مجمع عمومی عادی یا فوق العاده جلسات هیئت مدیره، مسئولیت ایجاد تغییر و اتخاذ تصمیمات شرکت را به عهده دارند.موسسه حقوقی پایش در این مقاله تلاش و کوشش نموده است تا درباره ی تفاوت مجامع عادی و فوق العاده مطالبی را ارائه نماید مقاله را تا انتها مطالعه نمایید و چنانچه با هر سوال و موردی روبرو شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

در صورت لزوم هیئت مدیره شرکت و هم چنین بازرسان می توانند مجمع عمومی عادی را به صورت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند که به آن مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده می گویند. لازم به ذکر است در صورت انجام این امر بایستی صورت جلسه در آگهی شرکت آورده شود.مطابق ماده 92 هیئت مدیره و هم چنین بازرس و بازرسان شرکت قادر می باشند در هنگام به پایان رسیدن مدت زمان مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کنند در این صورت باید در آگهی دعوت دستور جلیه محمع قید گردد.

تفاوت مجمع عمومی عادی سالیانه با مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

تفاوت مجمع عمومی عادی سالیانه با مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بدین صورت می باشد که مجمع عمومی عادی سالیانه، سالی یک مرتبه جهت رسیدگی به صورت های مالی شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود خود میان سهامداران شرکت در هنگامی که در اساسنامه قید شده است تشکیل می گردد. ولی در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هیئت مدیره شرکت و هم چنین بازرسان می توانند مجمع عمومی عادی را به صورت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند.مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور حداقل بیشتر از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت می‌یابد و تصمیم های شرکت همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد.در مجمع عمومی عادی سالیانه مهلت قانونی تشکیل مطابق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت می‌باشد.هم چنین دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی عادی سالیانه، باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت صورت بگیرد. فاصله بین انتشار آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد.همچنین مطابق ماده 92 هیئت مدیره و هم چنین بازرس و بازرسان شرکت قادر می باشند در هنگام به پایان رسیدن مدت زمان مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کنند در این صورت باید در آگهی دعوت دستور جلیه مجمع قید گردد.

تفاوت مجمع عمومی فوق العاده وعادی بطور فوق العاده

تفاوت مجمع عمومی فوق العاده وعادی بطور فوق العاده در این است که امکان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در هر زمانی بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره بورس، و یا با عدم حضور وی، بنا به دعوت نائب رئیس، یا بنا بر درخواست مکتوب یک ثلث اعضا و ظرف 2 هفته پس از تحویل درخواست ، بنا به دعوت دبیر کل سازمان وجود دارد.دبیر کل سازمان موظف است 3روز تمام مانده به تاریخ برگزاری مجمع، به شکلی اطلاعیه برگزاری مجمع را با قید تاریخ، ساعت و مکان و دستور جلسه را به آگاهی کارگزاران بورس برساند.مجمع عمومی فوق العاده درباره موضوعاتی نظیر اصلاح اساسنامه برگزار می شود و یک روز معاملاتی مانده به تشکیل مجمع، شروع زمان توقف نماد شرکت می باشد.

 

تفاوت مجمع عمومی عادی با فوق العاده

 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده چیست؟

به موجب ماده 92 هیئت مدیره و هم چنین بازرس و بازرسان شرکت قادر می باشند در هنگام به پایان رسیدن مدت زمان مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کنند در این صورت باید در آگهی دعوت دستور جلیه مجمع قید گردد.

فرق مجمع عادی و فوق العاده

مجمع عمومی عادی مجمعی می باشد که از نظر کاربرد وعمومی بودن در قیاس یا مجمع های عمومی دیگر مهم است و بسیار با اهمیت است.به طور معمول مجمع عمومی عادی سالی یک مرتبه در موعدی که اساسنامه مشخص نموده باشد تشکیل می شود و در مواردی اعم از وظایف تعیین شده در اساسنامه،مبحث،ارزیابی و تصمیمی گیری می کندولی مجمع عمومی فوق العاده مجمعی می باشد که از اجتماع سهامداران شرکت تشکیل می شود ودر مواقع الزامی واضطراری ودر وقتی که موضوع فوق العاده ای در میان باشد تشکیل می گردد به موجب همین امر تشکیل این جلسه برخلاف مجمع عمومی عادی از نظم وانضباط خاصی تبعیت نمی نماید.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرق مجمع عادی و فوق العاده می توانید با شماره تلفن های 32711327-026 و 26655156-021 تماس بگیرید.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

 1. افزایش یا کاهش سرمایه.
 2. محتوی اساسنامه مستعد تغییراتی از قبیل موارد ذیل می باشد: تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و موارد دیگری که بر اساس قانون تجارت ، تغییر در اساسنامه امکان پذیر است.
 3. انحلال شرکت.

اختیارات مجمع عمومی عادی

عدم پذیرش صلاحیت مجمع عمومی عادی در محدوده اختیارت مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد و موارد زیر:

 1. تعیین اعضاء هیئت مدیره (اصلی و علی البدل)
 2. تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل)
 3. تصویب ترازنامه مالی.
 4. تعیین پاداش مدیران و..

موسسه حقوقی پایش آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم ثبت شرکت می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تفاوت مجمع عمومی با فوق العاده می توانید با شماره تلفن های 32711327-026و 26655156-021 تماس بگیرید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده بورس

 • موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت
 • کاهش یا افزایش سرمایه
 • انحلال شرکت
 •  در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

تفاوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده

در مطالب بالا درباره تفاوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده مطالبی ارائه شده است.برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید  با شماره تلفن های 32711327-026و 26655156-021 تماس بگیرید.

 

ثبت شرکت پایش

 

موارد تغییرات و تصمیمات شرکتها

 1. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل.
 2. نقل و انتقال سهام.
 3. انتخاب اعضای هئیت مدیره.
 4. تغییر آدرس.
 5. افزایش و کاهش سرمایه.
 6. تصویب ترازنامه مالی.
 7. ورود و خروج شرکاء.
 8. تبدیل سهام به با نام و بی نام.
 9. تغییر موضوع شرکت.
 10. تغییر در حق امضا.
 11. انحلال شرکت.

اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه و زمان برگزاری آن

مجمع عمومی عادی سالیانه در زمان مندرج در اساسنامه شرکت جهت بررسی صورت‌های مالی شرکت، بررسی گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام، یک بار در سال برگزار می شود. شرکت بیش از نصف سهامداران نسبت به تعداد سهام به مجمع عمومی عادی رسمیت می بخشد با رای اکثریت به اضافه 1 شرکت کنندگان در جلسه، تصمیمات متخذه رسمی و دارای اعتبار قانونی می شوند.

بر اساس قانون تجارت ، 4 ماه پس از خاتمه سال مالی ، مهلت قانونی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه است. سهامداران از طریق چاپ اطلاعیه در روزنامه پر تیراژ ، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به مجمع عمومی دعوت می شوند. حد فاصل زمانی بین انتشار اطلاعیه و برگزاری مجمع دست کم 10 و حداکثر 14 روز است.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم خاطر نشان می شویم که موسسه حقوقی پایش آماده ارائه خدمات ثبتی به متقاضیان محترم می باشد با شماره تلفن های 32711327-026 و 26655156-021 تماس حاصل نمایید و کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

احمدکلی

باسلام وخسته نباشید چند سوال درخصوص ارزش سهامهای مهمان وباارزش داشتم متشکرم

پاسخ
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.