با ذکر تاریخ مختصر در مورد نام تجاری اهمیت شناخت ماهیت اسم تجاری ظاهر می شود که باید برای آن تعریفی متناسب ارائه کرد و طبیعت قانونی آن را بیان نمود. اجمالا باید اشعار داشت که اسم تجاری حقی است که ویژگی های آن، موجب تمایز آن از حقوق مالی شخصی و عینی می گردد، ولو اینکه در بعضی جاها با هم مشترکاتی دارند.
پیش از پرداختن به هر مطلب دیگر باید متذکر شد که با توجه به اینکه اسم تجاری عنصر معنوی در مؤسسه تجاری است لذا باید از عناصر معنوی دیگر که ممکن است موجب لبس نزد مردم و گمراهی آنان شود تمیز داده شود. ما درباره این تمایز در جای خود بحث خواهیم نمود.

تعریف اسم تجاری

اما یکی از کارهای سخت ارائه تعریف جامع و مانع از نام تجاری است، زیرا اسم تجاری با سایر حقوق مالکیت صنعتی و تجاری که عناصر مهمی در مؤسسه تجاری محسوب می شوند، مشتبه شده و تلبس پیدا می کند. مع ذلک چاره ای در ارائه تعریف و بحث از ماهیت اسم تجاری نمی باشد.
به منظور وصول به این مطلب، بر عهده ماست که نسبت به تعریف و تعيين طبیعت قانونی و بیان وظائف آن اقدام نماییم.
اكثر قوانین کشورها تعریفی از اسم تجاری ارائه نداده اند لكن مقصود خود را از این عبارت تبیین کرده اند.

بنابر این مطالعه خود را در این مطلب محدود به بيان تعريف نام تجاری در لغت و در اصطلاح می نمایم.


تعريف نام تجاری در لغت

نظر به اینکه در قانون تجارت عبارت "اسم تجاری" و در برخی قوانین دیگر عبارت "نام تجارتی" آمده است ابتداء معنی لغوی اسم و نام را بیان کنیم سپس به معنای واژه "تجاری " یا فارسی شده آن "تجارتی" می پردازیم.
اسم به معنای اسامه می آید، به اسد (شیر) اسامه گفته می شود که معرفه در معتل است. زیرا الف زائده دارد و اسامه اسم مردی است، ابن سکیت می گوید:
وقتی گفته می شود این اسامه است یعنی شیر است.

عده ای معتقدند که اسم مشتق از سموت و سمیت مثل علوت، علیت و سمیت فلانة زيدة و سميته بزيد، بمعنى و اسميته : مثله، فتمسي به, و هو تسمى فلان، و اذا وافق سمه اسم فلان، كما تقول: هو کنیته، و قوله تعالى: لم نجعل له من قبل سميا" : ای نظيرة يستحق مثل - اسمه و قیل مساميا يسامیه و جمع الأسماء أسام است.

در فرهنگ دهخدا این مطالب بهتر آمده است:

اسم. / ع - اسم نزد بصریان معتل اللام مشتق از سمو بمعنی علو بدلیل امثله اشتقاق او چون سمي يسمى تسميه. و سمی در تصغير و اسماء در جمع تکسیر که اسم از جهت تضمن أجلال و تشریف مناسبت با معنی سمو دارد و نام نهنده بتعين نام نیک اعلای مسمی پندارد (؟) اصل او سمو بود بر خلاف قیاس بتغیر پیوست بحذف واو و تسکین سین و زیادت همزه وصل مکسور از جهت تعذر ابتداء بساکن اسم گشت. و نزد کوفیان معتل الفاء است مشتق از وسم بمعنی داغ که علامت معرفت است چه اسم با وسم موافق درین صفت است، اصل او وسم بوده بحذف واو و زیادت همزه وصل بتغیر پیوست اسم گشت . و نزد بعضی واو مکسور بهمزه مبدل است و کوفیان امثله اشتقاق او را حمل بر قلب کنند و همه را معتل الفاء دانند و شک نیست که قلب خلاف اصل است از این جهت گفته اند که راجح قول اول است. (غیاث از تفسير بحر مواج ). || علامت . نشان . (منتهی الارب ). ج، اسماء، اسماوات . جج، اسامی، آسام . || نام . (ترجمان القرآن جرجانی ) (مؤید الفضلاء). علم.
و اما نام. ا (نفظی که بدان کسی یا چیزی را بخوانند. اسم . (حاشیه برهان قاطع چ معین ) (از فرهنگ نظام ). اسم علم چیزی . (بهار (عجم) (آنندراج ). اسم . (السامی) دانشنامه علائی). کلمه ای که به کار می برند در تعیین شخص یا چیزی و به تازی اسم گویند. (ناظم الاطباء). اسم هر کس و هر چیز که بدان شناخته شود. علم.
اما واژه تجارتی و تجاری از تجارت گرفته شده که به معنای خرید و فروش و گردانیدن مال و تصرف در سرمایه به قصد سود بری می باشد. در کتاب لسان العرب آمده است:
((تجر يتجر تجرا وتجارة: باع واشترى وكذلك اتجر وهو افتعل)).۱ در تاج العروس زبیدی نیز چنین معنی شده: ((والتجارة: تقليب المال لغرض الربح(( راغب در مفردات خویش می گوید:

التجارة: التصرف في رأس المال طلبا للريح، يقال: تجر يتجر، وتاجر وتجر، كصاحب وصحب، قال: وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ (قال الحسن بن زین : والتاء قبل الجيم أصلا لا تجي * * ** إلا لتجر نتجت و مرتجى)، فأما تجاه فأصله وجاه، و تجوب التاء للمضارعة، وقوله تعالى: الصف/۱۰]، فقد فسر هذه التجارة بقوله: ،
اما کلمه "تجارتی" فارسی شده است. یعنی تجارت را که لغتی عربی است با "ی" نسبت فارسی آورده اند. و معنای آن در کتب لغت چنین آمده است:
تجارتی ] .ت ] (ص نسبی ) منسوب به تجارت.2 تجارتی ](. )ع -فا. ] (ص نسب .) منسوب به تجارت، مربوط به امور بازرگانی
واژه تجاری (با یای مشدد) عربی است و آن گونه که در فرهنگ دهخدا آمده است همان معنای تجارتی را می دهد
تجاری ] .ت ری ی ) (ع ص نسبی ) منسوب به تجارت.
همچنین در یک فرهنگ عربی فارسی آمده است: التجاري - نسبت به التجاره است "المحل التجارى" تجارتخانه "الاتفاق التجاری" پیمان اقتصادی، "الحركة التجاريه" رواج داد و ستد بازرگانی، "الشركة التجاريه" شرکت بازرگانی
اما برخی عقیده دارند که تجاری مصدر صناعی برای فعل "تجر" می باشد و با بررسی هایی که در فرهنگ لغت عربی انجام شده هیچ یک از لغويين اصطلاح تجاری را نمی شناسند، بلکه اصل آن را می شناسند. در معجم مقاییس اللغه آمده:((التاء والجيم والراء، التجارة معروفه، ويقال: تاجر وتجر((

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.