ثبت تغییرات شرکت

پس از ثبت شرکت، امکان تغییرات شرکت‌ها بوجود می آید. اطلاعات کاملی از انواع تغییرات و فرایند تغییرات شرکت و ثبت صورتجلسه شرکتها برایتان گردآوری کرده ایم. همراه ما باشید.

 

ثبت تغییرات شرکت

 

ثبت تغییرات شرکت

پس از به پایان رسیدن فرایند ثبت شرکت و تخصیص شماره ثبتی و شناسه ملی چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت قصد ایجاد تغییر در شرکت را داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا صاحبان سهام در این مورد اتخاذ تصمیم می نمایند.

هرگونه ثبت تغییرات شرکت از قبیل تغییر نام، تغییرآدرس، تغییر یا الحاق به موضوع ، انحلال، ورود و خروج شریک، افزایش و یا کاهش سرمایه ،تبدیل سهام بانام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و ... در مجامع ذیل قابل تصویب می باشد:

مجمع عمومی فوق العاده

این مجمع در موارد و شرایط ذیل در ثبت تغییرات شرکت ها تصمیم گیری می نماید :

افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند باورود وخروج شریک برگزارشود).

اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل :تغییرآدرس ،تبدیل سهام بی نام به بانام ،نقل و انتقال سهام و یاسهم الشرکه ،تاسیس شعبه ،افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورودشرکا و خروج شرکا و سایرمواردی که طبق قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی برانتخاب مدیران و بازرسان ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.

نکته :تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شود در حیطه صلاحیت و مخیرات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزارکرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت ها

 • کپی اساسنامه شرکت.
 • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت.
 • فهرست اسامی شرکا یا سهامداران با میزان سهام یا سهم الشرکه ایشان.
 • کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی موسسین.
 • اصل مدارک شناسایی اشخاص در حال خروج و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت ها.
 • در صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه ضروری می باشد.

تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت ها

پس از اتمام مراحل ثبت شرکت، شرکت شما دارای شخصیت حقوقی می گردد و در این مرحله شما می توانید نسبت به اعمال تغییرات شرکت خود در چارچوب اساسنامه اقدام نمایید. اما جهت ثبت و معتبر بودن این تغییرات لازم است که آنها را طی یک صورتجلسه به رشته تحریر در آورده و به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایید .پس از آن صورتجلسه تغییرات شما به ثبت رسیده و وجهه قانونی می یابد. اگر فقط شرکتی نیاز به تحریر صورتجلسه دارد و خود قصد پیگیری کار خود در اداره ثبت شرکتها را دارد ، موسسه حقوقی پایش این خدمت را ارائه می دهد.

مدارک مورد نیاز جهت تحریر صورتجلسه

 •  تصویر شناسنامه و کارت ملی هر یک از اعضای هیأت مدیره و بازرسین.
 •  تصویر آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و تغییرات قبلی شرکت و اساسنامه شرکت.
 • تعیین نوع تغییرات توسط متقاضی.

موسسه حقوقی پایش صورتجلسه تغییرات را در کوتاه ترین زمان تنظیم نموده ودر صورت وجود اشکالات احتمالی در آن نسبت به اصلاح صورتجلسات نیز به شما یاری می رساند.

 

تغییرات شرکت

 

رایج ترین نوع ثبت تغییرات شركت

تمام شرکت‌ها و موسسات بعد از ثبت شرکت بر حسب شرایط پیش آمده و یا بر حسب تمایل خود نیازمند ثبت تغییرات و یا تصمیماتی هستند که طبق قانون تجارت باید آن‌ها را ثبت کنند. برای ثبت تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه تغییرات می‌باشد. روش و مقررات خاصی جهت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت جاری است و باید نکات بسیاری را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت یا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.

به صورت خلاصه انواع صورتجلسه تغییرات شرکت‌ها در کرج به شرح زیر می‌باشد:

1. ثبت تغییر افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص

 • صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده و هیات مدیره چنانچه به هیات مدیره این اختیار داده شده باشد.
 • دو نسخه اظهارنامه شرکتهای سهامی خاص به امضای کلیه مدیران شرکت
 • گواهی بانکی افزایش سرمایه اگر افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد.

2. تغییر افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی

صورت جلسه مجامع عمومی و فوق العاده شرکت ها

 • اگر آورده برخی شرکا به صورت غیرنقدی باشد صورت جلسه ارزیابی آن و قیمت توافقی ذکر و به مضای کلیه شرکا ضمیمه گردد.
 • در صورت تشکیل جلسه با اکثر رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستند های مثل آگهی دعوت شدن.

3. تغییر افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید

همان مدارک افزایش سرمایه + فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شریک یا شرکای جدید.

4. تغییر نقل و انتقال سهام شرکت ها

الف) تغییر در شرکتهای سهامی خاص :

 • صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره بر حسب اساسنامه نوشته شده شرکت.
 • کپی شناسنامه و اتمام خدمت در صورت مشمول بودن سهامدار جدید
 • مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال چهار به همراه آخرین روزنامه رسمی منتشر شده شرکت
 • اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع / جلسه با اکثریت اعضا.

ب) تغییر شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

 • صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت دادن اختیار به آنها در ۳ نسخه
 • در صورت تشکیل جلسه به اکثریت و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت
 • کپی شناسنامه شریک/شرکت های جدید
 • اصل یا کپی سند رسمی انتقال موضوع بر اساس ماده ۱۰۳ قانون تجارت
 • اگر شریکی که از شرکت خارج شده باشد عضو هیات مدیره باشد، صورت جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب عضو جدید هیات مدیره.

5. تغییرات در موضوع شرکتها

الف) تغییر شرکت سهامی خاص :

 • آخرین روزنامه رسمی چاپ شده شرکت.
 • دو نسخه صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده به امضای هیات رئیسه.
 • اصل آگهی دعوت شرکا در صورت تشکیل مجمع به اکثریت اعضا.
 • جواز عندالزوم.

ب) تغییر شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

 • صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده
 • مجوز در صورت نیاز
 • در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

6. تغییر محل شرکت

الف) تغییر در محل شرکت سهامی خاص :

 • آخرین روزنامه رسمی چاپ شده شرکت
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای هیات رئیسه یا صورت جلسه هیات مدیره در صورت تفویض این اختیار در اساسنامه شرکت
 • اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت اعضا.

ب) تغییر در شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت تفویض اختیار به آنها در سه نسخه
 • در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

7. تغییر نام شرکت

الف) شرکت سهامی خاص :

 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیان رئیسه
 • اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در سه نسخه
 • در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

8. تغییر نوع شرکت به انواعی دیگر از شرکتها

الف) تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود :

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیات رئیسه
 • اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت
 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه شرکت نامه
 • دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
 • فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شرکا.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی به سهامی خاص :

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 • در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.
 • دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی.
 • دو جلد اساسنامه.
 • فتوکپی شناسنامه و اتمام خدمت در صورت مشمولی بازرسان اگر جزو شرکا/ سهامداران نباشند.
 • صورت جلسه هیات مدیره برای انتخاب اعضا و دارندگان حق امضاء. شرکت.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.