در مورد کاربرد اسم تجاری باید گفت:

اولا - وظیفه اساسی اسم تجاری همان تمیز مؤسسه تجاری از سایر مؤسسه های تجاری مماثل و مشابه است بطوری که برای مشتریان شناختن آن آسان شود. کما اینکه اصولا کاربرد واژه "اسم" نیز چنین است و در کتاب تاج العروس آمده است که ابن سیده درباره اسم گفته است که اسم لفظی است که بر جوهر و عرض وضع شده برای تميز (الاسم هو اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض للتميز).

لذا اسم تجاری برای تمیز و عدم خلط بین یک مؤسسه تجاری با سایر مؤسسه های تجاری دیگر که در امر رقابت با آن هستند می باشد. به همین خاطر غالب تجار اسم تجاری را بر سر در محل تجاری خود می نویسند.

این تکلیف از اهم وظائف اسماء تجاری است، بگونه ای که اسم تجاری پرچم و بیرقی برای مؤسسه تجاری محسوب می شود و بوسیله آن اشتهار پیدا می کند، و به ذکر آن کالاهای آن شناخته می شود. همچنین هر چه شهرت مؤسسه تجاری به کیفیت بالای کالاهایی که مبادرت به تولید آنها شده است بیشتر می گردد اسم تجاری راهنمای مشتریان و التفات آنان حول آن می شود و از کمیت و کیفیت و ویژگی های آن خبر می دهد.

به همین دلیل صاحبان مؤسسه های تجاری مبادرت به قرار دادن تابلو بر سر در ورودی فروشگاه خود بصورت مکتوب و به شكل واضح و بارز می کنند و با چراغها و نئونهای پرنور در اطراف آن، انظار مشتریان را به آن جذب می نمایند.

نحوه نامگذاری شرکت های تجاری در ایران

قانون ایران و قوانینی که مورد مطالعه تطبيق قرار گرفته اند برای قرار دادن اسم تجاری بر روی محل تجاری، طريقه معینی را بر بازرگانان شرط نکرده اند و به آنان در اختیار و اتخاذ آن آزادی داده اند. لذا صاحبان مؤسسات تجاری بایستی اهمیت زیادی برای نام های تجاری خود بدهند، زیرا این اسم به مرور زمان از شخصیت تاجر جدا می گردد، حتی اگر از اسم مدنی خود تاجر تشکیل شده باشد.

در صورتی که نیاز به ثبت برند دارید با کارشناسان موسسه حقوقی پایش در تماس باشید.

اسم تجاری از عناصر مؤسسه تجاری تلقی می شود و هر کسی که به وی مالکیت مؤسسه تجاری منتقل می شود سعی دارد که اسم تجاری را برای خودش احتفاظ کند. هر میزان که شهرت مؤسسه تجاری توسعه پیدا کند و تعداد مشتریانی که طرف معامله با آن زیاد می گردد، قیمت و اهمیت آن افزایش پیدا می کند، تا اینکه از اهم عناصر مؤسسه تجاری تلقی شود و قیمت آنرا بالا ببرد. زیرا منافع مؤسسه تجاری به زبادت مشتریان افزایش پیدا می کند.

ثانيا - اسم تجاری برای دلالت بر مؤسسه تجاری با قرار دادن آن بر صورت حساب ها و در جميع مراسلات و مکاتبات و اوراق مربوط به تجارت بکار برده می شود.
. همچنین در کلیه مراسلات و نامه های تجاری و کارتهای مربوط به مشخصات کالاها و سفارشات کالاها نیز بکار می رود و گاهی بر روی اثاث و ادوات مورد استعمال در هتل ها و شرکتهای حمل و نقل و غیر آن چاپ می شود. نام تجاری دارای اهمیت کاربردی فراوانی است زیرا این اسم، شکل و تصویر مؤسسه خاص و معینی را نزد مشتریان ترسیم می کند و موجب گرد آمدن آنان حول مؤسسه تجاری می شود.

ثالتأ بعضا اسم تجاری برای امضاء و اجرای تعهدات و عقود بکار برده می شود. بند ۱ ماده 20 قانون تجارت اردن و بند ۱ ماده 6 قانون تجارت دولت فدرال امارات عربی متحده مقرر می دارند که تاجر مکلف است معاملات خود را به اسم تجاری انجام دهد. و غرض از این اقدام اینست که دلالت کند بر اینکه تصرفات و اقداماتی که تاجر مبادرت به آن می کند به فعالیت تجاری تاجر مربوط است و مرتبط به زندگی خصوصی و شخصی وی نیست.

رابعا - گاهی اسم تجاری بعنوان وسیله ای برای دعوت و اعلان بکار برده می شود، بگونه ای که اسم تجاری می تواند از خلال وسائل ارتباطی مختلف با مشتریان و مصرف کنندگان ارتباط بر قرار کند.

