ثبت تمدید اعتبار طرح صنعتی

ثبت تمدید اعتبار دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط، گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم پیش بینی شده در آئین نامه صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد.

گواهی نامه تمدید شامل مندرجات گواهی نامه اصلی ، با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر، ثبت و گواهی نامه تمدید اعتبار طرح صنعتی را براساس آن تصحیح نماید.

هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال و ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالک خواهد بود. تمدید ثبت طرح صنعتی، هیچ گونه تغییری در آخرین شکل ثبت آن نمی تواند به وجود آورد مگر آن که مالک طرح، تغییرات را به طور جداگانه کتباً و همراه با مدارک جهت ضبط در سوابق به مرجع ثبت اعلام و مراتب تغییر به ثبت رسیده باشد( مواد 92و93 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و...)

تغییرات در طرح صنعتی ثبت شده

اگر مالک طرح صنعتی بخواهد در نام، نشانی ،تابعیت و اقامتگاه مربوط به طرح تغییری بدهد یا از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده اعراض کند، مکلف است مراتب را کتباً جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت، اعلام نماید و رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات را نیز پیوست درخواست کند. تغییرات طبق مواد 96 و 99 آئین نامه آگهی خواهد شد. در آگهی تغییر، ذکر عنوان طرح، شماره ثبت موارد تغییر، ضروری است ( ماده 96 آئین نامه)

مجموعه ثبتی پایش مجری انحصاری ثبت شرکت و ثبت برند

اعراض نسبت به طرح صنعتی

با توجه به این که صاحب طرح، مالک آن است می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر، اعراض کند.در این صورت باید مدارک ذیل پیوست درخواست اعراض گردد:

یک- اقرارنامه رسمی مبنی براعراض به امضاء مالک طرح صنعتی

دو- اصل گواهی نامه طرح صنعتی ثبت شده

سه- مدارک نمایندگی ثانونی در صورت وجود

اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح ثبت شده مشروط براین است که بهره برداری از طرح در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است به دیگری واگذار نشده باشد.

در صورت اعراض مالک از حقوق ناشی از مالکیت طرح صنعتی، حق ثبت وسایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.( ماده 97 آئین نامه)

کلیه تغییرات در طرح صنعتی ثبت شده و اعراض آن از حقوق آن، در صفحه مخصوص مربوط به طرح صنعتی، ثبت ودر ظهر گواهی نامه طرح صنعتی مراتب درج می گردد.

مراتب اعراض از حقوق طرح صنعتی، پس از ثبت به هزینه متقاضی و اعراض کننده ظرف مدت 30 روز از تاریخ ثبت، در روزنامه رسمی آگهی می شود و تا زمانی که اعراض به ثبت نرسیده، درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، ثبت اعراض منوط به پرداخت هزینه مقرر ودر صورت لزوم، هزینه انتشارآگهی مربوط خواهد بود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.