ثبت شرکت در همدان

قبل از توضیحات در رابطه با ثبت شرکت در همدان بهتر است بدانیم که چرا این شهر هگمتانه نخستین پایتخت کشور را در تاریخ به عنوان نقطه هدف خود قرار داده ایم .

این شهر کهن، نخستین پایتخت ایران بوده و به همراه آتن در یونان و رم در ایتالیا، از معدود شهرهای باستانی جهان است که همچنان زنده و مهم مانده است. حال افراد و شهروندان شهر همدان جهت راه اندازی کسب و کارهای خود در این استان نیاز به ثبت شرکت دارند که موسسه حقوقی پایش در این امر شما را یاری خواهد نمود.

 • چرا شرکت ثبت کنيم ؟
 • فعاليت به صورت شرکت چه محدوديتهاي ايجاد مي کند و چه فوايدي دارد؟
 • آيا تسهيلاتي به شرکتهاي ثبت شده در حوزه‌هاي مختلف تعلق مي گيرد ؟
 • از نظر امور مالي فعاليت به صورت شرکت بهتر است يا فعاليت به صورت شخص حقوقي؟
 • بيمه تأمين اجتماعي براي افرادي که به صورت شرکت فعاليت مي کنند چه مزايايي در نظر گرفته است؟
 • آيا اداره دارايي ماليات بالايي به شرکتها تخصيص مي دهد؟
 • چه مشکلات و موانعي که در سر راه ثبت شرکت وجود دارد ؟

براي انجام هرگونه فعاليت تجاري و غير تجاري منظم و سازماندهي شده مي توان از طريق ثبت يک شرکت و يا موسسه اقدام نمود و از مزايايي که قانون براي شرکتهاي ثبت شده در نظر گرفته شده است استفاده نمود.

بهترين روش براي انجام فعاليتهاي سود آور گسترده، عظيم و سازماندهي شده با هدف پيشرفت و رسيدن به مدارج بالاتر و اهداف بزرگتر، ثبت يک شرکت و پيشبرد اهداف از طريق فعاليت ذيل عنوان شرکت ثبت شده است.

مزاياي ثبت شرکت در همدان

 • ثبت کسب و کار به صورت رسمي و مورد تأييد قانون
 • امکان استفاده از تسهيلات بانکي و مالي
 • امکان تبليغات گسترده
 • جهاني شدن و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي کشورهاي ديگر
 • شرکت در مناقصات و مزايدات
 • تحت پوشش بيمه قرار گرفتن
 • بهره گيري از معافيت هاي دارايي با توجه به نوع فعاليت

ثبت انواع شرکت در همدان

در ايران شرکت ها به 7 نوع تقسيم مي شود و افرادي که قصد ثبت شرکت دارند بايد به نوع شرکتي که قصد ثبت آن را خواهند داشت آشنايي داشته باشند.

ثبت شرکت سهامي عام ، شرکت سهامي خاص، شرکت با مسئوليت محدود، شرکت تضامني، شرکت مختلط غير سهامي، شرکت نسبي و شرکت تعاوني از جمله شرکت هاي تجاري هستند که هر فرد جهت ثبت شرکت بايد با مفهوم هريک از آن ها آشنا شود.

جهت ثبت شرکت و انواع متعدد شرکت در ايران بايد با هر يک از اين بخش ها آشنا بود و براساس قوانين، اساس نامه و شرايط لازم به ثبت آن ها مبادرت نمود. در مطالب بعدي راجع به هر يک از انواع شرکت ها در ايران و مدارک مورد نياز ثبت شرکت جهت آن ها به طور مفصل تر و تخصصي تر بحث توضيح داده خواهد شد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در همدان

الف ) مدارک را باتوجه به مواردي که ذکر شده :

 • 2برگ اظهارنامه
 • 2جلد اساسنامه
 • 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين
 • 2نسخه صورتجلسه هيئت مديره
 • گواهي بانکي داير پرداخت حداقل 35% سرمايه شرکت
 • فتوکپي شناسنامه سهامداران و بازرسين
 • مجوز در صورت نياز

تحویل قسمت پذيرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسيد دريافت شود و با عنايت به تاريخ تعيين شده براي اعلام نتيجه در روز موعد براي اخذ نتيجه به باجه اعلام نتيجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمايند.

