ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری از جمله مواردی است که هر موسسه غیر تجاری برای اعمال تغییرات مد تظر باید بداند، شاید سوال باشد تغییرات موسسات چیست؟ تغییرات به مجموعه مواردی گفته می شود که در اوراق ثبتی شرکت آورده شده است و در صلاحیت یکی از مجامع شرکت است که با تشکیل مجمع مربوطه می توانید تغییرات مد نظر را ایجاد کنید، در ادامه توضیح خواهیم داد چگونه بتوانید ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری را داشته باشید با ما همراه باشید و از نکات ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری استفاده نمایید.

چگونگی ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری

برای اینکه بتوانید تغییرات یک موسسه غیرانتفاعی را ثبت کنید ابتدا باید در نظر بگیرید چه تغییراتی می خواهید ثبت کنید، برای اینکه ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها انجام شود باید صورت جلسه تغییرات تنظیم شود، صورت جلسه برگه ای است که در جلسه مجمع عمومی باید بر اساس نوع مجمع تشکیل شده و مواردی که در ادامه توضیح خواهیم داد تکمیل می شود، روال شکلی ثبت تغییرات موسسات باید به ترتیب طی شود تا منجر به صدور آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری شود.

نحوه تنظیم صورت جلسه تغییرات موسسه غیر تجاری

در صورت جلسه تغییرات موسسه غیر تجاری باید نوع صورت جلسه مشخص شود به طور کلی صورت جلسه تغییرات د سه مجمع ممکن است تنظیم شوند، یا در مجمع عمومی عادی یا در مجمع عمومی فوق العاده و یا در هیئت مدیره که تشخیص اینکه صورت جلسه تغییرات موسسه باید در کدام مجمع باشد به موضوع تغییرات شما بستگی دارد، یکی از مواردی که باید در صورت جلسه تغییرات ذکر شود، قید تاریخ و ساعت جلسه است، اطلاعات ثبتی شرکت همانند اسم و شماره ثبت و شناسه ملی باید در صورت جلسه حتماً عنوان شود، ازط دیگر مواردی که حتماً باید در همه صورت جلسات مربوطه به ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری آورده شود، اطلاعات شرکاء و میزان سهام آنها می باشد، صورت جلسه در مجمعی تنظیم می شود که به ریاست رئیس هیئت مدیره اداره می شود.

نکته: اگر برای مجمع مربوطه آگهی دعوت در روزنامه مر بوطه شرکت منتشر شده باشد قید شماره روزنامه در صورت جلسه نیز الزامی است.

مدارک ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری 

برای اینکه صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود حتماً باید مدارک زیر بعد از ثبت سامانه ای صورت جلسه به آدرساداره ثبت شرکت های حوضه ثبتی موسسه ارائه شود.

 1. ارائه دو نسخه از صورت جلسه تغییرات موسسه غیر تجاری
 2.  کپی مدارک شناسایی اعضاء جدید در موسسه در صورتی که ثبت تغببرات مربوط به اعضاء باشد.
 3. کپی روزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات موسسه غیر تجاری
 4. کپی روزنامه رسمی یا آگهی ثبت موسسه غیر تجاری
 5. در صوری که برای تشکیل مجمع آگهی دعوت منتشر شده باشد ارائه نسخه آگهی روزنامه نیز الزامی است.
 6. دو نسخه از برگه پذیرش نهایی مربوط به ثبت صورت جلسه تغییرات سامانه ای.

موضوع صورت جلسه تغییرات موسسه غیر تجاری

موضوعات متعددی ممکن است موضوع تغییرات یک موسسه غیر تجاری قرار گیرد، که همان طور عنوان شد بر حسب مجمع تشکیل شده موضوع صورت جلسه باید عنوان شود و با رای مثبت اکثریت اعضاء و سهامدار موسسه غیرتجاری تصمیم بر تغییرات مورد نظر گرفته می شود، اما مواردی که در هر مجمع موضوع تغییر موسسه غیر تجاری می باشد عبارت است از؛

صورت جلسه تغییرات موسسه غیر تجاری در مجمع عمومی عادی سالانه و عادی به طور فوق العاده:

 1. انتخاب اعضاء هیئت مدیره موسسه غیر تجاری
 2. تصویب ترازنامه سود و زیان موسسه غیر تجاری انتفاعی
 3. تغییرات مربوط به دارندگان حق امضاء موسسه غیر تجاری
 4. تعیین سمت اعضاء موسسه غیر تجاری

نکته 1: این مجمع اگر در 4 ماه اول سال شمسی تشکیل شود با عنوان مجمع عمومی عادی سالانه است و از اول مرداد تا آخر اسفند با عنوان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.  

