شرکت دانش بنیان دراصل یک سازمان خصوصی است که در راستای اهدافی نظیر:ارتقای علم وثروت،ترقی اقتصاد دانش محور، نائل شدن به اهداف علمی و اقتصادی که همان توسعه خدمات اختراع شده و کشفیات جدید می باشد، فعالیت می کند. همچنین در کوشش است تا پیامدهای تحقیق و ترقی که همان طراحی و ساخت کالاها می باشد را وجهه تجاری ببخشد. قابل ذکر است این فعالیت ها رادر حیطه ی فناوری وبا توسعه ارزش آن مخصوصا در تولید نرم افزارها و خدمات مربوطه انجام می دهد. سپس کارفرما طبق ملاک های قرارداد شده ی آیین نامه آنها را بررسی کرده و تصمیم گیری به تایید یا رد آن می کند.

انواع شرکت های دانش بنیان

۱) شرکت هایی که در اختیار اعضای هیئت علمی می باشند.

شرکت دانش بنیان چنانچه سهام دانشگاه کمتر از۵۰درصد دراختیار داشته باشد،شرکتی خصوصی محسوب می شود که مستلزم ثبت شرکت می باشد و باید براساس قانون تجارت برای ثبت شرکت به سازمان ثبت شرکت ها مراجعه کند.

۲) شرکت هایی که در اختیار دانشگاه ها می باشند.

چنانچه شرکت دانش بنیانی که در اختیار دانشگاه می باشد سهام ۵۰ درصد یا حتی بیشتر از آن را دراختیار داشته باشد،شرکتی دولتی محسوب می شود.

اهداف شرکت های دانش بنیان

 1. کوشش در راستای ترقی و توسعه ی نیروی دانشگاه ها و واحدات پژوهش در جامعه امروزه.
 2. تحریص وتشویق متخصصان،مخترعان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی برای توسعه خدمات در راستای بهره مندی از نیازات جامعه امروزی درمسیر جا انداختن فرهنگ تجاری سازی دانشگاه ها و پژوهش های نوین.
 3. ترغیب مراکز اقتصادی و بنیادهای اجرایی برای بالابردن استفاده و کارآیی بهتراز پیامدهای پژوهشی و فناوری در حیطه ی مراکز پژوهشی.
 4. توسعه ی فرهنگ عمومی رایج کارآفرینی.
 5. تصوف ومبدل کردن طرح ها به محصولات و فعالیت های ثابت.

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان شامل دوبخش عمومی و خصوصی می باشند.شاخص های خصوصی نیز به سه دسته متفاوت تقسیم می شوند.شرکت های درخواست کننده باید شاخص های عمومی را بطورکامل دارا باشند و درکنار آن،شرایط قید شده شاخص های خصوصی یا حداقل یکی از دسته های آن را کسب کنند.

🔷 الف) شاخص های عمومی

باید حداقل نصف بیشتر اعضای هیات مدیره دو مورد از شرایط شاخص های عمومی را کسب کنند که در زیر برای شما ذکر می کنیم:

 1. حداقل مدرک آنها باید رتبه کارشناسی باشد.
 2. حداقل باید دارای ۳سال سابقه کار باشند یا تجربه فعالیت علمی در حیطه مربوط به موضوع شرکت داشته باشند.
 3. حداقل باید یک اختراع ثبت شده مطابق موضوع شرکت ازان خود کرده باشند چه در داخل کشور چه در سطح بین المللی.
 4. حداقل نصف دارایی شرکت در سال مالی اخیر از فروش خدمات فناوری و کالاهای دانش بنیان قراردادبندی شده فراهم شده باشد. یعنی خدماتی از قبیل :خدمات نقد وترقی و طراحی مهندسی مربوط به لیست محصولات دانش بنیان و خدمات اختصاصی دانش بنیان .

تبصره: شرکت هایی از پرداختن به موارد ۱و۲ معاف هستند که شرایط زیر را دارا باشند: شرکت هایی که در مرحله ساخت اولین کالای دانش بنیان و تجاری سازی آن می باشند، اختراع پایلوت را با پیروزی پشت سر بگذارند و استانداردها و صلاحیت های مورد نیاز را از مراکز مربوطه یا در سطح جهانی از آن خود کرده باشند،بازار معتبری راه انداخته باشند و قراردادهایی تحت عنوان نیاز کالای خود بسته باشند.

