ثبت شرکت خدماتی - شرکتهای خدماتی

ثبت شرکت های خدماتی ـ نظافتی نیز مانند انواع دیگر شرکتها قابلیت ثبت به شکل سهامی خاص یا مسئولیت محدود را دارند . و در هر دو صورت موضوع فعالیت خدماتی در اساسنامه شرکت قیدشده و شرکت با این موضوع به ثبت می رسد. متاسفانه این شرکت های در دنیای اینترنت گم نان هستند ولی در این سایت می توانید لیست شرکت های خدماتی در ایران را دنبال نمایید .در ادامه در مورد نحوه ثبت شرکت خدماتی در ایران توسط پایش ثبت به شما توضیح خواهیم داد.

شرکت خدماتی چیست؟

شرکتهای خدماتی ـ نظافتی به منظور انجام امور نظافت منازل ، ادارات و شرکتها تشکیل شده است. این شرکتها با در اختیار داشتن پرسنل ماهر و سریع در امر نظافت، می‎توانند به بهداشت سازمانها و منازل کمک به سزایی کنند.

عموما شرکتهای خدماتی به صورت ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ثبت می گردند.

شرایط ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

شرکتهای خدماتی نیز همچون سایر شرکتها باید در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت می رسند . شرایط ثبت شرکت خدماتی به شرح زیر است :
1- فرایند ثبت 30 روز کاری زمان خواهد بود.
2- در شرکتهای خدماتی حداقل تعداد اعضا دو نفر می باشد.
3- حداقل 35 درصد سرمایه شرکت باید بصورت نقدی پرداخت شود. ( برای ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص)
4- اقل سرمایه برای تشکیل این نوع شرکت، یک میلیون ریال می‎باشد که شرکا باید نسبت به پرداخت کل سرمایه قبول تعهد نمایند.

شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص

شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص

 1. دارابودن 5 نفر عضو به طور حداقل که 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر بازرس خواهند بود.
 2. کمینه سرمایه یک میلیون ریال
 3. فرایند ثبت شرکت خدماتی به طور کامل 30 روز کاری به طول می انجامد.
 4.  حداقل 35 درصد سرمایه به صورت نقدی واریزمی شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص را تهیه کنید

 1. تصویرمدارک شناسایی مشتمل بر کارت ملی - شناسنامه.
 2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری هر 5 نفر.
 3. اقرار نامه امضا شده اعضا.
 4.  مجوز در صورت نیاز به اخذ مجوز.

(امضا وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
مدارک را به وکیل ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص تسلیم کنید.
مدارک تهیه شده را می توانید به شکل حضوری به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال فرمایید.

انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص توسط ثبت شرکت پایش

1. جمع آوری مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس

تصویر مدارک شناسایی : کارت ملی - شناسنامه
تحویل اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 امضا نمودن اقرار نامه توسط همه اعضا
مجوز در صورت نیاز به اخذ مجوز

2.امضا وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز

 1.  تحویل مدارک به وکیل خود ( کارشناس ثبت پایش)
 2. تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
 3. تعیین نام مقدماتی
 4.  تاییدیه نهایی نام پس از گذشت 4 روز
 5. در صورت عدم پذیرش نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده و جدید درهمان روز تاییدیه می گیرد.( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
 6. دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارائه پرونده به انضمام برگه تایید نام به موکل جهت افتتاح حساب جاری شرکتی
 7. تحویل فیش بانکی واریز وجه تکلیفی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر
 8.  ارجاع گواهی و رسید بانکی اخذ شده از موکل به اداره ثبت شرکتها
 9.  بررسی و تایید موضوع توسط کارشناس اداره ثبت
 10. انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع فرایند ثبت
 11.  صدور شماره ثبت ، شناسه ملی و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی
 12.  دریافت روزنامه رسمی ثبت شرکت خدماتی 15 روز پس از آگهی تاسیس به وسیله پست

شرایط ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

 1. دارابودن 2 نفر اعضا یا شرکا.
 2. سرمایه مد نظر حداقل 1.000.000 ریال
 3. متعهد شدن نسبت به پرداخت کل سرمایه.
 4.  پروسه ثبت شرکت خدماتی 30 روزکاری زمان می برد.

