توضیحی برای نیاز بشر در بوجود آمدن قوانین مالکیت فکری،معنوی و صنعتی
بشر زمانی برای زنده ماندن به غارها پناه برده و با پوست حیوانات و برگ درختان بدن خود را از گزند سرما وگرمای طاقت فرسا حفظ کرده و برای ادامه زندگی، از طریق شکار حیوانات و ماهی گیری با ابزار ساده امرار معاش می کرده است و سپس به رام کردن حیوانات و کشت و زرع با وسایل ابتدایی، روزگار می گذرانده است ولی ذهن خلاق انسان ،هرگز از تلاش بازنمانده و دائم در تلاش است تا نیازهای مادی و معنوی خود را بهتر وبیشتر برآورده سازد. البته نیازهای انسان حدود و ثغور خاصی ندارد و هر روز نیاز وی بیشتر و متفاوت تر خواهد شد و درنتیجه برای برآوردن نیازهای خود باید به ابزار جدیدتر و پیچیده تری دسترسی پیدا کند و آن مسیر نیست، مگر اینکه از طریق تفکر بیشتر، به خرد و تکنیک بهتری برسد و از اوهام و تفکر صحیح و منطقی کشف و از آن به شکل معقول بهره بگیرد و در انتظار معجزه غیر منطقی نمانده و خود را در مسیر اتفاقات، رها نسازد و از طریق نیروی تفکر دریابد که می تواند به جای استفاده از عوامل زودگذر وناپایدار طبیعت، از نیروهای مطمئن تر و ابزار فنی ساخت و وسایل ابداعی خود در تولید محصولات مورد نیاز، استفاده کند.
اختراع ماشین های حمل و نقل و ماشین آلات تولید، امروزه جای نیروی حیوانات و انسان ها را گرفته و برمیزان تولید و ظرافت و دقت در کیفیت و مرغوبیت محصولات صنعتی و کشاورزی افزوده است.
انسان هرروز در اثر بهره گیری از هوش و ذهن خلاق خود، به فنون و تکنیک های جدیدتری دست رسی پیدا می کند. راه های ارتباطی را آسان تر می کند. برحوادث قهریه بیشتر و بهتر تسلط پیدا کرده و موفق به کشف اسرار محیرالعقولی می گردد. وسایل حمل و نقل زمینی،دریایی و هوائی که قلا در مخلیه وی نیز خطور نمی کرده ،با تلاش فکری خود ساخته و می سازد تا بتواند به نیازها وخواسته های مختلف خود برسد و در اثرتکاپو درراه کسب دانش، به آنجا رسیده که امروزه توانسته است انرژی اتم را نیز مهار کرده و آن را در راه تولید و رفع نیازهای معاشی، درمانی و بهداشتی و اقتصادی به کار ببرد. البته امیدواریم که بشر از جاده عقل و خرد خارج نشده و کره زمین را با استفاده ازاین انرژی به تخریب نکشاند و یا به کلی آن را نابود نسازد.
ناگفته نماد که ذهن انسان حالت ایستائی ندارد و باید در انتظار شگفتی های بهتر و خلاقیت بیشتری نیز بوده تا در سایه اختراعات جدید بتوان راحت تر زندگی کرد.
پدیده های فکری انسان را نمی توان از نظر سابقه تاریخی به دوران خاصی نسبت داد، بلکه بشر از همان زمان که پا به عرصه وجود نهاده، توانایی اندیشیدن را به همراه داشته ولی این قدرت یا تشعشعات مغزی او به شکل های مختلف و در جهات متفاوت در جریان قرار گرفته است . یعنی در عین حال که برای چگونگی ادامه حیات می اندیشیده، به امور طبیعت و ماورای طبیعت نیز فکر می کرده و درصدد کشف بسیاری از حقایق جهان، بوده هرچند بارها به بیراهه کشیده شده و در کشف حقیقت، اشتباهات بزرگی نیز مرتکب شده است ولی در این راه، یاس و ناامیدی به خود راه نداده و مسیر خود را همچنان می پیماید.
اگر درصدد یافتن پدیده ای به نام علم یا دانش مستقل باشیم، نمی توان تاریخ مشخص و معینی را برای پیدایش هیچ علمی پیدا کرد و اصولا کسی نمی تواند مدعی گردد که علم به وسیله چه کسی یا چه گروهی ودرچه زمانی ،یکباره پایه گذاری شده است.
اصولا پیدایش هر رشته علمی، تدریجی و برخاسته از نیاز خاص آدمیان بوده است و به این نیاز بوده که انسان را به تفکر و تلاش ذهنی واداشته است.
با این ترتیب می توان گفت ، دستیابی به سرآغاز علم و تفکرات علمی و پیدایش مستقل یک علم کاری عبث خواهد بود. البته علوم انسانی نظیر علوم اقتصادی، اجتماعی و حقوق نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود. بنابراین مدارک مربوط به سوابق تاریخی وجود آنها ممکن است چندان دقیق نباشد.
از آنجایی که پدیده های فکری و آفرینش های ذهنی ،پایه اصلی تحولات زندگی بشری است، باید مورد احترام و حمایت لازم و کافی قرار گیرد، تا انگیزه ای برای تلاش فکری بیشتر وبهتر متفکران و اندیشمندان باشد.