۵. حداقل ۳کارمند رسمی شرکت باید سابقه ۶ماه بیمه داشته باشند.

🔷 ب) شاخص های اختصاصی

همانطورکه گفته شد،شرکت های متقاضی باید علاوه بر داشتن کلیه شاخص های عمومی،باید شرایط حداقل یکی از دسته های زیر را دارا باشد:

۱)شرکت هایی که کالاهای دانش بنیان تولید می کنند.

۲)شرکت باید کالاها و خدمات دانش بنیان را براساس لیست کالاهای دانش بنیان استخراج کند بطوریکه مورد تایید کارفرما حاصل شود و کالاهای ترقی یافته و توسعه یافته ی خدمات ۲سال پیش شرکت باشد.ضمنا دانش فنی بکارگرفته شده در راستای تولید باید توسط فراگیری یا انتقال علم فنی در فعالیت های پژوهشی وارتقای کاراعمال شود.

اینک لازم به ذکر است یکی از شرایط لازم جهت شرکتهای تولیدی و دانش بنیان به استناد 《 "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسه های دانش بنیان"و طبق مصوبه ی کارگروه ارزیابی وتشخیص صلاحیت شرکت و موسسه های دانش بنیان و نظارت بر اجرا》،تولید کالاهای دانش بنیان است.حال این کالاها رابراساس دو بند برای شماشفاف سازی می کنیم:

بند۱)مراکزی که کالاهای دانش بنیان و فناوری برتر در آنها بیشتر به چشم می آید و عملکردهای تحقیق و بررسی و ارتقادر آنها به مراتب بیشتراز مراکز صنعتی وفناوری می باشد.حوزه هایی از قبیل:فناوری زیستی،پزشکی،کشاورزی،صنعتی،ومحیط زیست.فناوری نانو مثل محصولات و متریال.فوتونیک واپتیک مثل مواد قطعات و سامانه ها.فناوری اطلاعات وارتباطات ونرم افزار رایانه.انرژی های نوین هسته ای وتجدیدپذیر دارو.الکترونیک.مواد پیشرفته.ساخت و تولید پیشرفته وهوافضا مثل پرنده ها و ماهواره ها وموشک ها وغیره... .

بند۲) دیگر مراکز وقسمت هایی که کالاهایدانش بنیان درآن ها به چشم نمیخورد درصورتیکه فناوری های برتر و و کشف محصولات دانش بنیان در آنها قابل مشاهده می باشد.ازقبیل:نفت وگاز-عمران-حمل ونقل-برق-معدن کشاورزی-هواشناسی.

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان نوپا

برای اینکه بتوانیم از شرکت های نوساز وجدید حمایت کنیم ملاک هایی جهت ثبت تاسیس آنها درنظر گرفته ایم که به شرح زیر می باشند:

 1. شرکت جدید باید خدمات و محصولات دانش بنیان را حداقل مشابه نمونه آزمایشگاهی موردتایید ساخته و ملاک های اصلی را در ساخت آن رعایت کند.
 2. شرکت باید نهایتا ۳سال تاسیس باشد.
 3. شرکت باید حداقل یک نیروی کاری پاره وقت و یک نیروی کاری در زمینه کالا و خدمات دانش بنیان بصورت کاربلد وحرفه ای داشته باشد.

معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان

براساس آیین نامه،سه بند ملاک برای تشخیص محصولات دانش بنیان برقرار است که در ذیل به آنها اشاره شده:

- به صورت فنی و پیچیده باشد، تولید آن مستلزم توسعه وکوشش هدفمند باشد، کارگروه آن یک تیم فنی باتجربه باشد، در حیطه ی فناوری برتر و سطح بالا فعالیت داشته باشد، کوشش آن جهت پیروزی در رقابت بازار کشور مداوم و بی وقفه باشد، اکثریت درآمد و ارزش افزوده کالا از دانش فنی وفناوری های نوین نشأت گیرد.

- چنانچه در بالا ذکر شد، مطابق آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسه های دانش بنیان، شرکت های درخواستکننده باید هم شرایط قرارداد شده ی شاخص های عمومی و شرایط قرارداد شده ی شاخص های اختصاصی را طبق نسخه اصل آیین نامه دربر داشته باشند. شرایط شاخص های عمومی عبارت انداز : بدست آوردن حداقل درآمد فروش خدمات و کالاها، کالا و خدمات دانش بنیان، نیروی انسانی، سابقه بیمه کلیه اعضا.

