در دنیای امروزه که همه چیز بر طبق سهام و کسب سود انجام میگیرد ، افراد برای اولین بار که به بازار های بورسی وارد می شوند امکان مواجه شدن با واژه ها و ماهیت های مجمع عمومی فوق العاده و عادی وجود دارد و به دلیل اطلاع نداشتن از آن ها دچار سردرگمی می شوند . ما در ادامه این متن به تشریح مواردی برای اطلاع از تفاوت های مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در ادامه همراه ما باشید .

انواع مجامع عمومی شرکت ها

از مهم ترین ارکان تصمیم گیرنده در شرکت ها می توان به مجامع عمومی در شرکتهای سهامی اشاره کرد . بر اساس ماده 72 قوانین تجارت ، این مجامع از اجتماع صاحبان سهام بوجود خواهند آمد .در این مجامع بر طبق قانون حضور حداکثر اعضا برای تصمیم گیری الزامی می باشد . تعدد و نیز مشخصات سهامداران که در مجامع شرکت کرده اند در اساسنامه ذکر خواهد شد مگر در صورتی که قانون برای آن ها تصمیم گیری کرده باشد .

انواع مجامع بر طبق قوانین تجاری شامل موارد زیر است :

 • مجمع عمومی موسس
 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده

در این مقاله ما به تشریح مجامع عمومی فوق العاده و عادی می پردازیم . در صورت پیش آمدن هر سوالی برای تشکیل این مجامع تنها کافی است با کارشناسان ثبتی موسسه پایش تماس حاصل فرموده تا آن ها با در نظر داشتن تجارب خود ، شما را در انجام امورات ثبتی و تغییرات در شرکت ها یاری کنند.

تفاوت مجمع عمومی عادی با فوق العاده

 

مجمع عمومی عادی چیست؟

به صورت کلی به گردهمایی های که صاحبان سهام دور یکدیگر جمع شده و این گردهمایی در اساسنامه شرکت ثبت شده و درآن با تعیین تعداد افراد حاضر در این مجامع مجمع عمومی گفته می شود. هر مجمع عمومی در شرکت باید به صورت سالانه تشکیل شود. اهداف تشکیل مجامع عمومی اتخاذ تصمیمات مهم و حیاتی برای ادامه حیات شرکت می باشد . برای اعمال تصمیمات مربوطه باید حداقل نصف اعضا در شرکت حضور داشته باشند در این میان رای اکثریت در اتخاذ تصمیمات شرکت حیاتی می باشد.

وظایف مجمع عمومی

در مجامع عمومی تصمیمات مهمی را برای ادامه حیات شرکت انجام خواهند داد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد که برای ادامه فعالیت شرکت مهمی تلقی می شود.

 • مشخص کردن اعضا هیئت مدیره
 • معین ساختن بازرسین شرکت
 • معین کردن پاداش مدیران
 • تصویب یا رد اعضای هیئت مدیره و بازرسین در شرکت و سهامداران
 • تعیین عملکرد و وظایف شرکت و اقدامات آینده شرکت
 • انجام تغییرات در شرکت ها

مصوبات مجمع عمومی عادی

تمامی مصوباتی که در مجمع عمومی عادی که به همراه اکثریت آرا و حضار دارای اعتبار خواهد بود.در این مجامع برای انتخاب مدیران و بازرسان ، تعداد رای های هر شخص رای دهنده را در تعداد مدیرانی که نیاز به انتخاب است ضرب می کنند و حق رای هرکدام از رای دهنده ها را بر طبق حاصل ضرب رای آن ها خواهد بود.

ثبت اجباری تصمیمات در مجامع عمومی

بر طبق ماده 106 قانون تجارت در صورت تشکیل مجامع عمومی باید یک برگ از موارد تغییر در شرکت که به آن ها رسیدگی شده در صورتجلسه درج شده و به مراجع ثبت شرکت ها ارائه شود.

 • انتخاب مدیران و بازرسین شرکت
 • تصویب ترازنامه شرکت
 • اقدام به افزایش یا کاهش سرمایه
 • ایجاد تغییرات در اساسنامه
 • منحل کردن و ارائه مدارک تصفیه شرکت

تمامی این موارد در صورت تغییر باید در روزنامه کثیرالانتشار درج گردد.
 

مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

منظور از مجامع عمومی فوق العاده و تفاوت اصلی آن با مجامع عمومی عادی در زمانی مشخص می شود که که در زمان تصمیم گیری نیازی به رای سهامداران خواهد بود که باید تصمیم گیری ها را در مجامع عمومی فوق العاده انجام داد.

وظایف مجمع فوق العاده

به اجتماعی که صاحبان سهام یک شرکت گرد هم می آیند مجامع می گویند در مجامع عمومی فوق العاده تنها موارد زیر انجام می پذیرد.

