برای افتتاح یک منبع درآمدجدید، طراحی مناسب و برنامه دقیق و واضح می باشد. شرکت هایی با مقصودات مختلف، در کشور ما ایجاد شده اند. این نوع شرکت ها به دو بخش تقسیم می شوند. گروه اول شامل افرادی است که ابتکاری از خود به خرج نداده و در حوزه واردات به همان روند سابق مشغول به فعالیت می باشند. درصورتیکه گروه دوم، شامل افرادی می باشند که ابتکار از خود بخرج داده و با شیوه ای نوین درصدد تولید محصولات جدید و بروز و در تلاشند که بتوانند مسائل روز مردم را حل کنند.

همچنین درآمد زدایی از طریق اینترنت نیز یکی از راهکارهای آنها می باشد. افراد گروه دوم، طرزکار خود را با مسائل ومایحتاج روزانه جامعه وفق می دهند. چنانچه روند آنها قابل نتیجه گیری نباشد، کار را متوقف می کنند. اما چنانچه نتیجه ای حاصل شود، فعالیت هر دو گروه مستلزم رسمی شدن و ثبت شدن شرکت است. همانطور که قبل نیز گفته شد، کشور دارای شرکت های مختلفی می باشد که کلیه آنها به مدارکی جهت ثبت شرکت نیازمند هستند که برای آگاهی بیشتر شما در این مقاله به آنها می پردازیم.

ثبت آنلاین شرکت

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و رشد فضای مجازی در جهت اجرای امور،ثبت شرکت آسان تر انجام می شود ودیگر لازم به مراجعه به دفاتر ثبت شرکت نیست. ثبتشرکت به صورت آنلاین در سامانه اداره ثبت شرکتها انجام می شود.

🔷 مرحله‌ی اول: پیدا کردن شریک خوب

لازم به ذکر است که حداقل تعداد موسسین برای شرکت با مسئولیت محدود جهت ثبت در دفاتر ۲نفر و شرکت سهامی خاص یا عام۳نفر می باشد.بنابراین گام اول برای به ثبت رساندن شرکت،شریک شدن با افراد مناسب است.سعی کنید شخصی را بعنوان شریک انتخاب کنید که از همه نظرقابل اعتماد و دارای اعتبار و وجهه اخلاقی باشد چرا که هر سهامداری به میزان سهامی که در سرمایه اولیه شرکت قرار می دهد،نسبت به سود و زیان وتصمیمات شرکت مسئول است.

🔷 مرحله‌ی دوم: ثبت نام در سامانه‌ی ثبت شرکت

سایت سازمان ثبت شرکت ها و موسسه های غیرتجاری جهت ثبت نام الکترونیکی در دسترس عموم است.ابتدا باید تقاضای تاسیس شرکت خود را ثبت کرده و سپس فرم مربوطه را تکمیل کنید.نخست در جای تعیین شده تحت عنوان "اطلاعات تقاضاکننده"باید مدارک شناسایی خود را وارد کنید.

🔷 مرحله‌ی سوم: انتخاب نام مناسب برای شرکت

در گام بعدی،در فهرستی تحت عنوان"اسامی انتخاب "،باید کلیه نام های انتخابی خود را بدون واژه *شرکت* واردکنید.حداکثر می توانید ۵نام انتخابی را به ترتیب اولویت بندی ازبالا به پایین وارد کنید تا یکی از آنها تاییدیه بگیرد.مقررات و آگاهی های لازم جهت انتخاب نام را می توانید در همین بخش مطالعه کنید.در انتها،سایت یک کد پیگیری در اختیار شما قرار می دهد تا درصورت لزوم به کمک آن روند ثبت شرکت خود را در سایت دنبال کنید.

🔷 مرحله‌ی چهارم: مشخص کردن مدت و موضوع فعالیت شرکت

در گام بعدی تحت عنوان "زمان و موضوع فعالیت"،باید موضوع مربوط به فعالیت های شرکا و همینطور مدت زمان فعالیت آن راتوسط گزینه محدود و نامحدود کامل کنید. برای تکمیل این قسمت،حتما پیش از آن جهت پیشگیری از ایجادسوءتفاهم با سایر سهامداران به توافق برسید.نخست روی گزینه موضوع فعالیت کلیک کرده و موضوع مورد نظر خود را واردکنید.یک لیست از اسامی منتخب تاییدشده سایت برای شما باز می شود که می توانید از آنها نیز انتخاب کنید.ضمنا یک لیست از فعالیت هایی که مستلزم مجوز هستند نیز همانجا برای شما قابل دانلود و مطالعه می باشد.توجه داشته باشید چنانچه موضوع مورد نظر شما اگر در آن لیست نوشته شده باشد،باید درصدد گرفتن مجوز برای ادامه مراحل ثبت باشید و چنانچه موضوع فعالیت شما در آن لیست ذکر نشده بود،عملیات ثبت شمادر قسمت شرح فعالیت با موفقیت ادامه خواهد یافت.

