اعتراض به تقاضای ثبت

هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به تقاضای ثبت اختراع، معترض باشد،باید اعتراض نامه خود را در دو نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم کند. اعتراض نامه در دفتر آن مرجع ثبت و نسخه دوم آن را با قید تاریخ و شماره ثبت یا وصول اعتراض، به معترض مسترد می گردد.

اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی ورسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی نیاز به تکمیل مدارک باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد رفع نقص، کتباً از معترض می خواهد که ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع نواقص اقدام کند و اگر متقاضی، مقیم خارج از ایران باشد، مدت و مهلت تکمیل اعتراض نامه یا رفع نواقص60روز خواهد بود.

هرگاه معترض در مهلت معین شده نسبت به رفع نواقص اقدام نکند، اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. ممکن است معترض ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی داشته باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است.

در این صورت اگر اختراع مزبور قبلاً به نام معترض ثبت نشده باشد، باید هم زمان با اعتراض برای اختراع ادعایی خود مطابق قانون و آئین نامه اجرائی، تقاضای ثبت نماید و اظهارنامه مزبور را با پرداخت حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمامی مخارج آن، به مرجع ثبت تسلیم کند.

مرجع ثبت موظف است ظرف10روز از تاریخ وصول اعتراض، نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

متقاضی ثبت مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه، ظرف مدت 20روز پاسخ مکتوب خود را نسبت به اعتراض به عمل آمده، تسلیم مرجع نماید،عدم پاسخ،به منزله پذیرش اعتراض و تمکین در برابر ادعای معترض خواهد بود.

هرگاه متقاضی اولیه کتباً به اعتراض تمکین کند، درخواست وی برای ثبت اختراع، مسترد شده تلقی می گردد و مراتب مزبور کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد، برطبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض، تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کن .هرگاه متقاضی اولیه، نسبت به اعتراض تمکین نکند و اقدام به پاسخ به اعتراض در مهلت مقرر کند، مرجع ثبت، مراتب را ظرف 10روز به معترض ابلاغ خواهد کرد.

معترض از تاریخ ابلاغ مذکور ظرف مدت 20روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت، تسلیم کمیسیون موضوع ماده170آئین نامه کند.به عبارت دیگر معترض از مرجع ثبت تقاضا کند اعتراض نامه وی جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی ارسال گردد.

همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت گردد که اعتراض معترض مبنی برداشتن برخی حقوق، غیراز حق مالکیت، نسبت به اختراعی است که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر این که اختراع، قانوناً قابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود.

تصمیم کمیسیون در زمینه اعتراض، طبق ماده172 آئین نامه، قابل اعتراض درشعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی تهران، برطبق ماده 59قانون ثبت اختراعات جدید التصویب است. رای دادگاه بدوی قابل تجدید نظر وفرجام خواهی است. هزینه و مبالغ پرداختی بابت اظهارنامه تسلیمی که منتهی به ثبت اختراع نگردد، همچنین هزینه رسیدگی به اعتراض در صورت رد اعتراض در کمیسیون ،قابل استرداد نخواهد بود.( مواد 59و60 آئین نامه)

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.