ب) در صورتي که کارشناس اداره ثبت شرکتها ايرادي در مدارک ابرازي مشاهده ننمايند نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پيش نويس مربوطه پس از تاييد مسئولين اداره ثبت شرکتها تايپ و در روز مراجعه تحويل متقاضي داده مي شود. متقاضي بايستي به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذيل اظهارنامه مبلغ آن قيد شده اقدام نمايد.

توجه: قبل از مراجعه به بانک به نمايندگي روابط عمومي جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي تأسيس در روزنامه انتخابي مجمع عمومي مؤسس و اخذ فيش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج يکجا به بانک مربوطه پرداخت شود .

جـ) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداري اداره ثبت شرکتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رويت فيش پرداختي نسبت به ممهور نمودن ذيل اظهار نامه اقدام مي نمايد .

د ) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحويل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر وتعيين شماره ثبت شرکت و درج بر روي اظهارنامه اقدام و در ذيل ثبت دفتر از شخص معرفي شده توسط سهامداران (که خود يا از سهامداران بوده يا وکيل رسمي شرکت مي باشد) با قيد ثبت با سند برابراست امضاء اخذ مي نمايد و سپس آگهي تايپ شده بايدبه امضاء رئيس اداره ثبت شرکتها برسد .

يک نسخه ازمدارک ضبط در پرونده شرکت که در بايگاني اداره ثبت شرکتها نگهداري خواهد شد و يک نسخه ديگر ازمدارک ( اظهارنامه يک برگ ، اساسنامه يک جلد ، صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين يک نسخه ، صورتجلسه هيئت مديره يک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده و تحويل متقاضي مي گردد .

متقاضي مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبيرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهي دردفتر انديکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهي تايپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را ضبط مي نمايد.

ه) متقاضي پس از گرفتن مدارک به خود نسخه دوم آگهي تأسيس را به واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثيرالانتشار شرکت تحويل و نسخه اول آگهي تايپ شده را به دفتر شرکت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي واقع در خيابان بهشت (خيابان جنوبي پارک شهر ) جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعيين مي شود) تسليم مي نمايد .

توجه: چنانچه قبل از انتشار روزنامه نياز فوري به آگهي باشد چند نسخه فتوکپي تهيه و هنگام تحويل اصل آگهي به روزنامه رسمي فتوکپي ها توسط دفتر روزنامه رسمي ممهور به مهر مي گردد که داري اعتبار مربوطه خواهد بود.

موسسه حقوقی پایش دارای کادری با تجربه و متخصص در زمینه ثبت شرکت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در همدان

دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئوليت محدود و تکميل آن و امضاء ذيل تقاضانامه توسط کليه سهامداران. ( نمونه تقاضانامه تکميل شده در منوي فرم ها وجود دارد)

دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئوليت محدود و تکميل آن و امضاء ذيل شرکت نامه توسط کليه سهامداران. ( نمونه شرکت نامه در منوي فرم ها وجود دارد)

دو جلد اساسنامه شرکت با مسئوليت محدود و امضاء ذيل تمام صفحات آن توسط کليه سهامداران . ( نمونه اساسنامه در منوي فرم ها وجود دارد)

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين و هيئت مديره که به امضاء سهامداران و بازرسين رسيده باشد . ( نمونه مجمع عمومي موسسين و هيئت مديره در منوي فرم ها وجود دارد)

دو نسخه صورت جلسه هيئت مديره که به امضاء مديران منتخب مجمع رسيده باشد
( نمونه صورتجلسه هيئت مديره در منوي فرم ها وجود دارد)

فتوکپي شناسنامه و کارت ملي برابر اصل شده کليه سهامداران و در صورتيکه مدير عامل خارج از اعضا ي هيئت مديره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائي يا دفاتر اسناد رسمي صورت مي گيرد)

فتوکپي شناسنامه و کارت ملي بازرسين

گواهي عدم سوء پيشينه

معرفي نامه نمايندگان ، در صورتيکه سهامداران و اعضا هيئت مديره از بين اشخاص حقوقي باشند و ارائه تصوير روزنامه رسمي آگهي تاسيس يا آخرين تغييرات آن .