نکته 2: ترازنامه سالانه تنها برای موسسات غیر تجاری انتفاعی تنظیم می شود و موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی به دلیل نداشتن مالیات نیاز به تنظیم این ترازنامه ندارند.

 

ثبت موسسه

 

صورت جلسه تغییرات موسسه غیر تجاری در مجمع عمومی فوق العاده

 1. تغییر اسم موسسه غیر تجاری
 2. تغییر موضوع یا الحاق به موضوع موسسه غیر تجاری
 3. تغییر تعداد اعضاء موسسه غیر تجاری
 4. تغییرات سهم الشرکه موسسه غیر انتفاعی
 5. میزان افزایش یا کاهش سرمایه موسسه که نباید از حداقل قانونی کمتر شود.
 6. ورود و خروج اعضاء موسسه
 7. تأسیس شعبه برای موسسه
 8. نقل و انتقال سهم الشرکه موسسه غیر تجاری
 9. در صورت انحلال پیش از موعد نیز این انحلال باید در مجمع عمومی فوق العاده انجام شود.

نکته: موارد ذکر شده به طور قانونی در صلاحیت رسیدگی این مجمع هستند اما ممنوعیتی برای انتقال موضوعات در اختیار مجمع دیگر وجود ندارد و ممکن است در موسسه غیر تجاری اعضاء تصمیم بگیرند هر یک از موضوعات را در مجمع دیگری بررسی نمایند ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد.  

صورت جلسه تغییرات موسسه غیر تجاری مجمع هیئت مدیره

 1. تعیین سمت اعضاء موسسه غیر تجاری
 2. تعیین دارندگان حق امضاء

نکته: در صورتی که در اساسنامه موسسه غیر تجاری مواردی از تصمیمات مجمع به مجمع هیئت مدیره تنفیذ داده شود صورت جلسه آآن نیز باید در این مجمع تنظیم شود.

مراحل ثبت صورت جلسه تغییرات موسسه غیر تجاری

موسسات تجاری علی الاصول یک روش ثبت تغییرات دارند اما در مواردی که موسسات غیر تجاری برای ثبت از ارگان های دولتی مجوز دریافت کرده باشند در خصوص اعمال تغییرات نیز موظف هستند از ارگان صادر کننده مجوز برای ثبت تغییرات موسسه باید تاییدیه دریافت کنند بنابراین بعد از تنظیم صورت جلسه ابتدا باید مهر سازمان صادر کننده مجوز را دریافت کنند تا بتوانند اقدامات ثبت صورت جلسه تغییرات موسسه غیر تجاری را انجام دهند که مراحل آن به شرح زیر می باشد.

 1. ثبت سامانه صورت جلسه تغییرات در سایت اداره ثبت شرکت ها که در این سایت با انتخاب تغییرات مورد نظر می توانید گزینه مربوط به تغییرات را کلیک نماید و بر اساس نوع تغییرات اطلاعات صورت جلسه را گام به گام وارد نمایید و بعد از ثبت نهایی با پذیرش نهایی ثبت مرحله اول برای ثبت صورت جلسه انجام می شود.
 2. در این مرحله باید بلافاصله با مدارکی که در این مقاله نام بردیم مدارک را در پاکت مخصوص پستی تغییرات موسسه غیر تجاری به اداره ثبت شرکت ها پست نمایید.
 3. در آخر نیز با دریافت پیشنویس تغییرات موسسه غیر تجاری می توانید به اداره ثبت شرکت ها جهت دریافت برگه آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری اقدام نمایید و از طریق شماره مکانیزه درج شده هزینه مربوط به تغییرات موسسه غیر تجاری را پرداخت نمایید.

.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

عبدالباسط هاشمزهي

بنده مشاوره ميخوام جهت ثبت موسسه از بلوچستان

پاسخ
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.