اینک لازم به ذکر است یکی از شرایط لازم جهت شرکتهای تولیدی و دانش بنیان به استناد 《 "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسه های دانش بنیان"و طبق مصوبه ی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت و موسسه های دانش بنیان و نظارت بر اجرا》،تولید کالاهای دانش بنیان است. در اینجا این رویکردها را بری شما شرح خواهیم داد :

اول مراکزی که کالاهای دانش بنیان و فناوری برتر در آنها بیشتر به چشم می آید و عملکردهای تحقیق و بررسی و ارتقادر آنها به مراتب بیشتر از مراکز صنعتی وفناوری می باشد. حوزه هایی از قبیل : فناوری زیستی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی، و محیط زیست. فناوری نانو مثل محصولات و متریال. فوتونیک و اپتیک مثل مواد قطعات و سامانه ها. فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزار رایانه. انرژی های نوین هسته ای و تجدیدپذیر دارو . الکترونیک. مواد پیشرفته. ساخت و تولید پیشرفته و هوا فضا مثل پرنده ها و ماهواره ها وموشک ها و غیره... .

دوم دیگر مراکز وقسمت هایی که کالاهای دانش بنیان درآن ها به چشم نمیخورد درصورتیکه فناوری های برتر و و کشف محصولات دانش بنیان در آنها قابل مشاهده می باشد.ازقبیل:نفت وگاز-عمران-حمل ونقل-برق-معدن کشاورزی-هواشناسی.

شرایط پذیرش طرح های حمایتی

برای تایید طرح های حمایتی شرایطی قابل ذکر است که در زیر آمده است:

ارتقادادن میزان دفاع ملی کشور،افزایش مشاغل،توسعه اقتصادی کشور،بالابردن سطح طرح های صنعتی یا تکنولوژی،توسعه دادن نمونه آزمایشگاهی صنعتی محصولات به نمونه صنعتی و تولید ‌طرح هایی که برای بهبود مشاغل وافزایش درآمدها قادر به تجاری سازی وبکارگیری خدمات فنی نوین در راستای اهداف باشند.حمایت کردن از شرکت های دانش بنیانی که در بخش R&D نیروی تولیدی ورقابت آفرینی با سایر شرکت ها چه درسطح کشور چه در سطح بین الملل را با پیروزی و بکارگیری نیروی انسانی وتولید و بالابردن درجه کیفی محصول پشت سر گذاشته اند و در نهایت با استفاده از دانش نخبه های کاربلد توانسته اند در عرصه ی تعدد مشاغل کمک بزرگی کنند.پس میتوان گفت که هنگام ثبت شرکت،استفاده از مزایای قانونی میسر نمی باشد چراکه این بررسی پس از ثبت شرکت و نحوه فعالیت های شرکت ها انجام می گیرد.

گام اول برای تاسیس یک شرکت دانش بنیان،مراجعه به اداره کل ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سپس ثبت شرکت می باشد.لازم به ذکر است که در ثبت شرکت ها هیچ تفاوتی بین آنها قائل نخواهدشد.

در گام دوم باید به سایت http://daneshbonyan.ir مراجعه کرده وآیین نامه و مقررات مربوط به آن به دقت مطالعه کنید.

در گام سوم باید به سایت http://reg.daneshbonyan.ir مراجعه کنید و در قسمت"مصوبات کارگروه ارزیابی وتشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسه های دانش بنیان ونظارت بر اجرا" در سایت ارزیابی شرکت ها فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل کنید.

نکته: اشخاص حقیقی به تنهایی مجاز به ثبت نام الکترونیکی در سامانه نیستند و به منظور این کار باید کسی را بعنوان شخص حقوقی یا وکیل موسسه انتخاب ودر اداره ثبت شرکت ها همزمان با ثبت شرکت معرفی کنند.سپس یک شناسه ملی از اداره دریافت می کنند که در مرحله ثبت نام اینترنتی باید از آن شناسه استفاده کرده و برای ثبت نام شرکت دانش بنیان اقدام کنند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.