تائيديه هيئت مديره اشخاص حقوقي سهامدار ، مبني بر غير دولتي بودن آن .

تذکر: در صورتي که مقداري از سرمايه شرکت آورده غير نقدي باشد ( اموال منقول و غيرمنقول) ارائه تقويم نامه کارشناس رسمي دادگستري الزامي است و در صورتي که اموال غير منقول جزء سرمايه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروري است .

اخذ مجوز در صورت نياز بنا به تشخيص کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مباني اخذ مجوز فعاليت شرکت ها و موسسات غير تجاري )

با مراجعه به سایت اداره ثبت شرکتها تمام مراحل سامانه ای را انجام داده و مدارک ذکر شده به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد

عباراتی که ما را در موتورهای گوگل پیدا خواهید کرد :

ثبت تغییرات شرکت در شهر همدان

انواع ثبت شرکت در همدان

 • ثبت شرکت بازرگانی در همدان
 • ثبت شرکت پیمانکاری در همدان
 • ثبت شرکت خدماتی در همدان
 • ثبت شرکت گردشگری در همدان
 • ثبت شرکت ساختمانی در همدان
 • ثبت شرکت عمرانی در همدان
 • ثبت شرکت تولیدی در همدان
 • ثبت شرکت صنعتی در همدان
 • ثبت شرکت دانش بنیان در همدان
 • ثبت شرکت معماری در همدان

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها استان همدان

 • ثبت شرکت در ملایر
 • ثبت شرکت در نهاوند
 • ثبت شرکت در اسدآباد
 • ثبت شرکت در تویسرکان
 • ثبت شرکت در بهار
 • ثبت شرکت در کبودرآهنگ
 • ثبت شرکت در لالجین
 • ثبت شرکت در فامنین
 • ثبت شرکت در رزن
 • ثبت شرکت در قروه درجرین
 • ثبت شرکت در مریانج
 • ثبت شرکت در جورقان
 • ثبت شرکت در گیان
 • ثبت شرکت در مهاجران
 • ثبت شرکت در صالح آباد
 • ثبت شرکت در فیروزان
 • ثبت شرکت در سامن
 • ثبت شرکت در سرکان
 • ثبت شرکت در دمق

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

حسن محمدی

سلام عرض ادب....دوستان میشه جواب بدین؟؟؟؟شرایط ثبت شرکت برا مایع دسشویی و ظرفشویی

پاسخ
موسسه حقوقی پایش

موسسه حقوقی پایش

باسلام وقت بخیر ....لطفا با شماره درج شده داخل سایت تماس حاصل فرمایید .

پاسخ
موسسه حقوقی پایش

موسسه حقوقی پایش

باسلام وقت بخیر ....لطفا با شماره درج شده داخل سایت تماس حاصل فرمایید .

پاسخ

یوسف عنوانی

قصد ثبت شرکت را دارم مدارک مورد نیاز چیست

پاسخ
موسسه حقوقی پایش

موسسه حقوقی پایش

مدارک لازم برای ثبت شرکت، مدارک شناسایی اعضا و نامه ی عدم سو پیشینه می باشد.

پاسخ

Mohammadreza.bakhtiyarii@gmil.com

با سلام ثبت شرکت تولید یونولیت سقفی و ورقهای یونولیت

پاسخ
موسسه حقوقی پایش

موسسه حقوقی پایش

سلام وقت بخیر. در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

پاسخ
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.