با هدف تشویق و ترغیب صاحبان اندیشه سازنده و خلاق، در جهان موضوع مالکیت فکری و صنعتی و حمایت از این نوع مالکیت ،مطرح و در بسیاری از کشورها مورد حمایت قرار گرفته است.
امروزه حقوق ناشی از مالکیت فکری، که در واقع حقوق حاصل از آفرینش ها و خلاقیت های ذهنی و فکری است ،در زمینه های گوناگون عملی، ادبی ،هنری، صنعتی، کشاورزی و تجارتی آن چنان گسترش یافته که عملا در تمامی سطوح زندگی انسان ها نفوذ کرده است و همین گستردگی، سب و دلیل یا عامل موجه و محکم احساس اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و افزایش این حمایت گردیده است تا به ترویج پدیده های فکری کمک کند.
ارتباطات مادی و معنوی و مبادلات اقتصادی بین المللی، به علت نیازهای گوناگون انسان ها و نیاز کشورهای جهان به همدیگر و وابستگی فراوان بین آنها، در رفع مشکلات و احتیاجات مختلف دولت ها، باعث شده است که تقریباً از اوایل قرن نوزدهم، علاوه برحمایت ملی حقوق مالکیت فکری، تلاش های بین المللی فراوانی برای حمایت برون مرزی و جهانی صورت گیرد و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه متعددی بین دولت ها، منعقد گردد وضوابط کلی جهانی به وجود آید تا دولت های عضو معاهدات بین المللی، متعهد گردند در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی اتباع اعضاء معاهدات در کشور خود، ضوابطی وضع و از حقوق اتباع دیگر کشورها پشتیبانی کنند.
افزایش تعداد کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و پراکندگی ضوابط در حوزه های مالکیت فکری و صنعتی وآثار حاصل از این پراکندگی، نیاز به مدیریت بین المللی پیدا کرد لذا امروزه اکثر معاهدات بین المللی، تحت نظارت و مدیریت سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفته اند و کنوانسیونی که این مدیریت را به وجود آورده، کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری یا کنوانسیون« wipo»نام دارد.
این سازمان در واقع ادغام شده و تکامل یافته دودفتر بین المللی پیش بینی شده در کنوانسیون های مورخ 20 مارس 1883 مربوط به حمایت بین المللی مالکیت صنعتی و مورخ 9 سپتامبر 1886 مربوط به مالکیت فکری و هنری است که مراحل مختلفی را گذرانده و درسال 1974 به یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل، تبدیل شده است.
سازمان جهانی مالکیت فکری دو هدف اساسی را تعقیب می کند.
هدف نخست آن عبارت از تقویت و ارتقای بنیان حمایت از حقوق مالکیت فکری وصنعتی، در سراسر جهان ،از طریق جلب همکاری دولت ها و برقراری ارتباط و ایجاد همگونی با سایر سازمان های بین المللی است.
هدف دوم عبارت است از ایجاد رابطه و فراهم ساختن اسباب همکاری بین اتحادیه های ناشی از معاهدات بین المللی تحت نظارت و مدیریت سازمان وایپو، که برای رسیدن به اهداف مذکور، علاوه برانجام امور اداری، در راستای مدیریت و نظارت اتحادیه ای تحت مدیریت خود، به امور زیر نیز می پردازد:
1. فراهم کردن طرح هایی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی و به مرحله اجرا درآوردن طرح های پیشنهادی،از طریق تشویق به انعقاد قراردادهای بین المللی.
2. اجرای برنامه های اعطای کمک های فنی، حقوقی به کشورها، در زمینه حقوق مالکیت فکری و صنعتی.
3. اقدامات لازم در زمینه طبقه بندی و یکسان سازی بین المللی، یا ایجاد معیارها و استانداردهای جهانی، از طریق همکاری بین دستگاه ها و مراجع مسئول حفاظت حقوق مالکیت صنعتی، در زمینه مستندسازی حق اختراع، علائم صنعتی و تجاری و همچنین طرح های صنعتی.
دولت هایی حق عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری دارند که عضو یکی از اتحادیه های معاهدات تحت نظارت وایپو بوده یا دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1. عضو سازمان ملل متحد، یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد یا آژانس بین المللی انرژی اتمی باشند.
2.یکی از طرف های اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باشند.
3. از طرف مجمع عمومی وایپو برای الحاق به کنوانسیون وایپو دعوت شده باشند.
دولت هایی که عضو وایپو می شوند، هیچ تعهدی در مورد سایر معاهدات تحت نظارت وایپو ندارند.
الحاق به وایپو از طریق سپردن سند الحاق به کنوانسیون وایپو نزد مدیرکل این سازمان، درژنو صورت می گیرد.ایران به موجب ماده واحده مصوب 4/7/1380 مجلس و تائید مورخ 25/8/1380 شورای نگهبان به قرارداد تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری «وایپو» ملحق شده است.
کتاب حاضر،مربوط است به حق مالکیت صنعتی، که موضوع آن، مانند حق مالکیت فکری، امتیازات غیرمالی است وبا این که در امور اقتصادی وتجاری نقش اساسی دارد، با مالکیت مادی که موضوع آن اموال و اشیاء مادی و اجسام خارجی است کاملا تفاوت دارد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.