در این مقاله می خواهیم برایتان در رابطه با اینکه شرکت های سهامی خاص شرکت دولتی هستند یا خیر و همچنین به چه نوع شرکت های دولتی گفته می شود توضیحات مفصلی ارائه دهیم لطفا با ما تا انتهایی این مقاله همراه باشید.

آیا شرکت سهامی خاص دولتی است ؟

شرکت های سهامی خاص توسط 5 شریک به ثبت می رسد و اعضای آن نباید هیچ کدام دولتی باشند و کاملا مستقل با ارگان های دولتی به ثبت می رسد تنها یکی از مهم ترین ویژگی که دارند این است که می توانید با ثبت شرکت سهامی خاص به راحتی در مناقصه و مزایده های دولتی شرکت نمایید.

پس شرکت های سهامی خاص وابسته به دولت نمی باشد .

منظور از شرکت های دولتی چیست

به نهادی گفته می شود که برای سازمان دولتی کار می کند و با جوز قانونی از طرف دولت و برای دولت شروع به فعالیت می کند. این شرکت ممکن است صفر تا صد توسط دولت تاسیس و یا با بودجه ی دولتی سهام آن تامیین می گردد.

و یا کل سهام آن بواسطه ملی شدن به دولت واگذار شده باشد همانند شرکت ملی نفت ایران. بنابراین شرکت تجاری زمانی شرکت دولتی محسوب می شود که سرمایه آن از طریق شرکت دولتی تأمین شده باشد و شرکت دولتی صاحب بیشتر از نیمی از سرمایه آن باشد.

با این حال شرکت تجاری که تأمین کننده سرمایه آن جهت تاسیس به شکل شرکت سهامی خاص، شرکت دولتی باشد ، شرکت دولتی به معنی خاص تلقی نمی گردد و اداره آن براساس قانون خاصی نمی باشد ؛ ولی بخاطر اینکه بیشتر از 50% سرمایه آن تحت مالکیت شرکت دولتی است، شرکت دولتی قلمداد می شود.این شرکت، تابع مقررات قانون تجاری و لایحه اصلاحی آن است و باید مطابق آن ها تاسیس و ثبت شود.

این شرکت پس از ثبت ، شخصیت حقوقی پیدا می کند. اداره شرکت، انحلال، تصفیه امور بر اساس مقررات قوانین تجاری صورت می پذیرد.شرکت های دولتی را مادامی شرکت سهامی و تجاری می توان تلقی کرد که میزان آن در اساسنامه مشخص نشده باشد.

ثبت اغلب شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی انجام می شود. وجه تفاوت شرکت دولتی و تجاری در مورد بازرس و حسابرسی در شرکت های دولتی است.

شرکای شرکت های تجاری، بازرسین را تعیین می کنند ولی روش انتخاب بازرسان در شرکت سهامی عام متفاوت است و آنها از میان لیست منتشره شده وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شوند .

وظایف بازرس شرکت های دولتی ، قانونی بوده ولی سازمان حسابرسی، عهده دار امور حسابرسی می باشد.

سهام در شرکت های سهامی خاص

سهام به این صورت است سرمایه اولیه 100.000 تومان است و 35 درصد آن باید به بانک با نام شرکت در شرف تاسیس واریز شود سرمایه رکن بسیار مهمی در شرکت های سهامی خاص است که معمولا میزان آن است که اعتبار آن را بالا و موجب می شود که شما دارای اعتبار باشد و همین امر موجب می شود که سرمایه امری ضروری برای شرکت های سهامی باشد اما موردی که بسیار مهم است این است که زمانی که سرمایه ی شما بالا باشد می توانید به راحتی در پروژه های دولتی شرکت نمایید و در همین راستا شما می توانید با اورگان های دولتی همکاری داشتی باشید اما این به منزله ی این نیست که شرکت سهامی خاص یک نوع شرکت دولتی است .

تفاوت شرکت دولتی و خصوصی

مهم ترین تفاوتی که بین شرکت دولتی و خصوصی وجود دارد این است که بخش عمومی یا همان اورگان دولتی هدف اصلی و نهای اش رسیدگی به مشکلات مردم و حل موانع و مشکلات یک جامعه است . و انگیزه ای برای سود دهی در آنها وجود ندارد.

اما مهم ترین عامل تشکیل شرکت های خصوصی یا همان غیر دولتی جنبه ی اقتصادی است که دارد و بعد خدمات رسانی و بعد از آن رسیدگی به نیاز های جامعه است و تماماً در اختیار اهداف شرکت است و هدف بیشتر کردن سرمایه و همه چیز برمبنایی سهام شرکت شکل میگیرد.

بودجه ای که برای شرکت های خصوصی در نظر گرفته می شود  از اموال عمومی و مالیات های که پرداخت می شود تامین می گردد.

اما بودجه ی شرکت های خصوصی توسط سهام داران و اموالشان تهیه تامین می شود و درآمدی که بدست می آورد به عنوان سود سهام در نظر گرفته می شود .

شباهت بخش خصوصی با دولتی

هم بخش خصوصی ( شرکت سهامی خاص )  و هم بخش عمومی ( دولتی ) برای رفاه حال شهروندان و براورد خاسته های آنها تلاش می کنند اما هرکدام به میزان خودشان و هردو هدفشان اشتغال زایی نیز است و کمک به حال و رفاه اجتماعی می نمایند.

تفاوت های ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص

 1. در شرکت سهامی عام،عبارت( شرکت سهامی عام ) و در شرکت سهامی خاص،عبارت ( شرکت سهامی خاص ) حتماً باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن،در کلیه اوراق،اطلاعیه ها و آگهی های شرکت،به طور روشن و خوانا نوشته شود.
 2. در شرکت سهامی عام، قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین شرکت و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد.اما در شرکت سهامی خاص ، تمام سرمایه منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد.
 3. برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام ( شرکت در شرف تاًسیس ) نزد یکی از بانک ها تودیع نماید.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.
 4. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام 500.000 تومان و در شرکت های سهامی خاص 100.000 تومان.
 5. در شرکت های سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود.
 6. به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت،تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد. در حالی که حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.
 7. برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ی مربوط به اساسنامه ای که به امضا کلیه ی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تاًدیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است.
 8. شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه کنند.

منظور از شرکت های دولتی چیست؟

هرشرکتی که براساس سرمایه گذاری شرکت های دوتی ایجاد می شود و تا زمانی که 50 درصد از سرمایه شرکت برای شرکت عمومی ( دولتی ) مذکور باشد نوع آن شرکت دولتی خواهد بود مگر آنکه سرمایه به بخش خصوصی واگذار شود نوع شرکت خصوصی خواهد شد و ماهیتش تغییر پیدا می کند.

شرکت های که تنها از طریق سرمایه گذاری بخش دولتی به صورت سهامی خاص در میاید نمی توان گفت نوع آن را نمی توان گفت تماما خاص است بلکه نصف سرمایه دولتی است در نتیجه متعلق به دولت بوده و می توان گفت شرکت مذکور شرکتی نیمه دولتی ( نیمه خصوصی )است

شرکت مذبور، تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانون تجارت بوده و باید طبق آن ها تشکیل و به ثبت داده شود. پس از ثبت است که دارای شخصیت حقوقی خواهد شد. اداره امور، ورشکستگی و تصفیه آن طبق مقررات قوانین مربوطه، به عمل خواهد آمد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.