نام تجاری به صاحب آن حق بهره برداری انحصاری می دهد و می تواند آن را به دیگری انتقال دهد.

مالکیت انحصاری برند یا نام تجاری

اسم بازرگانی همان طور که اشاره شد ، عنوان یا نامی است که تاجر یا مؤسسه بازرگانی تحت نام مذکور به فعالیت اقتصادی و تجارتی اشتغال داشته باشد.

این نام برای تاجر حق انحصاری بهره برداری و ارائه کالا یا خدمات را در بر دارد و به عنوان حق مالی و حق مالکیت غیر مادی قابل حمایت قانونی است و در ردیف حق کسب و پیشه و تجارت یا به نام مایۀ تجارتی ارزش اقتصادی دارد. بنابراین علاوه بر حق انحصاری بهره برداری به وسیله تاجر یا مؤسسه تجاری، نام بازرگانی قابل انتقال به غیر است.

نقل و انتقال برند یا علامت تجاری

طبق مادۀ 579 قانون تجارت ایران:«اسم تجارتی قابل انتقال است». در حقوق ایران انتقال نام بازرگانی به طور مطلق پذیرفته شده است لذا ممکن است است اسم تجارتی به همراه محل و توأم با حق کسب و پیشه و تجارت و یا به طور مستقل به دیگری انتقال داده شود و قانون تفاوتی بین آنها قائل نشده است.

در فرانسه نام بازرگانی به عنوان یکی از منابع حق کسب و پیشه و تجارت قابل بهره برداری مستقیم تاجر یا مؤسسه تجارتی است که ارزش اقتصادی دارد و قابل انتقال به غیر است و این انتقال می تواند همراه با حق کسب و پیشه و تجارت و فعالیت اقتصادی صورت گیرد یا این که به طور مستقل واگذار و تفویض گردد.

بند دوم مادۀ اول قانون 17 مارس 1909 ناظر به انتقال و واگذاری نام بازرگانی توأم وهمراه با مایۀ تجارتی یا حق کسب وتجارت است و به موجب این بند کلیه امتیازات واگذارنده یا فروشنده به طرف مقابل انتقال پیدا می کند، بدون این که نیازبه رعایت شرایط یا ضوابط خاص باشد.

این امتیاز ممکن است به عنوان سرمایه یا آورده وارد شرکت تجارتی گردد. بنابراین و بر طبق قانون مزبور از یک طرف نام تجارتی قابل واگذاری به غیر به عنوان یک حق مالی است واز طرفی دیگر چنانچه در قرارداد واگذاری مایۀ تجارتی یا حق کسب و تجارت تصریح به واگذاری نام تجارتی آن نشده باشد، نام تجارتی یا بازرگانی مشمول قرارداد یا داخل در موضوع قرارداد است.

به تعبیر دیگر عدم تصریح نام بازرگانی در انتقال مایۀ تجارتی به منزله خروج نام بازرگانی از موضوع قرارداد نیست. و در واقع نام تجارتی یک علامت تجارتی مشخص کننده فعالیت بازرگانی تاجر است که از شخصیت تاجری که نام بازرگانی معینی را انتخاب کرده کاملاً جدا است ولو این نام از روی نام خانوادگی خود تاجر یا غیر انتخاب شده باشد.

اگر اسم بازرگانی تاجری مقتبس از یک نام خانوادگی باشد و آن نام بازرگانی انتقال پیدا کرده باشد، حتی ورثۀ صاحب نام خانوادگی مزبور در مواردی که صاحب امتیاز جدید یا مؤسسه تجارتی جانشین مؤسسۀ قبلی، با گسترش عملی فعالیت خود اقداماتی نماید که به شهرت آن ها لطمه وارد کند، حق جلوگیری از استعمال آن نام، یا استعمال آن در حدود فعالیت قانونی قبلی را خواهند داشت واین حق محدودیت زمانی ندارد.

یعنی این موضوع و حقوق مربوط به نام خانوادگی که به عنوان نام بازرگانی انتخاب شده با نقل وانتقال بعدی به هر نحوی که انتقال صورت بگیرد، نظیر انتقال از طریق ارث، فروش، حراج، مزایده، آورده شرکت تجارتی یا انتقال نام بازرگانی از طریق انحلال و تصفیه ورشکستگی شرکت ها و امثال آن نیز ادامه خواهد داشت و با هردلیلی ادعای مزبور قابل اثبات بوده و تابع فرم و شکل خاصی نیست. همانطور که اشاره شد در فرانسه نام بازرگانی ممکن است جدا از نقل و انتقال سایر حقوق کسب و تجارت یا مایه تجارتی، به طور جداگانه و مستقل مورد نقل و انتقال قرار گیرد. در این مورد مانع قانونی وجود ندارد.

هر چند قانون تصریح به اعتبار این گونه اقدامات نکرده است. رویۀ قضایی فرانسه اولاً انتقال نام تجاری جدای از حق کسب و پیشه و تجارت و به عکس را اقدامی قانونی دانسته است.

ثانیاً شرایط مربوط به حذف نام تجاری یا تغییر نام تجاری به منظور جلوگیری از هرگونه احساس اشتباه یا ایجاد حالت گمراهی در اذهان مشتریان صاحب نام تجاری را پذیرفته است.

ثالثاً زوال فوری یا تدریجی حق کسب و پیشه و تجارت را به علت از بین رفتن موضوع آن، موجب سلب حق نام تجاری یا امکان انتقال آن به افراد یا اشخاص دیگر دانسته است.

رابعاً اگر انتقال حق کسب و پیشه و تجارت بدون انتقال نام تجاری مربوط، صورت گرفته باشد، از نظر رویۀ قضایی، نام تجاری که باقی مانده قابل واگذاری وانتقال است ولی نباید به صاحب حق کسب و پیشه لطمه وارد کند، مشروط بر این که حق کسب و پیشه به نوعی با نام تجاری ارتباط داشته باشد. لازم به ذکر است که فروشنده و انتقال دهندۀ حق کسب و تجارت (مایۀ تجارتی) نمی تواند نام بازرگانی خود را در صورتی که پایۀ اساسی جلب مشتری باشد، از این انتقال خارج کند.

آثار واگذاری و انتقال نام تجارتی

اگر نام تجارتی به دیگری انتقال پیدا کند، منتقل الیه در حدودی از حقوق ناشی از نام انتقال یافته، بهره مند می شود که به وی انتقال پیدا کرده است و اگر حدود خاصی در قرارداد انتقال پیش بینی نشده باشد، به طور کامل و وسیعی منتقل الیه می تواند از این نام بهره برداری کند به طوری که با حقوق ناقل و صاحب نام بازرگانی قبلی تعارض پیدا نکند.

واگذارندۀ نام بازرگانی ضامن رفع موانع بهره برداری مسالمت آمیز منتقل الیه از نام واگذار شده است و حق ندارد از علامت تجاری و نام واگذار شده استفاده کند، حتی اگر نام تجارتی واگذار شده نام خانوادگی واگذارنده باشد، واگذارنده، حق استفاده و بهره برداری از این نام خانوادگی به عنوان نام بازرگانی ندارد مگر در مواردی و در شرایطی که هم نامی با نام مشابه قابلیت استعمال داشته باشد و به منتقل الیه لطمه و ضرری وارد نکند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.