🔷 مرحله‌ی پنجم: وارد کردن آدرس شرکت

درگام بعدی تحت عنوان"اطلاعات مرکز اصلی"،باید نشانی شرکت مورد نظر را وارد کنید.شماباید کدپستی را وارد کرده و گزینه "دریافت آدرس کدپستی از اداره پست"را کلیک کنید سپس آدرس بطور خودکار اضافه خواهدشد.چنانچه هنوز آدرس محل کار شما بطور قطعی مشخص نشده،می توانید نشانی منزل شخصی خود یا سایر سهامداران را واردکنید.دراصل باید یک نشانی جهت محل دریافت مدارک دفاتر ثبت شرکت ها وارد شده باشد.

🔷 مرحله‌ی ششم: مشخص کردن سرمایه

در گام ششم تحت عنوان"سرمایه فرد حقوقی"،باید حداقل مقدار سرمایه جهت تاسیس شرکت های مسئولیت محدود (حداقل صدهزارتومان)وتعداد سهام و ارزش اسمی جهت تاسیس شرکت های سهامی قید شود.

🔷 مرحله‌ی هفتم: وارد کردن نام شرکا

در گام هفتم تحت عنوان"لیست اشخاص" باید اسامی کلیه سهامداران بهمراه کدملی آنها ذکر شود.اگر شرکت از سهامداران زیادی تشکیل شده باشد،باید لیست مربوطه را در سایت دانلود کرده و اسامی را انجا وارد کرده بهمراه مدارک شناسایی به نهاد مربوطه ارسال کنید.حداقل ذکر اسم یکی از آنها برای رفتن به گام بعدی ضروری می باشد.

🔷 مرحله‌ی هشتم: مشخص کردن سمت اشخاص

در گام هشتم تحت عنوان "سمت اشخاص"،باید منصب کلیه سهامداران را (اعم ازمدیرعامل،رئیس هیئت مدیران،بازرس و...)انتخاب کرده و با قید مدت زمان منصب آنها ذکر کنید.

🔷 مرحله ی نهم: وارد کردن سهام اشخاص

در گام نهم باید مقدار سهام تک تک سهامداران را عنوان کنید.

🔷 مرحله‌ی دهم: مشخص کردن ارتباط بین اشخاص

مدارک،حدود اختیار و اجازه فعالیت نماینده ی شرکت باید در این قسمت درج شود.

🔷 مرحله‌ی یازدهم: ثبت شعب شرکت

درگام یازدهم تحت عنوان "ثبت شعب"باید مدارک لازم جهت تاسیس شعبه های شرکت را کامل کنید.توجه داشته باشید که برای انتخاب نام شعبه،نباید واژه *شعبه* و *نام اصلی شرکت* در آن بکار رفته باشد.منصب های نهم شعبه در گام بعدی عنوان شده و چنانچه تاسیس شعبه مدنظر شمانباشد،این مرحله را بدون پاسخ بگذرانید.

🔷 مرحله‌ی دوازدهم: انتخاب روزنامه‌ی سالی/مالی

در این مرحله،با واردکردن تاریخ دقیق مالی خود،روزنامه شرکت خود را از فهرستی که در پنجره برای شما بازمی شود انتخاب کنید.

🔷 مرحله‌ی سیزدهم: وارد کردن متن صورت‌جلسه

در این مرحله،باید فرم مخصوص صورت جلسه موسسین،مدیران وبازرسان شرکت را بسته به منصب حقوقی آنها درشرکت بطور کامل پر کنید.(مطابق توضیحات سایت)

🔷 مرحله‌ی چهاردهم: اظهارنامه /تقاضانامه

دراین مرحله باید متن تنظیم شده جهت درخواست را شرح دهید.