مدارک ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود را فراهم کنید:

 1. تصویری از شناسنامه و کارت ملی شرکا.
 2.  اصل گواهی عدم سوء پیشینه هر دو نفر.
 3.  امضای اقرارنامه.
 4.  مجوز در صورت نیاز.

مدارک را به وکیل ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود ارائه کنید

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا ویا بپس از هماهنگی از طریق ایمیل یا تلگرام به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید.

انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود 

1.جمع آوری مدارک و تحویل به کارشناس

 1.  تصویر شناسنامه و کارت ملی.
 2.  اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
 3. تنظیم اقرارنامه و امضا آن.
 4. مجوز در صورت الزام.

2. اتخاذ تصمیم در خصوص موارد ذیل و اعلام به کارشناس

 1.  نام شرکت خدماتی.
 2. موضوع ثبت شرکت خدماتی.
 3. میزان سرمایه برای ثبت شرکت خدماتی مسئولیت محدود.
 4. اعضای هیئت مدیره , عنوان تصدی و میزان سهم الشرکه هر یک.
 5. ثبت اولیه درخواست ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود توسط کارشناس.
 6.  ادامه مراحل ثبت و تکمیل پرونده.
 7. پرداخت وجه حق الثبت و حق تعیین نام.
 8. ارجاع به کارشناس اداره ثبت.
 9. تاییدیه یا ابلاغ رفع نقص از سوی کارشناس.
 10. اگر اعلامیه رفع نقص دریافت شد , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده در اسرع وقت صورت گرفته و به کارشناس اداره ثبت مجددا" ارجاع می گردد.
 11. ارسال اسناد و اوراق ثبتی مشتمل بر شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل برای امضا.
 12.  پرداخت هزینه حق الدرج روزنامه رسمی ثبت شرکت خدماتی.

مزایای ثبت شرکت خدماتی

1. فعالیت رسمی و قانونی

شما با ثبت شرکت می توانید به صورت رسمی و قانونی فعالیت کنید.

2. تقسیم مسئولیت بین چند نفر که به عنوان شریک فعالیت می کنند

با ثبت شرکت مسئولیت میان چند نفری که تحت عنوان شریک با یکدیگر فعالیت می کنند تقسیم می شود.

3.اطمینان و اعتماد بیشتر ارگان ها ، نهاد ها و دولت به اشخاص حقوقی

با ثبت شرکت اعتماد و اطمینان سازمان ها،نهادها و دولت به اشخاص حقوقی بیشتر می شود. 

4.حمایت بسیار گسترده تر دولت از اشخاص حقوقی

با ثبت شرکت دولت از اشخاص حقوقی بسیار گسترده تر حمایت می کند.

5.امکان شرکت در مناقصات و مزایدات سایر شرکت ها و ارگان ها

با ثبت شرکت،شرکت در مناقصه ها و مزایده های شرکت ها و سازمان های دیگر ممکن می شود.

6.امکان دریافت نمایندگی رسمی از سایر نهاد های داخلی و حتی خارجی

با ثبت شرکت امکان دریافت نمایندگی رسمی از دیگر سازمان های داخلی و خارجی ممکن می شود.

7.اعتماد بیشتر مشتریان به شرکت ها به توجه به اطلاع رسانی و پشتوانه بهتر آنها

با ثبت شرکت اعتماد مشتریان به شرکت ها بیشتر می شود.

8.امکان استفاده و بهره برداری بسیار بیشتر از امتیازات ،اعتبارات و تسهیلات سایر سازمان ها

با ثبت شرکت امکان استفاده و بهره برداری بسیار از اعتبارات و تسهیلات سازمان های دیگر بیشتر می شود.

نیاز به مشاوره دارید هم اکنون با موسسه ثبتی پایش تماس حاصل نمایید تا در این خصوص به شما یاری برسانند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

واحد بخش ازادی

سلام خسته نباشی خواستم شرکت خدماتی ثبت کنم اول جکارکنم مدارکارو جطوری بفرستم نامه سوپیشینه از کجا بگیرم لطفاً راهنمایی کنید

پاسخ
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.