مالکیت اختراع" متمایز از اختراع است. اختراع چیست ابتدا به این سوال پاسخ می دهیم :

اختراع چیست ؟

منظور از اختراع شناسایی کسی است که در حقیقت موضوع مورد ادعا در اظهار نامه ی اختراع را ابتکار و به وجود آورده است (ماده (۱) ق.ث... ط. ص. ع.ت.)؛

مالکیت اختراع

در حالی که منظور از مالکیت اختراع، شناسایی شخصی است که عنوان مالکیت قانونی نسبت به موضوع ثبت شده در گواهی نامه ی اختراع را داراست؛ زیرا به موجب گواهینامه ی اختراع، اوصاف و امتیازات اموال شخصی بوجود خواهد آمد.

اصولا شخصی که در نهایت دارای حقوق مالکانه نسبت به موضوع اختراع باشد، الزاما همان کسی نخواهد بود که در حقیقت آن موضوع را اختراع کرده است و جز در مواردی که قانون یا قرارداد، ترتیب خاصی مقرر کرده باشد، قاعده آن است فردی که اختراع را به وجود آورده است، مالک اولیه ی همان اختراع بوده و حقوق مقرر در قوانین حق اختراع در خصوص همان اختراع از قبیل حق ثبت اظهار نامه ی آن اختراع، اعمال و استیفای حقوق غیر عینی و انحصاری همان اختراع به وی تعلق خواهد داشت (صدر ماه ۴۸ ق.ث...ط. ص. ع. ت.)، در صورتی که مخترع یک نفر باشد، وی دارای همه ی حقوق مربوط به اختراع است و در صورتی که اشخاص متعددی، مشتركأ آن موضوع را اختراع کرده باشند، هر یک از آنان در هر یک از آن دسته حقوق مقرر بوسیله قوانین مربوط، دارای امتیازات و منافع مشاع و حقوق غیر قابل تقسیم هستند."

دارنده ی حق اختراع

گواهی نامه ی اختراع علاوه بر این که دارای اختصاصات اموال شخصی است تمامی حقوق مالی مندرج و برآمده از آن و همچنین منافع ناشی از آن به موجب اسناد رسمی قابل انتقال به غیر میباشد و بهره برداری و استفاده از آن مختص به مخترع نمی باشد.( بند (د) ماده ۵ ق.ث..ط.ص.ع.) دارنده ی حق اختراع همچنین می تواند حقوق انحصاری ناشی از اختراع را بصورت کلی یا جزیی به دولت یا مؤسسه ی عمومی یا نهاد غیردولتی واگذار نماید.

دارنده ی حق اختراع نیز محدود به شخص دریافت کنندهی گواهی نامه ی حق اختراع نمیباشد؛ وراث قانونی دارنده ی حق اختراع نیز دارای همین وصف و برخوردار از تمام حقوق مالی ناشی از اختراع می باشند. بنابراین شخص حقوقی که گواهی نامه ی اختراع با رعایت تشریفات قانونی به وی منتقل شده است، مالک قانونی اختراع محسوب است؛ هر چند که هیچ گونه ملازمه ای با مالکیت بر اختراع ندارد، اما هر گاه تشریفات قانونی در انتقال رعایت نشده باشد، بين مخترع و مدعی انتقال اختراع، آن انتقال معتبر خواهد بود، ولی به دلالت صدر ماده48 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری در مقابل دیگران، آن انتقال قابل استناد نبوده و مؤثر نخواهد بود؛ بر این اساس دارندهی حق اختراع همان کسی است که دارنده ی قانونی گواهینامهی اختراع محسوب می شود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.