🔷 مرحله‌ی پانزدهم: تکمیل اساسنامه

دراین گام تحت عنوان "تکمیل اساسنامه" می توانید جهت اطمینان روی گزینه دریافت متن اساسنانه کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شده خود را در مراحل قبل بازبینی کرده و درصورت ایجاد اشتباه یا خطایی درآن،دوباره آن را چک کرده و بازنویسی کنید .ضمنا نکات پایین ورقه را نیز مطالعه فرمایید.

🔷 مرحله‌ی شانزدهم: تکمیل شرکت‌نامه

در این گام تحت عنوان "تکمیل شرکت نامه"نیز همانند گام پیشین،می توانید با کلیک کردن گزینه ی دریافت متن شرکت نامه آن را دوباره ویرایش و بازنویسی کنید.

🔷 مرحله‌ی هفدهم: تکمیل خلاصه اظهارنامه/تقاضانامه

در این مرحله،چنانچه مدارک شناسایی و اطلاعات وارد شده ی شما درست و کامل باشد،تاییدیه را اخذکرده و مجوز صدور تبلیغات را اخذ خواهید کرد.

🔷 مرحله‌ی هجدهم: تکمیل مدارک

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت عبارتند از:

 1. شرکت نامه کامل شده (۲کپی)
 2. تقاضانامه کامل شده (۲کپی)
 3. اساسنامه کامل شده (۲کپی)
 4. چنانچه ثبت موضوع شرکت لازم به مجوزباشد،بایدجهت اخذمجوز از مراکزمربوطه اقدام کرد.
 5. کپی برابراصل مدارک شناسایی همه سهامدارلت و مدیران(درصورت تعداد بالای ۱۲نفرشرکت،مدارک هیئت نظارت تشکیل شده نیز الزامی می باشد).
 6. نسخه اصلی عدم سوءپیشینه کلیه مدیران و مدیرعامل شرکت
 7. دو کپی از صورت جلسه تبیین شده توسط مجمع عمومی موسسین.
 8. چنانچه مراحل ثبت شرکت به عهده وکیل حقوقی باشد،نسخه اصلی وکالت نامه وکیل دادگستری ضروری است.
 9. نسخه ی اظهارنامه مدیران و بازرسان شرکت.

پس از کامل کردن مدارک موردنیازفوق الذکر،گزینه پذیرش نهایی را کلیک کنید.

🔷 مرحله‌ی پایانی: پست کردن مدارک

پس از انجام مراحل بالا و تکمیل فرم های مربوطه امضاشده توسط کلیه شرکا،بوسیله اداره پست برای سازمان ثبت شرکت ها در تهران ارسال کنید.ضمنا شما ازطریق ثبت نام اینترنتی که انجام داده اید،یک شماره پیگیری دریافت خواهید کرد که در مواقع لزوم می توانید با وارد کردن آن روند کارخود را بررسی کنید.پس از زمان بررسی امور،سه واکنش در انتظار شما خواهدبود که اینجا آنهارا ذکر می کنیم:

🔷 ۱- رد شدن پرونده

چنانچه مدارک ارائه شده ی شما دارای نقص و مشکلاتی غیر قابل حل باشد،تقاضای شما از سوی سازمان ثبت شرکت ها رد خواهدشد.درصورتیکه بخواهید مجددا اقدام کنید باید تمام مراحل گفته شده را دوباره انجام داده و مجددا شماره پیگیری دریافت کنید.

🔷 ۲- ناقص بودن پرونده

چنانچه مدارک ارائه شده ی شما دارای کاستی و نقصی قابل جبران باشد،بوسیله بیانیه ای مبنی بر تکمیل و رفع نواقص پرونده مدارکتان به شما اطلاع داده خواهدشد.

🔷 ۳- صدور آگهی

چنانچه ارائه مدارک شما تاییدیه سازمان ثبت شرکت ها را ازآن خود کرده و با موفقیت روبرو شود شما باید فورا مدارک لازم را از مرکز ثبت شرکت ها دریافت کرده و اسناد مربوطه را امضا کنید سپس به مرحله بعد یعنی نشراطلاعیه و تبلیغ خواهید رسید. شما می توانید از طریق سایت روزنامه رسمی و پرداخت هزینه ی مربوطه; اطلاعیه مبنی بر تاسیس شرکت خود را با نشر آن در روزنامه رسمی کشور به اطلاع مردم برسانید.سپس باید مراکز تعطیل شده تجاری(دفترکل)را تحویل بگیرید. ضمنا سعی کنید تا چندماه پس از ثبت شرکت، برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام کنید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.