ما در این مقاله برآنیم تا درباره ی تفاوت شرکت تعاونی با شرکت سهامی خاص مطالبی را ارائه نماییم مقاله را بخوانید و در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکتها

شرکت تعاونی به شرکت تولید یا مصرف گفته می شودشرکت تعاونی.براساس اصول شرکت سهامی و یا مطابق مقررات و قوانین مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل می شود.شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که همه ی سرمایه آن توسط موسسین فراهم می شود.در تعریف تعاونی می توان گفت شرکت تعاونی بین تعدادی از افراد که میتوانند با هم فامیل باشند یا به صورتی آشنا باشند تاسیس می شود و به دو قسم می باشد؛ شرکت تعاونی تولیدی و شرکت تعاونی مصرف.سرمایه شرکا جهت تولید و فروش محصولات یا اشیا صرف می شود.شرکت تعاونی از انواع شرکت های تجارتی محسوب می شود.درباره تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت ها باید بگوییم که شرکت تعاونی از جهات عمده ای با شرکت های دیگر تفاوت دارد خصوصا از جهت هدف اصلی و اساسی.تفاوت شرکت تعاونی با شرکت های دیگر از نظر هدف،عضویت،سرمایه،سود،سهم و آثار اجتماعی می باشد.

 

فرق شرکت تعاونی با شرکت سهامی خاص

 

تفاوت شرکت تعاونی و غیر تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی می باشد که میان اشخاص حقیقی جهت داشتن فعالیت در کارهای مربوط به تولید و توزیع هم چنین جهت اهداف در قانون بخش تعاونی تشکیل می گردد.هدف اصلی شرکت تعاونی،کمک به بهتر شدن اوضاع اقتصادی و رفاه شرکا و فراهم نمودن نیازها و نیازمندی های مخصوص آن ها می باشد و به طور معمول بیشتر در هنگامی تشکیل می گردد که اوضاع اقتصادی نا مرتب و نا مساعد باشد و به دلیل تورم و گرانی توان خرید مردم کم است و بنابراین جهت ارائه خدمات،تولید و امکانات رفاهی قشرهایی که درآمد کمتری دارند را تحت پوشش خود قرار می دهد.

تفاوت شرکت تعاونی با شرکت سهامی خاص

این دو شرکت به نظر ساختار و همچنین هویتی با یکدیگر متفاوت هستند شرکت سهامی خاص دارای دست کم پنج نفر عضو می باشد که سه نفر از آنها عضو هیئت مدیره هستندو دو نفر دیگر به عنوان بازرس حضور دارند و ثبت می شود و سی و پنج درصد از سرمایه اعلام شده باید به حساب شرکت در بانک واریز شود. شرکت سهامی خاص شرکت سرمایه ای می باشد و برای هر عضو با توجه به موافت و رضایت طرفین درصد سهام در نظر گرفته می شود . شرکت می تواند فعالیت چند منظوره داشته باشد و ثبت شود. تعاونی ها دارای دست کم هفت نفر عضو می باشند که پنج نفر از آنها عضو هئیت مدیره و دو نفر از آنها به عنوان بازرس در نظر گرفته می شوند.تعاونی ها دارای فعالیت تک منظوره هستند و ثبت می شوند با توجه به اینکه در قانون، این امکان وجود دارد که شرکت چند منظوره به ثبت برسد لکن اکنون از زاویه اداری از انجام این کار جلوگیری می شود. چنانچه در عرصه معدن و کشاورزی ثبت شرکت صورت گیرد در صورتی که در آن گروه از فعالیتها باشد که به مجوز خاص نیاز دارد یک نقشه تشریحی به اداره جهاد کشاورزی یا وزارت تعاون تسلیم شود و بعد از اینکه مجوز مورد لزوم گرفته شد کارهای ثبت را انجام دهد.شرکتهای تعاونی در پرداخت مالیات و گرفتن تسهیلات بانکی دارای امتیاز های بیشتری می باشند و به لحاظ تعداد اعضای زیاد و فالیت تک منظوره دارای ضعف می باشد.مطایق مقررات و قوانین شرکتهای دیگر فقط شرکت تعاونی قادر است میان اشخاص حقیقی تشکیل گردد و اشخاص حقوقی قادر می باشند تحت عنوان شریک به این شرکت وارد شوند.از مقررات و قوانین حاکم بر این نوع از شرکتها این می باشد که در شرکتهای تعاونی تولید،تنها تعدادی از اشخاصی که حرفه ای واحد دارند قادر می باشند در شرکت شریک شوند ولی در عملا این گونه نمی باشد ودر جهت راستا مقررات وقوانین شرکت­‌های تعاونی در بند الف ماده‌ی ۳ ذکر کرده است که «عضویت شرکت تعاونی برای عموم اشخاص واجد شرایطی که در اساسنامه‌ی شرکت قید گردیده با تصویب هیئت مدیره شرکت آزاد است.مطابق تعریفی که از قانون تجارت آمده است،شرکای شرکتهای تعاونی باید خودشان درشرکت فعالیت داشته باشند.شزکا مشاغل خود را جهت تولید و یا فروش اشیا و یا اجناس استفاده می کنند.این درحالی می باشد که در شرکتهای دیگر شرکا قادر می باشند تنها در شرکت سرمایه گذاری نمایند و در پی آن شریک بشوند اما می توانند که در شرکت فعالیت نداشته باشند.در شرکت تعاونی مصرف هماشخاصی که در سطح های طبقاتی و اجتماعی برابر و شبیه به هم هستندعضویت دارند.

