ثبت شرکت در سمنان

ما در این مقاله تلاش برآن داریم تا درباره ی ثبت شرکت در سمنان مطالبی را به اشخاصی که در صدد ثبت شرکت در سمنان می باشند ارائه نماییم مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ثبت شرکت در سمنان

اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از توان و تخصص خود در فعالیت های اقتصادی می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند . از این طریق فعالیت های تجاری خود را قانونی می کنند .

افراد با در نظر گرفتن امور فعالیت تجاری خود می توانند شرکت را در قالب های متفاوتی به ثبت شراند . ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها انجام پذیر می باشد .

مزایای ثبت شرکت در سمنان

 1. با ثبت شرکت فعالیت به صورت رسمی و قانونی می شود.
 2. با ثبت شرکت مسئولیت میان چند نفری که به عنوان شریک فعالیت می نمایند تقسیم می شود.
 3. با ثبت شرکت اطمینان و اعتماد بیشتر سازمان ها و نهادها و دولت به اشخاص حقوقی بیشتر می شود.
 4. با ثبت شرکت دولت از اشخاص حقوقی بسیار گسترده تر حمایت می نماید.
 5. با ثبت شرکت امکان شرکت در مناقصه ها و مزایده های شرکت ها و ارگان ها ممکن می شود.
 6. با ثبت شرکت امکان دریافت نمایندگی رسمی از سازمان های داخلی و خارجی امکان پذیر می شود.
 7. با ثبت شرکت اعتماد بیشتر مشتریان به شرکت ها بیشتر می شود.
 8. با ثبت شرکت امکان استفاده و بهره برداری بیشتر از امتیازها و اعتبارها و تسهیلات سازمان های دیگر محقق می شود.

مدارک جهت ثبت شرکتهاي با مسئوليت محدود در سمنان

 1. دو نسخه شرکتنامه تکميل شده.
 2. دو نسخه تقاضانامه تکميل شده.
 3. دو نسخه اساسنامه تکميل شده.
 4. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي.
 5. اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
 6. تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
 7. اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هيأت مديره، مديرعامل.
 8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.
 9. دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره.
 10. اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

زمان و هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت شرکت در سمنان

زمان ثبت شرکت در سمنان بابد این موضوع را در نظر گرفت که کلیه مدارک ارائه داده شده به اداره ثبت شرکت ها الزامی است کامل و بدون نقص باشد تا در طی مراحل ثبت با بررسی های کارشناسان متوجه نواقص نشوند، که در این صورت پرونده به تعویق می افتد تا متقاضی بتواند تکمیل نماید . زمان مورد نیاز ثبت اصولا 15 الی 30 روزکاری می باشد که در طی آن نواقصی مشاهده نشود .

هزینه های دولتی ثبت شرکت در طی مراحل ثبت شرکت پرداخت می گردد از جمله این هزینه ها شامل : حق الثبت ، حق التمبر ، واریزی مبلغ تعیین نام برای شرکت ، آگهی نوبت آول روزنامه کثیرالانتشار ، آگهی نوبت دوم روزنامه رسمی ، ... می باشد . هم چنین این موضوع را باید در نظر گرفت که میزان سرمایه و موضوع فعالیت شرکت و هم چنین تعداد اعضا در هزینه ها تأثیر گذار می باشد .

مراحل ثبت شرکت در سمنان

اولين اقدام اين است که يک شريک خوب پيدا کنيد.

مسئولیت و وظيفه هر سرمايه گذار در شرکت محدود و به اندازه ميزان سرمايه اوست حداقل تعداد سهامداران براي ثبت شرکتي با 2 نفر و در شرکت هاي سهامي خاص 3 نفر است همچنين حق رأي هر کسي به اندازه ميزان سرمايه او در شرکت است پس به فکر يک شريک خوب باشيد.

در گام دوم به سراغ سامانه اينترنتي ثبت شرکت برويد و در قسمت پذيرش درخواست ثبت شرکت فرمي را مشاهده خواهيد کرد که بايد آن را تکميل کنيد کليه اطلاعات ومشخصات مربوط به خودتان و هر متقاضي ديگر در اين فرم بايد نوشته شود.

در مرحله بعد بايد نام و نوع شخص حقوقي شرکت را انتخاب کنيد وسپس در فرم وارد کنيد.شما مجاز به انتخاب 5نام براي شرکت خود مي باشيد که از بين آنها نامي که تکراري نباشد يا اينکه مربوط به سازمان يا اداره دولتي نمي باشد انتخاب و به شما يک کد رهگيري داده مي شود.

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت در ایران

در گام چهارم بايد مدت زمان و نوع فعاليت مشخص شود مثلا فعاليت از نوع،آموزشي و پژوهشي يا علمي و مدت زمان هم به صورت محدود يا نامحدود انتخاب مي شود همچنين برخي از فعاليت ها نياز به کسب مجوز مي باشد.

در مرحله پنجم بايستي نشاني و محلي را که براي شرکت در نظر گرفته ايد وارد کنيد و اگر مکاني مشخص وجود نداشته باشد شما مي توانيد آدرس منزل ،شماره تماس و کد پستي خود را وارد کرده تا مدارک مربوط به ثبت شرکت در سمنان در منزل تحويل داده شود .

در گام ششم بايد ميزان مبلغ در نظر گرفته شده براي سرمايه اوليه شرکت در قسمت «سرمايه شخص حقوقي»مشخص شود که در شرکت هاي محدود از یک میلیون ریال شروع مي شود و با توجه به اعتبار شرکت مبالغ بيشتري را در نظر مي گيرند .

