مدت اعتبار طرح صنعتی

مدت اعتبار طرح صنعتی

در این بخش از مدت اعتبار گواهی نامه طرح، تمدید و چگونگی و تشریفات تمدید آن بحث خواهد شد.

مدت اعتبار و تمدید اعتبار طرح صنعتی

در نظام حقوقی ایران طبق ماده 28 قانون ثبت اختراعات و....مصوب 1386 مدت اعتبار طرح صنعتی ، پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط ، تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت اضافی شش ماه برای پرداخت هزینه تمدید با پرداخت جریمه تاخیر به عنوان ارفاق در نظر گرفته خواهد شد.

چگونگی تمدید طرح صنعتی

تمدید اعتبار طرح نیاز به درخواست دارد که باید ظرف 6 ماه قبل از پایان مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی، در هر دوره به مرجع ثبت تسلیم گردد.

در صورت عدم درخواست تمدید اعتبار طرح در مهلت یاد شده و پس از پایان مدت اعتبار طرح ثبت شده، صاحب طرح یا قائم مقام وی حق دارد ظرف 6ماه با پرداخت جریمه تاخیر، ثبت تمدید مدت اعتبار را خواستار شود و اگر در این مدت اضافی قانونی، درخواست ثبت تمدید اعتبار به عمل نیاید، ثبت طرح صنعتی و گواهی نامه صادره خود به خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.( ماده 89 آئین نامه)

جهت مطالعه در زمینه ثبت طرح صنعتی به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

مراحل تمدید اعتبار طرح صنعتی

تشریفات تمدید اعتبار طرح صنعتی به شرح زیراست:

الف- تسلیم درخواست ثبت تمدید طرح به مرجع ثبت

مالک طرح یا نماینده قانونی وی مکلف است درخواست تمدید ثبت طرح را در دو نسخه تهیه و پس از امضاء والصاق تصویر نمونه طرح و پیوست رسید پرداخت هزینه مربوط ، به مرجع ثبت تسلیم کند.

هزینه حق ثبت تمدید طرح به ازاء یک طبقه از موضوع طرح برای 5سال دوم، اگر متقاضی شخص حقیقی باشد مبلغ 000/900 ریال و اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، مبلغ 000/700/2 ریال و برای هر طبقه اضافی مبلغ000/200 ریال برای شخص حقیقی و مبلغ 000/600 ریال برای شخص حقوقی و جریمه آن به ترتیب 000/200 ریال و 000/600 ریال و جریمه تاخیر این دوره نیز به ترتیب 000/200 ریال و 000/600 ریال است و هزینه تمدید ثبت اعتبار برای 5سال سوم به ازاء یک طبقه برای شخص حقوقی مبلغ 000/450 ریال و هرطبقه اضافی 000/100 ریال وبرای شخص حقوقی به ازاء یک طبقه 000/350/1 ریال و هر طبقه اضافی 000/300 ریال و جریمه تاخیر به ترتیب 000/000/100 ریال و 000/300 ریال است ومتقاضیان خارجی باید معادل ارزی مبالغ ریالی مذکور را به نرخ رسمی بپردازند.(ضمیمه شماره 2جدول هزینه های آئین نامه)

ب –ثبت درخواست تمدید اعتبار طرح

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید اعتبار وضمائم، آن را در دفتر مربوط، به ثبت رسانده و بر روی هریک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت وشماره ثبت آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.( ماده 90 آئین نامه)

ج- مشخصات درخواست ثبت تمدید اعتبارطرح

درخواست تمدید اعتبار طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد:

1. شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه وطرح صنعتی ای که تمدید اعتبار آن مورد درخواست است

2.طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی

3.اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

4. مدارک مثبت هویت متقاضی، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود( ماده 91 آئین نامه)

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.