 • اصلاح و یا تغییر در مواد اساسنامه شرکت
 • انجام کاهش یا افزایش در سرمایه
 • منحل کردن شرکت

برای انجام امور بازگو شده در فوق و تصمیم گیری در شرکت ها باید بیشتر از نیمی از سهامداران که اجازه و حق امضا دارند در این مجامع شرکت کنند تا بتوان این مجامع را تشکیل داد. هم چنین در زمان رای گیری باید رای دوسوم حضار را لحاظ کرد. مواردی مانند تغییر در موضوع فعالیت و تغییر آدرس و تبدیلات سهام بانام به بی نام و هرگونه تغییرات در شرکت ها در این مجامع انجام خواهد شد. در صورتی که سهامداران در زمان نوبت اولیه تشکیل مجامع فوق العاده حضور پیدا نکنند ، مقام دعوت کننده اشخاص وظیفه آن را دارد که برای نوبت دوم سهامداران را در این مجامع دعوت کنند در این میان در صورتی که یک سوم از سهامداران در این مجامع حضور یابند ، می توان رای آن ها را در تصمیم گیری ها موثر دانست. در این میان در زمان درج آگهی دعوت مجمع فوق العاده باید در صورت تشکیل جلسه برای دومین دفعه نتیجه را برای توضیح تشکیل جلسه دوم باید دلیل عدم حدنصاب سهامداران را قید کنند.

 

ثبت شرکت پایش

 

تفاوت مجمع عمومی عادی با فوق العاده چیست؟

تفاوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده را می توان اینگونه مطرح کرد که مجامع عمومی عادی در سال تنها یکبار به جهت رسیدگی به صورت ها مالی و نیز در رسیدگی به تقسیمات سود و زیان بین سهامداران شرکت ها تشکیل خواهد شد اما در مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده ، هیئت مدیره و مدیران شرکت این توانایی را دارند که مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل دهند . در مجامع عمومی عادی سالانه را می توان با حضور تعداد حداقل و بیش از نیمی از سهامداران بر اساس سهام آن ها تشکیل شود و تصمیمات مهم را برای تغییرات در شرکت اتخاذ کنند. در مجامع عادی سالانه زمان قانونی بر اساس قوانین تجارت حداکثر تا 4 ماه خواهد بود که این زمان از زمان پایان سال مالی انجام پذیر است . برای دعوت از سهامداران شرکت در مجامع عمومی سالانه با دعوت صاحبان سهام از راه انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و سایت های رسمی یا بورس امکان پذیر است . از زمان تشکیل مجامع و درج آگهی 10 تا 40 روز زمان سپری خواهد شد.  برای درک بهتر تفاوت مجامع عادی و فوق العاده می توان به اهمیت کاربردی مجامع با یکدیگر اشاره کرد. در صورت کلی ، مجامع عمومی عادی در سال تنها یکبار تشکیل خواهد شد و این زمان در متن اساسنامه شرکت قید خواهد شد و در این مجمع اقداماتی شامل وظایف و ارزیابی ها و تصمیمات درج خواهد شد . از سوی دیگر مجامع عمومی فوق العاده از اجتماع سهامداران تشکیل خواهد شد . در صورت الزام و در مواقع ضروری تشکیل می شود. مواقع ضروری زمانی که موضوع فوق العاده مطرح باشد انجام می پذیرد . به این ترتیب تشکیل مجامع فوق العاده بر خلاف مجامع عمومی دارای نظم و زمان از پیش مشخص شده نخواهد بود و در صورت اضطرار از سوی اعضای هیئت مدیره و موسسان تشکیل می شود.

 

اطلاعیه تشکیل مجامع عمومی به چه نحوی است؟

برای تشکیل مجامع عمومی عادی به صورت زیر به سهامداران ابلاغ خواهد شد

 • انتشار اطلاعیه در روزنامه دارای تیراژ بالای منتخب
 •  پایگاه الکترونیکی سازمان بورس
 •  پایگاه الکترونیکی شرکت

در این میان لازم به ذکر است که این اطلاعیه ها باید در حداقل 10روز قبل از تشکیل مجامع انتشار یافته و این آگهی ها و ابلاغیه ها تا 40 روز زمان و اعتبار خواهند داشت. جلسات مجامع تنها با حضور اعضایی که مشخصات آن ها در اساسنامه قید شده تشکیل می شود. برای تسلیم تصمیمات و تایید تغییرات حضور حداکثر اعضا الزامی است .

تغییرات در مجامع عمومی و فوق العاده
 • انتخاب بازرسان علی البدل و اصلی شرکت
 • انتقال سهام در شرکت
 • تعیین اعضای هیئت مدیره در شرکت
 • تغییرات در آدرس شرکت
 • تصویب کردن و یا رد ترازنامه
 • امکان ایجاد سهام با نام به بی نام و برعکس
 • تغییر موضوعات شرکت
 • امکان و انجام تغییر موضوع در فعالیت شرکت
 • تغییر در حق امضا داران

در صورت تمایل برای تشکیل مجامع عمومی و فوق العاده در شرکت برای رسیدگی به تغییرات و نیز انجام امورات حقوقی خود بهتر است با کارشناسان مجرب ثبتی و حقوقی در تماس باشید . در این میان ما به شما موسسه حقوقی پایش را پیشنهاد خواهیم کرد . این موسسه با بهره گیری از تجربیات سال ها خدمات شایسته خود آماده انجام امور حقوقی شما متقاضیان خواهد بود. شما می توانید برای بهره مندی از مشاوره رایگان این موسسه با شماره تماس های درج شده در این صفحه تماس حاصل فرموده تا در کم ترین زمان کارشناسان موسسه شما را راهنمایی کنند .

 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

احمدکلی

باسلام وخسته نباشید چند سوال درخصوص ارزش سهامهای مهمان وباارزش داشتم متشکرم

پاسخ
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.