در این مقاله می خواهیم به توضیحات تکمیلی در خصوص اینکه آیا شرکت سهامی عام یک شرکت دولتی است یا خیر توضیحات تکمیلی ارائه دهیم لطفا با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

شرکت سهامی عام دولتی است ؟

شرکتهای دولتی به شرکتها ، نهادها و سازمانهايی گفته می شود که دولت یا بخش عمومی بیشتر از نیمی از سهام آن یعنی بيش از 50% را تحت مالکیت خود داشته باشد و در کشور ما مواردی از سازمان ها یا نهاد ها وجود دارد که با اینکه شکل شرکت ندارند ولی همچون شرکت ها برای خود اساسنامه و هیئت مدیره داشته و مشمول قانون تجارت می باشند.

امکان دارد که شرکتهای دولتي را از همان شروع فعالیت ، دولت تاسیس کرده باشد و یا همچون صنعت نفت کشور سهام آن ها با ملی شدن تحت تملک دولت در آمده باشد.

هم اکنون شرکت های دولتی مالک موسساتی نظیر بانکها ، بيمه ها ، صنعت برق ، خودروسازی ، کشاورزی ، آب و فاضلاب، دارو و درمان ، صنايع نفتی ، صنايع دفاعی ، حمل و نقل زمينی ، هوايی و دريايی هستند گرچه در طی سال های گذشته، با با به تصویب رسیدن قانون خصوصی سازی، شرکت های خصوصی در بسیاری از زمینه های فوق همچون انواع بانکها و موسسات مالي و اعتباری خصوصی يا شرکتهای بيمه و بيمارستانهای خصوصی مشغول فعالیت شده اند.

تاسیس شرکت های دولتی با کسب مجوز قانونی صورت گرفته و شخصیت حقوقی محسوب می شوند و لزومی ندارد به ثبت برسند برعکس شرکت هاي تجارتی و از قانون جاری پیروی می کنند به استثنای مواردی که در اساسنامه قید شده است .

شرکت سهامی عام، شرکت دولتی تلقی نمی شود زیرا موسسان اولیه آن با فروش رساندن سهام به مردم، سرمایه آن را تامین می کنند . امکان دارد که عموم مردم یا اشخاص حقوقی یا دولتی این سهام را خریداری کنند ولی این به منزله دولتی بودن شرکت سهامی عام نیست.

استعلام دولتی یا خصوصی بودن شرکت؟

مطابق درخواست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شماره نامه 37770/200 مورخ 8/2/1389 در اجرای تبصره یک ماده 4و تبصره ماده 115 قانون خدمات کشوری ایجاد و ثبت شرکت های دولتی(بیش از 50% سهام) قبل از هرگونه اقدام می بایستی علاوه براجازه مجلس شورای اسلامی و یا تجویز ایجاد و تاسیس آن به هیات وزیران نظر آن معاونت یاد شده را اخذ نمایند.

البته در برخی از قوانین موخر ایجاد شرکت های دولتی را تحت شرایطی بدون اخذ مجوزپیش بینی نموده است که می توان به ماده واحد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب24/12/1389 اشاره نمود. لذا به موجب قانون مذکور و نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه 159681/17766 مورخ 2/11/1392 سازمان های توسعه ای هر چند ماهیت دولتی دارند لکن در مناطق محروم امکان سرمایه گذاری و تملک سهام 100% شرکت را دارا می باشند. در ماده 18قانون اصلاح اصل 44 ایجاد شرکت های دولتی صرفا تا پایان سال 1392 امکان پذیر بوده و به نظر تاکنون این محدودیت تمدید نشده است.

در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوطه برای سازمان های دولتی تعریفی ارائه نشده است. براساس ماده 130 قانون محاسبات عمومی، از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی منحصرا به صورت وزارتخانه، موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود.

کلیه موسسات غیر انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت وسایر دستگاه های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقرات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت، موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.

