درنظام حقوقی ایران اظهارنامه بین المللی باید دارای شرایط و خصوصیات زیرباشد:

1. اظهارنامه باید در فرم رسمی تنظیم گرد.

2. اظهارنامه باید برحسب مورد به زبان های تعیین شده تنظیم شده باشد.

3. اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم گردد

4. اظهارنامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء شود( ماده 152 آئین نامه)

مدارک و ضمائم اظهارنامه ثبت برند مادرید

به اظهارنامه ثبت برند مادرید باید مدارک زیر ضمیمه شده باشد:

1. مدارک ثبت هویت متقاضی

2. اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران

3. وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد.

4. رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه(ماده 153آئین نامه)

بررسی اظهارنامه ثبت برند مادرید

مرجع ثبت طبق ماده 154 آئین نامه مکلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ثبت شده در ایران مطابقت نماید.

مرجع ثبت در صورت احراز مطابقت مشخصات و تکمیل بودن مدارک پس از پرداخت هزینه های مقرر ، طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی، اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و برروی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره آن را قید نموده و یا امضاء آن نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه مذکور در آئین نامه مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می کند.

این اظهارنامه باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه اول است به عنوان سابقه درمرجع ثبت بایگانی و نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.

در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح نماید. در غیراین صورت اظهارنامه بین المللی پذیرفته نخواهد شد.( ماده 154آئین نامه)

اعتراض به رد اظهارنامه بین المللی برند

طبق ماده 158 آئین نامه، در صورت رد اظهارنامه، متقاضی حق اعتراض دارد و می تواند اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی به اعتراضات اداره ثبت مالکیت صنعتی اعلام کند. به اعتراض وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیمات کمیسیون طبق ماده 172 آئین نامه قابل رسیدگی در شعبه خاص دادگاه عمومی مذکور در ماده 59 قانون ثبت علائم خواهد بود.

ابطال ثبت بین المللی برند

در نظام حقوقی ایران، هرگاه اظهارنامه اصلی وثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ،ظرف 5سال از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار خود را در ایران از دست بدهد، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی اعلام کرده و در اطلاعیه کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو، قرارگرفته اند، ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید. اگر اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار ثبت پس از انقضای 5سال، همچنان در جریان باشد و منتهی به تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و ازآن دفتر درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم ابطال نماید.( ماده 155آئین نامه)

ثبت اظهارنامه بین المللی براساس اطلاعیه دفتر بین المللی

طبق ماده 157 آئین نامه چنانچه براساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی، کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده ،در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد به عبارت دیگر متقاضی ثبت بین المللی، در اظهارنامه خود که به دفتر بین المللی تسلیم کرده، تقاضا کرده باشد که اظهارنامه وی در ایران نیز به ثبت برسد و دفتر بین المللی طی اطلاعیه ای مراتب درخواست را به ایران اعلام نماید، در این صورت، مرجع ثبت ایران ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید، اظهارنامه مذکور را طبق قانون ثبت علائم ایران و آئین نامه اجرایی آن از لحاظ ماهیتی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.

در ماده 3موافقت نامه 3 پروتکل مادرید، شرایط شکلی تنظیم و تقدیم اظهارنامه مشخص شده است که قبلا به آن اشاره شده و از تکرار آن خودداری می شود.

مرجع ثبت ایران، پس از بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی و پذیرش آن، طبق ماده 157 آئین نامه،نسبت به انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه رسمی اقدام خواهد کرد و پس از انقضای مهلت 30 روز از تاریخ نشر آگهی؛ در صورت نبودن معترض، مکلف با تائید و پذیرش علامت است که در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود. به عبارت دیگر همان شماره و تاریخ ثبت بین المللی در دفتر ثبت علائم ایران ثبت و درج می شود و این علامت مورد حمایت قانونی در ایران است .در سایر کشورهای مهم جهان نیز وضع به همین منوال است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.