در حقوق انگلستان برای این که شرکت بتواند شخصیت حقوقی پیدا کند و بتواند به فعالیت بپردازد لازم است مراحلی طی شود. در ابتدا باید مؤسس یا مؤسسین شرکت اسناد و مدارک لازم را به متصدی ثبت شرکت ها تحویل دهند.

ثبت شرکت در انگلستان

در کشور پادشاهی متحد بر حسب صلاحیت مکانی برای ثبت شرکت ها سه مرجع وجود دارد.

1- مرجع ثبت شرکت ها «کاردیف» که ثبت کننده­ی شرکت هایی است که مرکز اصلی آنها در انگلستان و والز است؛

2- مرجع ثبت شرکت های «ادینبرگ» که ثبت کننده­ی شرکت های است که مرکز اصلی آن در اسکاتلند قرار دارد؛

3- مرجع ثبت شرکت های «بلفاست» که ثبت کننده­ی شرکت هایی است که مرکز اصلی آنها در ایرلند شمالی قرار دارد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت در انگلستان

متقاضی ثبت شرکت باید اسناد و مدارک زیر را به متصدی ثبت شرکت ها در یکی از مراکز فوق تحویل دهد:

1- «اساسنامه خارجی شرکت»

اقرارنامه مبنی بر این که ضوابط و مقررات رعایت شده است. اساسنامه­ی شرکت ها در قانون سال 2006 در مقایسه با قوانین قبلی خلاصه تر شده است. بر اساس قانون اخیر اساسنامه نشان دهنده­ی اراده و قصد شخص با اشخاص امضاء کننده آن مبنی بر تشکیل شرکت و تعهد پرداخت حداقل یک سهم در شرکت است. حتی امکان تشکیل شرکت عام هم با تنها یک شخص وجود دارد. اساسنامه باید در فرم های مشخص ارایه و توسط عضو یا اعضای شرکت امضاء شود.

بر اساس بند 2 قسمت 9 قانون سال 2006، متقاضی ثبت شرکت باید موارد زیر را مشخص نماید: 1- نام پیشنهادی برای شرکت؛ 2- این که دفتر شرکت قرار است در انگلستان و ویلز (یا والز) یا اسکاتلند و یا ایرلند شمالی واقع شود؛ 3- این که آیا مسئولیت اعضای شرکت محدود است یا نامحدود و اگر محدود است «محدود به سهام» است یا «محدود به ضمانت»؛ 4- این که آیا شرکت عمومی است یا خصوصی.

چنانچه تقاضای تأسیس شرکت توسط نماینده­ی مؤسس یا مؤسسین داده شود لازم است آدرس وی هم ذکر شود. بر اساس بند 4 قسمت 9 تقاضای ثبت شرکت باید حاوی نکات زیر باشد:

1- میزان و نوع سهام؛

2- چنانچه شرکت با مسئولیت محدود به ضمانت باشد، تعهد به پرداخت تصریح شود؛

3- اسامی مدیران پیشنهادی شرکت ذکر گردد؛

4- آدرس مرکز اصلی شرکت مشخص گردد؛ کپی اساسنامه داخلی شرکت.

چنانچه مقررات قانون سال 2006 رعایت شده باشد، متصدی ثبت شرکت ها، مدارک را ثبت می کند و مکلف است «گواهی ثبت شرکت» صادر نماید و به متقاضی تحویل دهد، چنانچه وی به هر دلیلی از صدور گواهی ثبت شرکت خودداری کند، با عنایت به این که صلاحیت وی جنبه­ی شبه قضایی دارد، ذینفع می تواند از طریق دادگاه الزام متصدی ثبت به ثبت شرکت را تقاضا کند.

در نتیجه ثبت شرکت، مؤسسین یا مؤسسین به سهامداران شرکت تبدیل می شوند و مسئولیت آنان محدود می شود (اگر نوع شرکت با مسئولیت محدود باشد) و شرکت از همان زمان شخصیت حقوقی پیدا می کند و مدیران اختیارات لازم را برای اداره­ی شرکت پیدا می کنند. طبق قوانین انگلستان و والز، گواهی ثبت شرکت تنها مدرک ثابت کننده­ ی انجام الزامات مربوط به ثبت شرکت است، به نحوی که، حتی اگر در واقع هم این گونه نباشد، از طریق دادگاه نمی توان وجود حقوقی و اعتبار شرکت ثبت شده را زیر سؤال برد؛ یعنی تمام شرکت هایی که بر اساس قانون سال 2006 ثبت می شوند، «شرکت قانونی» محسوب می شوند و نمی توان از طریق دادگاه تقاضای ابطال شرکت را کرد. اما، در سایر حوزه ها، حتی سال ها بعد از ثبت شرکت می توان از طریق دادگاه مدعی عدم اعتبار شرکت به دلیل رعایت نکردن مقررات قانونی شد. با این همه، همانطور که قبلاً گفته شد گواهی ثبت شرکت دلیل بر این نیست که موضوع فعالیت شرکت قانونی نیز هست.

اتاق شرکت ها به استناد قانون شرکت­های 2006 برای متقاضیان ثبت شرکت این امکان را فراهم نموده است که به صورت الکترونیکی تقاضای ثبت شرکت کنند. البته این معنای ثبت الکترونیکی شرکت نیست. بلکه تنها می توان به صورت الکترونیکی مدارک لازم را تحویل مرجع ثبت شرکت ها داد

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.