شهرستان آبادان پر آب ترين شهر استان خوزستان به حساب مي آيد چرا که دو رودخانه اروند و بهمنشير در آن جريان دارند و با وجود پالايشگاه نفت، کارخانه پتروشيمي و با دسترسي آن به آب هاي آزاد جايگاه مهمي در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است. ايجاد منطقه آزاد صنعتي و تجاري اروند در شهرهاي آبادان و خرمشهر در سال هاي اخير اهميت و موقعيت تأثيرگذار اين دو شهر را دو چندان کرده است.

خرمشهر در منتهي اليه جنوب غربي کشور ايران و در استان خوزستان حاشيه خليج فارس( 30 درجه شمالي و 48 درجه شرقي ) قرار دارد و 23 کيلومتر مربع مساحت دارد. خرمشهر به‌جهت واقع‌ شدن در مجاورت خليج فارس و کشور عراق، از اهميت استراتژيک اقتصادي، تجاري و سياسي ويژه‌اي برخوردار است. اين شهر در انتهايي‌ترين نقطه استان خوزستان قرار گرفته و اسکله‌هاي آن در کرانه‌هاي رودخانه اروندرود جاي گرفته‌است.

سوالات متداول در رابطه با مناطق آزاد

منطقه آزاد چيست و با چه اهدافي ايجاد شده است؟

منطقه آزاد بخشي از سرزمين اصلي است که کاملاً محصور شده ميباشد و قوانين گمرکي کشور در آن جاري نميباشند و در راستاي توسعه صادرات، اشتغال و افزايش درآمد عمومي ايجاد شده اند.

در منطقه آزاد اروند چه فعاليتهايي را ميتوان ايجاد نمود؟

منطقه آزاد داراي سه بخش جهت فعاليتهاي بازرگاني، صنعتي و گردشگري ميباشد و هرگونه فعاليت اقتصادي که از لحاظ فني، مالي و اقتصادي داراي توجيه باشد را ميتوان ايجاد نمود.

محدوده منطقه آزاد اروند شامل مناطقي ميباشد؟

بر اساس مصوبه هيأت محترم دولت مناطق ذيل در محدوده منطقه آزاد اروند قراردارند:

 • اداره بندر و دريانوردي آبادان
 • پالايشگاه آبادان
 • غرب محور اتباطي آبادان خرمشهر از پالايشگاه آبادان تا پل شهيد جهان آرا
 • اداره بندر و دريانوردي خرمشهر
 • غرب محور ارتباطي خرمشهر به شلمچه از صد دستگاه تا شلمچه

چه فعاليتهايي در منطقه آزاد معاف از ماليات ميباشند؟

هرگونه فعاليت اقتصادي که در محدوده منطقه آزاد صورت ميپذيرد و داراي مجوز بهره برداري ميباشد از تاريخ مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت هرگونه ماليات موضوع قانون ماليتهاي مستقيم معاف ميباشد

ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند

ثبت شرکت، ثبت اول: خدمات ثبت شرکت و سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند ، شرايط معافيت مالياتي 20 ساله ، معافيت عوارض گمرکي و ثبت شرکت در ساير مناطق آزاد ايران بر اساس قانون تجارت.

ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند

 • دريافت مجوز فعاليت اقتصادي از معاونت سرمايه گذاراي سازمان
 • ارايه آگهي تأسيس شعبه شرکت در منطقه آزاد اروند صادره از اداره ثبت شرکتهاي محل ثبت شرکت اصلي
 • (توجه شود نشاني شعبه شرکت بايد در محدوده منطقه آزاد اروند باشد و ثبت شعبه اي که نشاني آن خارج از محدوده منطقه آزاد است مقدور نمي باشد)
 • يک نسخه فتوکپي برابر با اصل مدارک ياد شده ذيل:
 • اساسنامه شرکت
 • اظهارنامه ثبت شرکت (براي شرکتهاي سهامي خاص)
 • شرکتنامه و تقاضانامه (براي شرکتهاي با مسئوليت محدود و تعاوني ها
 • آگهي تأسيس شرکت ( روزنامه رسمي)
 • آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره و صاحبان امضاء مجاز شرکت
 • پرداخت حق الثبت به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0105931250008 نزد بانک ملي ايران شعبه مرکزي خرمشهر به نام سازمان منطقه آزاد اروند

سامانه ثبت شرکت منطقه آزاد اروند

باتوجه به پیشرفت و توسعه دنیای اینترنتی و بروز شدن کلیه ادارجات و ارگانها به سیستم سامانه ای اینترنتی، بدین صورت که در هزینه ها و زمان و هم چنین سهولت کار ثبتی ، سامانه ای را راه اندازی کرده اند . اداره ثبت شرکتها هم برای راحتی کار ثبت و برای جلوگیری از حضور متقاضی در اداره ، بدین صورت عمل کرده است.

