شهر ماکو در دره اي بنا شده که رودخانه زنگبار از آن مي گذرد و شهر را به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي کند. قسمت جنوبي شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادي چنداني ندارد ولي بخش شمالي آن آبادتر و بزرگتر است.

اين شهر از لحاظ طبيعي موقعيت خاصي دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستاني است و از جانب غرب و شرق به جلگه هاي قلعه دره سي و چاي باسار منتهي مي گردد.

مدارک لازم براي ثبت شرکت با مسئوليت محدود در ماکو

 • دو نسخه شرکت نامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد
 • دو نسخه تقاضانامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
 • دو نسخه اساسنامه که تمامي صفحات آنها به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس ، تکميل شده و به امضاء شرکاء و مديران رسيده باشد.
 • فتوکپي صفحه اول شناسنامه همه ي اعضا و مديران شرکت

تذکر: هر گاه افراد نامبرده داراي فرديت حقوقي باشند، به جاي فتوکپي شناسنامه، آگهي روزنامه تقديم سازمان شود

تقويم نامه سرمايه غير نقدي توسط شرکاء

توجه : هر گاه همه يا قسمتي از سرمايه به شکل غير نقدي باشد ، شرکت براي دريافت مجوز معرفي خواهد شد

فتوکپي مجوز فعاليت اقتصادي به نام شرکت که به وسيله مديريت بازرگاني صادر شده باشد

تاييد هزينه هاي مربوط به ثبت شرکت و ثبت آگهي ، پس از تکميل همه اسناد

پلمپ دفتر تجاري شرکت -1 عدد دفتر کل و 1 عدد دفتر روزنامه- در گام آخر

مدارک لازم براي ثبت شرکت سهامي خاص

الف. دو نسخه اظهار نامه تمام شده و به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد

دو نسخه اساسنامه تمام شده و تمامي صفحات به امضاء سهامداران رسيده باشد

پ. دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کليه سهام داران و بازرسان رسيده باشد

دو نسخه صورتجلسه اولين جلسه هيات مديره که به امضاء همه مديران رسيده باشد

فتوکپي صفحه اول شناسنامه کليه مديران، سهامداران و بازرسان

توجه شود : هر گاه افراد نامبرده داراي فرديت حقوقي باشند به جاي فتوکپي شناسنامه آگهي روزنامه رسمي تقديم سازمان شود

گواهي يکي از بانک هاي ماکو که بيان کننده ي پرداخت حداقل سي و پنج درصد سرمايه باشد

تقويم نامه سرمايه غير نقدي به وسيله کارشناس رسمي دادگستري به شرطي که همه يا بخشي از سرمايه شرکت به شکل غير نقدي باشد

فتوکپي تصديق کارهاي اقتصادي به نام شرکت که به وسيله مديريت بازرگاني ارايه شده باشد

تاييديه هزينه هاي ثبت شرکت و درج آگهي پس از تکميل کليه مدارک

پلمپ دفاتر تجاري شرکت در مرحله پاياني ثبت

شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو

پيش از تمام کردن اسناد واجب است تاييد کارهاي حقوقي در زمينه نام شرکت دريافت گردد. اسناد تقديم شده تا آنجا که مقدور است با ماشين تحرير نوشته شود در صورتيکه اوراق بدست نويس باشند واضح و بدون خط خوردگي و با يک دست خط نوشته شود

درخواست کنندگان مي توانند به راحتي با دريافت صندوق پستي از اداره ، شرکت خود را به ثبت برسانند

بر اساس بند چهارده قوانين ثبت شركتها ، همه ي افراد حقيقي ايراني كه بر اساس ضوابط تجارت به فعاليت هاي تجاري در منطقه مشغول هستند مکلفند اسم خود يا مديران را بر پايه ي قوانين اين مصوبه نهايتا در بازهي زماني 3 ماه از وقت آگاه کردن بخش ثبتي در دفتر تجارتي بخش ثبتي به ثبت برسانند

معادل بند شش قوانين ثبت شركتها در مناطق آزاد تجاري صنعتي ماكو، بخش ثبتي سازمان ، متقاضيان شركتهايي كه محل تجارتخانه ي آنها ، ناحيه صنعتي ماکو مي باشد و از اداره پروانه کار گرفته اند را از سازمان ثبت ماكو دريافت مي نمايد .

لازمه مشمول شدن معافيت مالياتي ، اخذ تصديق کارهاي بازرگاني از نهاد منطقه آزاد-صنعتي باکو مي باشد.

تصديق هاي مالياتي 1سال سنديت دارد و هر سال با اعمال قوانين عنوان شده از سازمان ، تمديد مي شود.

سهمه ي اطلاعاتي كه در اسناد ثبتي نوشته شده امکان تغيير را دارد و با احترام به ضوابط تجارت، مي تواند تغيير داشته باشد.

نمایش همه مطالب مرتبط

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.