در مرحله هفتم بايد اسامي تمام شرکاي خود را در فرم پيش روي خود وارد کنيد مشخصات کامل از جمله اطلاعات شناسنامه اي ،همچنين آدرس پستي و شماره تماس بايد ثبت شود اگر تعداد اين افراد بيش از 150نفر باشد بايستي فرم مخصوصي که در سايت گذاشته شده را دريافت و مشخصات را وارد کنيد.

در گام هشتم بايد ميزان سهام هر يک از شرکاء مشخص شود که نوع سهام مي تواند به صورت نقدي و غير نقدي ثبت گردد. هم چنين نوع سمت آنها نيز در اين مرحله مشخص و وارد مي شود.
در مرحله نهم با انتخاب تعداد شعبه هاي در نظر گرفته شده و همچنين مکان آنها ،در فرم مربوطه وارد که اين کار را مي توان به بعد از مشورت با شرکاء نيز انجام داد بعد از اين کار تعيين سال مالي شرکت و تکميل صورت جلسه ضرورت دارد.

در مرحله دهم تعيين اساس نامه شرکت مدنظر است که در اين باره فرم مربوط اساس نامه در اختيار شما قرار مي گيرد با تکميل اين فرم و همچنين در صورت تمايل مي توانيد قوانين خاص شرکت خود را وارد کنيد و بعد از اينکه آن را برابر با اصل کرديد در سايت ثبت شرکت ها آن را بارگذاري کنيد با اين کار 90 درصد کار شما به اتمام رسيده است سپس بايد منتظر اداره ثبت شرکت ها بمانيد تا از شما مدارک را درخواست کنند.

در اقدام آخر شما بايد آگهي ثبت شرکت خود را در روزنامه رسمي به چاپ برسانيد که اين کار بعد ازتأييد تمام مراحل و دريافت شماره ثبت انجام مي گيرد اصل اين آگهي لازم وضروري است پس در حفظ آن بکوشيد .

در آگهي بايد نام و نوع شرکت ثبت شود که پس از درج آگهي شما مي توانيد کار خود رابه طور رسمي آغاز کنيد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سمنان

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سمنان در بین دو نفر که حداقل به سن قانونی رسیده باشند تشکیل می شود سرمایه در نظر گرفته برای ثبت باید حداقل بالای 1 میلیون ریال باشد .

موضوع فعالیت شرکت را تجاری در نظر گرفته شود .هم چنین در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم بندی نمی شوند و هرکدام از اعضا فقط مطابق مبلغ اسمی خود مسئول قروضات شرکت می باشند .

ثبت شرکت سهامی خاص در سمنان

جهت اعتبار بخشیدن به فعالیت و کسب و کار اقتصادی میتوان شرکت سهامی خاص ثبت کرد و ثبت یک شرکت سهامی خاص در سمنان می تواند از گام های اولیه و موثر در ابتدای مسیر فعالیت باشد .

در این نوع از شرکت اعضای هیات مدیره نباید از 5 نفر کمتر باشند و میزان تعهد افراد نیز با توجه به میزان سهمشان از سهام کلی شرکت معین می شود . سهامداران در این نوع از شرکت باید 3 نفر سهامدار بالای 18 سال باشند و 2 نفر بازرس که یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل می باشد که وجود این بازرسین الزامی می باشد .

سرمایه اولیه ای که سهامداران اعلام میکنند نباید از 1.000.000ریال کمتر باشد و باید در زمان ثبت 35% را واریز و 65% را متعهد به پرداخت شوند ، مدت زمانی که جهت سمت اشخاص تعیین می شود برای سهامداران 2 سال است و برای بازرسین 1 سال ، بعد از اتمام زمان باید تمدید سمت صورت گیرد.

ثبت موسسه در سمنان

همان طور که در بالا قید شد در صورتی شرکت ها ثبت می رسند که موضوع فعالیت های آ«ها تجاری باشد . اما در برخی از موارد ثبت شرکت های غیر تجاری امکان پذیر می باشد از جمله اینکه امور فعالیت های غیرتجاری را بدین صورت در نظر بگیرند آموزشی ، خیریه ، علمی ادبی و.... می باشد .

این گونه شرکت ها به موسسات غیر تجاری در سمنان معرفی می شوندو بعد از ثبت شرکت شخصیت حقوقی پیدا می کنند . موسسات غیرتجاری در سمنان به دو گونه می توان ثبت نمود موسسه هایی که قصد دارند سود قابل توجهی بدست آوردند و آن را بین اعضای خود تقسیم نمایند ( قالب انتفاعی ) . موسسه هایی که قصد آنها سودآوری نیست ( غیرانتفاعی ) می باشد .

انواع شرکتهای تجاری در سمنان

 1. ثبت شرکت بازرگانی در سمنان.
 2. ثبت شرکت پیمانکاری در سمنان.
 3. ثبت شرکت خدماتی در سمنان.
 4. ثبت شرکت گردشگری در سمنان.
 5. ثبت شرکت ساختمانی در سمنان.
 6. ثبت شرکت عمرانی در سمنان.
 7. ثبت شرکت تولیدی در سمنان.
 8. ثبت شرکت صنعتی در سمنان.
 9. ثبت شرکت دانش بنیان در سمنان.
 10. ثبت شرکت معماری در سمنان.

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها استان سمنان

 1. ثبت شرکت در سمنان.
 2. ثبت شرکت در شاهرود.
 3. ثبت شرکت در دامغان.
 4. ثبت شرکت در گرمسار.
 5. ثبت شرکت در سنگسر.
 6. ثبت شرکت در سرخه.
 7. ثبت شرکت در میامی.
 8. ثبت شرکت در آرادان.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.