در مواردی که جایگاه این سازمان ها، در اساسنامه و یا قانون تشکیل آن ها تعریف شده است که از جمله می توان به سازمان حسابرسی براساس ماده یک اساسنامه خود، شرکت های مادر تخصصی در بخش کشاورزی و صنعتی و راه و ساختمان ، شرکت شهرهای جدید، شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ، سازمان فناوری اطلاعات وسایر موارد اشاره نمود.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

 1. ابتدا باید پذیره نویسی صورت بگیرید
 2. دو کپی از پذیره نویسی که بایستی به امضای تمام اعضا برسد
 3. کپی از اظهارنامه این اظهار نامه باید کامل باشد .
 4. و کپی از اساسنامه شرکت که کامل شده باشد .
 5. مدارک هویتی اعضا شرکت به همراه احراض هویت آنها
 6. مدارکی که نشان می دهد پرداخت های مربوط به بانک را انجام داده اید شامل گواهی های بانکی .
 7. مجوزی مبنی بر انجام فعالیت که باید از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار به شما تحویل داد شود .
 8. فرمی که در آن نام تعیین به ترتیب اولویت پیشنهاد داد شود و فیش واریزی مربوط به آن.
 9. مرحله ی دومی که باید انجام داد ثبت شرکت سهامی عام است با ارائه مدارک لازم
 10. دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تصویب اساسنامه تعیین شده اعضا هیئت مدیره و همچنین انتخاب بازرسان در آن تا چاپ روزنامه کثیرالانتشار.
 11. دو کپی از صورتجلسه هیات مدیره.
 12. حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت به بانک واریز شود
 13. سرمایه مشخص شود به چه صورت است نقدی یا غیر نقدی
 14. مجوزی که برای سازمان بورس گرفته اید به آن ها ارائه دهید.

اداره شرکتهاي دولتي

اغلب شرکت های دولتی به شکل شرکت سهامی ثبت مي شوند. وجه تفاوت اين شرکت ها با شرکت های تجاری در رابطه با موضوع بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی می باشد. شرکای شرکت هاي تجاری وظیفه انتخاب و تعیین بازرسين را به عهده دارند.

اما در شرکت هاي سهامی عام انتخاب بازرسان از لیستی صورت می گیرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی سالیانه منتشر می کند . بازرس در شرکت های دولتی وظایف قانونی به عهده داشته و سازمان حسابرسی عهده دار رسیدگی به امور حسابرسی می باشد.

هنگامی سازمان حسابرسی مسئولیت رسیدگی به امور بازرسی و حسابرسی را به عهده می گیرد که بیشتر از نیمی از سرمایه شرکت ها،موسسات و نهادها تحت تملک شرکت های دولتی باشد..

براساس قانون شرکت هایی که بواسطه انجام سرمايه گذاری دولت يا شرکت ها يا موسسات دولتی يا نهاد وابسته به دولت يا موسسات خارجی، تاسیس شوند چه سهامدار غالب آن دولت یا شرکت یا موسسات فوق الذکر باشند و چه نباشند، تفاوتی ایجاد نمی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یک یا چند وزیر منتصب شده توسط هیئت وزیران، مسئولیت نمايندگی سهام دولت را در مجامع عمومی شرکت های دولتی به عهده دارد و یا نمایندگان آنان حضور خواهند داشت .

نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت هاي دولتی، به منظور تسریع و تسهیل امور شرکت اجازه تفویض اختیارات خود را به استثنای سیاست کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترازنامه را دارند .

آنها مطابق قوانین مقرر شده هیئت وزیران اجازه واگذاری بخشی از اختیارات خود را به وزیر وزارت خانه ای دارند که شرکت ذیربط بدان وابسته بوده و آن وزیر به عنوان رئیس مجمع خدمت خواهد کرد.

مدت واگذاری اختيارات ، محدود و حداکثر تا زمان برگذاری جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و امکان واگذاری مجدد اختيار وجود دارد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

سید امید حسینی

با عرض سلام و درود خدمت شما اگر شخصی در شرکتی که زمانی دولتی بوده است استخدام شود و بعدا آن شرکت خصوصی شود و فرد مورد نظر رضایت نامه مبنی بر تغییر وضعیت استخدامی امضا نکرده باشد، میتواند دوباره شکایت کند و به بدنه دولت برگردد

پاسخ

رضا رضایی

شرکت خدمات انفورماتیک دولتی است؟ کارمند بانک هستم برای صدور ضمانتنامه میپرسم

پاسخ

علیرضا

سلام اگر یک شرکت سهامی عام(a) که سهام آن در بورس معامله میشود متعلق به چند شرکت به عنوان سهامدار عمده و مابقی اشخاص باشد و یکی از شرکتهای سرمایه گذار در شرکت(a) به صورت شرکت سهامی خاص است که متعلق به دولت است . آیا می توان گفت شرکت سهامی عام(a) دولتی است یا خیر . لطفا راهنمایی فرمایید. متشکرم

پاسخ
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.