این ارتباط با مشتریان موجب می گردد که نام تجاری نقش مهم و مؤثری در تمییز مؤسسه های تجاری بازی کند و از این روست که در هنگام تبلیغ کالا یا خدمتی نام تجاری از عناصر متشکله اساسی اعلان و تبلیغ موفق است. زیرا که معرفی و تعریف مؤسسه تجاری تحت یک نام سهل و آسان است. کما اینکه اگر نام تجاری ساده، سهل الفهم، سهل البيان، و نزدیک با خصوصیات کالا یا خدمات ارائه شده از سوی مؤسسه تجاری مربوطه باشد، ذكر خدمات و کالاهای اعلان شده تحت اسم تجاری برای خرید و قرار دادن آن در منظر مصرف کنندگان چنین محصولات و خدماتی، بسیار مؤثراست

خامسا - حقوقدانان اعتقاد دارند به اینکه اسم تجاری را می توان به عنوان حصه غیر نقدی در شرکتها آورد. زیرا ابراز اسم تجاری تاجر در قالب حصه، اعتبار تجاری شریک آورنده آن را می رساند. همانگونه که آورنده حصه مالی در شرکت خود را مستحق دریافت حصه ای از سود شرکت می داند، در اینجا نیز آورنده اسم تجاری نیز در قبال واگذاری اسم تجاری توقع دریافت حصه ای از سود شرکت را دارد. چرا که ممکن است حضور در این شراکت موجب ورود خسران و لطمه به نام تجاری وی شود. بهمین دلیل بعضی از حقوقدانان آوردن مؤسسه تجاری با عناصر مادی و معنوی آن را به عنوان حصه جایز می دانند و مانند حصه عینی تلقی می کنند. با این برداشت باید گفت که ممکن است که حصه یک شریک مال مادی یا معنوی باشد مثل مال منقول یا ملک غیر منقول یا طلبی که او بر عهده دیگران دارد و یا مؤسسه تجاری یا اسم تجاری یا گواهینامه اختراع .

در این رابطه تصمیم محکمه فرانسه شایان ذکر است که شرکت ممکن است اسم احد از شرکاء را، اسم تجاری خود بگیرد ولكن اگر این اسم در قالب حصه ارائه نشده باشد و یا به شرکت واگذار نشده باشد، شرکت نمی تواند بر آن حق نهائی و مانع داشته باشد. زیرا نمی توان هبه بدون عوض بين تجار که برای هر عنصری از عناصر مؤسسه تجاری قیمت گذاری می کنند فرض کرد.

در نتیجه اگر عضویت یکی از شرکاء شرکت پایان پذیرد، شرکت نمی تواند ادعای حق در استمرار بکار بردن اسم وی تحت عنوان شرکت نماید.

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت

سادسا - گاهی اسم تجاری وظیفه عنوان تجاری را ادا می کند، و آن هنگامی است که بعضی از مقررات اسم تجاری و عنوان تجاری به شکل مترادف بکار می برند. مثلا ماده 5 قانون اسماء تجاری مصر مقرر می دارد که " عنوان شرکت تضامنی اسم تجاری برای آن است .......... و عنوان شرکت مختلط غیر سهامی و عنوان با اسم شرکتهای با مسئولیت محدود اسم تجاری برای آنهاست. همین طور ماده ۷ همین قانون مقرر می دارد که " عنوان شرکت سهامی اسم تجاری برای آن با اسم مرتبط و مختص آن می باشد.

بند ب ماده ۱۰ قانون شرکت های اردن شماره ۲۲ سال ۱۹۹۷ (اصلاحی ۲۰۰۳) نیز اشعار می داشت که "شرکت تضامنی باید اسم تجاری خاصی را اتخاذ کند که این اسم تجاری به عنوانی که شرکت به آن عنوان به ثبت می رسد مقترن و متصل و مرتبط باشد و در مدارک و اسناد می که صادر می کند یا در مراسلاتش مورد استفاده قرار می دهد درج کند".

سابعا - گاهی اسم تجاری بعنوان علامت تجاری بکار برده می شود تا بازرگان کالاتی که میفروشد یا تولید می کند یا سرویسی و خدماتی که در مؤسسه تجاری ارائه می دهد تمیز داده شود. بعضی از قوانین مقرر کردند که اسماء تجاری که به عنوان علامت استفاده می شوند باید شکل خاص داشته باشد. در چنین حالتی شروط مقرره در مورد علامت تجاری باید در اسم وجود داشته باشد.

در صورتیکه نیاز به مطالعه در زمینه مراحل ثبت برند دارید به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

یعنی باید شکل مميز و ویژه ای باشد که کتابت حروف آن به شکل هندسی معین یا به شکل مربع یا مستطیل یا دایره یا هشت ضلعی و یا بخط خاصی نگاشته شده باشد. با چنین وضعیتی اسم تجاری نه تنها موجب تمیز مؤسسه تجاری از دیگر مؤسسه های تجاری شبیه به هم و ممائل در یک نوع تجارت می گردد، بلکه موجب تمیز تولیدات و خدمات مؤسسه تجاری از تولیدات و خدمات سایر مؤسسات تجاری دیگر نیز می گردد. در یکی از احکام دیوان عالی دبی آمده است که تصمیم محکمه بر این قرار دارد که نام تجاری اسم معینی است که تاجر یا شرکت تجاری برای تمیز تجارتخانه یا شرکت از غیر از این دو اتخاذ می کند.

برای حمایت قانونی از اسم تجاری باید در دفتر ثبتی که در اداره توسعه و اقتصادی تعبیه شده به ثبت برسد والا منجر به التباس نام های تجاری دیگر در تجارت مشابه می گردد. اما علامت تجاری هر آنچه که بکار برده می شود و یا از استخدام آن استفاده کننده قصد تمیز و تشخیص محصولات یا خدمات می کند، به منظور دلالت نمودن بر این است که این تولیدات و خدمات به سبب ساخت یا تولید یا تجارت کردن یا عرضه آنها برای فروش اختصاص به صاحب علامت دارد. جایز است که نام تجاری - اگر ابتکاری باشد - علامت تجاری یا جزئی از آن قرار گیرد».

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.