هر متقاضی می تواند برای ثبت شرکت در منطقه ازاد اروند وارد سامانه اداره ثبت شرکتها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir شده و کلیه مراحل را طی کند و ثبت شرکت را انجام دهد .

نحوه ثبت شرکت در سامانه :

زمانی که ثبت شرکت را در سامانه ثبت شرکتها انجام می دهید بدین صورت دیگر نیاز به حضور متقاضی در اداره ثبت شرکتها نمی باشد . در نتیجه کلیه مراحل ثبت و هم چنین اعلام نتیجه به صورت اینترنتی انجام می شود .

مرحله اول : ورود به سایت اداره ثبت شرکتها

درج کلیه اطلاعات هویتی اولیه در سامانه ، از جمله اینکه وکیل می باشد و با متقاضی اصلی

مرحله دوم : تعیین نام های شرکت

نام شرکت را مطابق مقررات و موارد قانون تجارت به صورت 3 سیلاب و به ترتیب 5 نام انتخاب کرده و الویت بندی در سامانه درج نمایید.

مرحله سوم : موضوع فعالیت شرکت

باتوجه به موضوع فعالیت شرکت تعیین شده در قسمت مربوطه اطللاعات مجوز فعالیت را درج نمایید.

مرحله چهارم : تعیین آدرس شرکت

هر فعالیتی باید برای خود مکان مشخصی داشته باشد بعد از مشخص کردن مکان ، اطلاعات آدرس و کدپستی و شماره تماس را در سامانه درج نمایید

مرحله پنجم : مشخص کردن سرمایه شرکت

براساس شرایط اولیه ثبت شرکت که سرمایه نباید از 1 میلیون ریال کمتر باشد ، در قسمت مربوطه سامانه میزان سرمایه اولیه شرکت را درج نمایید

مرحله ششم : اطلاعات اعضا شرکت

دراین مرحله کلیه اطلاعات شرکا از جمله اطلاعات هویتی و سمت آنها به همراه ادرس و شماره تماس قید گردد . سمت آنها بدین صورت که مدیر عامل و یا سهامدار می باشد .

مرحله هفتم : سهام و تعداد سرمایه اعضا

در این قسمت میزان سرمایه و سهام هر شخص که بصورت نقدی و یا غیر نقدی می باشد درج شود .

مرحله هشتم : شعبه شرکت

در صورتیکه شرکت دارای شعبه می باشد درج شعبات شرکت به همراه آدرس و اطلاعات تماس آنها الزامی می باشد

مرحله نهم : درج روزنامه و سال مالی

در زمانی که قالب ثبتی شرکت را سهامی خاص انتخاب می نمایید باید در قسمت مربوطه روزنامه کثیرالانتشار را انتخاب نمایید. اما در قالب های ثبتی شرکت با مسئولیت محدود و موسسات ملزم به انتخاب روزنامه نمی باشد . سپس درج روز و ماه و سال مالی هر شرکت تعیین گردد .

مرحله دهم متن صورتجلسه

صورتجلسه موسسین هر شرکت در این قسمت می بایست ذکر گردد که در آن هیئت مدیره شرکت مشخص می شود.

مرحله یازدهم : تقاضانامه و اظهارنامه

دراین مورد باید گفت مطابق اطلاعات درج شده و نوع قالب ثبتی باید گفت برای قالب ثبتی سهامی خاص و هم چنین موسسات غیر تجاری اظهارنامه ، هم چنین برای شرکتهای مسئولیت محدود تقاضانامه می گویند.

مرحله دوازدهم : اساسنامه شرکت

در هنگام تأسیس شرکت اساسنامه ای تنظیم می شود در نوع قالب ثبتی مسئولیت محدود 26 ماده و دارای دو تبصره می باشد . در شرکتهای سهامی خاص 64 ماده و 11 تبصره می باشد .

مرحله سیزدهم : تایید مدارک

مرحله پایانی ثبت تاسیس در سامانه شامل تایید مدارک می باشد ، در این مرحله مدارک مورد نیاز مربوط به ثبت تاسیس شرکت مورد درخواست قید گردیده که پس از اسکن و بارگذاری در سامانه ، تاییدشده و می توان گزینه ی پذیرش نهایی را انتخاب نمود.

لازم به ذکر است در زمان ثبت اینترنتی شرکت در بالای صفحه یک کد پیگیری ظاهر می گردد که با در اختیار داشتن این کد می توان در صورت خروج از سامانه با مراجعه به قسمت پیگیری درخواست و ذکر این کد همه ی مراحل انجام داده شده را مجددا دریافت نمود،هم چنین پس از پذیرش نهایی درخواست ثبت تاسیس بعد از حدود 48 ساعت نتیجه ی نام های درخواستی شرکت مشخص می گردد که پس از تعیین نام شرکت می بایست مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.