مرحله بعدی ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها می باشد که طبق ماده ۱۸ لایحه و سایر مواد قانونی مربوطه بایستی مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود:

اساسنامه شرکت که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد که طبق رویه عملی اداره ثبت شرکت ها بایستی در دو نسخه باشد.

 1. صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس که بایستی مطابق ماده ۱۰۵ لایحه اصلاحی تنظیم شود(در دو نسخه
 2. اعلاميه قبولی مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت طی صورتجلسه هیأت مدیره (در دو نسخه)
 3. آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس
 4. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیران
 5. گواهی بانکی مبنی بر واریز نقدی حداقل ۳۵/ سرمایه شرکت

طبق ماده ۱۹۵ ق.ت ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جميع مقررات قانون ثبت شرکتها است و طبق ماده ۱۹۶ ق.ت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود. لذا اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت در نظامنامه قانون تجارت مصوب 15/3/1311 وزارت عدلیه بیان شده است ولی از آنجا که در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص در 24/12/47 مقررات خاصی تدوین شده است لذا در صورت تعارض بين نظامنامه ولايحه اصلاحی، مقررات لایحه اصلاحی حاکم است.

در مواردی که لایحه اصلاحی در خصوص آن مطلبی بیان ننموده، نظامنامه حاکم خواهد بود. با این توضیح بایستی گفت که اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام در ماده ۱۸ لایحه اصلاحی بیان شده است و بنظر می رسد که در شرکت های سهامی عام، تقاضانامه مندرج در ماده ۳ نظامنامه موضوعیت نداشته و جای آن را اظهارنامه مندرج در ماده ۷ لایحه اصلاحی گرفته است و از سوی دیگر در شرکت های سهامی عام تنظیم شرکت نامه مندرج در ماده ۱ نظامنامه منتفی است و اسناد دیگر از جمله ورقه تعهد سهام و صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس نقش شرکت نامه را ایفا می نماید و از سوی دیگر بند الف ماده ۴ نظامنامه که در خصوص اسناد لازم برای ثبت شرکت سهامی است نسخ شده است ولی بنظر می رسد که بقیه مقررات نظامنامه در خصوص شرکت های سهامی هنوز هم حاکم است.

ثبت شرکت سهامی عام

طبق ماده ۲ نظامنامه، شرکت های تجاری باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند و طبق تبصره ماده ۲ در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، ثبت در دفتر محكمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود.

ليكن شرکت باید ظرف سه ماه از تاريخ تأسيس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند. ولی بنظر می رسد که در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص طبق قسمت اخیر ماده ۶ لايحه، ثبت شرکتهای سهامی عام و خاص در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستانها در دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد در اداره ثبت اسناد و املاک محل انجام می شود و در صورتی که در مرکز اصلی شرکت اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد طبق تبصره ماده ۲ نظامنامه عمل خواهد شد. بنابراین برای تعیین محل ثبت شرکت، مرکز اصلی شرکت ملاک خواهد بود. (ماده ۲ نظامنامه)

بعد از ثبت شرکت، متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه (اظهارنامه را با قید تاریخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور کرده به تقاضا کننده بدهد، این سند، سند ثبت شرکت خواهد بود. (ماده ۵ نظامنامه) و قانونگذار در ماده ۱۹ لایحه اصلاحی مکلف نموده که شرکت بایستی تا شش ماه از تاريخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این نظامنامه به ثبت برسد.

پس از اتمام ثبت شرکت، طبق ماده ۱۹۸ ق.ت و ماده ۶ نظامنامه بایستی در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکت نامه (در شرکت سهامی عام اظهارنامه) و منضمات آن به توسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه (روزنامه رسمی) و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منشر شود.

خلاصه شرکت نامه

و طبق ماده ۸ نظامنامه هرگاه شرکت در چندین حوزه محکمه ابتدایی شعبه داشته باشد انتشارات مذکور فوق باید به نحوی که در ماده ۶ مقرر است در محل وقوع شعبه نیز على حده به عمل آید و ماده ۱۹۹ ق.ت نیز مؤید این امر است.

طبق ماده ۷ نظامنامه، خلاصه مذکور در ماده ۶ (خلاصه شرکت نامه و منضمات آن) باید متضمن نکات ذیل باشد:

 1. نمره و تاریخ ثبت شرکت
 2. مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخته شده و مقداری که شرکاء پرداخت آن را تعهد کرده اند.)
 3. اسامی مدیر یا مدیران
 4. تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد و در شرکتهای تضامنی و شرکت های مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکاء ضامن نیز منتشر شود.

البته غیر از تشریفات فوق قانونگذار در ماده ۲۰۱ ق.ت و تبصره آن در مورد شرکت های ایرانی و خارجی تکلیف دیگری نیز مقرر نموده است. ماده ۲۰۱ مقرر می دارد:

«در هر گونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می شود، سرمایه شرکت باید صریحا ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخت نشده، قسمتی که پرداخت شده نیز باید صريحة معين شود، شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد و طبق تبصره ماده ۲۰۱ شرکت های خارجی که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول این ماده خواهند بود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.