در حال حاضر پنج سازمان منطقه ای ثبت اختراع در جهان وجود دارد که عبارتند از

1. اداره اروپایی ثبت اختراع (The Eueopean patent office)

2.سازمان اروپایی آسیایی ثبت اختراع (patent organization The Eurasian)

3. اداره ثبت اختراعات شورای همکاری خلیج فارس

(the patent office of the gulf cooperation council)

4. سازمان منطقه ای مالکیت معنوی آفریقا

(The African Regional intellectual property onganization)

5.سازمان مالکیت معنوی آفریقا

(The African Regional intellectual property onganization)

ثبت بین المللی اختراع

ثبت بین المللی اختراع به این معنی است که مخترع هم زمان با تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع در یک کشور، در کشورهای مختلف دیگر اقدام به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع کند ولی جنبه ثبت منطقه ای نداشته باشد. به طور مثال مخترع یا متقاضی، به منظور ثبت یک اختراع در بعضی از کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای آسیایی و آمریکائی و غیره اقدام به تسلیم بین المللی اظهارنامه ثبت اختراع کند.در این صورت، ثبت منطقه ای مصداق ندارد هرچند ممکن است بعضی از کشورهای مورد نظر متقاضی ثبت یا مخترع، عضو کنوانسیون منطقه ای اختراع نیز باشند.

ممکن است مخترع یا متقاضی ثبت اختراع ، با توجه به ضوابط مقرر در کنوانسیون پاریس مورخ 1883 میلادی و اصلاحات بعدی، که کشور متبوع وی عضو این کنوانسیون است یا این که دارای شرایط مقرر در معاهده مذکور باشد، هرچند دولت متبوع وی در کنوانسیون پاریس عضویت نداشته باشد، می تواند اظهارنامه ثبت اختراع را به یکی از کشورهای عضو کنوانسیون مزبور تسلیم کند و سپس در ظرف 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه، اظهارنامه های اختراع جداگانه ای را تسلیم سایر کشورهای عضو قرارداد پاریس نماید و از حق تقدم پیش بینی شده در کنوانسیون پاریس استفاده کند.در این صورت با توجه به این که دول عضو اتحادیه پاریس منحصراً دولت های منطقه خاصی نیستند، ثبت مزبور، ثبت بین المللی محسوب می گردد.

موسسه حقوقی پایش مجری انحصاری ثبت شرکت و ثبت برند

حق تقدم در ثبت اختراع

حق تقدم در بحث اختراع به این معنی است که اگر شخصی براساس ضوابط کنوانسیون پاریس، برای ثبت اختراع، اظهارنامه ای به یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون تسلیم کند، از تاریخ ثبت اظهارنامه مزبور به مدت12 ماه برای تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع، در همه کشورهای عضو کنوانسیون حق اولویت دارد و در برابر سایر اشخاص حق تقدم خواهد داشت و تقاضای اشخاص دیگر متقاضی ثبت نسبت به همان موضوع یا محصول، در کشورهای مزبور پذیرفته نخواهد شد و انتشار یا افشاء موضوع اختراع در فاصله12 ماه مهلت حق تقدم موجب سلب حق ثبت اختراع در آن کشورها نخواهد بود.

نحوه ثبت بین المللی اختراع

ممکن است مخترع یا متقاضی، اظهارنامه ثبت اختراع را با توجه به معاهده همکاری ثبت اختراع، تنظیم و تسلیم اداره ثبت اختراع یا دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری و صنعتی نماید. چنین اظهارنامه ای در تمامی کشورهای عضو معاهده اثر و اعتبار اظهارنامه های ملی یا منطقه ای را دارد و نیاز به تسلیم اظهارنامه های متعدد برای کشورهای عضو معاهده نخواهد داشت مشروط براین که مخترع تبعه یکی از کشورهای عضو معاهده باشد.

نسخه ای از اظهارنامه مزبور برای کشورهای عضو معاهده که مورد نظر مخترع یا متقاضی است ارسال می گردد تا آن کشورها با توجه به قوانین ملی خود که با مفاد معاهده هماهنگی لازم به عمل آمده است، مفاد اظهارنامه را بررسی و اتخاذ تصمیم نمایند.

با این ترتیب ، معاهده همکاری ثبت اختراع، یک پیمان همکاری بین المللی در زمینه ثبت اختراعات است ولی مسئول اعطای گواهی بین المللی ثبت اختراع نیست و در واقع، معاهده مزبور یک توافق بین المللی شکلی است که باعث می شود ثبت اختراع در سطح بین المللی ساده تر شود ودر این زمینه، تسهیلات بیشتری فراهم گردد.

به این معنی که ضوابط کشورهای عضو معاهده، تا حدودی یکسان و متحد الشکل شود. همان طور که اشاره شد ادارات ثبت اختراع کشورهای عضو معاهده، عهده دار بررسی اظهارنامه های ارسالی، با توجه به ضوابط و قوانین ملی خود هستند لذا ممکن است یک اظهارنامه ثبت اختراع در کشوری پذیرفته و اقدام به صدور گواهی نامه اختراع گردد یا تصمیم به رد آن گرفته شود.

در هرحال مخترع یا متقاضی تبعه کشور عضو معاهده، فقط یک اظهارنامه تنظیم و ارسال می کند وهزینه کمتری نیز متحمل می شود. همان طور که اشاره شد از جمله معاهدات بین المللی در این زمینه، معاهده همکاری ثبت اختراع مورخ 1970 است که چندین بار از جمله درسال 2001 میلادی اصلاح شده است که برای مخترعات یا متقاضیان ثبت اختراع و کشورهای مختلف جهان وارتقای سطح دانش کارشناسان و توسعه صنایع تولید ورشد اقتصاد ملی کشورها و همکاری بیشتر بین کشورها و ارتباط یافتن آن ها با سازمان های بین المللی و تشویق مخترعان و مبتکران در رفع مشکلات فنی و تامین آرامیش بیشتر بشریت، نقش موثری ایفا خواهند کرد.

سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی «وایپو» اظهارنامه های ثبت اختراع برپایه معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) را دریافت و پس از بررسی های شکلی ،این گونه اظهارنامه های بین المللی و بررسی اسناد و مدارک موثر،آن ها را درصورت لزوم به زبان های انگلیسی یا فرانسه ترجمه کرده و نسخه ای از آن ها را برای کشورهای عضو معاهده و اشخاص ذی ربط ارسال خواهد کرد.

البته اقدامات دیگری نظیر انتشار اظهارنامه های بین المللی، انتشار مجله معاهده همکاری ثبت اختراع، ارائه مشورت حقوقی به ادارات مربوط در صورت درخواست،سازمان دهی و برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی در رابطه با معاهده همکاری ثبت اختراع (PTC) را نیز انجام می دهد.

مخترعان یا متقاضیان ثبت اختراع با توجه به مصلحت خود و بررسی لازم در ثبت اختراع، روش مناسب را برای ثبت بین المللی انتخاب خواهد کرد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.