شرکت را به طور دقیق و کامل وارد نمایید.
در این مرحله تغییرات اعمال شده در شرکت را وارد می کنید
با تایید اطلاعات و بررسی آن شما می بایست صورتجلسه تنظیم شده خود را در قسمت مشخص شده در سامانه بارگذاری نمایید. صورتجلسه تنظیم شده با توجه به نوع تغییر در خواستی شما متغییر می باشد . نیازمند تجربه و نخصص دراین زمینه می باشد.
در انتها تایید نهایی و دریافت کدرهگیری سامانه ای می باشد.

زمان ، هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت تغییرات شرکت در مشهد

زمان ثبت تغییرات شرکت معمولا در 40 روزکاری به طول می انجامد اما در برخی موارد این زمان ثابت نمی باشد و بستگی به دلایلی متغییر و یکسان نمی باشد .این دلایل به نوع شرکت ثبت شده و هم چنین نوع تغییرات شرکت در یک زمان انجام نمی شوند.

همان طور که می دانید برای ثبت کردن تغییرات شرکت در مشهد ضروری است مبالغی را پرداخت نمایید . این مبالغ اداره ثبت شرکتا تعیین می کند . باید این نکته را متذکر شد که نوع مبالغ به نوع تغییرات و نوع شرکت ثبت شده بستگی دارد .

برای اطلاع از این هزینه های دولتی می توانید از کارشناسان و مشاوران مجتمع پایش اطلاعات لازم را کسب نمایید .

انواع تغییرات شرکت در مشهد

 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در مشهد
 • ثبت صورتجلسه انتخاب اعضا هیئت مدیره در مشهد
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در مشهد
 • ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در مشهد
 • ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در مشهد
 • ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا شرکت در مشهد

تغییر آدرس دفتر مرکزی در مشهد

زمانی که اعضای شرکت تصمیم به جا به جایی دفتر مرکزی شرکت می گیرند باید این تغییرات در صورتجلسه ای با مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری در مشهد اعلام گردد..

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در مشهد

در صورتی که پس از اتمام مراحل ثبت شرکت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیت ثبت شده قابلیت اجرایی ندارد این اختیار را دارن موضوع فعالیت شرکت خود را طی صورتجلسه تغییر دهند

الحاق به موضوع فعالیت شرکت در مشهد

این فرصت برای اعضای شرکت وجود دارد درصورتی که در ابتدای ثبت شرکتخود به هرعلتی امکان ثبت موضوعی را نداشته باشند پس ازبه پایان رساندن مراحل ثبت شرکت و ایجاد شرایط مناسب برای موضوع مورد نظر آن را به موضوع اولیه شرکت خود الحاق یا اضافه کنند.

تغییر نام شرکت در مشهد

چنانچه اعضا شرکت تصمیم گیرند که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد طبق قانون تجارت این امکان وجود دارد که در صورت تمایل اعضا نام جدیدی برای شرکت با سلیقه خود انتخاب کنند. جهت تغییر نام شرکت می بایست از طریق تشکیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام نمایند.

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در مشهد

باتوجه به نیاز شرکت و یا درصورت صلاحدید سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه اقدام نمایند. این مورد باتوجه به نقالب ثبتی شرکت ها متفاوت می باشد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در مشهد

درصورتی که شرکت ها حین فعالیت خود به این موضوع پی ببرند که مقدار سرمایه اولیه ثبت شده در شرکت فراتر از حد مورد نیاز است و یا شرکت متضرر شود و یا با خراج شدن یکی ازسهامداران میزان سرمایه او نیز خارج می شود این امکان برای شرکت ها وجود دارد که با توجه به قانون تجارت نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در مشهد

چناچه بعضی از سهامداران یا شرکا تصمیم به خروج از شرکت داشته باشند میتوانند طی تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این موضوع را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند و همچنین میتوانند سهامداران را جایگزین نمایند

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در مشهد

زمان خارج شدن سهامداران از شرکت ، جهت جلوگیری از کاهش سرمایه شرکت شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران جدید و یا سهامداران و اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این موضوع با توجه به نوع شخصیت حقوقی ثبت شده متمایز می باشد.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در مشهد

انتخاب اعضای هیات مدیره ویا تغییر سمت اعضا و انتخاب اعضای جدید به جای آنها با تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام می پذیرد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در مشهد

طبق قانون تجارت در شرک تهای سهامی خاص بازرسین طی یک سال انتخاب می شوند پس از تمام شدن مدت کاری می توانند تمدید گردند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در مشهد

چنانچه در مواد اساسنامه تغییراتی ایجاد شود باید این موضوع طی صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد

انحلال شرکت در مشهد

در صورتی که شرکت در شرایط خاصی مثل فوت اعضا یا ورشکستگی و ... قرار گیرد و یا سهامداران شرکت با رای اکثریت تصمیم به انحلال شرکت بگیرند این امر طی مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد و با تنظیم و ثبت صورتجلسه انحلال شرکت به اداره ثبت شرکتها اعلام می شود.

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات درمشهد

 1. کپی از آگهی تاسیس شرکت و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 2. کپی آخرین آگهی تغییرات شرکت و یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 3. کپی تمام اوراق ثبتی شرکت که هنگام ثبت شرکت دریافت شده است
 4. کپی مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در مشهد

 1. ارائه آگهی ویا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 2. ارائه یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 3. که زمان ثبت شرکت ارائه اظهارنامه شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان خراسان رضوی

 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در نیشابور
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در قوچان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در سبزوار
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در تربت جام
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در کاشمر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در سرخس
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در گناباد
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در چناران
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در طرقبه

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.