مطابق قانون هایی که در شرکتهای تعاونی وجود دارد،تقسیم نمودن سود در اینگونه از شرکتها بدین گونه می باشد که هم سود و بهره هرسهمیبه صورت کامل ومجزا در آخر سال مالی پرداخت می شود.

مزایای شرکت تعاونی نسبت به سهامی خاص

در شرکت تعاونی مبلغ هایی که در آخر هر سال به شرکا پرداخت می شود از مالیات معاف می شوند.در شرکت تعاونی مطالبه هایی که از اعضا گرفته می شود جزء مطالبه های ممتاز شمرده می شود.به بیان دیگر در صورتی که یکی از شرکای شرکت تعاونی ورشکسته شود،در درجه اول شرکت تعاونی قادر می باشد طلب خود را از دارایی بدهکار دریافت کند.شرکت تعاونی از پرداخت نمودن هزینه های ثبتی،تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف هستند.

شرکت سهامی خاص چیست؟

بعد از شرکت با مسئولیت محدود دومین شرکتی که از درخواست ثبت بالایی برخوردار است شرکت سهامی خاص می باشد.این شرکت با شرکت مسئولیت محدود دارای شباهتهای زیادی می باشد در این شرکت نیز شرکا به اندازه ی سرمایه شان در شرکت مسئولیت برعهده دارند.ولی دارای فرق بنیادی هم با شرکت مسئولیت محدود می باشد . از جمله شرکت با مسئولیت محدود دارای دست کم دو نفر عضو می باشد ولی در شرکت سهامی خاص پنج نفر می باشد که از این تعداد سه نفر آنها صاحب سهام هستند و سرمایه دار شرکت می باشند و دو نفر بازرس اصل و علی البدل هم در شرکت سهامی خاص حضور دارند که با سهامداران نمی توانند فامیل باشند.

جهت انجام کارهایی مثل حضور در مناقصات و مزایدات شرکت سهامی خاص کاربردی تر می باشد و به همین سبب معمولا برای مباحث فنی مهندسی یا شرکتهایی که در صدد گرفتن گرید یا رتبه هستند توصیه می شود.اسم شرکت سهامی خاص باید از سه سیلاب تشکیل شود و اسم اصیل فارسی و خاص باشد و قبلا مشابه یا عین آن ثبت نشده باشد. در تمامی اسناد شرکت و اطلاعیه ها کلمه سهامی خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت قید شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

 1. ارائه اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی درنخستین مجمع عمومی عادی در 4 رونوشت.
 2. ارائه مجوز از اداره تعاون.
 3. ارائه دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 رونوشت.
 4. ارائه صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب نخستین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 رونوشت.
 5. ارائه رسید پرداخت سرمایه شرکت مطابق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 رونوشت.
 6. ارائه فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
 7. ارائه فهرست اسامی و امضاء حاضرین در نخستین مجمع عمومی عادی در 3 رونوشت.
 8. ارائه صورتجلسه نخستین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز.
 9. ارائه فهرست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل.
 10. صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. ارائه دو رونوشت از اظهارنامه کامل شده.
 2. ارائه دو رونوشت از اساسنامه کامل شده.
 3. فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي کامل شود و هم چنين فيش واريزي ارائه گردد.
 4. ارائه اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل 35% سرمايه) به همراه فيش واريزي.
 5. ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي که ثبت موضوع به مجوز نياز داشته باشد.
 6. ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت سهامداران، مديران و بازرسان.
 7. ارائه اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل و بازرسان.
 8. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.
 9. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هيأت مديره کامل شده.
 10. ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکيل صورت بگیرد.

در انتها خاطرنشان می شویم که چنانچه در هر کدام یک از مراحل ثبتی با هر سوال و مسئله ای روبرو شدید می توانید با شماره تلفن های 32711327-026 و26655156-021 تماس بگیرید و با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

سارا

سلام و وقت بخیر ایا شرکت های سهامی خاص هم مانند نعاونی ها محدودیت تعداد پروژه همزمان از طریق مناقصات دولتی را دارند؟ به طور همزمان امکان گرفتن چند پروژه رسمی را دارند؟؟

پاسخ

ابراهیمی

سلام آیا تعاونی برای صنایع دستی که هم تولید و هم فروش دارد مشمول مالیات می شود؟

پاسخ
موسسه حقوقی پایش

موسسه حقوقی پایش

سلام ، خیر. کلیه شرکتها و موسساتی که در زمینه صنایع دستی مشغول فعالیت هستند معاف از پرداخت مالیات می باشند.

پاسخ
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.